Събирането от органите на МВР на декларации от преминаващите през

Събирането от органите на МВР на декларации от преминаващите през ...

Декларациите за преминаване през КПП в градовете нарушават ли личните ни данни?.


Събирането от органите на МВР на декларации от преминаващите през КПП граждани в областните градове на страната, е временна мярка и касае ограничен кръг от лица, чиито данни се обработват. Това съобщиха от Комисията за защита на личните данни. 
Всичко по темата:Епидемията коронавирус (COVID-19) 2620
В условията на обявеното на 13 март от Народното събрание на Република България извънредно положение на територията на цялата страна по повод на бързото и застрашаващо живота и здравето на населението разпространение на вируса (COVID -19) и на основание Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение (Обн. ДВ. бр. 28 от 24 март 2020 г.), следва да се отбележи, че:

1. Законодателството за защита на личните данни допуска възможността за ограничаване на обхвата на правата и свободите на гражданите при условията на чл. 23 от Регламент (ЕС) 2016/679;

Облекчават преминаването през КПП в областните центрове

2. В конкретния случай, наложената от МВР мярка е необходима и пропорционална с оглед гарантиране на:

• общественото здраве;

• предотвратяването на престъпления (каквото е деянието по чл. 355 от Наказателния кодекс), включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност, каквато несъмнено е заплахата от разпространението на вируса.

Гражданите следва да са спокойни, че възможността за ограничаване на техните права, в т.ч. и правото на защита на личните им данни, не води до тяхното нарушаване!

В тази връзка законодателството по никакъв начин не изключва задължението на МВР да обработва данните единствено за целите на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, както и да гарантира сигурността на обработването на личните данни, съдържащи се в декларациите, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки!


Всичко по темата: Епидемията коронавирус (COVID-19) 2620 Испания вече е европейската държава, където коронавирусът се разпространява най-бързо Испания вече е европейската държава, където коронавирусът се разпространява най-бързо  Белгия няма да приема болни от COVID-19 от други държави Белгия няма да приема болни от COVID-19 от други държави Важно уточнение за ТЕЛК заради коронавируса Важно уточнение за ТЕЛК заради коронавируса
Повече за Коронавирус
corona най-ново: Вижте последните новини лесни стъпки: Как да се предпазим? просто ръководство: Какви са симптомите? eпидемия: Коронавирус в България

Източник: novini.bg