Амбициозните мениджъри трябва да се стремят да станат по-ефективни лидери.

Амбициозните мениджъри трябва да се стремят да станат по-ефективни лидери. ...

Какви са най-важните лидерски умения?.


Амбициозните мениджъри трябва да се стремят да станат по-ефективни лидери. Според много научни изследвания, хората които ръководят други хора трябва да притежават набор от умения и способности, ако искат да бъдат добри и уважавани шефове.

Ето и топ 5 на най-важните лидерски умения:

1. Социална и емоционална интелигентност

Социалната интелигентност е умението да се разбере дадена социална ситуация и нейната динамика, както и способността да се работи ефективно в различни социални ситуации. Тя се свързва с добрите междуличностни умения на лидера с подчинените му.

В допълнение към социалната интелигентност идва емоционалната интелигентност, а именно способността на лидера да общува на емоционално ниво, да разбира емоциите на хората и да е в хармония със своите собствени емоции. Това умение се свързва с т. нар. лидерска харизма.

2. Мъдрост и кураж

Лидерите трябва да бъдат мъдри, смели и разумни. Те трябва да умеят да виждат перспективите, които други хора им показват и като цяло да бъдат отворени към други гледни точки. Добрите лидери имат кураж. Те могат да поемат разумни рискове и се застъпват за това, в което вярват.
Още по темата 3 стъпки към по-бързо повишение
3. Управление на конфликти

Това е важно междуличностно умение, което помага на лидерите и шефовете да избягват или да разрешават междуличностните конфликти в екипа си или сред подчинените си. Добрият ръководител трябва да може да се произнесе правилно, когато подчинените му са в конфликт. Той също така трябва да може да разрешава собствените си конфликтни ситуации дори да се налага да покаже гъвкавост или да направи компромис.

4. Умение за вземане на решения

Едно от основните лидерски умения е способността да се вземат добри решения. Има добри и лоши начини за вземане на решения. Добрият лидер знае кога да вземе сам решение и кога да се консултира с подчинените си или с определен експерт.

5. Политически умения

Нека си го кажем. Всяка фирма или организация в основата си е пълна с политики. Едни от служителите ще се опитват да заобиколят правилата, други ще се мъчат да спечелят съюзници, трети ще си прокарват свои лични интереси, за да се изкачат по корпоративната стълба и т. н. Ефективният лидер е добър политик, който знае как се играе играта, така че организацията да върви в правилната посока.

Източник: tialoto.bg