Софийски университет

Софийски университет "Св. Климент Охридски" © Цветелина Белутова Авторът доц. д-р ...

......... рационалност, прозрачност и устойчивост какъвто и да е проблем. Какви фактори и интереси диктуват подобно решение на управленски произвол е отделен въпрос, но това със сигурност няма как да бъде стремежът за преодоляване на дефицитите на юридическото образование и за пресичане на тенденцията на девалвация на юридическата професия у нас.


Главен съдебен инспектор Теодора Точкова © Георги Кожухаров Членовете на Инспектората

Главен съдебен инспектор Теодора Точкова © Георги Кожухаров Членовете на Инспектората ...

......... до момента такива актове няма постъпили в Съдийската колегия, научи "Капитал", което пък поставя и въпроса с каква дейност си заработват заплатите в ИВСС. "Капитал" поиска официален коментар на проблема с мандатите от ВСС и от Инспектората към него, но до момента няма отговор от нито едната от двете институции.


Антикорупционната комисия КПКОНПИ се отказа от сградата на бившия нотариат

Антикорупционната комисия КПКОНПИ се отказа от сградата на бившия нотариат ...

......... изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към делото. В мотивите към законопроекта се сочи, че Министерството на правосъдието е бенефициент на близо 2,5 млн. лева по програма ОПДУ за изграждане на 26 точки за видеоконферентни връзки - 20 съдилища, 6 затвора и една централна компонента, изградена в министерството.


За авторите Емилиян Арнаудов е партньор и управляващ съдружник в

За авторите Емилиян Арнаудов е партньор и управляващ съдружник в ...

......... Въвеждането на едно такова задължително изключение или ограничение, което да позволява на преподавателите да използват защитено с авторско право произведение в своите уроци и да разяснява конкретните условия, при които това ще е възможно, ще осигури пълна правна сигурност и постигане на справедлив баланс в отношенията между преподаватели и правоносители.


© Цветелина Белутова Президентът Румен Радев атакува пред Конституционния съд (КС)

© Цветелина Белутова Президентът Румен Радев атакува пред Конституционния съд (КС) ...

......... до изчакване на решение на КС по закон, който е приложим по това дело. В този смисъл може да се окаже, че от бързината, с която се водят съдебните дела, и с която се решават делата в КС, зависи от това дали ще се приложи един противоконституционен закон или не.


Журналистът Сашо Диков занесе в сряда сутринта акциите на Левски

Журналистът Сашо Диков занесе в сряда сутринта акциите на Левски ...

......... могъл да поиска обявяване на джирата, с които му се прехвърлят акции на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ" АД, за нищожни по съдебен ред. Алтернативно, премиерът може да джироса временните удостоверения на друго лице, което обаче отново ще остави отворен въпросът за липсата на основание за прехвърлянето им. То be continued© Анелия Николова Съдебните заседания остават закрити за публика, а журналистите,

© Анелия Николова Съдебните заседания остават закрити за публика, а журналистите, ...

......... нещо е останало скрито-покрито или че закриването на публичността прикрива процесуален произвол в залата, който няма да бъде записан в протокола. Така че, мисля, че нищо драматично не се е случило вчера, защото нищо не е променено. И преди, и сега съдът по делата решава дали заседанието да бъде публично.Народно събрание сграда надпис © Георги Кожухаров Въпреки острата реакция на

Народно събрание сграда надпис © Георги Кожухаров Въпреки острата реакция на ...

......... което означава, че може да стане и със задна дата. Административен съдия коментира пред "Капитал", че всъщност извънредното положение приключва не в края на 13 май, а в 24 часа на 12 май, доколкото в решението на Народното събрание за въвеждането му е записано, че то важи "до 13 май".


© Анелия Николова Адвокат Мария Шаркова е основател и управляващ съдружник

© Анелия Николова Адвокат Мария Шаркова е основател и управляващ съдружник ...

