Голямо натоварване вече се чувства по Южното Черноморие. Туристическите ни

Голямо натоварване вече се чувства по Южното Черноморие. Туристическите ни ...

......... министър на туризма Николина Ангелкова има заслуги за развитието на сектора. Според него, обаче през последните няколко месеца премиерът Бойко Борисов е взел бранша на „ръчно управление“ и това е наложило тя да бъде заместена от вицепремиера Марияна Николова. Целия разговор може да проследите на сайта на Bloomberg TV Bulgaria. 


Министерският съвет реши да се прекрати процедурата за предоставяне на

Министерският съвет реши да се прекрати процедурата за предоставяне на ...

......... обекта в процедурата. Промяната е твърде съществена, което налага в съответствие със Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, да се предприемат дейности по възлагане на концесията на морския плаж. Тези причини правят невъзможно продължаването на процедурата за възлагане на концесия за морски плаж „Робинзон“, аргументират се в Министерския съвет.  


Бившият кмет на Созопол Панайот Рейзи отива на съд за

Бившият кмет на Созопол Панайот Рейзи отива на съд за ...

......... Ганев, а оттам - при бившия кмет и останалите обвинени. Разследването започна през април 2019 г. по сигнал на строителна фирма. Заради него Панайот Рейзи беше отстранен от поста. Той подаде оставка от ръководството на ГЕРБ в Созопол, напусна партията, но остана в местната власт като общински съветник от СДС.


Дружеството „ММ Груп“ ДЗЗД е определено за концесионер на плаж

Дружеството „ММ Груп“ ДЗЗД е определено за концесионер на плаж ...

......... зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. За първата година от срока на концесията избраното дружество ще плати възнаграждение на държавата от 53 515 лв. без ДДС. Инвестициите, свързани с подобряване на достъпа до морския плаж за срока на концесията, са в размер на 637 920 лв. с ДДС.


Първите проекти по трите извънредни мерки от Програмата за морско

Първите проекти по трите извънредни мерки от Програмата за морско ...

......... тези средства ще достигнат до най-нуждаещите се, засегнати от кризата”, каза тя. Лозана Василева припомни, че България е първата страна от ЕС, която получи нотификация за одобрение на изменението на Програмата, свързано с извънредните мерки за подкрепа на сектора. По думите й, към момента останалите страни-членки взаимстват опит от нас.


След проведена открита процедура „Атрикор“ ЕООД  е определен за концесионер

След проведена открита процедура „Атрикор“ ЕООД  е определен за концесионер ...

......... от концесионера размер на роялти от 4,50 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 25 409,44 лв. без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с опазване на дюните на морския плаж е в размер на 140 568 лв. с ДДС.Конституционният съд потвърди днес въведените с поправки в Закона за

Конституционният съд потвърди днес въведените с поправки в Закона за ...

......... и имота, както и собствеността върху тях, както и с обектите, които могат да се разполагат, както и е предложил по-прецизно балансиране на законните права и интереси на гражданите и на обществото като цяло, защото се явява справедлив регулатор на режима на „свободното къмпингуване” извън къмпингите по Закона за туризма.


Започва изграждането на най-мащабния воден проект по ОП „Околна среда“

Започва изграждането на най-мащабния воден проект по ОП „Околна среда“ ...

......... SCADA система и изграждане на GIS система за обособената територия на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас. Системите ще са част от интелигентна измервателна инфраструктура за мониторинг на потреблението на вода с цел оптимизиране на мрежовите операции и ефективността в реално време. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 43 месеца.


„Блу Съмър“ ЕООД поема концесията на морския плаж „Свети Влас

„Блу Съмър“ ЕООД поема концесията на морския плаж „Свети Влас ...

......... от концесионера размер на роялти от 6,60 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 85 762,31 лв. без ДДС. Предложението за инвестиции, свързани с подобряване на облика на морския плаж е в размер на 800 160 лв. с ДДС.


Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане ...

......... определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. На морския плаж ще бъде осигурено водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на терена


"България излиза от активната фаза на коронавируса, виждаме една оптимистична

"България излиза от активната фаза на коронавируса, виждаме една оптимистична ...

