Три от индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха сесията

Три от индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха сесията ...

......... Груп Холд е най-губещото дружество в състава на широкия индекс – със спад от 9,52% на цената на акция, след като стана ясно, че мажоритарният акционер Николай Михайлов се отказва да подава коригирано търгово предложение към акционерите. Следват Стара планина холд и София Комерс – Заложни къщи с 2,43% спад.


Мажоритарният акционер на „Трейс Груп Холд“ Николай Михайлов се отказва

Мажоритарният акционер на „Трейс Груп Холд“ Николай Михайлов се отказва ...

......... допълнителни детайли, свързани с обосновката на разходи и прогнози, както и със справедливата цена на акция. В тази връзка той се позовава на чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, според който административният орган (в случая – КФН)  прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало.


Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспект за първично публично

Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспект за първично публично ...

......... 2020 г. Капиталът е в размер на 50 хил. лева. Компанията се представлява от Милийо Милев, който управлява строителната фирма „Ив Строй Комерс“. В съвета на директорите влизат също Тодор Дабков и Петър Скакалов. Компанията планира да вложи набраните средства в земя и изграждането на жилищни имоти от затворен тип.


Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха сесията с ръстове.

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха сесията с ръстове. ...

......... най-губещото дружество днес със спад на цената на акциите от 10,71%, следвано от Сила Холдинг с понижение от 3,67% и Стара планина холд. Дружества с над 100 хил. лева оборот днес са Северокооп Гъмза Холдинг със 190 760 лева, Сила Холдинг със 119 700 лева и Родна Земя Холдинг със 103 500 лева.


Индустриален Капитал Холдинг ще изплати 0,0735 лева брутен дивидент на

Индустриален Капитал Холдинг ще изплати 0,0735 лева брутен дивидент на ...

......... са гласували днес и обичайните точки – одобряване на отчетите и докладите на ръководството, избор на одитор и т.н. Общото събрание е избрало и Александър Стефанов Стефанов за член на съвета на директорите на компанията. В последната година акциите на дружеството поевтиняват с 19,74%. Пазарната капитализация достига 28,745 млн. лева.


Сделки с акции на Еврохолд формираха малко над 2 млн.

Сделки с акции на Еврохолд формираха малко над 2 млн. ...

......... 9 на сто. Следват Капман Грийн Енерджи Фонд  с 8,75% и Индустриален Капитал Холдинг с 3,68%. Акциите на Спиди поскъпнаха с почти 1,7%. Френската компания ГеоПост е подала заявление в Комисията за защита на конкуренцията, че ще придобие мажоритарен дял в българската куриерска фирма съгласно тяхно споразумение от 2014 г.Курортният комплекс „Албена“ започна поетапното затваряне на хотелите. Причината е

Курортният комплекс „Албена“ започна поетапното затваряне на хотелите. Причината е ...

......... били 8 000, тази седмица те вече са около 6 500, заяви управителят на комплекса Христо Пенев.  По думите на Пенев до този момент е имало данни за контактни лица на новата коронавирусна инфекция сред персонала, като те са преустановили трудовите си задължения. Положителен случай при туристите не е бил регистриран. 


Спиди АД и френската ГеоПост предприемат следващата крачка в изпълнение

Спиди АД и френската ГеоПост предприемат следващата крачка в изпълнение ...

......... Куриерската компания разпредели и 2 лева брутен дивидент на акция, или общо 10,755 млн. лева от печалбата за 2019 г. (малко над 60% при ангажимент да се разпределя половината от положителния финансов резултат). През последната година акциите на Спиди поскъпват с 20,9%. Пазарната капитализация на компанията достига 317,28 млн. лева.


Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (Телелинк) ще разпредели 6-месечен дивидент

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД (Телелинк) ще разпредели 6-месечен дивидент ...

