Възобновява се дейността на работната група към министъра на туризма, която

Възобновява се дейността на работната група към министъра на туризма, която ...

......... е 90%, а за целия сезон той може да е около 70%, посочи Николова. Тя изрази увереност, че въпреки пораженията, които понася  и  застрахователния бизнес от кризата,  със съвместни усилия на всички в отрасъла може да се създаде  база за осъществяване на по-добър зимен сезон, а и за лято 2021-а.


Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа ...

......... момента законодателство в областта на собствените ресурси на Европейския съюз.Размерът на фискалния резерв към края на юни е 9.89 млрд. лв., в т.ч. 9.84 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0.05 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.


„Короната”, освен здравето и нормалния ежедневен битов ред, атакува индиректно

„Короната”, освен здравето и нормалния ежедневен битов ред, атакува индиректно ...

......... 1,3% (лихва по депозит 0,3 + надбавка 1%). Към ГПР-то са включени еднократна такса за оценка на кредитоспособност 1% от размера на кредита и месечна такса за обслужване на сметката 2,20 лева. Обща дължима сума е 10 196,97 лева (такси и лихви общо) и размер на месечна вноска 839.21 лева.


Комисията за финансов надзор (КФН) съобщи, че съдът в Букурещ е открил производство

Комисията за финансов надзор (КФН) съобщи, че съдът в Букурещ е открил производство ...

......... че до отнемането на лиценза на застрахователя се е стигна, защото компанията не е възстановила равнището на допустими собствени средства, покриващи минималното капиталово изискване в рамките на срока, предвиден от закона. В същото време румънският орган за финансов надзор установи състоянието на неплатежоспособност на "Чертасиг - Застрахователно и Презастрахователно Дружество".


Конкуренцията между банките води до леко понижение на лихвите по банковите кредити, заяви председателят

Конкуренцията между банките води до леко понижение на лихвите по банковите кредити, заяви председателят ...

......... тяхно решение ще се изрази в по-облекчени лихвени плащания. Що се касае до депозитите на домакинствата и фирмите, той смята, че хората трябва да се ограмотяват, за да диверсифицират спестяванията си. Препоръката му е част от капиталовложенията да са в акции, облигации, взаимни фондове или в имоти, при все че към последните подхожда резервирано при сегашната ситуация. 


На фона на предизвикателствата от кризата, свързана с COVID-19, европейската банкова

На фона на предизвикателствата от кризата, свързана с COVID-19, европейската банкова ...

......... на основна нетна печалба от 3-3.5 млрд. евро за 2021 година.От групата отбелязват, че за второто тримесечие на годината УниКредит е подкрепила своите клиенти, давайки им възможност да отложат вноските си по кредити с общ размер от 35 млрд. евро и предоставяйки държавно гарантирани заеми за близо 7 млрд. евро. Маймунската радост, че договорът за отдаването на летище София на

Маймунската радост, че договорът за отдаването на летище София на ...

......... създавах Сребърния фонд, аз оставих 200 млн. лв. дефицит в НОИ, това беше около 8 процента”, припомни тя. В момента дефицитът е над 40% и като сума е над 4 млрд. лева. „Пенсионната система оттук нататък е обречена да се дофинансира само от данъци”. Такава е песимистичната прогноза на ексминистър Шулева.


Ако ситуацията не беше толкова политизирана, колкото е в момента,

Ако ситуацията не беше толкова политизирана, колкото е в момента, ...

......... според данните, отбеляза Дацов.Но според финансиста в случая това, което е ръководило правителството да обяви тези намерения, всъщност няма нищо икономическо."Повечето от мерките, които бяха обявени като антикризисни, всъщност са насочени към потушаване на напрежение или "купуване" на симпатии", смята Любомир Дацов. Той допълни, че управлението на бюджета е изключително спестовно.


Идексът на производствените цени на Китай се е понижил с

Идексът на производствените цени на Китай се е понижил с ...

......... са изключени силно колебаещите се цени на храните и на енергията, обаче се е повишил със скромните 0.5% годишно през юли, което все още не крие опасност от инфлационен щурм. "По-голямото от очакванията увеличение на цените ще принуди паричните власти да започнат да нормализират монетарната политика", коментират анализатори на "Шанхай сикюритис". 


