4 пожарни коли, 2 полицейски и 2 линейки са били насочени

4 пожарни коли, 2 полицейски и 2 линейки са били насочени ...

Линейки, пожарни и патрулки летят към Хилтън заради фалшив сигнал.

4 пожарни коли, 2 полицейски и 2 линейки са били насочени към столичния хотел "Хилтън" заради сигнал за пожар. При пристигането си екипите са устоновили, че подадената информация е фалшива. За това потвърдиха и пред Actualno.com от рецепцията на хотела.
Припомняме, че за подаване на фалшиви сигнали в Закона за националната система за спешни повиквания с Единен европейски номер 112 са предвидени санкции, изразяващи се в съставяне на актове и налагане на солидни глоби.
Който ползва не по предназначение ЕЕН 112, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв. За неверни или заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ глобата е от 2000 до 5000 лв. Когато в тези случаи са мобилизирани ресурси на службите за спешно реагиране, наказанието е глоба от 10 000 до 20 000 лв.
Последното е в случай че не подлежи на по-тежко наказание, както и обезщетение за причинените на службата вреди.
При повторно нарушение налаганите глоби или имуществени санкции са в двоен размер.
Очаквайте подробности!

Източник: actualno.com