......... да се заделят до 0,8% от капитала на дружеството, или 100 000 акции. Право да получат бонус под формата на акции ще имат всички служители със стаж поне 1 година. Броят акции, включен в бонуса, ще се определя спрямо позицията и нивото на служителите според класификацията на Телелинк и постигнатите резултати.


Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха последната за седмицата

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха последната за седмицата ...

......... България е най-печелившото дружество, Следвано от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт с 9% ръст на акциите и Еврохолд България. Трейс Груп Холд е компанията, търговията с чиито акции формира най-голям оборот днес – 56 254,72 лева. На второ място е Холдинг Варна с 26 755 лева, а на трето – Софарма със 17 455,64 лева.


Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) няма да се произнася

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) няма да се произнася ...

......... част от „Luxury Collection“ на световната хотелска верига Marriott. Хотелът разполага със 184 стаи и апартаменти, казино, спортен и бизнес център, конферентни зали. От края на 2014 г. хотелът принадлежи към бранда The Luxury Collection Hotels & Resorts на Starwood Hotels. Преди това той носеше бранда Sheraton на същата компания.Комисията за финансов надзор (КФН) временно забранява търговото предложение на

Комисията за финансов надзор (КФН) временно забранява търговото предложение на ...

......... Припомняме, че Николай Михайлов обяви в средата на юли, че вече притежава пряко или непряко над 90% от акциите на „Трейс Груп Холд“, поради което иска да изкупи останалите малко под 10% от дяловете и да отпише фирмата от Българската фондова борса (БФБ). Предложената цена на акция е 3,8 лева.


Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха сесията със спад.

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха сесията със спад. ...

......... Комерс-Заложни къщи с 0,82%. Парк АДСИЦ е най-губещото дружество в днешната сесия със спад на цената на акциите от 98,19%. Следва Ломско пиво с понижение от 29,57% и ИД Надежда АД с 14,8%. Родна Земя Холдинг е лидер по ръст на акциите, следвано от Елана Агрокредит и София Комерс-Заложни къщи.


Производителят на торове „Неохим“ увеличава печалбата си за второто тримесечие

Производителят на торове „Неохим“ увеличава печалбата си за второто тримесечие ...

......... доставчик „Булгаргаз“ ЕАД за възстановяване на надплатени суми за природен газ заради промените в цените, утвърдени от енергийния регулатор. Почти 9,5 млн. лева в тази връзка са постъпили по банковите сметки на „Неохим“. През последната година акциите на „Неохим“ поскъпват с 25%. Пазарната оценка на дружеството е за 82,285 млн. лева.


След две поредни сесии с минимални ръстове водещият индекс на

След две поредни сесии с минимални ръстове водещият индекс на ...

......... е Златен лев Холдинг с 14,28%, а на трето – Стара планина холд. Адванс Терафонд е дружеството с най-голям реализиран оборот – 32 464,95 лева, и е на трето място по брой прехвърлени акции – 18 190 лота. Елана Агрокредит е на второ място по оборот с малко над 24 хил. лева.


"Старком Холдинг" АД е увеличил дела си в "Еврохолд България"

"Старком Холдинг" АД е увеличил дела си в "Еврохолд България" ...

......... лева на брой. На 3 август дружеството е осъществило 2 сделки – за 614 акции на цена 1,35 лева са брой и 354 078 акции с цена от 1,34 лева за лот. В последната година акциите на "Еврохолд България" поевтиняват с 27,81%. Пазарната капитализация на компанията възлиза на 266,66 млн. лева.Софарма АД отчита 52% спад на продажбите пред юли спрямо

Софарма АД отчита 52% спад на продажбите пред юли спрямо ...

......... За периода януари-юли приходите от продажби на продукция на компанията намаляват с 6% спрямо същия период на миналата година, но определящи за понижението са продажбите на вътрешния пазар, които се свиват с 20%. Продажбите за износ на Софарма спадат с 2% за периода януари-юни спрямо същия период на 2019 г.