Да не бъдем дребнави като пресмятаме колко служебни автомобила, колко

Да не бъдем дребнави като пресмятаме колко служебни автомобила, колко ...

......... благоволи да му завещае подредена къща на "Дондуков 1". Разбира се, Бойко Борисов неведнъж е изненадвал публиката със спонтанни и емоционални решения взети под напора на чувствата. Факт е също, че с идването на служебен кабинет не идва края на света. Пък и както Борисов декларира, него не го е страх!


Депозитите на сектори „Нефинансови предприятия” и „Домакинства” и „Нетърговски организации”,

Депозитите на сектори „Нефинансови предприятия” и „Домакинства” и „Нетърговски организации”, ...

......... увеличение с 2.9 на сто на годишна база.В края на юни 2020 г. броят на кредитите на домакинствата и НТООД намаляват с 4.1 на сто на годишна база, като достига 2.828 млн. Размерът на кредитите на домакинствата нараства на годишна база с 8.0 на сто, като достига 24.559 млрд. лева.На фона на ударното печатане на пари от страна на

На фона на ударното печатане на пари от страна на ...

......... има собствен спасителен план - да взема от потребителите банкноти и да пуска пералните машини ръчно. Като междувременно обяснява на съседите си и на обитателите на околните сгради да не идват при него за монети, защото дефакто го изхвърлят от бизнеса. И го принуждават да ходи за дребни в банките вместо тях.  


Политико-икономико-медицинският хаос в страната явно е добра предпоставка за оживление

Политико-икономико-медицинският хаос в страната явно е добра предпоставка за оживление ...

......... били служители в дружеството, назначени на съответна длъжност.От обективна  страна прокурорът твърди, че деянието е извършено при пряк умисъл, и следва да му се наложи наказания съгласно разпоредбите на чл. 36 и съобразяване с разпоредбите на чл. 234б, ал. 1 от Наказателния кодекс, което предвижда лишаване от свобода до пет години."


Търговските банки, партньори по програмата за безлихвено кредитиране на физически

Търговските банки, партньори по програмата за безлихвено кредитиране на физически ...

......... на пандемията от COVID-19, се отпускат заеми до 4 500 лева – наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са безлихвени и са освободени от такси, комисиони и неустойки. 


Най-после! Трябваше да ни споходи пандемията COVID-19, че "някои хора" да

Най-после! Трябваше да ни споходи пандемията COVID-19, че "някои хора" да ...

......... от вируса.Във Франция, право на отпуск по болест до 21 дни имат всички лица, които са в профилактична карантина заради повишен риск от заразяване (възрастни или хронично болни).Като добра практика се откроява политиката за финансово стимулиране на самонаетите здравни работници във Франция, както и взаимодействието между болничните здравни заведения в Германия. 


Пощенска банка внедри 6 робота в дейността на „Кредитна администрация“,

Пощенска банка внедри 6 робота в дейността на „Кредитна администрация“, ...

......... цялостното клиентско изживяване, тъй като се оптимизират дейности, които са пряко свързани с ефективното и пълноценно обслужване на клиентите.Пощенска банка планира да разшири обхвата на иновацията, като разработи и внедри нови роботи, които ще оптимизират още повече процеси, някои от които са пряко свързани с обслужването на клиентите на банката.  Скандалът "Уайъркард" ще мотивира усилията на Брюксел да завиши финансовия

Скандалът "Уайъркард" ще мотивира усилията на Брюксел да завиши финансовия ...

......... надзорен борд, чийто състав в по-голямата си част е композиран от представители на националните агенции. Повечето от предложенията на Домбровскис по онова време обаче бяха отхвърлени от правтелствата на страните от ЕС, които имат решаваща дума по представените планове. Мотивите им бяха, че прекалено много правомощия се отнемат от националните власти.


Последните данни на БНБ показват към края на месец юни,

Последните данни на БНБ показват към края на месец юни, ...

......... да се формират от услуги за останалите клиенти.Разбира се, увеличенията не са от вчера или днес, като по официална информация на Асоциацията на банките през 2019 г. кредитните институции у нас са спечелили от такси 1.32 млрд. лева. И приходите от тях са с 5.8% повече спрямо получените през 2018 година. 


