1. Вярно ли е, че няма да плащам нищо допълнително,

1. Вярно ли е, че няма да плащам нищо допълнително, ...

Вижте най-честите въпроси за роуминга в ЕС.

1. Вярно ли е, че няма да плащам нищо допълнително, докато използвам своя смартфон по време на пътуване в държавите от Европейския съюз (ЕС)?  Да. Услугите, които ползвате в друга държава в ЕС, ще се покриват от националния ви тарифен план. Минутите, SMS съобщенията и мобилните данни ще бъдат таксувани на национални цени (при повикванията и SMS съобщенията това са цените към други мрежи, а не към мрежата на вашия оператор), без да се добавят надценки в допълнение към тези цени. Ако в тарифния план имате включени обеми за национално потребление, ползваните услуги при роуминг в ЕС ще се приспадат от тези обеми. При минутите и SMS съобщенията важат обемите към други мрежи. „роуминг както у дома“ означава, че за разлика от преди, след 15.06.2017 г. няма да плащате нищо допълнително към националната цена на дребно (отпадат надценките, прилагани преди тази дата). От „роуминг както у дома“ ще могат да се ползват клиенти, които спазват политиката за справедливо ползване, приета от оператора.   2. Има ли някакви изключения или скрити правила към новите условия за роуминг в рамките на ЕС?  Можете да използвате „роуминг както у дома” винаги когато сте в държава от ЕС, различна от тази, в която живеете. Ако се установите дългосрочно или за постоянно в друга държава в ЕС, вие няма да можете повече да се възползвате от „роуминг както у дома”, предоставян от оператора, извършващ дейност в държавата, от която идвате. Ще може да използвате „роуминг както у дома” само ако имате абонамент за мобилни услуги, направен в новата държава, в която сте се установили. Това е така, защото новите правила не са предназначени да осигурят постоянен роуминг, а са предназначени за периодично пътуващи клиенти на оператори от държавите - членки на ЕС.   3. Колко дълго мога да използвам „роуминг както у дома”, докато съм в други държави в ЕС?  Основното правило е, че докато прекарвате повече време у дома (държавата, в която доставчикът предоставя услугите чрез своята мрежа), отколкото в други държави - членки на ЕС, и използвате мобилния си телефон повече време у дома, отколкото в други държави - членки от ЕС, вие можете да използвате роуминг услуги на националните цени без надценки. Ако вашият оператор установи злоупотреби и неправомерно ползване за цели, различни от периодично пътуване, същият ще може да започне да ви начислява надценки в допълнение към националните цени, за което вие ще бъдете предварително информирани. Злоупотреба може да се констатира след минимален 4-месечен период както на потреблението, така и на престоя. Ако през минимум четири последователни месеца потреблението в други държави от ЕС е по-голямо и присъствате преобладаващо в други държави от ЕС, отколкото у дома, вашият оператор може да ви изпрати предупреждение, с което да ви информира, че ако в рамките на 14 дни не промените поведението си, ще започне да ви начислява надценки за потреблението след датата на предупреждението. Ако след изтичането на този срок вие не сте променили присъствието или потреблението си в посока то да бъде преобладаващо у дома, операторът може да започне да ви начислява надценки в допълнение към националната цена на дребно за потреблението в роуминг в рамките на ЕС. Максималните надценки за изходящи повиквания и SMS - съобщения могат да бъдат следните: 0,032 €/мин. и 0,01 €/SMS. За мобилни данни максималната надценка може да бъде 7,7 €/GB (от 15.06.2017 г.), като тази цена ще се понижава занапред: до 6 €/GB от 01.01.2018 г., до 4,5 1 €/GB от 01.01.2019 г., до 3,5 €/GB от 01.01.2020 г., до 3 €/GB от 01.01.2021 г. и до 2,5 €/GB (от 01.01.2022 г.).  4. Има ли някакви ограничения на обемите гласови повиквания, SMS съобщения и мобилен интернет на националните цени в роуминг в рамките на ЕС?  