Азербайджан и Турция продължават да разширяват своето икономическо и търговско

Азербайджан и Турция продължават да разширяват своето икономическо и търговско ...

Доставките на газ от Азербейджан за Турция се увеличават.Азербайджан и Турция продължават да разширяват своето икономическо и търговско сътрудничество. Данните за износа на Азербайджан в Турция показват забележим растеж и това засилва връзките между двете държави. През януари-май тази година Азербайджан е изнесъл 3,76 милиарда кубически метра природен газ за Турция, се казва в съобщение на регулаторния орган на енергийния пазар в Турция (EMRA). Цифрата нарасна с 43,7 процента в сравнение със същия период на миналата година.

 

През януари Турция внася 808,36 милиона кубически метра природен газ от Азербайджан, през февруари - 683,23 милиона, през март - 772,64 милиона, през април - 724,88 милиона, а през май - 770 милиона кубически метра.

 

През април 2019 г. Азербайджан представлява 20,42 процента (724,88 милиона кубически метра) от общата доставка на газ за Турция. Газовите доставки са се увеличили 2,5 пъти в сравнение с април 2018 г.

 

Като цяло, през април тази година износът на газ за Турция възлиза на 3,5 милиарда кубически метра, което е с 3,26 процента по-малко в сравнение с април 2018 г. Делът на газопровода отговаря на 2,8 милиарда кубически метра (80,6 процента от общите доставки) и ВПГ - до 688.01 милиона кубически метра (19.4%).

 

През 2018 г. Турция е внесла 7,5 милиарда кубически метра природен газ от Азербайджан. Азербайджан е третият най-голям доставчик на газ за Турция през миналата година, след Русия (23,64 милиарда кубически метра) и Иран (7,86 милиарда кубически метра). Турция внася природен газ от Азербайджан по тръбопровода Южен Кавказ (Баку-Тбилиси-Ерзурум) и Транс-Анадолския газопровод (TANAP). Въведеният в експлоатация в края на 2006 г. газопровод Южен Кавказ понастоящем доставя газ от находището Шах Дениз за Азербайджан, Грузия и Турция.

Двете страни са участвали в изпълнението на значими световни проекти като нефтопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Ерзурум, TANAP, Южния газов коридор и железопътната линия Баку-Тбилиси-Карс.

 

By Mirsaid Ibrahimzade, azernews.az

Преводът е публикуван в Бюлетин на Центъра за изследване на Балкански и черноморски регион

 

Източник: 3e-news.net