600 000 кубика, или всеки десети кубик от официалния дърводобив

600 000 кубика, или всеки десети кубик от официалния дърводобив ...

Всеки десети кубик дърва е добит легално престъпно.


600 000 кубика, или всеки десети кубик от официалния дърводобив годишно, се добива по престъпен начин. С толкова фирмите, получили право на легален дърводобив, надвишават разрешените количества за сеч, а горските не реагират. Цели 200 фирми са надвишили позволената им сеч с над 1000 кубика. Това показва мащабно разследване, наречено “Гори гейт”, при което публични данни са анализирани от роботи и изкуствен интелект. То е на платформата bird.bg

"Снимките с претоварени тирове, които денонощно изнасят гората ни за Гърция и Турция, не са инцидентни, а илюстрират стройна схема за престъпно забогатяване, за която държавните органи си затварят очите, или по-лошо – откровено лъжат. А фирмите, надвишаващи драстично разрешените количества за сеч, без изненади са свързани с властта", посочват авторите на изследването.

Как е пресметнато?

Специализиран софтуер и роботи за обработка на данни са сумирали разрешените кубически метри и след това са ги сравнили с отчетените кубически метри в превозните билети. "Такива сумарни данни не се предоставят от Изпълнителната агенция по горите, което също е нарушение на закона, но могат да бъдат извлечени “по трудния начин” от публичните регистри. Екипът ни направи точно това. Изтеглихме документ по документ данните за сечите и за превоза на отсечените дървета за последните 5 години, след което ги подложихме на специализиран компютърен анализ”, уточняват авторите.

Според регистъра на разрешенията за сеч за 2020 г., към 20 септември е позволен добив на 7 032 982 кубика дървесина, а според регистъра на превозните билети са добити и транспортирани от гората 1 331 994 куб. м.

Източник: mediapool.bg