......... имат многократно правно действие, тя ще бъде НАА без значение какво е нейното "заглавие" или колко абсурдна дефиниция на "еднократно правно действие" са измислили авторите на проекта. Така е и със законите. Качеството не се определя от заглавието и не можеш да подредиш хаоса като създадеш по - голям хаос.


Лаура Кьовеши © Анелия Николова Първият европейски главен прокурор Лаура Кьовеши

Лаура Кьовеши © Анелия Николова Първият европейски главен прокурор Лаура Кьовеши ...

......... приети становища на две авторитетни международни неправителствени организации - The International Bar Association`s Human Rights Institute (основната правозащитна организация на "Отворено общество" Ню Йорк) и Helsinki Foundation for Human Rights, които са изцяло в защита на правото на прокурорите да участват в публичния дебат без страх от натиск и намеса.Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители © Надежда

Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители © Надежда ...

......... тях мерки, като припомнят, че те бяха първата професионална общност, които реагираха с предложения и в началото на извънредното положение. Техния призив от 15 март за спиране на публичните продани и въводите във владение, описите на имущество на физически лица, запори и т.н., намериха отражение в закона за извънредното положение.


Оборът на Юридическия факултет на СУ

Оборът на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" взе ...

......... легализация на чуждестранни публични актове: Министерството на правосъдието - за документи, свързани с правораздавателна система, включително нотариални актове и др.; Националният център за информация и документация - за образователни и удостоверителни документи; областните администрации - за документи, издавани от кметовете и общинските администрации; МВР - за всички останали административни документи.


© Цветелина Белутова Конституционният съд (КС) прие във вторник много важно

© Цветелина Белутова Конституционният съд (КС) прие във вторник много важно ...

......... решението на Конституционния съд неприключени правоотношения и правоотношенията, предмет на висящи съдебни производства, противоконституционният закон не се прилага. Народното събрание урежда правните последици от прилагането на обявения за противоконституционен закон. 3. Решението на Конституционния съд, с което закон, изменящ или отменящ действащ закон, се обявява за противоконституционен, няма възстановително действие."


© Цветелина Белутова В средата на април приемането на правителственото постановление,

© Цветелина Белутова В средата на април приемането на правителственото постановление, ...

......... проект за закон през 2016 и суспендира румънския, са действащи и към днешна дата. Пренебрегването им, което дефакто се случи с приемането на постановлението, означава на практика сигурна глоба за България, ще се плаща от българските данъкоплатците, в това число и от регионалните производители. А следващите избори чукат на вратата.


По препоръка и на премиера Бойко Борисов, ще бъде предложено

По препоръка и на премиера Бойко Борисов, ще бъде предложено ...

......... април 2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени в България, в търговските вериги, в чиито преходни разпоредби се казва, че то е прието "на основание чл. 6, т. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение".Васил Петров, доктор по право, съдия в Софийския районен съд.

Васил Петров, доктор по право, съдия в Софийския районен съд. ...

......... властта на наказателния съд е неограничена. Както още през 1970 г. е посочил проф. Кино Лазаров, наказателният (и административнонаказателният) съд може да изследва законосъобразността на всеки административен акт и да констатира всеки негов порок - некомпетентност, материална незаконосъобразност, процедурни нарушения, превратно упражняване на власт и пр. Интервюто взе Мирела Веселинова


© Анелия Николова За автора Кристина Чакърова е адвокат в Schoenherr

© Анелия Николова За автора Кристина Чакърова е адвокат в Schoenherr ...