Печалбата на банковата система към 30 юни 2020 г. е

Печалбата на банковата система към 30 юни 2020 г. е ...

......... млрд. лв. в края на март. Ако с цел съпоставимост, показателят бъде изчислен при предишния обхват и методика, приложими през периода юни 2015 г.– март 2020 г.4 , той би бил на равнище 6.37% както към края на юни, така и към края на март 2020 г.", поясняват от БНБ.


Електронните търговци могат да издават онлайн бележка, вместо касов бон,

Електронните търговци могат да издават онлайн бележка, вместо касов бон, ...

......... неприсъствено плащане с банкова карта, като за второто няма да се изисква издаването на хартиен фискален бон.Целта на промените е да се улеснят онлайн магазините. До момента много от тях се отказваха да приемат картови плащания през виртуални ПОС терминали и изпращат поръчките с пощенски паричен превод, т.е. плащане в брой на куриера.


Правителството одобри кандидатурата на Румяна Кючукова за заместник-председател на Управителния

Правителството одобри кандидатурата на Румяна Кючукова за заместник-председател на Управителния ...

......... Управителния съвет на Банката за срок от нови пет години.Румяна Кючукова е висококвалифициран специалист с богат професионален опит и широка експертиза, тя е заемала отговорни позиции в компании с международно участие, както и в международни финансови институции. Към момента Румяна Кючукова ръководи дейността по функционален сектор "Рискове" в Международната инвестиционна банка.


Новият заместник-министър на икономиката Стамен Янев ще бъде предложен за

Новият заместник-министър на икономиката Стамен Янев ще бъде предложен за ...

......... огласената номинация. Той оцени високо и работата си като изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. „Под мое ръководство БАИ направи най-добрата реклама на България като инвестиционна дестинация. Това се видя в последните няколко месеца в социалните мрежи. Заемайки тази позиция, мисля допълнително да задълбочим и надградим инвестиционната политика на България“, подчерта зам.-министърът.


Най-големите банки на Великобритания, Швейцария и еврозоната ще заделят провизии

Най-големите банки на Великобритания, Швейцария и еврозоната ще заделят провизии ...

......... месеца на годината.Европейската централна банка преоръча на едрите кредитори от еврозоната да не изплащат дивиденти и да не харчат пари за обратно изкупуване на акции поне до 1 януари 2021-а. Препоръката не изненада инвеститорите, мнозинството от които определяха точно януари 2021-а като "по-реалистична дата" за възстановяване на плащанията към тях. 


Банките ще трябва да се съобразяват с нови изисквания, когато

Банките ще трябва да се съобразяват с нови изисквания, когато ...

......... на банковата система нарастваха с почти 114 млн. лева.Все пак трябва да се има предвид, че през следващите месеци вероятно данните за кредитирането ще получат лек тласък заради започналите програми за безлихвени заеми за домакинствата и оборотното финансиране за малки и средни предприятия през ББР, както и други антикризисни схеми.


Емитирането на общ дълг от Европейския съюз не трябва да

Емитирането на общ дълг от Европейския съюз не трябва да ...

......... условия. „Необходими са механизми за контрол, за да се гарантира разумното и ефективно използване на средствата“, обясни управителят на Бундесбанк."Като цяло аз мисля, че общ дълг за обширни трансфери е под въпрос. Най-малко пакетът не трябва да служи като трамплин за мащабен дълг на ЕС за редовно финансиране на домакинствата“, подчерта Йенс Вайдман.


5% лихва, но за месец! „Даваме ви 100 лева, връщате 105!"

5% лихва, но за месец! „Даваме ви 100 лева, връщате 105!" ...

......... това действие правоотношенията между клиента, заложил веща, и дружеството се изчерпват напълно, без никакви други претенции. В условията на стагнация и икономическа рецесия обаче продажбата на всякакъв вид стока е силно ограничено, което е напълно логично с оглед свитото потребление на населението и цялостната промяна на икономическия климат в страната.


У нас вече се работи по две схеми за малки

У нас вече се работи по две схеми за малки ...

