Индексът на сините чипове на Българската фондова борса отбелязва седмичен

Индексът на сините чипове на Българската фондова борса отбелязва седмичен ...

......... сделки през март – през третия месец на годината те са били 12 238 на брой. Това е ръст от над 180% на годишна база и е най-високото ниво от юни 2014 г., когато бяха отчетени 16 396 броя сделки. Тогава фалира КТБ, а сега коронавирусът предизвика сериозни борсови турболенции.


„Българска фондова борса“ АД отчита рекорден брой сделки. Според изчисленията

„Българска фондова борса“ АД отчита рекорден брой сделки. Според изчисленията ...

......... началото на 2020 г. е ИП Карол АД с 14 504, следван от ИП Елана Трейдинг АД с 8 132 и ИП БенчМарк Финанс АД с 5 362.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на БФБ АД.


Родните и западни капиталови пазари отчетоха сериозни спадове през март.

Родните и западни капиталови пазари отчетоха сериозни спадове през март. ...

......... в Сърбия за 60 млн. евро„Софийски имоти“ може да се превърне в борсова звезда БСК: Предложението за събуждане на "спящите акции" е обществена несправедливост12Готови ли са предприемачите да делят и добро, и лошо с инвеститорите? Спонсорирано съдържаниеКоментари (0) Напиши коментарНужен е javascript, за да пускате коментари и за да ги оценявате!


Бичите настроения взеха превес при търговията на Българска фондова борса

Бичите настроения взеха превес при търговията на Българска фондова борса ...

......... поскъпнаха с 4%, следвани от книжата на „Първа инвестиционна банка“, които регистрираха ръст в цената си с 3,9%. Сред компаниите с оборот над 5000 лв. най-голям спад в стойността на книжата беше регистриран при „Монбат“ АД – 2,5%. Обикновените акции на „София Комерс – Заложни къщи“ АД поевтиняха с 1%.


Ще спъне ли кризата с коронавируса дълголетната дивидентна традиция на

Ще спъне ли кризата с коронавируса дълголетната дивидентна традиция на ...

......... дни след обявяване на извънредното положение. Само няколко дни разлика между поканите за М+С и другите две дружества носят различен текст на предложението за размера на дивидента.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на „Стара планина холд“ АД.


С преобладаващи спадове завършиха борсовата сесия в сряда индексите на

С преобладаващи спадове завършиха борсовата сесия в сряда индексите на ...

......... инвестиционна банка“ с повишение от 1,1% и „Софарма“ АД с 0,7%. На обратния полюс при компаниите с оборот над 5000 лв. са акциите на БТФ ExpatPoland WIG20 UCITS ETF със спад от 3,8%, следвани от тези на ТБ „Централна кооперативна банка“ с 3,6% и БТФ Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF.“Актив Пропъртис“ АДСИЦ трябва да разпредели поне ‭0,4469855570980255‬ лв. брутен

“Актив Пропъртис“ АДСИЦ трябва да разпредели поне ‭0,4469855570980255‬ лв. брутен ...

......... „Актив Пропъртис“ АДСИЦ поскъпват с 30% в последните 12 месеца до 9,1 лв. за акция и 20 млн. лв. пазарна капитализация. Преди 3 години цената е била 3,92 лв. за акция и за периода има поскъпване със 132%.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа


Законът за за мерките и действията по време на извънредното

Законът за за мерките и действията по време на извънредното ...

......... с 3 дни до 3 април 2020 г. Други директно посочват, че ще отложат до 31 юли 2020 г. Като обяснение дружествата посочват въведеното извънредно положение и във връзка с това затруднена комуникация с одитора, както и вътре в самите компании, защото се посочва, че се работи дистанционно от вкъщи.


Индексите на Българска фондова борса (БФБ) не намериха единна посока

Индексите на Българска фондова борса (БФБ) не намериха единна посока ...