......... 2 Чл. 251б, ал. 3 от Закона за електронните съобщения 3 Чл. 251б от Закона за електронните съобщения 4 Чл. 61, ал. 2 от Закона за здравето 5 Чл. 61, ал. 3 от Закона за здравето 6 https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=43 7 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-tech/germany-aims-to-launch-singapore-style-coronavirus-app-in-weeks-idUSKBN21H26Z 8 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-singapore-technolo/singapore-launches-contact-tracing-mobile-app-to-track-coronavirus-infections-idUSKBN2171ZQ 9 https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-03-25_edps_comments_concerning_covid-19_monitoring_of_spread_en.pdf 10 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation_on_apps_for_contact_tracing_4.pdf 11 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf 12 https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_en


© Francois Lenoir В условията на епидемията от Covid-19 бизнесът е

© Francois Lenoir В условията на епидемията от Covid-19 бизнесът е ...

......... всички дружества, при положение, че тези мерки не попадат в обхвата на правилата за държавната помощ. Важно е при кумулирането на помощи, било то държавни или не, държавите членки да избягват прекомерното натрупване на мерки за подкрепа за едни и същи предприятия, за да ограничат помощта до действителните им нужди.


© Надежда Чипева Текстът е препечатан от правния сайт defakto.bg с

© Надежда Чипева Текстът е препечатан от правния сайт defakto.bg с ...

......... ЕКПЧ. Законопроектът за "рейтинга" само влошава ситуацията. Защото обещанието за осъществяване на ефективен контрол "върху качеството и дейността на вещите лица" е заплаха срещу свободата на научно мнение и независимостта на експерта от органите, които го назначават. Заплаха срещу справедливия процес. И заплаха за осъдителни решения срещу държавата в Страсбург.


От действащите общо 520 концесии в страната в момента основната

От действащите общо 520 концесии в страната в момента основната ...

......... територията на страната. Новият закон предвижда също възможност концесии за добив на строителни материали да се предоставят по право на държавни предприятия, но само за площи, върху които е разположен имотът. От преходните и заключителни разпоредби става ясно, че такава процедура може да се приложи за Национална компания "Железопътна инфраструктура".


На извънредно онлайн заседание на кабинета в понеделник бе прието

На извънредно онлайн заседание на кабинета в понеделник бе прието ...

......... Инструкция № И-2 от 10 април 2020 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на прокурори и следователи. Инструкциите са съгласувани с пленума на ВСС, те влизат в сила от деня на обнародването им, а с първата от тях се отменя досегашната наредба за охрана на магистрати.


© Анелия Николова Авторите са адвокати в Schoenherr. Стела Павлова специализира

© Анелия Николова Авторите са адвокати в Schoenherr. Стела Павлова специализира ...

......... искът е основателен, но няма достатъчно данни за неговия размер, съдът присъжда обезщетение, което е не по-малко от размера на възнагражденията, които биха били дължими, ако нарушителят е бил поискал разрешение да ползва търговската тайна, както и разходите, направени от притежателя на търговската тайна, включително разходите за идентификация и проучване.


© Надежда Чипева Една от големите промени в Закона за извънредното

© Надежда Чипева Една от големите промени в Закона за извънредното ...

......... 2 от Кодекса на труда) в предприятието или в негово звено. Няма значение кога е подадено заявлението. Срокът за изплащане на компенсации не може да започва преди 13 март - датата на обявяване на извънредното положение и не може да е за повече от три месеца или до 13 юни.


© Николай Дойчинов Два инструмента, които съществуват в търговското право -

© Николай Дойчинов Два инструмента, които съществуват в търговското право - ...

......... да е взела всички необходими мерки да защити интересите си, както и интересите на насрещната страна по договора. Случаят с "Топлофикация" ще е най-вероятно един прекрасен тест, както за съда, така и за общината, която трябва да вземе веднага всички мерки, за да защити интересите си и тези на столичани.


© Георги Кожухаров Първият спешен ремонт в закона за извънредното положение

© Георги Кожухаров Първият спешен ремонт в закона за извънредното положение ...

......... насочва върху трудовото възнаграждение или обезщетение, пенсия или стипендия в общ размер до минималната работна заплата месечно, която от 1 януари т.г. е 610лв. До момента размерът на несеквестируемия доход от труд по този текст от ДОПК беше 250 лв. Съдебна ваканция през лятото на тази година няма да има.