......... до октомври - ноември.Засега изглежда, че банките заемат водещата роля да канализират средствата към закъсалия покрай кризата бизнес. Това обаче означава, че очакванията за професионално отношение от служители им се засилват още повече, за да бъдат избегнати потенциални загуби както за самите банки, така и за държавата и за данъкоплатците.


Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ благодарствено

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – КРИБ благодарствено ...

......... бе в ролята на министър на здравеопазването."Предстои сериозно приключване на бюджета в условията на коронавирус. Няма да е лесно. Приходите са доста по-малко от предвидените. Имаме работа по проектобюджета за 2021 г. Там също приходите няма да бъдат в този размер, в който бяха разработени първоначални", коментира новият финансов министър.


Връщам се в къщата, от която започна моят трудов стаж с

Връщам се в къщата, от която започна моят трудов стаж с ...

......... работа по проектобюджета за 2021 г. Там също приходите няма да бъдат в този размер, в който бяха разработени първоначални. И на мен ми е мъчно, че напускам. Създадохме добра обстановка за работа. Важно е колективът да е спокоен", коментира Ананиев.В пленарната зала продължават дебатите по рокадите в правителството. Очаквайте подробности


Засилва се интересът към гаранционната програма за подпомагане на работещите

Засилва се интересът към гаранционната програма за подпомагане на работещите ...

......... лв. Партньори по програмата са БАКБ, Банка ДСК, Инвестбанк, Пощенска банка и Първа инвестиционна банка.„Придържаме се към общата рамка за държавни помощи на европейско ниво и отпускаме необезпечени кредити при облекчени условия“, заяви Касидова. Водят се преговори с още 5 банки, желаещи да участват с финансиране в подкрепа на бизнеса.


Живеем в динамични времена, в които най-важно е умението да

Живеем в динамични времена, в които най-важно е умението да ...

......... задълженията по кредита и овърдрафта при непредвидени житейски ситуации като продължителен болничен или нежелана безработица. Точна информация за другите параметри като годишен лихвен процент, годишен процент на разходите, месечна вноска и общо дължима сума можем да получим при изготвяне на индивидуална оферта от експерт в удобен офис на Пощенска банка. 


„Внимавай какво си пожелаваш, защото може и да се случи”,

„Внимавай какво си пожелаваш, защото може и да се случи”, ...

......... да се адресират редица законови пропуски и несъвършенства в Закона за туризма, включително и във връзка с транспонирането на ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2302. И отбеляза, че АБЗ и застрахователният сектор са готови за съвместна работа по доработки и прецизиране на текстовете по Закона за туризма, касаещи уредената в него задължителна застраховка.


„Развитие на регионите“ е името на новата оперативна програма, която ще

„Развитие на регионите“ е името на новата оперативна програма, която ще ...

......... предварителния им подбор, казаха от общината..Ботевград една от 54-те средни общини, с право да кандидатстват по новата ОП „Развитие на регионите”. Кандидатстването по програмите обаче вече залага на интегрирания подход т.е. общината не може да кандидатства самостоятелно, а трябва да има партньори- общини, неправителствени организации или бизнес организации, коментираха от местната власт..


Екатерина Христова Старши мениджър, Банков и регулаторен риск Делойт България

Екатерина Христова Старши мениджър, Банков и регулаторен риск Делойт България ...

......... арсенал от насоки и становища, които се публикуват в последните няколко месеца. Основната цел на регулаторните органи е да се запази стабилността на банковите системи, да се подкрепят банките в ролята им да финансират реалната икономика и да се ограничи прехвърлянето на негативните ефекти от реалната икономика към банковия сектор.


Новината за приемането на България във валутния механизъм ERM II

Новината за приемането на България във валутния механизъм ERM II ...

......... примерът на Дания, която е в чакалнята от 1992 г., но не желае да смени кроната с евро, може да е заразителен. Към плана, който нямаме, следва да се добавят и още няколко - крайно необходимите за целта "подправки": политически консенсус, силна разяснителна кампания и ранна подготовка на бизнеса и банковия сектор. 


България може да остане в зоната на  валутно-курсовия механизъм ERM

България може да остане в зоната на  валутно-курсовия механизъм ERM ...

