Агенцията по заетостта е прекратила регистрацията на 16 фирми-посредници за

Агенцията по заетостта е прекратила регистрацията на 16 фирми-посредници за ...

Агенцията по заетостта прекрати регистрацията на 16 фирми-посредници за наемане на работа в чужбина.


Агенцията по заетостта е прекратила регистрацията на 16 фирми-посредници за наемане на работа в чужбина в периода 2015-2017 г. Причината за прекратената регистрация са констатирани нарушения от Главна инспекция по труда и влезли в сила наказателни постановления, информират от ведомството.

Най-честите нарушения, довели до прекратяване на регистрацията на фирмите-посредници за работа в чужбина, са свързани със събиране на такси от търсещите работа лица за посредничеството, изпращане на работа в чужбина без посредникът да е сключил посреднически договор с чуждестранен работодател, посредникът не предоставя на работниците индивидуален трудов договор за наемане на работа.

Други нарушения, довели до прекратяване на регистрацията на фирмите-посредници са, когато посредникът не предоставя на работниците пълна информация в трудовите договори, включително данни за длъжности, на които ще бъдат наети лицата, срока на наемането, работното време, трудовото възнаграждение, битовите условия и др.; когато посредникът не сключва посреднически договор с търсещото работа лице за намиране на работа или не поддържа електронен регистър за търсещи и устроени на работа лица.

Източник: novini.bg