© Цветелина Белутова ПМС №55 от 30 март 2020 г. за

© Цветелина Белутова ПМС №55 от 30 март 2020 г. за ...

......... срокът, за който трябва да осигурят запазване на заетостта. Освен финансовата тежест, неясните и явно набързо съставени текстове на ПМС 55 са причина за малкия процент на работодателите, които декларират желание да се възползват от компенсациите. Все още има време да се коригират някои неясни и противоречиви текстове и празноти.


В неделя спешният проект за промени в закона за извънредното

В неделя спешният проект за промени в закона за извънредното ...

......... добив на подземни богатства. Създава се цялостна нова уредба по предоставяне на разрешение за търсене, проучване и концесиониране на добив на подземни богатства. Министърът на енергетиката става единен орган по управление на подземните богатства. Такъв единен орган и в момента има към Министерството на енергетиката, но съставът му е неизвестен.


Българските власти трябва да помислят за промяна в законодателството, която

Българските власти трябва да помислят за промяна в законодателството, която ...

......... Мотивите на съда заслужават да бъдат изчетени внимателно и провокират размисъл за националното законодателство относно таксите, коментира за "Капитал" адвокат Михаил Екимджиев, който е защитник по делото пред Страсбург, заедно с адвокат Снежана Стефанова. Трябва да се помисли за законови рамки, които да не водят до абсурдни резултати, коментира той.


България трайно изостава с изпълнението на решенията по водещи дела

България трайно изостава с изпълнението на решенията по водещи дела ...

......... брой на населението си е на дъното на таблицата. България продължава да е в листата на десетте държави с най-голям брой решения в засилена процедура по наблюдение от Комитета на министрите, с общо 41 дела, от които 18 дела по водещи (прецедентни) казуси и 23 - по повтарящи се казуси.


© Юлия Лазарова Адвокат Елена Добрева е партньор в адвокатско дружество

© Юлия Лазарова Адвокат Елена Добрева е партньор в адвокатско дружество ...

......... "пренебрегнат", ако това са налага от непреодолими причини (чл.120, ал.3). Законът за извънредното положение въведе възможност за работодателите при извънредно положение едностранно да налагат надомна работа и работа от разстояние без съгласието на работниците и служителите, като е без значение дали това става при намален или увеличен обем на работа.


© Анелия Николова Димитър Влаевски е старши адвокат в Schoenherr и

© Анелия Николова Димитър Влаевски е старши адвокат в Schoenherr и ...

......... обявяване на мораториум върху кредитите за определен период, то е препоръчително чл. 6 от ЗИП да бъде съобразен с тези условия и действието му да се ограничи до плащанията по кредити от банковите и други финансови институции (включително фирмите за бързи кредити), за да не се нарушава останалият стопански оборот.


На извънредното заседание на парламента в понеделник голяма част от

На извънредното заседание на парламента в понеделник голяма част от ...

......... ценни книжа или по договор за доверително управление с кредитна институция. Допълнително условие е инвестицията да води до разкриване на работни места за български граждани. Законопроектът е алтернативен на внесения от Министерството на правосъдието през октомври м.г., който предлага изобщо да отпаднат инвестициите като основание за получаване на българско гражданство.


Докато държавата се бави с мерките, компании и служители търсят

Докато държавата се бави с мерките, компании и служители търсят ...

......... едно такова положение просто биха могли да напуснат работа. В този случай, за да се избегне или намали този риск, работодателят би могъл да даде изрично съгласие (или законодателят да предостави възможност по законодателен път) служителите през този период да търсят временно друга работа в сектор, незасегнат от извънредното положение.


Акция на ГДБОП по задържането на двама възрастни мъже пред

Акция на ГДБОП по задържането на двама възрастни мъже пред ...

