60 процента от проверяваните в България случаи на измами с

60 процента от проверяваните в България случаи на измами с ...

60% от измамите с еврофондове в България са прекратени или отхвърлени.


60 процента от проверяваните в България случаи на измами с европейски средства са били отхвърлени или прекратени от прокуратурата. Това се казва в доклад на Европейската сметна палата за противодействието на измамите със средства от европейските кохезионни фондове през последните пет години. Освен България европейските одитори са направили проверка и във Франция, Унгария, Гърция, Латвия, Румъния и Испания.

Източник: novinite.bg