......... а покрай 24 май те са били доста. "Друг е въпросът тази гледка да можем да я видим по-рано от 1 юли. Истинският сезон винаги започна от там нататък. Ще съм щастлив, ако юли, август и ако е хубав септември, българите предпочетат да летуват на нашето Черноморие", заяви кметът.     Министерството на регионалното развитие и благоустройството е предоставило 1 083 333 лв.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е предоставило 1 083 333 лв. ...

......... регионалната здравна инспекция. От РЗИ – Варна са извършени анализи за качеството на водите в района на Варненско езеро и плажа на кв. „Аспарухово“. По изнесените официални данни от 22 май 2020 г. извършеното обследване показва добри параметри на качеството на водите в района и опасност от екологична катастрофа няма.


Турция обяви район с площ 20 квадратни километра край границата

Турция обяви район с площ 20 квадратни километра край границата ...

......... от българската граница. Той е разположен в тракийската област Къркларели край черноморското крайбрежие. По-голямата част от военната зона обхваща сухопътна площ и по-малка част - морска площ. Зоната започва на север от Инеада и Лиманкьой и се простира до село Бейендек, което е последното турско село преди границата с България.


Три нови мерки по Програмата за морско дело и рибарство

Три нови мерки по Програмата за морско дело и рибарство ...

......... на земеделието, храните и горите стартира обществено обсъждане за трите мерки. Условията за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях могат да бъдат намерени на интернет страницата на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове, в секцията на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., подсекция „Новини“. 


Варна ще заведе съдебен иск заради скъсания водопровод и изливането

Варна ще заведе съдебен иск заради скъсания водопровод и изливането ...

......... на индустрията, на пристанищата, на корабостроителните и кораборемонтни заводи, Западна промишлена зона. Фактът с рибата се случва абсолютно всяка година, но това е езерото, не е морето - трябва да е ясно", каза Иван Портних. Кметът ще поиска също да се направи проверка на водите, които се вливат в езерото.


Всички цени за ползване на инфраструктурата и услуги в курорта

Всички цени за ползване на инфраструктурата и услуги в курорта ...

......... комплекса - подмяна на счупени плафони и лампи, както и на ударени стълбове за улично осветление. За този сезон е изградена локална попивна канализация, която обезпечава събирането на вода при валежи на ул. „Първа“, крайбрежната алея, както и на ключови вътрешни улици в зона Изток.          Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане ...

......... - обекти на концесия, по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Концесията ще обезпечи морски плаж „Иканталъка 2", община Каварна със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водно спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравно и медицинско обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги.


Законови промени ще разделят пристанищата за обществен транспорт на такива

Законови промени ще разделят пристанищата за обществен транспорт на такива ...

......... на изготвените генерални планове на пристанища за обществен транспорт ще се намали съществуващата административна тежест върху юридическите лица и гражданите. С други промени се предлага се законова уредба на лодкостоянките като специализирани пристанищни обекти за обслужване на малките риболовни кораби е дължина до 12 метра, които извършват дребномащабен крайбрежен риболов. 


Проектът за общ устройствен план на община Царево ще бъде

Проектът за общ устройствен план на община Царево ще бъде ...

......... устройство, екологичната оценка и оценката за съвместимост с целите на Натура 2000, което според отговорът на МРРБ не се е случило.  „От „Зелени закони” разчитаме в рамките на преработката  да бъдат взети предвид и вече изказаните становища на граждани и организации, като  документът  бъде преработен из основи“, коментират от инициативата. 


Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане ...

......... 11,60 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 136,018 хил. лева без ДДС. Предложеният от концесионера размер от 216,216 хил. лв. с включен ДДС е за инвестиции в спортно-развлекателни дейности на морския плаж за целия срок на концесията.   


На днешното си заседание кабинетът избра концесионер на морски плаж „Каваци

На днешното си заседание кабинетът избра концесионер на морски плаж „Каваци ...

......... на минималното годишно концесионно възнаграждение е 4 605,25 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8. ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.


Мораториум върху проекта за Изменение на Общия устройствен план (ИОУП)

Мораториум върху проекта за Изменение на Общия устройствен план (ИОУП) ...

......... извънредно положение. „То е планирано за 13 април в читалището на град Царево и съм събитието има заявен голям обществен интерес, но в настоящата ситуация на извънредно положение обсъждането не би било възможно и сдружението ни несъмнено ще сезира в тази връзка Кризисния щаб“, пишат от сдружение „Да запазим Корал“.