......... чиито акции поскъпнаха с 26.7%. На второ и трето място по ръст се наредиха „Индустриален Капитал Холдинг“ АД и ТБ „Първа инвестиционна банка“ АД със съответно 5.1% и 4.1%. Най-много от стойността на книжата си загуби „ЧЕЗ Електро България“ АД – 23.2%. Акциите на „Катекс“ АД поевтиняха с 8%.  


Три от индексите на Българска фондова борса приключиха първата сесия

Три от индексите на Българска фондова борса приключиха първата сесия ...

......... „Еврохолд България“ регистрира ръст в цената на книжата си с 13,2%, а „Холдинг Варна“ АД – с 4,8%. Най-губещата компанията в рамките на сесията е „Градус“ АД, чиито акции поевтиняха с 3,5%. Книжата на „Софарма имоти“ АДСИЦ и „Сирма Груп Холдинг“ АД понижиха стойността си съответно с 3,3% и 3%.


Първият мажоритарен собственик, който застана мощно зад акциите на дъщерното

Първият мажоритарен собственик, който застана мощно зад акциите на дъщерното ...

......... е отскоро. През 2007 г. цената беше над 35 лв. за акция, а в по-ново време имаше цени над 6 лв. за акция през септември и октомври 2014 г.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха седмицата разнопосочно. Водещият

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха седмицата разнопосочно. Водещият ...

......... прехвърлени акции – 428 773, следван от Тодоров АД с 390 046 и Топливо АД с 289 071. Най-голям оборот за седмицата е реализиран по позицията на Кепитал Консепт Лимитид (Уелкъм Холдингс) – малко над 1 млн. лева, Софарма – малко над 627 хил. лева, и Синтетика – малко над 546 хил. лева.


Избухването на пандемията от коронавируса Covid-19 в Европа се явява

Избухването на пандемията от коронавируса Covid-19 в Европа се явява ...

......... противоепидемичните мерки на основните пазари на „Монбат“ АД. Акциите на „Монбат“ АД поевтиняват с 41,84% в последните 12 месеца до 4,1 лв. за акция и 159,9 млн. лв. пазарна капитализация. Преди две седмици „Монбат“ АД пожела „Българска фондова борса“ АД да спре търговията с книжата му, но пазарният оператор отказа.


Индексите на Българска фондова борса регистрираха понижения в четвъртък на

Индексите на Българска фондова борса регистрираха понижения в четвъртък на ...

......... място по ръст се наредиха „Химимпорт“ АД и „Сирма Груп Холдинг“ АД със съответно 2,3% и 2,1%. Най-много от стойността на книжата си в рамките на сесията загуби „Петрол“ АД – 16%. Акциите на „ЧЕЗ Разпределение България“ поевтиняха със 7,3%, а тези на на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ – с 5,3%.


„Адванс Терафонд“ е продало дъщерното си дружество „Атера 1“ ЕООД

„Адванс Терафонд“ е продало дъщерното си дружество „Атера 1“ ЕООД ...

......... пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,047 лв. на ценна книга. Предстои публикуване на одитирания отчет за 2019 г., от който ще стане ясен дивидентът за 2019 г.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Индексите на Българската фондова борса изпратиха втора поредна сесия на

Индексите на Българската фондова борса изпратиха втора поредна сесия на ...

......... в стойността на книжата от 9,8%, следвана от ТБ „Първа инвестиционна банка“ с 6% и „Трейс Груп Холд“ АД с 5,5%. От своя страна най-голямо поевтиняване записаха книжата на „Топливо“ АД с 30,6%. Със значително по-малко понижение е „Еврохолд  България“ АД с 4,7% и „Българска фондова борса“ АД с 3,6%.„Стара планина холд“ АД прогнозира 10,3% спад на консолидираните продажби

„Стара планина холд“ АД прогнозира 10,3% спад на консолидираните продажби ...

......... от гласовете. „Стара планина холд“ АД притежава 64,53% от капитала на „Хидравлични елементи и системи“ АД, 51,4% от „Елхим-Искра“ и 49,99% от „Българска роза“ АД.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на „Стара планина холд“ АД.  


Оптимистичните настроения преобладаваха на Българската фондова борса във вторник. Всички

Оптимистичните настроения преобладаваха на Българската фондова борса във вторник. Всички ...