......... ни пък ще приключи годината с 4% дефицит спрямо БВП. Агенцията вижда проблеми и с изпълнението на критериите за "ценова стабилност", т.е. по отношение на инфлацията. Инфлацията в блока ще бъде много ниска или отрицателна, а в България се очаква да се с напредването на конвергенцията и увеличаването на доходите и цените.


ЕЦБ очаква спасителния фонд на ЕС да съдържа повече грантове,

ЕЦБ очаква спасителния фонд на ЕС да съдържа повече грантове, ...

......... и целенасочени" за подпомагане на работници, бизнес и държави, отбеляза тя на пресконференцията.Позицията на България, изразена от правителството, е , че фондът за възстановяване е справедлив и достатъчен. При сегашните параметри София разчита да получи до 12 милиарда евро допълнително от Европа към парите, с които ще разполага от европейския бюджет.


Националната агенция за приходите ще отговоря за издаването на лицензи

Националната агенция за приходите ще отговоря за издаването на лицензи ...

......... зала или казино да има само в петзвездни хотели, в националните курорти, както и на не повече от 20 километра от граничните пунктове на страната. Идеите му обаче бяха отхвърлени както от част от депутатите от ГЕРБ, от браншови организации, така и от редица спортни клубове, начело с "Лудогорец" на Кирил Домусчиев.


Банките от еврозоната планират да ограничат потока от кредити към

Банките от еврозоната планират да ограничат потока от кредити към ...

......... рецесия за следвоенния период. Въпреки рекордният 12.4% ръст на индустриалния продукт на еврорегиона през май, той все още е с 20% по-нисък от миналогодишното си равнище. Очакванията на инвеститорите за възстановяване на германската икономика пък са паднали през юли, сочи последният обзор на авторитетния институт ZEW, който следи нагласите им. 


Колко бързо и приятно! Защо не съм го ползвал/а по-рано?

Колко бързо и приятно! Защо не съм го ползвал/а по-рано? ...

......... и осигуряват комфорта да ги ползваме, когато на нас ни е удобно – дори в най-натоварените часове, в обедната почивка или след края на работния ден, когато офисите са затворени.  Прочетете повече за новите дигитални зони за самообслужване на Пощенска банка и за локациите, на които можете да ги намерите, ТУК.


Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард поздрави премиера

Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард поздрави премиера ...

......... Премиерът беше категоричен, че България продължава целенасочената работа по пътя й към еврозоната. Министър-председателят отбеляза и тежката ситуацията в цял свят заради пандемията от COVID-19. „Изправени сме пред голямо предизвикателство, но съм сигурен, че с всеобщи усилия ще се справим“, изтъкна още Борисов в разговора си с председателя на ЕЦБ.


Случайните или не чак толкова невинни пропуски и недоглеждания при

Случайните или не чак толкова невинни пропуски и недоглеждания при ...

......... задълбочен преглед на одитната дейност, включително как е регулирана, каква е пазарната конкуренция и целите й. А мнозинството наблюдатели са убедени, че тя трябва отново да се върне към оригиналните си задачи - да гарантира на инвеститорите, че фирменият капитал не е фалшифициран от свръх-оптимистични или склонни към измами мениджъри.


COVID-19 ще натовари компаниите в световен мащаб с нов дълг

COVID-19 ще натовари компаниите в световен мащаб с нов дълг ...

......... - от петрония, газовия и енергиен сектор и с 10% - фирмите за основни потребителски стоки. Най-малко участие от едва 2% от общите корпоративни задължения имат технологичните компании, следвани от дружествата за базови суровини и материали с 5% и фирмите от сектора на здравеопазването и на фармацевтиката с 9 процента.  


Европейската централна банка определи допустимите отклонения в курса на лева

Европейската централна банка определи допустимите отклонения в курса на лева ...

......... политика, поети от България и Хърватия при присъединяването към ERM II. Тези ангажименти след влизането имат за цел осигуряване на устойчиво икономическо сближаване до момента, в който двете държави приемат еврото. ЕЦБ и Европейската комисия, в съответствие със съответните им роли, ще следят внимателно изпълнението на тези ангажименти", казва още Фабио Панета. 


Професорът от Харвард Денис Кембъл е напът да промени представите как

Професорът от Харвард Денис Кембъл е напът да промени представите как ...