Правителството определи дружеството „Джедар“ ЕООД за концесионер на морски плаж

Правителството определи дружеството „Джедар“ ЕООД за концесионер на морски плаж ...

......... 24 923,99 лева без ДДС, а за „Делфин“ - 26 071,25 лева без ДДС. Двата плажа ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.


Агенция „Пътна инфраструктура“ започна тръжна процедура за определяне на изпълнител

Агенция „Пътна инфраструктура“ започна тръжна процедура за определяне на изпълнител ...

......... доклада за ОВОС при рехабилитацията на съществуващото трасе на път Е-79, по-рано от предвиденото още през тази година, а не при рехабилитацията на платното за Кулата, планирана да се направи след като е готово новото платно за София в участъка Крупник - Кресна от АМ „Струма“, посочиха от пътната агенция.


Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане ...

......... 9,413 хил. лева без ДДС. Концесионерът трябва да обезпечи морски плаж „Панорама - север", община Варна, област Варна със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужваме и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.  


Министерският съвет реши да бъдат дадени на концесия морските плажове

Министерският съвет реши да бъдат дадени на концесия морските плажове ...

......... е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 4 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 19537 лв. без ДДС.


Правителството определи бургаското дружество „М и П Мениджмънт“ ЕООД за концесионер

Правителството определи бургаското дружество „М и П Мениджмънт“ ЕООД за концесионер ...

......... здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес. Правителството открива процедура за възлагане на концесия и на морски плаж „Златна рибка“ в община Созопол с предлаган срок от 20 години. Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 75 366,88 лева без ДДС.


За новия сезон обходът на град Поморие трябва да е

За новия сезон обходът на град Поморие трябва да е ...

......... начин преди началото на новия туристически сезон пътят Бургас - Слънчев бряг ще е изцяло готов и разширен за удобство и безопасност на придвижването на пътуващите. Премиерът съобщи, че брутният вътрешен продукт към момента е 120 милиарда лева. „Гоним 130 милиарда БВП, затова правим и четирилентови магистрални пътища“, посочи той.


През 2020 г. във Варна започва изграждането на нов симулационен

През 2020 г. във Варна започва изграждането на нов симулационен ...

......... пръв път хирургът все едно "влиза" вътре в тялото на болния.” Проф. Колев уточни, че роботът позволява и овладяване на непредвидени ситуации. “Капацитетът му е 3-4 операции на ден. Проблемът е, че за сега интервенциите не са остойностени и касата не поема нищо за този модерен тип лечение”, напомни професорът.


Трябва да се приключи с обсесията, че всичко което се

Трябва да се приключи с обсесията, че всичко което се ...

......... него организациите, които спират общия устройствен план, са тези, които искат всъщност да го има. „Винаги неправителствените организации са получавали протегната ръка и от правителство, и от общините. Не знам защо се получава тази конфронтация, която я няма. Аз искам да се разберем, но никой никога не идва”, обясни Лапчев. 


Кабинетът реши днес да възложи концесия за морските плажове „Градина

Кабинетът реши днес да възложи концесия за морските плажове „Градина ...

......... в зона „А“ на крайбрежието, предвидено е 20% плътност на застрояването, седем метра максимална височина, 70% озеленяване, половината, от което, да са дървета. От екоинспекцията посочват, че строежът ще засегне минимално защитената зона и няма да повлияе особено на птиците, въпреки че е намалена буферната зона, свободна от застрояване.  


Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане ...

......... на Черноморското крайбрежие. Министрите вземат това решение, за да намерят концесионер, който да обезпечи морски плаж „Варна - централен” със задължителните дейности по закон - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.


Пясъчната дига, изградена на централния плаж в Созопол, ще бъде

Пясъчната дига, изградена на централния плаж в Созопол, ще бъде ...

......... сериозни разрушения по плажните ивици и крайбрежната инфраструктура, добави Англекова. Тя каза, че ако концесионерът има повторно намерение да изгражда дига, освен уведомлението до институциите, ще трябва да вземе предвид и мнението на обществеността. Тоест да се прецени дали това е най-правилното решение и най-доброто за този плаж, добави Англекова


През следващата година България и Румъния ще имат право да

През следващата година България и Румъния ще имат право да ...

