1916 г., когато е въведен Грегорианският календар, празникът започва да

1916 г., когато е въведен Грегорианският календар, празникът започва да ...

24 май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост.1916 г., когато е въведен Грегорианският календар, празникът започва да се чества на един ден – 24ти май. След 1969 г. църковният и светският календар се отделят. Това е причината днес да съществуват два празника – църковен (11ти май) и светски (24ти май).

Източник: duma.bg