......... чат), както и аргумента, че Пендов не е бил наказан, а освен това не е извършвал журналистическа дейност. Пред ЕСПЧ Лазар Пендов е представляван от адв. Катина Бончева и адв. Михаил Екимджиев. Държавата ще плати общо седем хил. евро на Лазар Пендов - като обезщетение за нарушението и направените разноски.


© Анелия Николова Авторите са адвокати в Schoenherr. Галина Петкова специализира

© Анелия Николова Авторите са адвокати в Schoenherr. Галина Петкова специализира ...

......... плащане на данъци и осигуровки, както и други отлагания на срокове, да изглежда като временно облекчение, едва ли някой може сериозно да приеме, че такива мерки биха могли да спасят или сериозно да облекчат бизнес, за който след отмяна на извънредното положение, всички натрупани задължения ще станат автоматично отново дължими.


Петъчното заседание на парламента за приемане на Закона за мерките

Петъчното заседание на парламента за приемане на Закона за мерките ...

......... публичното предлагане на ценни книжа, които да улеснят упражняването на правата на акционерите в публични дружества чрез повече прозрачност и информираност, промени в начина на изискване, предоставяне и съхранение на необходимата идентификационна информация за даден акционер, при уведомяването на акционерите за провеждане на общото събрание и за гласуването и др.


© Юлия Лазарова Противно на повечето представи законът за извънредното положение,

© Юлия Лазарова Противно на повечето представи законът за извънредното положение, ...

......... с увреждания, независимо от възрастта; работник или служител, който е самотен баща на дете до 12 години или на дете с увреждане, независимо от възрастта; непълнолетен работник или такъв с трайно увреждане 50 % и над 50 на сто; трудоустроен или боледуващ от болест, която му дава закрила срещу уволнение.


© Tyrone Siu Овладяване на разпространението на т.нар.

© Tyrone Siu Овладяване на разпространението на т.нар. "корона вирус" е ...

......... конкретното физическо лице. Този текст предоставя обща информация, свързана с обработката на лични данни по време на пандемията Covid-19, като не е изчерпателен и представлява тълкуване на правните норми и практиката на регулаторните органи в Европейския съюз от Екип "Защита на личните данни" в Адвокатско дружество "Пенков, Марков и партньори".


Европейското право допуска процедура по гражданска конфискация като тази по

Европейското право допуска процедура по гражданска конфискация като тази по ...

......... за приложимостта на европейското право във връзка с гражданската конфискация в България, но същевременно то поставя и редица принципни въпроси за разликата междуу наказателна и гражданска процедура по конфискация, минималните стандарти за гаранция на правата на собствениците и третите лица по тези дела, приложимостта на презумпцията за невиновност и др.


Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители © Надежда

Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители © Надежда ...

......... "Държавата, фирмите и гражданите трябва да направят всичко необходимо, за да се ограничат физическите контакти между хората, като същевременно институциите продължат да функционират, за да помагат на хората. В 21-ви век електронната комуникация е абсолютно задължителна, дори и без да има епидемия", коментира за "Капитал" председателят на КЧСИ Георги Дичев.


Само за ден от внасянето на законопроекта в парламента са

Само за ден от внасянето на законопроекта в парламента са ...

......... адекватни за спиране на вируса и да се осигурят средства на хората по време на тази тежка тежка ситуация. Те напълно съответстват на призива на Камарата на ЧСИ от неделя да се преустановят всички публични продани, налагането на запори на трудови възнаграждения и банкови сметки, както и извършването на описи.


Президентът Румен Радев се срещна с председателя на Върховния касационен

Президентът Румен Радев се срещна с председателя на Върховния касационен ...

......... деня на обнародването - 14 март. Междувременно през седмицата парламентът гласува на първо четене промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, които предвиждат, че облекчението за малките и средни предприятия ще важи и за започналата кампания за подаване на ГФО през 2020 г.


© Надежда Чипева Агенцията по вписванията съобщи, че с оглед епидемиологичната

© Надежда Чипева Агенцията по вписванията съобщи, че с оглед епидемиологичната ...