......... поскъпнаха с 15,3%. След нея се нарежда ТБ „Централна кооперативна банка“ АД и „Химимпорт“ АД с по с 12,6%. От своя страна най-голямо поевтиняване записаха книжата на „Алкомет“ АД със 7,6%, следвани от тези на БТФ Expat Greece ASE UCITS ETF с 3,6% и „Сирма Груп Холдинг“ АД с 2,6%.


Силно се удължават сроковете за публикуване на отчети и провеждане

Силно се удължават сроковете за публикуване на отчети и провеждане ...

......... одитор да изготви доклад за прозрачност и да го публикува на интернет страницата му се удължава до 31 юли 2020 г. Задължението на Одитния комитет на публичното дружество да изготви и представи чрез своя представител на КПНРО годишен доклад за дейността си се удължава до 30 септември 2020 г.  


Първичното публично предлагане (IPO) на „Илевън Кепитъл“ АД е успешно

Първичното публично предлагане (IPO) на „Илевън Кепитъл“ АД е успешно ...

......... портфейла. "Илевън Кепитъл" АД е създадено за срок от 5 години, с възможност да бъде продължен с допълнителни 2 години с решение на общото събрание на дружеството, което според създателите му ще даде оптимално време за развитие на компаниите в него и намиране на най-правилния момент за изход от инвестиции.


Мечите настроения са обхванали Българска фондова борса в първата сесия

Мечите настроения са обхванали Българска фондова борса в първата сесия ...

......... компания за деня е „Софарма“ АД, чиито акции поскъпнаха с 2.3%. „Чайкафарма висококачествени лекарства“ АД отчете ръст в цената на книжата си с 1,8%. Най-много от стойността на акциите в понеделник загуби Първа инвестиционна банка – 10,6%. Книжата на ЦКБ и „М+С Хидравлик“ АД поевтиняха съответно с 6,1% и 5,2%.


Родният капиталов пазар се доказа като ликвиден, осигурявайки 23 млн.

Родният капиталов пазар се доказа като ликвиден, осигурявайки 23 млн. ...

......... Лихвата е около 10% годишно. По-бавно можете бъде получен бърз кредит, защото самото одобрение и изплащане изисква време, получената сума ще е малка, а лихвата висока. Ако пък разчитате на банка за кредит, ще трябва да вадите документи, да изчакате одобрение и вероятно да заложите имот. Всичко това отнема време.


„Еврохолд България“ АД и „Сирма груп холдинг“ АД напускат SOFIX

„Еврохолд България“ АД и „Сирма груп холдинг“ АД напускат SOFIX ...

......... BGTR30 има 6 промени. Излизат „Холдинг Света София“ АД, „Инвестор.БГ“ АД, „Холдинг Нов Век“ АД, „Северкооп Гъмза холдинг“ АД, „235 Холдингс“ АД и „Синтетика“ АД. На свой ред ще влязат „Родна земя холдинг“ АД, „Химснаб България“ АД, „Спиди“ АД, „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, „Индустриален Капитал Холдинг“ АД и „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ.


Индексите на Българската фондова борса изпратиха поредна седмица на преобладаващи

Индексите на Българската фондова борса изпратиха поредна седмица на преобладаващи ...

......... от 14,2%. След нея се нареди ТБ „Първа инвестиционна банка“ с близо 12% и ТБ „Централна кооперативна банка“ АД с 9,5%. Най-губещите акции в петък бяха тези на „Тексим Банк“ АД с 10,7%, на „Алтерко“ АД с 6,7% и на „Финанс Директ“ АД – четвърта емисия облигации, които отписаха 4,4%.


„Като публично дружество с международни клиенти, дейността на „Феърплей Пропъртис“

„Като публично дружество с международни клиенти, дейността на „Феърплей Пропъртис“ ...