Производителят на радиатори "Корадо-България" свиква извънредно заседание на общото събрание

Производителят на радиатори "Корадо-България" свиква извънредно заседание на общото събрание ...

......... към края на юни е в размер на 2,7 млн. лева спрямо 3,627 млн. лева към края на юни 2019 г. Нетната печалба е 2,402 млн. лева спрямо 3,218 млн. лева за същия период на предходната година, като пада с 25%. Доходът на акция е 0,18 лева спрямо 0,24 лева.


ETF-ите на Експат Асет Мениджмънт за България, Словения, Хърватия, Сърбия

ETF-ите на Експат Асет Мениджмънт за България, Словения, Хърватия, Сърбия ...

......... UCITS ETF е листван и на London Stock Exchange. Конкретно към тези пет фонда има най-голям интерес интерес от инвеститори от Словения и Хърватия. В средносрочен план и останалите борсово търгувани фондове на Експат ще бъдат регистрирани на фондовата борса в Любляна, както и на други борси в Централна Европа.


Индексите на Българската фондова борса (БФБ) за втори пореден ден

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) за втори пореден ден ...

......... които донесоха 85 580,55 лева. На второ място по оборот е Софарма с 39 293,84 лева, а на трето – Софарма Трейдинг с 29 953,35 лева. Етропал е лидер и по брой прехвърлени акции. На второ място е Итеркапитал Пропърти Дивелопмънт с 15 хил. лота, а на трето – Софарма с 13 329 броя.


Най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти "Алкомет"

Най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти "Алкомет" ...

......... мярка за подкрепа на стратегически приоритетни инвеститори от преработващата промишленост за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в зависимост от размера на инвестицията и региона и при спазване на правилата за държавни помощи на ЕС. Тя ще се прилага след промени в правилника за прилагане на закона за насърчаването на инвестициите.


Българският водещ индекс SOFIX е в топ 3 по спад

Българският водещ индекс SOFIX е в топ 3 по спад ...

......... Северна Македония MBI 10 прави опит за възстановяване през юли с ръст от 4,19% спрямо юни, но изтрива 7,73% от началото на годината. Подобна е и тенденцията на пазара в Полша, където водещият индекс WIX се повишава с 1,81% през юли спрямо юни, но губи 12,73% от началото на годината.


„Софарма имоти“ АДСИЦ отчита стабилни приходи и лек ръст на

„Софарма имоти“ АДСИЦ отчита стабилни приходи и лек ръст на ...

......... Доходът на акция остава 0,17 лева. В последната година акциите на „Софарма имоти“ поевтиняват с малко над 13%, а пазарната капитализация на дружеството достига 117,342 млн. лева. Компанията разпредели дивидент в размер на 0,284 лева на акция. Материалът има информационен характер и не представлява препоръка  за вземането на инвестиционно решение!


Оборотът на „Българска фондова борса“ АД се увеличава с 164%

Оборотът на „Българска фондова борса“ АД се увеличава с 164% ...

......... се нареждат ИП „Карол“ АД с 25 969, ИП „Елана Трейдинг“ АД с 16 083 сделки и ИП „БенчМарк Финанс“ АД с 9 385 транзакции. Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава 1 акция в капитала на „Българска фондова борса“ АД.


Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха първата за седмица

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха първата за седмица ...

......... в SOFIX, следвани от Градус, което изтри 1,38% от пазарната си оценка, и Албена с 0,75% спад. Същевременно Монбат, което днес обяви по-добри финансови резултати за юни, е най-поскъпващото дружество в състава на бенчмарка с ръст на акциите от 2,63%. Следва Доверие Обединен холдинг с 2,62% и Химимпорт с 2%.


София Комерс-Заложни къщи увеличава печалбата  за 2019 г., става ясно

София Комерс-Заложни къщи увеличава печалбата  за 2019 г., става ясно ...