......... зоната на компетентност на ГКРСМ, както и за защита на уязвимите морски екосистеми. Обсъдени бяха и бъдещи действия за опазване, управление и контрол на ключови морски запаси в Средиземно и Черно море. Решението предстои да бъде официализирано в доклад от заключителната среща на 43-та годишна сесия, уточняват от земеделското ведомство.


Правителството ще привлича концесионери към по-слабо посещаваните плажове и ще

Правителството ще привлича концесионери към по-слабо посещаваните плажове и ще ...

......... туристически поток и други), както и възможностите за формиране на приходи при определяне на минималната стартова цена при откриване на процедурите за възлагане на концесия. Това следва да привлече инвестиционен интерес към по-слабо посещаемите досега плажове, разположени далеч от населени места или курорти, като впоследствие те бъдат възложени на концесия.


Европейската комисия представи днес предложенията си за квоти за риболова

Европейската комисия представи днес предложенията си за квоти за риболова ...

......... които не са в ЕС и не спазват европейски ограничения - Турция, Украйна, Грузия и Русия. Припомняме, че до 2017 г. не са договаряни квоти между черноморските държави, а от 2008 г. насам ЕС определя квоти за улова на калкан и цаца, които важат само за страните от Общността. /БТА/


Пчелари от пет страни от Черноморския регион обсъждат възможностите за

Пчелари от пет страни от Черноморския регион обсъждат възможностите за ...

......... на други места. Причината за това е, че пчеларите от отделни райони не могат да осигурят достатъчно количество мед за други континенти.Проектът "Увеличаване на търговията и модернизацията на пчеларството и свързаните с него сектори в Черноморския басейн" е финансиран от програма "Черно море 2014-2020" и е с продължителност две години.


Общият бюджет на двете варненски местни инициативни рибарски групи за

Общият бюджет на двете варненски местни инициативни рибарски групи за ...

......... рибарска област“ е над 360 хил. лева. Тя също е отворена за кандидатстване от Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“. Основната ѝ цел е да подкрепи дейности, насочени към запазване, поддържане и подобряване на околната среда, културно-историческото, природното и морското наследство, с цел подобряване потенциала за растеж на територията.


Количествата пластмасови отпадъци в Черно море  се увеличават. Това са

Количествата пластмасови отпадъци в Черно море  се увеличават. Това са ...

......... се отразява и на екосистемата в Черно море, защото самопречистването му се затруднява. Изследванията са част от ангажиментите на страната ни към Европейския съюз за мониторинг на Черно море. Заради недостатъчното финансиране обаче учените океанолози успяват да изпълнят едва една трета от задължителните експедиции, става ясно още от репортажа.  


В над 80% от проверките на Националната агенция за приходите

В над 80% от проверките на Националната агенция за приходите ...

......... колегите ни във Варна и Бургас. Работим заедно с други ведомства, за да гарантираме, че законът се спазва. Съотношението между проверки и нарушения показва по-добра данъчна дисциплина през този сезон, което беше и основната ни цел преди началото на кампанията“, каза директорът на „Фискален контрол“ в НАП Спас Шишков.  


От началото на юли до средата на август са запечатани

От началото на юли до средата на август са запечатани ...

......... данъчните са направили 242 проверки на хотели и къщи за гости, като са съставени само два акта. Публичните изпълнители от дирекция "Събиране" са посетили и взели парите от касите на 62 обекта, като са внесли в бюджета над 90 хиляди лева. Мярката се предприема срещу търговци с просрочени задължения.  


През това лято броят на туристите е по-малък в сравнение

През това лято броят на туристите е по-малък в сравнение ...

......... курортни комплекси. Контролът ще осъществява Дирекция национален строителен контрол, а не общините, което Симеонов отчете като много положителен фактор. За промените в законодателството, които засягат дивото къмпингуване, той уточни, че предложенията са направени от групата на "Обединените патриоти", а не от Министерството на туризма и сформираната от него работна група.


Към настоящия момент по Програмата за морско дело и рибарство

Към настоящия момент по Програмата за морско дело и рибарство ...