......... Акциите на дружеството поевтиняват с 41% в последните 12 месеца до 0,312 лв. за акция и 10,3 млн. лв. пазарна капитализация. Само в последния месец понижението е с 30,67%.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Дружеството „Алтерко Пропъртис“ ЕООД е потвърдило намерението си за финализиране

Дружеството „Алтерко Пропъртис“ ЕООД е потвърдило намерението си за финализиране ...

......... 4,51% в последните 12 месеца до 2,78 лв. за акция и 41,7 млн. лв. пазарна капитализация. Повишението е по-голямо защото е разпределен брутен дивидент от 0,18 лв. на акция.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Нова порция разпродажби имаше на Българка фондова борса в сряда,

Нова порция разпродажби имаше на Българка фондова борса в сряда, ...

......... 8,5%. „Софарма“ АД отчете ръст в цената на книжата си с 3,9%, а „Софарма имоти“ АДСИЦ – с 1,7%. Книжата на „ЧЕЗ Електро България“ АД поевтиняха с 21,1% в рамките на сесията. „Инвестор.БГ“ АД и „Неохим“ АД регистрираха спад в стойността на книжата си съответно с 18,.4% и 15,9%.  


Европейските борси не са имунизирани от ефектите на COVID-19 и

Европейските борси не са имунизирани от ефектите на COVID-19 и ...

......... разширяване на всякакъв вид двустранни пазарни договорености извън прозрачните места за търговия и без съответната защита на инвеститорите. От FESE  предупреждават, че всички инвеститори биха били засегнати от подобна ситуация, особено малките, тъй като те биха могли да коригират позициите си само при повторно отваряне на референтните места за търговия.


„Синергон холдинг“ АД е придобил 4,25% от капитала на „Топливо“

„Синергон холдинг“ АД е придобил 4,25% от капитала на „Топливо“ ...

......... вчерашната търговска сесия е на ниво от 1,21 лв. за общо 1 490 акции, а най-добрата оферта продава при 2,9 лв. за 100 ценни книжа. Тоест спред от цели 58%.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Индексите на Българска фондова борса (БФБ) не намериха единна посока

Индексите на Българска фондова борса (БФБ) не намериха единна посока ...

......... 21.5%. „Софарма“ АД регистрира ръст в цената на книжата си с 8.9%, а Българо-американска кредитна банка – с 8.3%. Най-губещата компания в рамките на сесията е „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ, чиито акции поевтиняха с 10.9%. „Химимпорт“ и „Алтерко“ отчетоха спад в стойността на книжата си съответно с 8.8% и 7.4%.  


Съветът на директорите на БФБ АД счита, че не са

Съветът на директорите на БФБ АД счита, че не са ...

......... и парични средства за 24 млн. лв. Нетната печалба преди данъци на компанията за 2019 г. е 12,1 млн. лв. на консолидирана база след 978 хил. лв. за 2018 г.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Индексите на Българската фондова борса завършват търговията в първия ден

Индексите на Българската фондова борса завършват търговията в първия ден ...

......... акциите на „Елана Агрокредит“ АД с 2% и тези на „Алтерко“ АД с 0,7%. На обратния полюс, след книжата на ТБ „Първа инвестиционна банка“, се нареждат тези на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, които се разделят с близо 11% и тези на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ с понижение от 10,1%.


Българската фондова борса обяви в понеделник, че ценовите диапaзони, които

Българската фондова борса обяви в понеделник, че ценовите диапaзони, които ...

......... седмица бе една от най-волатилните за Wall Street от  началото на миналия век. Широкият измерител S&P 500 се придвижи с най-малко 4% през всяка една от петте борсови сесии, отбелязвайки спад три пъти и ръст съответно два. Последният път, когато налице е движение в подобен диапазон, е през 1929 г.


Производителят на акумулатори „Монбат“ АД стана първото дружество, което поиска

Производителят на акумулатори „Монбат“ АД стана първото дружество, което поиска ...

......... и парични средства за 24 млн. лв. Нетната печалба преди данъци на компанията за 2019 г. е 12,1 млн. лв. на консолидирана база след 978 хил. лв. за 2018 г.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Индексите на Българската фондова борса изпратиха една волатилна седмица, в

Индексите на Българската фондова борса изпратиха една волатилна седмица, в ...