......... както и ще се следи за максимално бързо реализиране на загубени залози и редуциране на  ненужни разходи. В последната година обикновените акции на София Комерс-Заложни къщи поскъпват с 32,61%, а пазарната капитализация на компанията достига 13,251 млн. лева.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа!


Производителят на килими от Сливен Декотекс АД ще разпредели брутен

Производителят на килими от Сливен Декотекс АД ще разпредели брутен ...

......... пътеки, постелки за баня, интериорен текстил и други. В последната година акциите на дружеството поскъпват почти двойно, а пазарната му капитализация достига 7,491 млн. лева. Най-високата цена за лот е регистрирана на 30 юни - почти 0,5 лева. Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за инвестиции в ценни книжа!


Консолидираните нетни приходи на Монбат се увеличават с 18,5% през

Консолидираните нетни приходи на Монбат се увеличават с 18,5% през ...

......... което е ръст от 189,9% на годишна база. За полугодието консолидираната печалба преди облагане с данъци възлиза на 6,393 млн. лева, което е с 16% по-малко спрямо същия период на миналата година. За последната година акциите на Монбат поевтиняват с 52,73%. Пазарната капитализация на компанията спадна до 121,68 млн. лева.


Софийският Лас Вегас, както стана известен проектът „Св. София“ край

Софийският Лас Вегас, както стана известен проектът „Св. София“ край ...

......... към средата на 2013 г. В последната година акциите на "Кепитъл Консепт Лимитид" поскъпват с 5,13%. От сделки с акции на дружеството са формирани и почти 27,3 млн. лева оборот. Пазарната капитализация на компанията достига 17,6 млрд. лева.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за инвестиции в  ценни книжа!


Анализирайки позицията на миноритарните акционери и ръководени от принципа за

Анализирайки позицията на миноритарните акционери и ръководени от принципа за ...

......... и купува земеделска земя в Североизточна България. В отчета на дружеството за 2019 г. е записано и че към края на същата година компанията, чрез дъщерните си дружества, обработва около 152 000 дка земеделска земя, в това число около 78 000 дка собствена земеделска земя, на територията на Североизточна България.


Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха сесията със спадове,

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха сесията със спадове, ...

......... с 8,57%. Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт обяви днес, че Комисията за финансов надзор е потвърдила проспекта за първично публично предлагане на до 24 045 904 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и същата емисионна стойност. Емисията е в резултат от увеличението на капитала на дружеството.


Общото събрание на акционерите на „Шамот“ АД – дъщерно дружество

Общото събрание на акционерите на „Шамот“ АД – дъщерно дружество ...

......... топлоизолационни и други, както и изделия за бита – камини, грилове и фурни, съдове за цветя, тухли за печки, керамични облицовъчни плочки с различни размери и други. През миналата година „Шамот“ продаде основния си имот в Гара Елин Пелин на веригата за техника „Технополис България“ за почти 3,1 млн. лева.


Куриерската компания „Спиди“ АД отчита ръст на приходите и печалбата

Куриерската компания „Спиди“ АД отчита ръст на приходите и печалбата ...

......... са за 59,219 млн. лева спрямо 45,563 млн. лева. За последната година акциите на „Спиди“ АД поскъпват с 12,24%, като пазарната капитализация достига 295,769 млн. лева. Дружеството разпредели и дивидент в размер на 2 лева бруто на акция.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за инвестиции в ценни книжа!


Неконсолидираната печалба на „Софарма“ АД намалява с 18% на годишна

Неконсолидираната печалба на „Софарма“ АД намалява с 18% на годишна ...

......... в последните 12 месеца до 2,96 лв. за акция и 399 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,12 лв., с което понижението е по-слабо.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава 1 акция в капитала на „Софарма“ АД.  


Одиторът на „Монбат“ ще чака екологичен одит преди да издаде

Одиторът на „Монбат“ ще чака екологичен одит преди да издаде ...

