Архитекти и инженери излязоха с предупреждение, че обществената поръчка за

Архитекти и инженери излязоха с предупреждение, че обществената поръчка за ...

Архитекти и инженери посочиха пропуски в поръчката за детската болница.


Архитекти и инженери излязоха с предупреждение, че обществената поръчка за изграждането на Национална педиатрична болница е опорочена. Възражениета, които имат от камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране са представени пред министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, съобщава БНР.

Избраната процедура за едновременно възлагане на услугите по проектиране, строителство и авторски надзор, или така нареченият „инженеринг“, е неподходяща. Причината е, че към момента на откриване на поръчката за детската болница няма изяснена концепция.

„Провеждането на инженеринг без наличие на такъв одобрен идеен проект е изключително рисковано, тъй като няма гаранции, че избраният от възложителя на поръчката участник, ще предложи най-добрата концепция за реализиране на обекта“, се казва в писмо на колегиите до министъра на здравеопазването.

В професионалния коментар на архитектите и инженерите се посочва, че са налице предпоставки за разделяне на поръчката на две обособени позиции - първата - за проектиране и авторски надзор и втората - за изпълнение на строителството. Още по тематаВъпросите около бъдещата национална детска болница

Липсата на идеен проект практически не позволява да се извърши ясна и точна оценка на строителните дейности, а оттам и избор на подходящ изпълнител.

Експертите посочват още, че техническото задание за проектиране е непълно - липсва изискване за изготвяне на основни проектни части, свързани с функционирането на сградата, а това води до липса на ангажимент и за изпълнението им. В резултат ще се наложи предвиждането на допълнителни средства за изграждането на жизненоважните за една болница системи, се казва още в писмото на архитекти и инженери.

Позицията им ще бъде защитена и пред Комисията за защита на конкуренцията.

Преди няколко дни две жалби бяха подадени в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) срещу обществената поръчка на Министерството на здравеопазването за изграждане на педиатрична болница.

Жалбите са срещу решението на здравното министерство за „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“.

 

 

Източник: investor.bg