4 фирми от Тракия икономическа зона /ТИЗ/ са заинтересувани от

4 фирми от Тракия икономическа зона /ТИЗ/ са заинтересувани от ...

Бизнесът в ТИЗ проявява интерес към централно топлоснабдяване.

4 фирми от "Тракия икономическа зона" /ТИЗ/ са заинтересувани от топлофициране на жилищни проекти. Това стана ясно по време на информационна среща вчера, организирана от основателя на зоната инж. Пламен Панчев, Камарата на строителите в Пловдив и EVN Топлофикация Пловдив. На присъстващите представители на бизнеса, строителния бранш и проектанти бяха разяснени ключови въпроси като разходи, ползи и  предимства на централното топлоснабдяване. 

Над 2 пъти по-евтино излиза присъединяването към електроразпределителната мрежа, ако сграда се включи и в топлопреносната мрежа в сравнение с това да се включи само за ползване на електрическа енергия. Този по-нисък разход се отнася за конкретен пример: 8-етажна постройка с 24 апартамента (при трасе до 25 м за присъединяване към електрическата мрежа). Същевременно цената за присъединяване на тази сграда към EVN Топлофикация е 300 лв. за стандартна мощност от 300 kW (киловата).  Специалистите от EVN Tоплофикация информираха и за техническите решения, които предлагат – 3 услуги в едно: отопление, битова гореща вода и охлаждане.  

Присъстващите дискутираха и изграждането в сгради на нов, хоризонтален тип отоплителна инсталация. Все още много хора не знаят, че с изграждането на хоризонтална отоплителна инсталация получават точно измерване на индивидуалната консумация, дистанционно отчитане. Вертикалната инсталация при старите сгради може да бъде заменена с хоризонтална, която има всички тези предимства, напомниха от EVN Топлофикация. 

В допълнение беше подчертан и важният ефект на централното топлоснабдяване за по-чист въздух в Пловдив: Когенерацията на EVN Tоплофикация не отделя серни диоксиди, фини прахови частици (ФПЧ) и диоксини. "Централното топлофициране е решението, което дава на битовите и бизнес абонати ниски разходи, комфорт и уют. Но основно именно чрез него се преодоляват екологичните проблеми и се постига опазване на околната среда“, обобщи инж. Пламен Панчев.

Източник: plovdiv24.bg