165 преброители и 35 контрольори се търсят в община Асеновград

165 преброители и 35 контрольори се търсят в община Асеновград ...

165 преброители и 35 контрольори се търсят в община Асеновград.

165 преброители и 35 контрольори се търсят в община Асеновград за през 2021 г., което ще се проведе през януари и февруари догодина. Набирането на желаещи вече тече. Преброяването ще касае, както населението, така и жилищния фонд на България. Документи на кандидати се приемат в срок до 30.10.20 г. Подава се заявление по образец в община Асеновград. Към него следва да има приложени автобиография, съгласие за обработване на лични данни, снимка, диплома, IBAN.
Един контрольор ще координира работата на няколко преброители, на които пък заплащането ще се формира индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради. Документи се приемат в Информационен център на община Асеновград – на гише №1 и №2 – деловодство. Приемът им ще се осъществява всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. Най-подходящи за работата са хора с добри комуникативни умения.

Започва подготовката за преброяване 2021 г. в България Започва подготовката за преброяване 2021 г. в България
От 20.07.20 г. до 15.09.20 г. Националният статистически институт (НСИ), съвместно с общинските преброителни комисии, ще осъществи един...
Желателно е да са придобили поне средно образование. Предимство е, ако професионалната им дейности е в икономическата и финансовата сфера, да имат технически познания и практикуващи социални дейности или студенти. Преброителите ще бъдат с работно време от 08:00 ч. до 20.00 ч. без почивен ден. Те ще имат право да посещават домакинствата от своя преброителен участък, като обикновено в една такава зона се намират около 200-250 души и 80 жилища. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Националния статистически институт (НСИ).
При предстоящото преброяване в страната ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори. Те ще преминат обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Източник: actualno.com