2,6 млн. души, или 20,2% от всички безработни в ЕС

2,6 млн. души, или 20,2% от всички безработни в ЕС ...

2,6 млн. души в ЕС са започнали работа през третото тримесечие на 2019 г..


2,6 млн. души, или 20,2% от всички безработни в ЕС в периода април-юни 2019 г., са намерили работа между второто и третото тримесечие на изминалата година, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат.

За същия период 7,3 млн. са останали без работа, а други 3 млн. са станали икономически неактивни.

От хората, които първоначално са били на работа през второто тримесечие на 2019 г. – 2,3 млн. са станали безработни през третото тримесечие, а други 3,4 млн. са преминали в графата „икономически неактивни“.

От първоначално регистрираните като икономически неактивни през второто тримесечие на 2019 г. – 3,4% млн. са започнали работа през третото тримесечие, а други 3,4 млн. са останали без работа.

В България през третото тримесечие на миналата година 20 000 безработни са си намерили работа, сочат даннитe на Евростат. 

 
2019q3flows_se_with_title-01.png

Източник: manager.bg