......... пред сдружения, представители на рибарския бранш и местните инициативни рибарски групи са били представени и мерките 1.2 "Здраве и безопасност" и 2.5 "Аквакултури, осигуряващи екологични услуги", по които в момента тече първият прием за програмния период. Информационната кампания ще продължи утре в Царево, а следващата среща е в Стара Загора.


Започват проверки на местата, за които има сигнали, че се

Започват проверки на местата, за които има сигнали, че се ...

......... предписание за отстраняване на нарушенията, които трябва да бъдат изпълнени в срок до 30 дни. Ще бъде наложена и глоба в размер от 1000 до 3000 лева в зависимост от тежестта на нарушението.  "Ако несъответствията не бъдат отстранени в посочения период, ще изискаме намаляване на категорията на хотела, каза министърът.


Спад на туристите с 15% изчисляват към момента от Бургаската

Спад на туристите с 15% изчисляват към момента от Бургаската ...

......... турски мениджмънт. Цените сега ще бъдат увеличени с 20% в края на следващия месец и с 30% - по-високи през август, коментира Румен Драганов. Той обаче призна, че бюрократични затруднения спъват наемането на чуждестранен персонал по морето, а туристите пък не са доволни от липсата на свободни зони по плажа.


Във връзка с настъпващия летен туристически сезон Българската агенция по

Във връзка с настъпващия летен туристически сезон Българската агенция по ...

......... и здравето на потребителите при увеличеното търсене и предлагане на стоки и хранителни продукти по време на летния туристически сезон, както и да се предотврати всеки опит за злоупотреби от недобросъвестни производители и търговци, собственици на заведения и хотелиери, за да могат потребителите спокойно да посрещнат дните от своята ваканция. 


От 1 юни мобилните групи на Министерството на туризма проверяват

От 1 юни мобилните групи на Министерството на туризма проверяват ...

......... случая ще приключи до седмица. Според нея през 2014 г. собственикът на заградения терен е получил разрешително за строеж на укрепителни мероприятия, като проектът би следвало да е съгласуван с МРРБ. Министър Ангелкова информира, че сигнали за ограничаване на достъпа до плажа има и за "Русалка", като проверката там предстои.


Внесеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство

Внесеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство ...

......... новите промени да регламентират строежите върху защитени територии. Припомняме, че темата със застрояването на Черноморското крайбрежие е на дневен ред от месеци, след като на още няколко „диви“ плажа се появиха багери. През март пък от Национална асоциация "Българско Черноморие" призоваха държавата да обезвъзмезди собствениците на земите, обявени за дюни.


Неотдавна Международната морска организация прие за задължително прилагане резолюция от

Неотдавна Международната морска организация прие за задължително прилагане резолюция от ...

......... и за да ги оценявате!Напиши коментар Още от България Хр. Папукчиев: Лимитът за сяра може да дестабилизира цените на корабните горива*КЗП: През 2018 г. търговци са глобени с 1,9 млн. леваБългария е ограничила с 8,1% въглеродните емисии от твърди горива през 2018 г.НАЙ-ЧЕТЕНИ|НАЙ-КОМЕНТИРАНИЗащо българската икономика не расте достатъчно бързо?24

Първите туристи - евреи и англичани - вече са в

Първите туристи - евреи и англичани - вече са в ...

......... но и от Украйна, Молдова и Македония. Персоналът, който работодателите предвиждат, е с 10% по-малко от миналогодишния, като се има предвид очакваният труден сезон. В станцията на МС обаче записванията вървят с пълна пара. Там отлив няма. Хората се записват от януари насам, предимно български туристи, според управителката Таня Харизанова.


Изпълнителният лист за смяната на собствеността на либийския танкер „Бадр“

Изпълнителният лист за смяната на собствеността на либийския танкер „Бадр“ ...

......... сменени флагът и екипажът. Междувременно съдът е отменил като недопустима исковата претенция на българското дружество „Булгаргеомин“ срещу либийската компания „Либиан навигатор“ за вземания в размер на 9,23 млн. щатски долара. В мотивите си магистратите посочват, че сдружението, което предявява финансовите претенции, не е правен субект и самият иск е недопустим.


15 хил. туристи, предимно от Румъния, се очакват за Великденските

15 хил. туристи, предимно от Румъния, се очакват за Великденските ...

