Асарел-Медет“ е една от първите компании със собствена програма за

Асарел-Медет“ е една от първите компании със собствена програма за ...

Добре дошли в отбора!.


„Асарел-Медет“ е една от първите компании със собствена програма за дуално обучение, базирана в Панагюрище. Нейната цел е да запознае младите хора с целия спектър от дейности в бранша и да им даде възможност за развитие в среда на непрекъсната модернизация, която предлага все по-атрактивни полета за изява – преработка на суровини с най-новите технологии, развитие на дигиталните умения и знания за автоматизацията на процесите, работа по големи екологични проекти.

Иван Обретенов, Валентин Данков и Преслав Йорданов са отличниците на втория випуск на програмата. Те се обучаваха на терен в минната компания за открит добив и преработка на медни руди и след като получиха гимназиални дипломи по специалността „Минна електромеханика“, вече са студенти задочно обучение в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и ТУ в Габрово. И тримата приеха поканата за работа в „Асарел-Медет“, а изпълнителният директор инж. Делчо Николов прие предизвикателството да отговори на всичките им въпроси за неговия път в професията, бъдещето на сектора и ефективното лидерство.

Шансът да учиш нещо ново всеки ден

Валентин Данков (19 г.) попита:

Източник: manager.bg