......... обаче е спад с 41,3% на годишна база. Акциите на „Монбат“ АД поевтиняват с 54% на годишна база до 3,06 лв. за акция и 119,34 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.  


Индексът на сините чипове на Българската фондова борса SOFIX завърши

Индексът на сините чипове на Българската фондова борса SOFIX завърши ...

......... при „Фонд за недвижими имоти България“  АДСИЦ с 1,7%. То бе и най-голямото при компании с оборот от над 5000 лв. Другите две компании от бенчмарка със спадове бяха ПИБ с 0,9% и „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 0,6%. Книжата на останалите четири компании в състава на индекса останаха без промяна.


Българската фондова борса (БФБ) ще изкупи обратно до 300 хил.

Българската фондова борса (БФБ) ще изкупи обратно до 300 хил. ...

......... Общото събрание гласува и разпределянето на 3 стотинки дивидент на акция, или общо 201 709,66 лева, които са половината от печалбата за миналата година. Останалите 50% се отнасят в допълнителни резерви. Отложи се и изборът на членове на съвета на директорите до провеждането на конкурс по правилата на Министерството на финансите.


Производителят на радиатори "Корадо-България" отчита спад на приходите и печалбата

Производителят на радиатори "Корадо-България" отчита спад на приходите и печалбата ...

......... на акционерите, на което ще се обсъди и вземе решение за разпределянето на дивидент за полугодието в размер на 0,1 лева за акция. Дивидентът за първото шестмесечие е същият като разпределения миналата година за периода. Общата сума, която ще бъде разпределена като дивидент за полугодието, е почти 1,317 млн. лева.


Козметичните предприятия „Лавена“ АД, гр. Шумен, и „Българска роза“ АД,

Козметичните предприятия „Лавена“ АД, гр. Шумен, и „Българска роза“ АД, ...

......... и 36,7 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,03 лв. Акциите на „Българска роза“ АД са надолу с 11,8% за последната година до 1,8 лв. за ценна книга и 9,6 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Печалбата на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ намалява с 19% на годишна

Печалбата на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ намалява с 19% на годишна ...

......... акция и 156 млн. лв. пазарна капитализация. Свикано е общо събрание на акционерите на 3 август 2020 г. за гласуване на брутен дивидент от 0,14 лв. на ценна книга.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.  


„Фазерлес“ АД гр. Силистра отчита понижение на приходите от продажби

„Фазерлес“ АД гр. Силистра отчита понижение на приходите от продажби ...

......... докато текущите пасиви са за едва 1 млн. лв. Собственият капитал е 21,5 млн. лв. Акциите на „Фазерлес“ АД поевтиняват с 19% в последните 12 месеца до 17 лв. за акция и 8,8 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Сесията на Българската фондова борса (БФБ) отново приключи със спад

Сесията на Българската фондова борса (БФБ) отново приключи със спад ...

......... Холдинг, чиито акции поскъпнаха с 35%, а най-губещото – Неохим, чиито акции поевтиняха с 9,52%. В рамките на водещия индекс най-силен ръст отбелязаха акциите на Градус – 0,69%, Монбат – 0,66%, и Адванс Терафонд – 0,54%, а най-силен спад постигнаха Албена – 1,48%, Химимпорт – 0,99%, Елана Агрокредит – 0,5%.


Нетната печалба на Българската фондова борса (БФБ) нараства с 15%

Нетната печалба на Българската фондова борса (БФБ) нараства с 15% ...

......... по-рано. Три от индексите отчитат спадове за полугодието, посочва се още в отчета на БФБ. Само индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT отчита ръст за периода. SOFIX губи 20,24%, или 114,99 пункта, BGBX40 пада с 13,71%, или 15,36 пункта, а BGTR30 се понижава с 9,93%, или 51,47 пункта.


Печалбата на „Индустриален капитал холдинг“ АД намалява с 13% на

Печалбата на „Индустриален капитал холдинг“ АД намалява с 13% на ...