......... затруднява адвокатите и страните. По тази причина адвокати призоваха да се унифицират мерките в различните съдилища. Други адвокати пък призоваха в писмо до Народното събрание, Министерския съвет и Висшия съдебен съвет да се наложи мораториум върху процесуалните и материалните срокове по делата най-малко за периода на извънредното положение, съобщава lex.bg.


Проектът за нова Концепция по наказателна политика 2020-2025г. бе обсъден

Проектът за нова Концепция по наказателна политика 2020-2025г. бе обсъден ...

......... регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, предвижда, че занапред лекарствата, отпускани без лекарско предписание, ще могат да поскъпват само с процента на статистически отчетената инфлация за периода от последната регистрирана цена. Висящите процедури за увеличение на регистрираните цени на тези лекарствени продукти ще се довършват по новия ред.


Захарният случай е от 2012 г., а отскоро спецсъдът образува

Захарният случай е от 2012 г., а отскоро спецсъдът образува ...

......... в спецсъда - отново по обвинение за ръководене на организирана престъпна група за укриване на данъци от продажба на захар. "Това дело е за нещо, което според прокуратурата се е случило през 2007-2008 г., не зная как с това темпо ще се справят с абсолютната давност", коментира адвокат Татяна Дончева


Годишно от фирмите се събират над 8 млн. лв. такси

Годишно от фирмите се събират над 8 млн. лв. такси ...

......... съдружниците или акционерите, ще влезе в сила от деня на обнародването в Държавен вестник и ще се прилага по отношение на неприключилите към този момент производства по подадени заявления за обявяване на ГФО и годишни доклади за дейността. Това, надяват се вносителите, ще реши проблема с големия брой невписани ГФО.


Целта на наредената от главния прокурор проверка на приватизацията не

Целта на наредената от главния прокурор проверка на приватизацията не ...

......... не тече давността за придобиване земеделски земи на държавни и общински училища С допълнение в Закона за собствеността се предвижда давността за придобиване на земеделски земи, собственост на държавни и общински училища, да спре до 31 декември 2022 г., аналогично с режима за имотите - частна държавна или общинска собственост.


© Цветелина Белутова Държавните служители, чиито действия са довели до нарушения

© Цветелина Белутова Държавните служители, чиито действия са довели до нарушения ...

......... съд за целите на разследването в подобни случаи, но при уговорката, че такова решение рискува да бъде затруднено от липсата на капацитет за извършването на действия по разследването и не е в състояние да реши по-общия проблем за независимостта на ефективното разследване на който и да е представител на прокуратурата.


© Юлия Лазарова Всеки български гражданин ще може веднага да си

© Юлия Лазарова Всеки български гражданин ще може веднага да си ...

......... НК, електронни картотеки на тези бюлетини, електронни азбучни указатели и входящи регистри. Хартиените бюлетини за съдимост, в които се регистрират осъдените, остават, но наравно с електронните, като занапред първо се се съставя електронният бюлетин в електронна форма с полета, а след това се съставя хартиеният - чрез разпечатка на електронния.


Финансовият министър Владислав Горанов заяви, че очаква част от спечелилите

Финансовият министър Владислав Горанов заяви, че очаква част от спечелилите ...

......... членовете на Висшия съдебен съвет президентът Румен Радев пусна за обнародване последните големи промени в Закона за съдебната власт. Извън бонусите, предложени преди второ четене от депутати на управляващите, промените правят опит да решат натрупани проблеми около конкурсите и атестирането в системата, дисциплинарното производство, временното отстраняване от длъжност и др.


© Надежда Чипева Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши

© Надежда Чипева Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши ...

......... Андрей Янкулов. Санкциите срещу съдия Миталов със сигурност удрят по имиджа на спецправосъдието, широко подкрепяно от управляващите и прокуратурата. В четвъртък председателят на Специализирания наказателен съд Мариета Райкова защити колегата си. Цитирана от "24 часа", тя коментира: "Това е изключителен удар върху нас. Колегата се ползва с много добро име".