......... професор Кембъл е, че "Ханделсбанкен" е успяла да създаде "много силна фирмена култура", която, ако се организира правилно, е много по-потентна да генерира дългосрочни печалби отколкото каквите и да било програми за допълнителни възнаграждения. Защото хората са мотивирани по естествен начин. "Което е много различно от очакванията на мнозинството лидери".  


Туроператори се оплакват, че някои застрахователи едностранно прекратяват с тях

Туроператори се оплакват, че някои застрахователи едностранно прекратяват с тях ...

......... по вина на потребителя. След започване на пътуването полицата покрива разликата между платената от потребителя сума по договора и сумата на действително предоставените услуги, ако по време на пътуването са представени само част от уговорените услуги. Освен това полицата покрива разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването.


Месец и половина след „официалното” вдигане на лимита за пазаруване

Месец и половина след „официалното” вдигане на лимита за пазаруване ...

......... брой.В някои държави като Великобритания, Ирландия, Естония и Полша, промяната бе наложена за постоянно, а други ще я предложат временно, за да помогнат на потребителите да пазаруват лесно и с минимален риск от докосване на различни повърхности по време на световната пандемия. Увеличения в региона има в Северна Македония и Албания.


С официално уведомление до КФН, БФБ и Централния депозитар от

С официално уведомление до КФН, БФБ и Централния депозитар от ...

......... не е притежавала акции в ПИБ", обясниха от Българската банка за развитие пред "Банкеръ". На въпрос на наш репортер кой ще представлява и защитава интересите на ББР като акционер в Надзорния и/или  Управителния съвет на Първа инвестиционна банка, от ББР уточниха единствено, че "информация по този въпрос ще бъде оповестена допълнително".


Финансовите министри от еврозоната, известни като Еврогрупа, избраха след тайно

Финансовите министри от еврозоната, известни като Еврогрупа, избраха след тайно ...

......... Ирландия са разположени централите на американските технологични гиганти.Донъхоу мобилизира милиарди евро, за да помогне на затруднените компании по време на пандемията, когато безработицата нарасна неимоверно и брутният вътрешен продукт на страната се понижи.Той твърди, че Ирландия е посрещнала тази криза от силна позиция благодарение на предпазливата финансова политика през последните години.


Все по-често говорим за „преди“ и „след“, като слагаме маркер

Все по-често говорим за „преди“ и „след“, като слагаме маркер ...

......... неизбежни в живота и в бизнеса. Но това как ги приемаш и как се отнасяш към тях определя силата на духа ти и бъдещия ти успех. Това са думи на световноизвестния предприемач, който се превърна в символ на бизнес успеха - Ричард Брансън - и днес са повече от актуални.


За първи път в историята на българското образование български университет

За първи път в историята на българското образование български университет ...

......... ни приложение става все по-предпочитано от потребителите и младите хора. Извънредното положение и последвалата извънредна епидемична обстановка ускориха дигитализацията на държавата. УНСС даде пример на останалите висши училища като започна този процес преди няколко години и  интегрира приложението ни”, каза проф.д-р Георги Димитров, член на съвета на директорите на Evrotrust.


Великобритания намалява данъкът върху добавената стойност от 20 на 5 на

Великобритания намалява данъкът върху добавената стойност от 20 на 5 на ...

......... допълнение 2 милиарда паунда ще бъдат насочени към програмата за плащане на заплатите на над 200 000 млади работници.Компаниите също могат да получат бонус в размер на 1000 паунда за всеки работник, който е бил съкратен, но сега е върнат на работа и ще продължи да работи в следващите шест месеца. 


Правителството одобри на днешното си заседание българския проект на нова Спогодба

Правителството одобри на днешното си заседание българския проект на нова Спогодба ...

......... на международните данъчни правила и изисквания.Новата спогодба ще създаде облекчени възможности от данъчна гледна точка за местните лица на двете държави да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различните сфери и отрасли на икономиката. Това от своя страна ще допринесе за хармоничното развитие на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество. 


"Гугъл" и "Дойче банк" са договорили дългосрочно сътрудничество, в което

"Гугъл" и "Дойче банк" са договорили дългосрочно сътрудничество, в което ...