......... трета са за „ИКХ“ АД, или около 600 хил. лв. На 19 май 2020 г. „М+С Хидравлик“ АД разпредели брутен дивидент от 10 252 632 лв., от които 22,15% са за „ИКХ“, или 2,27 млн. лв.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.  


Водещият индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX задълбава под

Водещият индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX задълбава под ...

......... бряг е най-губещото дружество в рамките на сесията със спад на цената на акциите от малко над 19%. Следва Спарки Елтос със 7,89% и ПИБ. Същевременно най-силен ръст на цената на акциите днес отбеляза Тодоров – 33,33%, следвано от Адванс Екуити Холдинг със 17,64% и ЧЕЗ Разпределение България с 6,93%.


Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е одобрила „Софарма трейдинг“

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е одобрила „Софарма трейдинг“ ...

......... FranchiseЧетири стартъпа преминават първата селекция в иновационната програма SOinventureПечалбата на „Софарма Трейдинг“ за първите два месеца на 2019 г. скочи с 30%2„Софарма Трейдинг“ вече притежава 100% от сръбската компания Lekovit"Софарма" организира посещение в дистрибуционен център със системата KNAPPТрансформацията на "Софарма Трейдинг" с акцент към аптеките и пазара на дребно5

„Елана Агрокредит“ АД отчита 6,57% ръст на годишна база на

„Елана Агрокредит“ АД отчита 6,57% ръст на годишна база на ...

......... Акциите на „Елана Агрокредит“ АД поевтиняват с 15,5% за последните 12 месеца до 0,98 лв. за акция и 36 млн. лв. пазарна капитализация. Понижението е по-малко с отчитане на изплатения дивидент.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в „Елана Агрокредит“ АД.


Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е одобрила влизането на

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е одобрила влизането на ...

......... и занапред да следват единна политика относно търговското поведение на ПИБ. Комисията посочва, че делът на ББР в ПИБ не предоставя на държавната банка специални права, с които да оказва решаващо влияние върху вземането на решения в ПИБ и не води до промяна на лицата, които осъществяват контрол върху нея.


SOFIX се понижи с 0,07% до 439,88 пункта. Спадът за

SOFIX се понижи с 0,07% до 439,88 пункта. Спадът за ...

......... лв., „Еврохолд България“ АД с отстъпление от 3,7% до 1,3 лв., „Хидравлични елементи и системи“ АД с 2,22% до 3,52 лв., „Спиди“ АД с 1,85% до 53 лв. и „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 1,09% до 1,81 лв.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


"Енерджи Делта“ ЕООД е отдало под наем недвижими имоти с

"Енерджи Делта“ ЕООД е отдало под наем недвижими имоти с ...

......... в к.к. Белчин Бани. Акциите на „Синергон холдинг“ АД поевтиняват с 23,08% в последните 12 месеца до 0,7 лв. за акция и 12,85 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава 1 акция в капитала на „Синергон холдинг“ АД.


Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха сесията разнопосочно. Водещият

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха сесията разнопосочно. Водещият ...

......... Холдинг" с 14,28% и "ФеърПлей Пропъртис" с 12,5%. След "Холдинг Варна" по оборот е "Първа инвестиционна банка" с 10 274,76 лева след 11 сделки с общо 4 416 лота и 4,1% спад на цената за брой. След това е "Софарма" с 9 447 лева оборот и 0,66% спад на цената за брой акция.


Окръжният съд в Ловеч е обявил производителя на електроинструменти и

Окръжният съд в Ловеч е обявил производителя на електроинструменти и ...

......... малки плащания са правени през 2019 г. към някои доставчици. Същевременно вещите лица оценяват дълготрайните активи на предприятието на стойност 51,681 млн. лева към края на 2019 г., като отчитат намаление в последните три години. Последните реализирани приходи на дружеството са пред 2020 г. са в размер на  7 468,99 лева.