Ако у дома (държавата, в която доставчикът предоставя услугите чрез своята мрежа) имате неограничени минути за разговори и SMS съобщения към други национални мрежи, докато сте в роуминг в други държави от ЕС, вие също ще имате неограничени минути за разговори и SMS съобщения. Ако у дома използвате неограничен обем от данни или мобилен интернет на много ниска цена (т. нар. отворен пакет за данни), операторът може да ограничи този обем по специална формула и да определи лимит за справедливо ползване на данните в роуминг. За подобно ограничение трябва да бъдете предварително уведомени от вашия оператор. Освен предварително, операторът трябва да ви предупреди и когато обемът за справедливо ползване бъде достигнат. В предупреждението трябва да се съдържа надценката, която ще се начислява в допълнение към националната цена на дребно за последващото потребление на мобилен интернет. След изчерпването на съответния обем за роуминг вие можете да продължите да използвате мобилен интернет . В тези случаи към националната цена ще се добавя надценка (максималната надценка от 15.06.2017 г . е 7,7 €/GB и същата ще намалява ежегодно, като ще достигне до 2,5 €/GB през 2022 г.).  5. Автоматично ли се активира „роуминг както у дома”, или трябва да направя нещо, за да го активирам?  Не трябва да правите нищо, за да активирате „роуминг както у дома“. Мобилният ви оператор автоматично ще спре да прилага надценки за роуминг в рамките на ЕС от 15.06.2017 г.   6. Никога не пътувам в чужбина в рамките на ЕС. Новите правила за роуминг ще имат ли някакво отражение върху тарифния ми план или сметката ми?  Не. Ако не пътувате в други държави от ЕС, за вас нищо няма да се промени.  7. Ще бъда ли уведомен за промяната, която влиза в сила от 15 юни? Как ще стане това? Да. Вашият оператор трябва да ви информира за края на надценките за роуминг, за това по какъв начин промените ще засегнат вашия тарифен план (например за прилагането на „политиката за справедливо ползване”) и за начина, по който договорът ще бъде приспособен към новите условия. Публично достъпната информация, свързана с вашия тарифен план (например тази на интернет страницата на мобилния ви оператор), също ще бъде адаптирана към новите условия за роуминг в рамките на ЕС. Когато посетите друга държава - членка на ЕС, след 15 .06. 2017 г., вие ще получите SMS съобщение с информация, че сте в роуминг, както и напомняне за начина на прилагане на „политиката за справедливо ползване” от вашия оператор.  8. Какво мога да направя, ако отида в друга държава от ЕС и не ми се осигури „роуминг както у дома“, а бъда таксуван допълнително?  В тези случаи можете да оспорите пред вашия оператор начислените допълнителни надценки. Операторът трябва да е въвел процедура за оспорване в своята политика за справедливо ползване. Във всеки момент можете да се обърнете към националния регулаторен орган във вашата държава. В България този орган е Комисията за регулиране на съобщенията.  9. Вече имам избран тарифен план за роуминг със специфични условия (например плащам повече, когато съм в роуминг в рамките на ЕС, но цената ми за роуминг в САЩ и Канада, където често пътувам, е ниска). Мога ли да запазя плана си с такива условия и след 15. 06.2017 г.? Да. Това са т. нар. алтернативни роуминг тарифи/пакети и вие по принцип имате право да запазите тези тарифи/пакети. Операторът ви ще се свърже с вас преди 15.06.201 7 г., за да ви попита дали искате да запазите плана/пакета си със същите условия за роуминг. Ако потвърдите изрично желанието си за това, ще можете да ползвате този план/пакет и след 15 .06.2017 г. Ако откажете или не отговорите на запитването, вашата тарифа ще бъде автоматично приведена към условията на „роуминг както у дома” и този план вече няма да ви се предоставя. Във всеки един момент вие можете да заявите волята си да ползвате алтернативен план/пакет или да откажете този пакет и да преминете към „роуминг както у дома“.  10. Новите условия важат ли и когато звъня от моята държава на приятели, които са в друга държава от ЕС? Не. Обажданията от вашата държава към друга държава не са роуминг. Ако звъните към български номер, независимо къде се намира този, на когото звъните, повикванията ще се таксуват като национални. Ако звъните на чуждестранен номер, независимо къде се намира този, на когото звъните, повикванията ще се таксуват като международни. Цените на международните повиквания не са регулирани и може да са по-високи. Забележка: От 15 юни 2017 г. влизат в сила нови правила за роуминг в ЕС. Във връзка с това Комисията за регулиране на съобщенията отговаря на 25 въпроса. Следващите 15 отговора ще публикуваме в понеделник, 19 юни.

Източник: blitz.bg