7000 тона вредни емисии годишно се изхвърлят от четирите основни

7000 тона вредни емисии годишно се изхвърлят от четирите основни ...

Разкриха най-големия замърсител в Пловдив и колко ще струва очистването на града.

7000 тона вредни емисии годишно се изхвърлят от четирите основни замърсители – отопление, транспорт, промишленост и градски фон, това стана ясно от Програмата Пловдив и План за действие към същата за периода 2018 – 2023 година. Изчисленията на фирмата, които бяха представени днес на обществено обсъждане, показват, че са нужни по 440 лева на килограм вредни емисии, за да се решат проблемите с мръсния въздух. Така излиза, че трябват 30,8 млн. лева, за да се отстранят основните замърсители, съобщава trafficnews.bg. Близо 60 души дойдоха на общественото обсъждане в Градския дом на културата, като по-голямата част от тях бяха представители на държавни и градски власти. Пред тях бяха представени данните за източниците на замърсяване, както и мерките за справяне с тях.
 
Според доклада 71 % от източните на ФПЧ 10 и 2,5 е отоплението на твърдо гориво, 21 % е промишлеността, а транспортът е едва с 6,9 %. Това се доказвало, че и нивата на фините прахови частици през топлите месеци са в норма, като пикът им е през октомври – декември, а след това януари – март.
 
Не така обаче стоят нещата с азотния диоксид, там 40 % от източниците му в Пловдив са от изпаренията на автомобилите, а след това е промишлеността. Данните обаче показвали, че стойностите на NO2 са в нормите почти през цялата година.
 
С други думи основен проблем пред атмосферния въздух под тепетата са фините прахови частици.
 
Мерките, както краткосрочни и дългосрочни бяха представени в няколко пункта – заменяне на старите печки за твърдо гориво, по-екологичен транспорт и разширяване на залените площи. Сред тях са:
 
Около 6 милиона лева трябва да осигури Община Пловдив, с които да подмени голяма част от най-големите замърсители на въздуха – печките на твърдо гориво
 
Около 3 милиона лева печките с твърдо гориво трябва да бъдат заменени с отоплителни уреди  на ток, а с още толкова  печки на екогориво. Други мерки, които са заложени в проекта е стимулиране на хора, които да се вържат към ТЕЦ, както и за шофьори, които не ползват колите си кратки разстояния.  Преди това от  администрацията ще направят преброяване колко са печките на твърдо гориво в града.
 
Вероятно голяма част от парите за мерките на градската администрация ще дойдат от европейски програми.  Подобна възможност  срещу замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ) е залегнала в оперативна програма „Околна среда“.Друга мярка, която подготвя от община Пловдив  за друга програма по , с която да бъдат сложени филтри на комините в града, за да се минимизират фините прахови частици от комините.
Следващата графа от дългосрочните мерки, но не от спешен порядък, които да се приведат до края на 2023-та година:
 
Оптимизиране на транспортната схема в Пловдив и намаляване на времето за преминаване на автомобили през натоварените кръстовища, за да се отчете намаляване на замърсяването на въздуха от транспортни средства.
 
Ежегодно изграждане на нова или подмяна на съществуваща пътна инфраструктура с цел намаляване на задържането на прахови частици в дупки по уличните платна и тротоарите.
 
Контрол на върху емисиите от промишлените инсталации и недопускане на системни превишения на нормите за допустими емисии.
 
Въвеждане на ограничение за употребата на определени горива за отопление с цел прекратяване на изгарянето на твърди горива с високо съдържание на сяра.
 

Източник: blitz.bg