......... се случва и за финансовия сектор, за който "Гугъл" се бори целенасочено от години.  Растящата зависимост от щатските технологични гиганти предизвика сериозни тревоги сред колегите им от бранша в Европа, а банковите мениджъри призоваха компаниите от региона да разработят алтернативи. Самият Сюинг нарече "Гугъл" през 2018-а "най-голямата заплаха за традиционните банки". 


Европейската централна банка създаде инструмент, позволяващ на централните банки извън еврозоната

Европейската централна банка създаде инструмент, позволяващ на централните банки извън еврозоната ...

......... и рисковете за себе си", предупредиха от МВФ. Според фонда инвеститорите залагат на „непрекъсната и безпрецедентна подкрепа“ от централните банки, което в дългосрочен план може да доведе до финансова нестабилност. Тук МВФ визира програмите на централните банки, чрез които те придобиха редица активи, включително държавни облигации, държавно гарантирани облигации и   корпоративен дълг.


На фона на една от най-тежките здравни и икономически кризи,

На фона на една от най-тежките здравни и икономически кризи, ...

......... г. следващият председател на Еврогрупата ще трябва да се пребори с трудности като приключването на Банковия съюз и прегледа на фискалните правила на ЕС. В близко бъдеще се очаква също България и Хърватия да придвижат напред своите кандидатури за членство в Банковия съюз и валутния механизъм ERM II, по-известен като "чакалнята на еврозоната". 


Скандалните разкрития за дупката от почти два милиарда евро в баланса

Скандалните разкрития за дупката от почти два милиарда евро в баланса ...

......... опорни точки" за разясненията по този мащабен счетоводен скандал в Германия. За "помощ при дискусиите с клиентите", те са били посъветвани да се допитват до генералния консултант на одитора за Европа или до регионалния шеф на звеното за управление на риска. Предстои развитие на сагата по време именно на германското председателство на Евросъюза.


След продължилите със седмици атаки срещу начина, по който управлява

След продължилите със седмици атаки срещу начина, по който управлява ...

......... в укрепването на банковия бизнес, докато "Комерцбанк" е останала "по-скоро равнодушна". Което е разтревожило кредиторите й. Оставките могат да подновят спекулациите за сливане на "Дойче банк" и "Комерцбанк". Поне ако се съди от водещото заглавие на уебсайта на германския вестник "Франкфуртел Алгемайне цайтунг" във вечерните часове на 3 юли: "Сюинг, поеми контрола!"


През седмицата Федералният резерв присъди титлата за най-рисков играч на инвестиционния

През седмицата Федералният резерв присъди титлата за най-рисков играч на инвестиционния ...

......... и на Майо, който признава, че да се предизвиква Федералния резерв е рисковано мероприятие. Защото регулаторите контролират ежедневната дейност на банките и могат да наложат вето на ред стратегически планове, примерно за сливания. И дори някой да спечели битката, той може да се окаже притиснат в ъгъла през следващото столетие. 


Българският собственик на малтийската Satabank Христо Георгиев ще обжалва пред съда

Българският собственик на малтийската Satabank Христо Георгиев ще обжалва пред съда ...

......... Не бяха установени никакви нарушения.  Христо Георгиев е съосновател на iCard и мyPos, които по никакъв начин нямат общо със „Сатабанк“ и са доказан иновативен и устойчив бизнес, със заслужена репутация и доверие в потребителите. От април месец 2020 г. Христо Георгиев вече не е съсобственик в iCard, завършва позицията. 


Общото събрание на Асоциацията на банките в България (АББ) избра

Общото събрание на Асоциацията на банките в България (АББ) избра ...

......... член на УС. Председател на борда е Петър Андронов (главен изпълнителен директор на ОББ). Диана Митева (изпълнителен директор на “Банка ДСК") е заместник-председател, а членове на управителния съвет остават Теодора Петкова (главен изпълнителен директор на “УниКредит Булбанк”), Оливер Рьогл (главен изпълнителен директор на „Райфайзенбанк България“)  и Георги Заманов (главен изпълнителен директор на “Алианц Банк България”).


Пощенска банка прави поредната крачка към разширяване на иновативните си

Пощенска банка прави поредната крачка към разширяване на иновативните си ...