В сряда търговци излязоха на пореден протест срещу наредбата за

В сряда търговци излязоха на пореден протест срещу наредбата за ...

......... Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин се отлага с шест месеца, въпреки първоначалната заявка на правителството, че няма да допусне ново отлагане.


© Цветелина Белутова Въпреки очакванията, че ще откаже да тълкува един

© Цветелина Белутова Въпреки очакванията, че ще откаже да тълкува един ...

......... рамките на инициирания от него конституционен дебат, в което се казва, че принципно правилното решение е извеждането на прокуратурата от съдебната власт и преизграждането й като самостоятелна структура. Това обаче може да стане само с решение на Великото народно събрание, което в момента е "нереалистично", се казва в това становище.


Близо 60% от столичните адвокати отчитат като най-сериозен проблем в

Близо 60% от столичните адвокати отчитат като най-сериозен проблем в ...

......... са за администрациите. Този текст е в резултат на протестите на медицинските сестри. Тъй като задължението, за което болниците ще бъдат проверявани от агенцията за медицински надзор и здравната каса, не фигурира в закон, в момента съответни промени в Закона за здравното осигуряване се придвижват в парламента за първо четене.


Авторите са адвокати в адвокатско дружество Wolf Theiss Анна Ризова-Клег

Авторите са адвокати в адвокатско дружество Wolf Theiss Анна Ризова-Клег ...

......... интерес.С новите правила и България има шанс да се нареди сред държавите, гарантиращи високо ниво на защита на разобличителите на незаконни практики. Остава да видим дали тази възможност ще бъде реално използвана, за да се осигури една по-добра бизнес среда, или ще се превърне в поредната доза неефективни административни мерки.


Президентът Румен Радев проведе разговор с представители на Висшия адвокатски

Президентът Румен Радев проведе разговор с представители на Висшия адвокатски ...

......... служители до регистъра, като посочват дата и причина за прекратяването. Достъпът се прекратява задължително при прекратяване на трудовото правоотношение; при промяна на длъжността и служебните задължения; ползване на отпуск за повече от три месеца, вкл. и по болест. Промените са мотивирани с европейския регламент за защита на личните данни (GDPR).


Съдии от целия Европейски съюз се стекоха в събота във

Съдии от целия Европейски съюз се стекоха в събота във ...

......... декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Наредбата е в сила от деня на обнародване - 3 януари, и отменя предишната едноименна Наредба № Н-8 от 2005 г.


Авторите Галин Попов Гергана Георгиева са адвокати в адвокатско дружество

Авторите Галин Попов Гергана Георгиева са адвокати в адвокатско дружество ...

......... трябва да изграждат системи и процеси за управление на сложен и променлив набор от решения за гласуване и оперативни процедури, които ще струват много повече ресурси. Упълномощените съветници изпълняват полезна функция за увеличаване на броя на гласовете, които се получават в общото събрание, както и подобряване на качеството на гласовете.


© Георги Кожухаров Станислав Николов е адвокат от адвокатско дружество

© Георги Кожухаров Станислав Николов е адвокат от адвокатско дружество "Попов, ...

......... обществен интерес съгласно GDPR и не може да бъде ограничено от изискванията му. По същата причина ЗМИП предвижда и обмен на информация (включително лични данни) между дружества от една и съща икономическа група, но намиращи се в трети държави, без да са налице общите основания за трансфер на лични данни.


© Цветелина Белутова Потребителите са основните участници в търговията, осъществявана в

© Цветелина Белутова Потребителите са основните участници в търговията, осъществявана в ...

......... в закона за защита на потребителите. Остава да видим как новите регулации за гаранции ще се отразят на бизнеса и дали и как потребителите ще се възползват от тях. Твърде възможно е също търговците да продължат да се сблъскват с различни правила за защита на потребителите в рамките на ЕС.