Продължава балансовото реформиране на „Доверие обединен холдинг“ АД (ДОХ). През

Продължава балансовото реформиране на „Доверие обединен холдинг“ АД (ДОХ). През ...

......... лв. за акция и 57,5 млн. лв. пазарна капитализация. Собственият капитал на дружеството към 30 юни 2020 г. е 39 млн. лв., а сумата на активите е 97 млн. лв.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава 1 акция в капитала на дружеството.


Консолидираните продажби на "Стара планина холд" намаляват към края на

Консолидираните продажби на "Стара планина холд" намаляват към края на ...

......... последната година. На 30 юни стойността за ценна книга достигна годишното си дъно – 4,5 лева, а най-висока е била цената на 24 юли 2019 г. – 5,65 лева. Пазарната капитализация на дружеството възлиза на 94,5 млн. лева.Материалът има аналитичен характер и не представлява препоръка за вземането на инвестиционно решение!


Комисията за финансов надзор (КФН) е потвърдила проспекта за първично

Комисията за финансов надзор (КФН) е потвърдила проспекта за първично ...

......... АД като публично дружество и издадената от него емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. С друго решение регулаторът издава  временна забрана за публикуване на предложение от „Турин имоти“ АДСИЦ за обратно изкупуване на всички акции на дружеството чрез „Елана Трейдинг“.


Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха сесията с ръстове

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха сесията с ръстове ...

......... 24 921,14 лева и Трейс Груп Холд с 16 387,80 лева. Най-много акции се прехвърлиха по позицията на Зърнени храни България – 20 700, в три сделки, което доведе до спад на цената с 0,67%. На второ място е Фонд за недвижими имоти България с 16 138, а на трето – Химимпорт с 10 500.


Наследникът на мениджърско-работническия приватизационен фонд „Труд и капитал“ – „ТК-Холд“,

Наследникът на мениджърско-работническия приватизационен фонд „Труд и капитал“ – „ТК-Холд“, ...

......... 2017 г. Срокът за изпълнение на обратното изкупуване на до 3% от акциите е 1 октомври т.г. Към края на юни „ТК-Холд“ притежава 1 263 собствени акции. Дружеството ще изплати и 611 240,11 лева дивидент за 2019 г. Материалът има аналитичен характер и не представлява препоръка за вземането на инвестиционно решение


"Хидравлични елементи и системи" АД отчита почти 22%-ен спад на

"Хидравлични елементи и системи" АД отчита почти 22%-ен спад на ...

......... е отбелязана на 13 март – 3,06 лева, а най-висока – на 9 септември 2019 г., 4,98 лева. Последната сделка с акции на дружеството е на цена от 3,70 лева. Пазарната капитализация на компанията е 67,317 млн. лева.Материалът има аналитичен характер и не представлява препоръка за вземането на инвестиционно решение


Владимир Савов положи клетва като заместник-председател на Комисията за финансов

Владимир Савов положи клетва като заместник-председател на Комисията за финансов ...

......... на банките, пряко участие в преговори и сделки с корпоративни клиенти Позициите, които заема последователно, са свързани с извършване на детайлен анализ на методите по таргетиране на потребители като той въвежда и оптимизации на работните процеси и създава условия за устойчивото развитие на тази дейност. P { margin-bottom: 0.08in }


SOFIX отчете спад с 0,4% до 439,71 пункта в днешната

SOFIX отчете спад с 0,4% до 439,71 пункта в днешната ...

......... АД с 2,7% до 1,44 лв., „Алтерко“ АД с 2,62% до 3,72 лв., „Алкомет“ АД с 0,96% до 5,15 лв. и „Софарма Трейдинг“ АД с 0,93% до 5,3 лв.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в някои от изброените компании.


Кораборемонтен завод „Одесос“ (КРЗ) АД отчита троен ръст на печалбата

Кораборемонтен завод „Одесос“ (КРЗ) АД отчита троен ръст на печалбата ...