......... Модерните зони са част от вече стартиралия процес на трансформация на широката клонова мрежа на финансовата институция, която в края на 2019 г. успешно откри и първите си дигитални клонове от ново поколение.Повече информация за новите дигитални зони за самообслужване и предлаганите в тях услуги можете да откриете на www.postbank.bg.


Председателят на Централната банка на Украйна - Якив Смолий -

Председателят на Централната банка на Украйна - Якив Смолий - ...

......... официално, че е под непрекъснат натиск и заплахи. А госпожа Гонтарева твърди, че тези атаки са започнали след президентските избори през миналата година и са се засилили след одобрението на кредитния транш от МВФ. Гонтарева добавя, че "Зеленски и екипът му много отдавна искат тази оставка (бел. ред. - на Смолий)". 


Икономическите поражения от коронавируса застрашават банковия сектор, който не успя

Икономическите поражения от коронавируса застрашават банковия сектор, който не успя ...

......... базови борсови индекси означава по-малко вложения на пасивни инвеститори в сектора. Картината не е по-различна и при активните мениджъри на портфейли. Проучване на "Джей Пи Моргън" показва, че 42% от тях са склонни да намалят дела на инвестициите си в банковия бранш и само 32% са тези, които планират да го завишат. 


Пощенска банка подписа споразумение с Българската банка за развитие (ББР),

Пощенска банка подписа споразумение с Българската банка за развитие (ББР), ...

......... COVID-19“, посочват от Пощенска банка.Клиентите на финансовата институция ще имат възможност да избират между различни варианти за финансиране.Повече информация за предлаганите бизнес продукти можете да научите на www.postbank.bg, в специализираните центрове на Пощенска банка – „Банкиране малък бизнес“, в Корпоративните бизнес центрове, както и в отдел „Корпоративно банкиране“, Централно управление.  


В съответствие с високите стандарти, които залага при обслужването на

В съответствие с високите стандарти, които залага при обслужването на ...

......... на своите бизнес клиенти услугата „Видео банкер“, отдалечени видеосрещи с експерти на банката и други дружества от групата на KBC България за компании.Чрез новата услуга ОББ затвърждава гласуваното доверие от страна на своите клиенти и гарантира максимална сигурност по време на предизвикателната обстановка, в която пандемията от COVID-19 ни постави.


30 юни (вторник) е последният ден, в който търговските банки разглеждат

30 юни (вторник) е последният ден, в който търговските банки разглеждат ...

......... очакваното забавяне на икономическата активност и свързаното с това нарастване на необслужваните кредити, което би оказало натиск върху доходността и капиталовата позиция на кредитните институции, запазването на антицикличния капиталов буфер на ниво от 0.5% през третото тримесечие на 2020 г. допринася за устойчивостта на банковата система", категорични са централните банкери.


Председателят на "Банк дьо Франс" - Франсоа Вилероа дьо Гало

Председателят на "Банк дьо Франс" - Франсоа Вилероа дьо Гало ...

......... да ги вземе предвид по време на дебатите. Той посочи, че институцията би трябвало да позволи на цените да надхвърлят за определен период от време "гоненаната" инфлационна стойност, което също ще е предмет на разискванията. Просто защото изясняването на целевата инфлация е "част от нейната надеждност и на доверието на обществото". 


Бордът на "Банка Монте дей Паски ди Сиена" ще проведе

Бордът на "Банка Монте дей Паски ди Сиена" ще проведе ...

......... в Директивата за възстановяване и закриване на банки. Един раздел от тази директива позволява на правителствата да предоставят предпазна рекапитализация на платежоспособни кредитни институции, за да бъдат избегнати "сериозни сътресения" в икономиката. И тук акционерите и необезпечените кредитори понесоха загуби, но дребните клиенти могат да търсят обезщетения от оздравената институция. 


Тъкмо когато смъртта на   стикера за „Гражданска отговорност”, който

Тъкмо когато смъртта на   стикера за „Гражданска отговорност”, който ...

......... в базата данни на Гаранционния фонд на адрес http://eisoukr.guaranteefund.org и да въведе регистрационния номер или номера на рамата на автомобила, за да се разбере има ли валидна полица "Гражданска отговорност".Това могат да правят и от „Пътна полиция” с най-обикновените таблети, с които са „въоръжени”....И това е така от 2015 година...