......... 17,5%.За цялата седмица оборотът на БФБ е в размер на 22,117 млн. лв. За периода в рамките на SOFIX една-единствена компания отчита ръст – „Холдинг Варна“ AД, с близо 2,8%. Останалите 14 компании в състава му записват понижения, като най-голямо е това при „Доверие Обединен Холдинг“ АД от близо 34%.


Водещият борсов индекс SOFIX се срина до най-ниско ниво от

Водещият борсов индекс SOFIX се срина до най-ниско ниво от ...

......... данъци и осигуровки, както и наеми и кредити, данъчни облекчения, помощ за доплащане на заплатите на персонала. Бизнесът предупреждава за висок риск от масови фалити и верижна реакция със сериозни социални последици заради загубата на препитание от хилядите заети в бранша.  Темата за разпространението на коронавируса можете да следите тук


Водещият български фондов индекс SOFIX отчита нов рязък спад от

Водещият български фондов индекс SOFIX отчита нов рязък спад от ...

......... до 0,6 лв. и „Алкомет“ АД с 14% до 6 лв. Оборотът на цялата борса е за 1,35 млн. лв., което все пак дава възможност на излизащите да излязат.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът има акции в някои от посочените компании.


„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ подписа допълнителни споразумения към

„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ подписа допълнителни споразумения към ...

......... с 2,59% в последните 12 месеца до 1,98 лв. за ценна книга и 68,6 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е брутен дивидент от 0,0996096 лв. Общата доходност е около 8%.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в капитала на дружеството.  


Николай Василев е бил член на две правителства на Република

Николай Василев е бил член на две правителства на Република ...

......... нулев кредитен (насрещен) риск срещу банки и брокери. С умела алокация на активите и умно хеджиране може да се спечели дори в месец като този. Но това е работа за регулирани асет мениджъри със сложна инфраструктура за държане и търговия на ценни книжа и с персонал със съответната сериозна квалификация.


Индексите на Българската фондова борса отбелязват преобладаващо възстановяване в сряда,

Индексите на Българската фондова борса отбелязват преобладаващо възстановяване в сряда, ...

......... с 29%. Веднага след това застават акциите на „Албена“ АД с 10,6% и тези на „Доверие Обединен Холдинг“ АД с 10,5%. На обратния полюс са книжата на „Сирма Груп Холдинг“ АД, които поевтиняват с 10,6%, на „Зърнени Храни България“ АД с 3% и на ТБ „Първа инвестиционна банка“ с 2,5%.


След вчерашния срив с 10,25% водещият български борсов параметър SOFIX

След вчерашния срив с 10,25% водещият български борсов параметър SOFIX ...

......... има спадове при туризма“, заяви проф. Димитър Хаджиниколов, преподавател в УНСС пред Bloomberg TV Bulgaria. Ако стъпим на анализа на проф. Хаджиниколов, може и да разграничим губещите от печелившите от преструктурирането на икономиката при новия коронавирус.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.  


Индексите на Българската фондова борса (БФБ) завършиха сесията в сряда

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) завършиха сесията в сряда ...

......... и на „Неохим“ АД с 15,4%. Акциите на общо 19 компании на родната борса отчетоха понижение с 10% или повече. Най-голям ръст в стойността на книжата си записаха поименните компенсаторни бонове – 2,9%, следвани от тези на „Формопласт“ АД с 1,8% и на НДФ Expat Bulgaria Short SOFIX с 0,6%.


Отчаяното търсене на ликвидност срути SOFIX с 9,33% до 480,50

Отчаяното търсене на ликвидност срути SOFIX с 9,33% до 480,50 ...

......... пето място с минус 2,7% до 1,08 лв. е "Елана Агрокредит" АД. Броят сделки беше най-голям при "Химимпорт" - 296, следвано от "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ със 70 и "Софарма" с 68.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в някои от компаниите.


Оборотът на „Българска фондова борса“ АД отчете спад с 14,64%

Оборотът на „Българска фондова борса“ АД отчете спад с 14,64% ...

