Ако се приеме в предложения му вид, законопроектът за електронните

Ако се приеме в предложения му вид, законопроектът за електронните ...

Енергийна сигурност под диктата на кабелните оператори.


Ако се приеме в предложения му вид, законопроектът за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура ще се превърне в база за големи проблеми, застрашаващи работата на мрежовите оператори в енергийния сектор – държавен, частен и общински.

Това коментира Славчо Нейков е с 25 години непрекъснат стаж в енергийния сектор, вкл. и като комисар в енергийния регулатор, главен секретар на Министерство на енергетиката,  експерт в Секретариата на Енергийната Харта в Брюксел, Директор на Секретариата на Енергийната Общност във Виена и др. От декември 2014 г. е Председател на УС на Института за енергиен мениджмънт. Член е на борда на директорите на ЕВРОЕЛЕКТРИК.

Извън енергийния сектор е работил като прокурор и юрисконсулт. Г-н Нейков е завършил Юридическия факултет на Софийския университет; има също така и двегодишна специализация по международни икономически отношения, както и магистърска степен по европейска интеграция от Университета „Лимерик“ в Ирландия.
За сбъркания подход и същността на проблемите

Източник: econ.bg