......... за нарушения на ограниченията за скоростта по пътищата Бургас – Варна, Варна-Добрич и магистрала „Хемус“. Ще се проверява също за употреба на алкохол и наркотици. По време на празниците автомобилният поток до храмовете и параклисите ще бъде регулиран и спиран при необходимост.  Успоредно ще се провежда и акция „Пешеходец“.  


България е в Топ 10 на търговските партньори на Грузия.

България е в Топ 10 на търговските партньори на Грузия. ...

......... завод за производство на електромобили. Като национална цел той сочи идеята годишно в образованието да се инвестират 6% от БВП и заплатите на учителите да се утроят в следващите години. Идеята е с подкрепата на частния сектор общо в образованието да се инвестират най-малко 11-12% от БВП в идните години.


Общинските съветници в Созопол днес на свое заседание избраха с

Общинските съветници в Созопол днес на свое заседание избраха с ...

......... днес тя е заявила, че първата й задача ще е да подготви Созопол за летния сезон. До избора на временен кмет на извънредна сесия се стигна след отстраняването на досегашния Панайот Рейзи и главната счетоводителка на общината заради започнало разследване за неправомерно разходване на 2 милиона лева от местната хазна. 


Европейската комисия одобри проект за морско пространствено планиране с водещ

Европейската комисия одобри проект за морско пространствено планиране с водещ ...

......... вземат „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, „Център за брегови и морски изследвания“ и Военноморското училище "Н.Й. Вапцаров". Партньори от румънска страна са Министерството на регионалното развитие и публичната администрация, ГЕОЕКОМАР, Институтът за морски изследвания "Григоре Антипа" и институт "Овидиус“ в Констанца. Проектът ще продължи до средата на 2021 г.


Около 15 млн. лв. с ДДС ще струва изграждането на

Около 15 млн. лв. с ДДС ще струва изграждането на ...

......... на летния сезон. До края на месеца ще бъдат направени първите копки за изграждането на два нови участъка на автомагистрала "Хемус" - Ловеч-Плевен и пътния възел край Тетевен. Осигурени са над 1,3 млрд. лева за изграждането на 136 километра от пътя, плюс проектирането на участък от Ловеч до Велико Търново.


Кметът на Созопол Панайот Рейзи подава оставка. Решението Рейзи е

Кметът на Созопол Панайот Рейзи подава оставка. Решението Рейзи е ...

......... си на длъжностно лице и в съучастие с друго длъжностно лице от община Созопол, е присвоил 1 989 474,08 лв. собственост на Община Созопол, поверени му да ги управлява. Софийска градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение на вече бившия кмет за извършено от него длъжностно присвояване в особено големи размери.  


Европейският съюз (ЕС) се надява да запази реципрочен достъп до

Европейският съюз (ЕС) се надява да запази реципрочен достъп до ...

......... ЕС и Великобритания. Вела каза, че Еврокомисията ще разреши държавна помощ на европейските страни за компаниите им, които няма да имат достъп до британски води. Той отбеляза също така, че ЕС и Великобритания може да решат да оставят достъпа до риболовните си води отворен, дори и след Brexit без споразумение.


Софийска градска прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд предложение за

Софийска градска прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд предложение за ...

......... две банкови сметки с титуляр физическо лице, нямащо нищо общо с фирма изпълнител. Като основание за 72-та банкови превода се сочели договори за различни дейности в села в общината – от ремонт на детска градина до авариен ремонт на улици и подпорни стени за ликвидиране на последици от стихийно бедствие.


До края на следващата седмица ще бъде обявен търг за

До края на следващата седмица ще бъде обявен търг за ...

......... който е един от проблемните, тъй като не можеше да бъде намерен стопанин в предходните години заради завишената цена. Тази година за първи път цената е паднала на 50 000 лв. за плажна ивица. „Камчия е разделен на пет части, така че мисля, че цената е добра“, заяви Стоян Пасев.  


Двуетажна платформа от метални греди се издига върху скалите в

Двуетажна платформа от метални греди се издига върху скалите в ...

......... на Созопол. Собственикът на ресторанта Юлия Кючукова заяви, че всъщност терасата е изградена преди 4 години. „Аз съм взела мерки, всичко ще бъде премахнато. Нещата обаче са по-сложни, защото всичко зависи областната управа, а те нямат документ за собственост“, твърди тя. „Поемем отговорност изцяло, заставам зад думата си“, обеща Кючукова.