......... млн. лв. и „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ с 4,1 млн. лв.Оборотът за изминалата 2019 г. беше едва 333,6 млн. лв., което е най-слабият резултат за последните 18 години.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Волатилната търговия на световните пазари изглежда не намери място на

Волатилната търговия на световните пазари изглежда не намери място на ...

......... следвани от тези на „Трейс Груп Холд“ АД с 6,86% и „Доверие Обединен Холдинг“ с 5,5%. Тази седмица само едно-единствено дружество от състава на SOFIX е записало ръст в цената на книжата си - „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, с 1,13%. При четири няма промяна, а останалите десет са на отрицателна територия.


„Алтерко“ АД отчита 60% ръст на консолидираната печалба преди данъци

„Алтерко“ АД отчита 60% ръст на консолидираната печалба преди данъци ...

......... поскъпват с 53% в последните 12 месеца до 3,8 лв. за акция и 57 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,18 лв. на ценна книга.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава 1 акция в капитала на дружеството.


Може би най-добрият пример за ефекта върху бизнеса в страната

Може би най-добрият пример за ефекта върху бизнеса в страната ...

......... празника сесия в сряда. Нещо повече, търговията отвори с ръст в цената от над 118% до 35 лв. за акция, но последва охлаждане. Въпреки това дневният ръст остава гигантски за най-новата история на фондовата ни борса. Материалът е с информативен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Консолидираната продажба на пътностроителната компания „Трейс груп холд“ АД се

Консолидираната продажба на пътностроителната компания „Трейс груп холд“ АД се ...

......... него. Компанията изгражда и железопътна инфраструктура и всички свързани съоръжения, граждански и военни летища, пречиствателни станции, интегрирани водни цикли, водопроводи и екопроекти. Дружеството строи и обществени, индустриални, търговски и жилищни сгради, газови и енергийни мощности, включително бензоностанции.Материалът е с информативен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Индексите на Българската фондова борса завършиха сесията в сряда с

Индексите на Българската фондова борса завършиха сесията в сряда с ...

......... деня са книжата на „Спиди“ АД с 5,3%, „Доверие обединен холдинг“ АД с 4,2% и „Сирма груп холдинг“ АД с 3%. Най-голям оборот, малко над 30% от целия за деня, премина по позицията на „ФАР“ АД – точно половин милион лева, следван от „Еврохолд България“ АД с 409 384, 10 лв.


„Индустриален холдинг България“ АД реализира 33% спад на консолидираната печалба

„Индустриален холдинг България“ АД реализира 33% спад на консолидираната печалба ...

......... 7 290 346 броя акции. Акциите на „Индустриален холдинг България“ АД поевтиняват с 6,54% в последните 12 месеца до 1 лв. за акция и 107,4 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


„Доверие обединен холдинг“ АД предложи истинско шоу на борсовите спекуланти

„Доверие обединен холдинг“ АД предложи истинско шоу на борсовите спекуланти ...

......... с акциите на „Доверие обединен холдинг“ АД или 118. На второ място беше „Софарма“ АД с 45, на трето „Химимпорт“ АД с 28, „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 27, „Трейс груп холд“ АД с 23 и други.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.  


Българската технологична компания „Сирма Груп Холдинг“ отчита ръст на приходите

Българската технологична компания „Сирма Груп Холдинг“ отчита ръст на приходите ...

......... година с фокус върху изкуствения интелект, IT услугите и развитието на софтуер. Дружеството е публично от 2015 година, когато негови акции бяха допуснати за търговия на БФБ. Днес Групата е с над 400 служителя и дъщерни дружества в САЩ, Великобритания и Бразилия и продажби в 55 държави по целия свят.


„Доверие обединен холдинг“ АД публикува първия си отчет, който съдържа

„Доверие обединен холдинг“ АД публикува първия си отчет, който съдържа ...

