595 от допуснатите общо 706 кандидата се явиха на писмения

595 от допуснатите общо 706 кандидата се явиха на писмения ...

Юристи решаваха теста от конкурса за съдии по вписванията.


595 от допуснатите общо 706 кандидата се явиха на писмения изпит за съдии по вписванията, проведен вчера в Националния дворец на културата в София.
В продължение на 2 часа те решаваха тест, вариант №1, изтеглен от кандидат в залата.
Резултатите от изпита ще бъдат публикувани в едномесечен срок на сайта на Министерството на правосъдието.

Източник: cross.bg