Президентът Румен Радев подписа във вторник указа за назначаване на

Президентът Румен Радев подписа във вторник указа за назначаване на ...

......... от (достатъчно съществено) нарушение на правото на ЕС. Ищците по делата по ЗОДОВ ще плащат на ответника разноски за адвокат или юрисконсулт, съразмерно на уважената част от иска. Съответно, ищецът ще може да иска и възнаграждение за юрисконсулт, ако е бил представляван от такъв, съразмерно с уважената част от иска.


© Анелия Николова Съдилищата ще следят служебно дали има неравноправни клаузи

© Анелия Николова Съдилищата ще следят служебно дали има неравноправни клаузи ...

......... хиляди потребители. Но дори и в този случай до съда достигат само 5 % от всички, останалите мълчаливо си плащат лихвите и разноските по неравноправните клаузи, защото няма адекватен предварителен контрол, посочи съдия Чехларов. Съдиите бяха единодушни, че основното решение на въпроса е именно със засилване на предварителния административен контрол.


Висшият съдебен съвет потвърди избора си на Иван Гешев за

Висшият съдебен съвет потвърди избора си на Иван Гешев за ...

......... те влизат в сила след година от 1 октомври 2020 г. Намаляват се сроковете за издаване на паспорт, когато заявлението е подадено в дипломатическите и консулските представителства на страната ни в чужбина, като в тези случаи ще има възможност за лично получаване чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга.


© Цветелина Белутова Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционни въведените през

© Цветелина Белутова Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционни въведените през ...

......... е да се посочи, че и самата Комисия за защита на лични данни създаде през 2019 г. една позитивна практика в случаите на решаване на този баланс. Имаше и дебат във водещата парламентарна комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, който бе по-стойностен от редица дебати например в правната комисия.


"Становището на Венецианската комисия по законопроекта е изключително важно за ...

......... стрелби, използваното от тях оръжие и количествата изстреляни боеприпаси. Гражданите се информират предварително за задължението за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на органите на МВР на техни идентификационни данни, данни за използваното оръжие и употребените боеприпаси. Който не желае да предостави данните си за регистъра, не се допуска до стрелба.


Протестите срещу избора на Иван Гешев за главен прокурор продължиха

Протестите срещу избора на Иван Гешев за главен прокурор продължиха ...

......... той съществува и в цифров вид. С промените се определят условията и реда за осъществяване и прекратяване на дейността по административно обслужване от лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР, контролът върху тях от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и видовете документи, които те издават от името на агенцията.


© Надежда Чипева Емилиян Арнаудов е партньор и Управляващ съдружник в

© Надежда Чипева Емилиян Арнаудов е партньор и Управляващ съдружник в ...

......... отлагана. Множеството бизнес модели, които засягат промените, както и различните групи заинтересовани лица, участващи във всеки от тях, предполагат до въвеждането й в националното законодателство да се проведат задълбочени дискусии и обществени обсъждания, така че България да намери най-точното решение по всяка от темите, спазвайки духа и рамките на директивата.


Десетчасовият маратон в четвъртък по изслушването и гласуването на кандидатурата

Десетчасовият маратон в четвъртък по изслушването и гласуването на кандидатурата ...

......... г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012. Въвеждат се мерки за непрекъснатост в работата на централните депозитари на ценни книжа и се допълват административно-наказателните разпоредби.


Австралиецът Джок Полфрийман бе освободен от центъра за задържане на

Австралиецът Джок Полфрийман бе освободен от центъра за задържане на ...

......... В ЕСТИ се събира на едно място информация за нощувките във всички места за настаняване в страната с цел по-ефективен контрол на приходите, като едновременно с това се осигурява статистическа информация за НСИ, НАП, МВР и общините. Хотелиерите са длъжни да водят регистър на настанените туристи и да подават данните.