Нова международна експедиция ще тръгне от Варна, за да докаже

Нова международна експедиция ще тръгне от Варна, за да докаже ...

......... после през Дарданелите - към Егейско и Средиземно море. Екипажът ще се ориентира по звездите, но на борда ще има и модерни технически средства заради безопасността на хората. Своеобразен партньор на проекта ще е и Варненският медицински университет, чиито представители ще провеждат поредица изследвания на участниците по време на плаването.


Един от малкото останали девствени плажове по Южното Черноморие е

Един от малкото останали девствени плажове по Южното Черноморие е ...

......... малко – някъде около 100 хил. лв годишна такса, която плащаме на Агенцията по горите, на Министерство на земеделието. Ако вкараме коли, автомобили, палатки и т. н., това значи, че отиват нещата на провал и ние най-вероятно ще искаме обезщетение от държавата”, заяви Румен Караманов, концесионер на ловен участък „Чилията”. 


Граждани на Варна, сдружения и местни фондации подготвят петиция за

Граждани на Варна, сдружения и местни фондации подготвят петиция за ...

......... втори месец. Засега няма конкретна цена, като според различни изчисления в зависимост от височината тя ще варира. При височина 43 м. стойността на проекта би била 350-360 млн. евро. При височина 58 м, която е необходима за достъп на големи контейнеровози, стойността нараства до 560-680 млн. евро, коментира инж. Ников.


Държавата ще инвестира в изграждането на яхтени пристанища във Варна

Държавата ще инвестира в изграждането на яхтени пристанища във Варна ...

......... „Пристанищна администрация” за подобряването на района на Морската гара във Варна. Сега се подменят настилките на 5 и 6 корабно място, в западна посока в обозримо бъдеще ще има и знакова сграда, свързана с намеренията на общината да бъде изградена модерна панаирна палата, в която да се провеждат изложения.  


При определени ситуации е допустимо да се намали нивото на

При определени ситуации е допустимо да се намали нивото на ...

......... са извън нея. Подаден е сигнал до прокуратурата. По програма „Околна среда“ (ОПОС) се отпускат близо 5 млн. лв. за Шабленското и Дуранкулашкото езеро, а РИОСВ – Варна ще получи финансирането. По ос „Биоразнообразие“ на програмата са предвидени 22 млн. лв. за природозащитни дейности във влажни зони, каза министърът.  


От Шабленското езеро е източен значителен обем вода, за да

От Шабленското езеро е източен значителен обем вода, за да ...

......... реален контрол на изтичането на езерата". Освен това каналът бил прокопан през дюни. Подобно източване като цяло противоречи на плана за управление и идеята за защитена зона, смята БДЗП. РИОСВ обаче счита, че е действано според плана. Прокопаването било извършено в най-тесния участък, а изпускането – съгласувано в аварийни условия.


Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през

Изграждането на обходния път на Поморие може да започне през ...

......... републикански път I-5 по направлението Дунав мост – Русе – Вeлико Търново – Габрово – Шипка – Стара Загора – ГКПП „Маказа“ с републикански път I-6 – в посока ГКПП „Гюешево“. Към момента се провежда процедура по одобряване на ПУП – парцеларен план, след което ще бъдат извършени отчуждителните процедури.


Обвинените кметове на СозополПанайот Рейзи и на Златица – Магдалена

Обвинените кметове на СозополПанайот Рейзи и на Златица – Магдалена ...

......... общински съветници са представители на местния бизнес. Когато се приемаше новия антикорупционен закон, се оказа, че ако влязат в сила клаузите за конфликт на интереси, България ще остане без общински съветници. Голяма част от тях имат договорни отношения с общината. В малките населени места обвързаността е много по-голяма”, заяви той.


По-малкото чужди туристи, желаещи да почиват на нашето Черноморие тази

По-малкото чужди туристи, желаещи да почиват на нашето Черноморие тази ...

......... 70%, ще почиват при роднини, а 38 на 100 вече са направили своята резервация още от миналата година. Увеличили са се и оплакванията не само у нас, но и от чуждите хотели, каза Игнат Арсенов, директор на Европейския потребителски център. Ако за миналата година са били 6%, сега са 10%.