......... На 20 март т.г. е отчетена най-ниската цена за последната година – 61,5 лева, като от тогава тя се е възстановила до 73 лева. Най-високата цена за последната година е 96,5 лева, отчетена на 25 февруари т.г. Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за вземането на инвестиционно решение!


Ръководството на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ свиква общо събрание на

Ръководството на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ свиква общо събрание на ...

......... последните 12 месеца до 1,07 лв. за акция и 39,3 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,0419 лв. за акция, което прави поскъпването с общо около 6%.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха сесията смесено, като

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха сесията смесено, като ...

......... на акциите от 25%. На второ място е Каучук с 20% понижение, а на трето – Химимпорт – 1,96%. Лидер по оборот е Трейс Груп Холд със 110 011,22 лева, а на второ място е София Комерс – Заложни къщи с 40 874,45 лева. На трето място е Спиди с 11 524 лева.


Производителят на стартерни и тягови акумулаторни батерии „Елхим-Искра“ обяви спад

Производителят на стартерни и тягови акумулаторни батерии „Елхим-Искра“ обяви спад ...

......... най-ниската – 0,6 лева, отчетена на 18 март т.г. Пазарната капитализация на дружеството възлиза на 15,567 млн. лева. На 13 май т.г. дружеството проведе общо събрание на акционерите, което реши да не разпределя печалбата за 2019 г.Материалът има аналитичен характер и не представлява препоръка за инвестиции в ценни книжа.  


„Хидропневмотехника“ АД е купило 910 собствени акции при цена от

„Хидропневмотехника“ АД е купило 910 собствени акции при цена от ...

......... на 2020 г. Продажбите са нагоре с 2% на годишна база до 1,36 млн. лв. Акциите на „Хидропневмотехника“ АД поевтиняват с 30% за последните 12 месеца до 56 лв. за акция и 2,23 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.  


Водещият български борсов индекс SOFIX отново записва спад, макар и

Водещият български борсов индекс SOFIX отново записва спад, макар и ...

......... оборот е Трейс Груп Холд с малко над 54 хил. лева, а на трето – Индустриален Капитал Холдинг с 6 207,7 лева. Днес се сключиха 80 сделки с 20 емисии акции. Трейс е лидер по брой сделки с общо 25, следват Индустриален Капитал Холдинг с 9 и Елана Агрокредит със 7.


Европейският орган за ценни книжа и пазари поднови решението си

Европейският орган за ценни книжа и пазари поднови решението си ...

......... къси позиции е могат след това да доведат до нарушаване на ценовите спирали за емисиите ценни книжа и емитентите с потенциални последствия това да се прехвърли към други емитенти. В крайна сметка това може да постави финансовите системи на една или няколко държави членки на ЕС в риск, заключава регулаторът.


Министърът на финансите е пожелал Общото събрание на акционерите на

Министърът на финансите е пожелал Общото събрание на акционерите на ...

......... акция, или общо 201 709,66 лв. Акциите на „Българска фондова борса“ АД поевтиняват с 4,44% за последните 12 месеца до 4,3 лв. за акция и 28,3 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът има информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


След два дни на ръстове индексите на Българската фондова борса

След два дни на ръстове индексите на Българската фондова борса ...

......... е най-губещото дружество днес със спад от малко над 11%, следвано от Елхим-Искра с понижение от 8,82% и Стара планина холд. Същевременно Каучук е най-печелившото дружество с ръст от 10 на сто на цената на акциите, следвано от Първа инвестиционна банка с увеличение от 1,62% и Елана Агрокредит с 1,53%.


“София Комерс – Заложни къщи“ АД изкупи 31 хил. собствени

“София Комерс – Заложни къщи“ АД изкупи 31 хил. собствени ...

......... лв. за акция и 13,6 млн. лв. капитализация. Освен това е разпределен и брутен дивидент от 0,3 лв. на акция, с което цената на акциите отчита още по-голям ръст.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.