......... към 31 декември 2019 г. Акциите на „Доверие обединен холдинг“ АД поскъпват със 128% в последните 12 месеца до 6,3 лв. за акция и 118 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


„Албена“ АД отчита с 87% спад на консолидираната печалба преди

„Албена“ АД отчита с 87% спад на консолидираната печалба преди ...

......... в комплекс „Балчик гардънс“. Акциите на „Албена“ АД поскъпват с 3,66% за последните 12 месеца до 39,6 лв. за акция и 169 млн. лв. пазарна капитализация. Изплатен е и брутен дивидент от 0,8 лв. на ценна книга.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Родният борсов индекс SOFIX показва своя собствена динамика, след като

Родният борсов индекс SOFIX показва своя собствена динамика, след като ...

......... брой сделки бяха „Химимпорт“ АД с 44, „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 19, „Доверие обединен холдинг“ АД с 18, „Хидравлични елементи и системи“ АД с 16 и обикновените акции на „София Комерс – Заложни къщи“ АД с 15.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Консолидираната печалба на „Агрия груп холдинг“ намалява с 25% на

Консолидираната печалба на „Агрия груп холдинг“ намалява с 25% на ...

......... млн. лв., вземания за 106 млн. лв. и материални запаси за 46 млн. лв. Акциите на „Агрия груп холдинг“ АД поевтиняват с 34% за последните 12 месеца до 7 лв. за акция и 47,6 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. 


„Доверие Инвест“ ЕАД вече има пълен контрол над Moldindconbank, след

„Доверие Инвест“ ЕАД вече има пълен контрол над Moldindconbank, след ...

......... 31 декември 2019 г. Акциите на „Доверие обединен холдинг“ АД поскъпват с 222% в последните 12 месеца до 5,9 лв. за акция и 110,5 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.  


Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока във

Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока във ...

......... компания във вторник е „Доверие Обединен Холдинг“, чиито акции поскъпнаха с 2,6%. „Софарма“ АД регистрира ръст в цената на книжата си с 1,2%. Най-голям спад беше регистриран от „ФеърПлей Пропъртис“ АДСИЦ – 7,6%. Акциите на „Спиди“ поевтиняха с 3,6%, а на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ – с 2,8%.


Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха с повишения първата

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) приключиха с повишения първата ...

......... общо 4 967 акции на дружеството. Най-много сделки се сключиха с акциите на Първа инвестиционна банка – общо 21. Позицията е лидер и брой прехвърлени акции днес – 14 470, както и по оборот в днешната сесия – 46 374,98 лева. Акциите поевтиняха с 1,84% до 3,2 лева последна цена.


„Златни пясъци“ АД отчита 2,43 млн. лв. неодитирана загуба за

„Златни пясъци“ АД отчита 2,43 млн. лв. неодитирана загуба за ...

......... Едноличен собственик на последното пък е Славчо Боянов Христов, Председател на Надзорния съвет на „Златни пясъци“ АД. Общо 70% от сумата ще бъдат платени авансово при сключване на договора. Лизингодател е „Райфайзен Лизинг България“ ЕООД. Не се посочва марката и моделът на превозното средство. Срокът на договора е 48 месеца.


„Топливо“ АД е увеличило разходите за персонала с 55% за

„Топливо“ АД е увеличило разходите за персонала с 55% за ...

......... с дял 73,42% е „Синергон холдинг“ АД. Акциите на „Топливо“ АД поевтиняват с 37% на годишна база до 2,3 лв. за акция и 12,5 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.  


Индексите на Българската фондова борса (БФБ) не намериха единна посока

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) не намериха единна посока ...

......... малко над 2% до 3,38 лева за лот. Акциите на Стара планина холдинг и Доверие Обединен холдинг подкрБФБ приепиха най-силно ръста на широкия индекс BGBX40 с повишения от съответно 5,9% и 5,36%. Акциите на Стара планина холд постигат и най-голям ръст в днешната сесия, а на Софрама – най-силен спад.


„Софарма“ АД отчита 8% спад на продажбите на годишна база

„Софарма“ АД отчита 8% спад на продажбите на годишна база ...

......... „Софарма“ АД поевтиняват с 1,43% в последните 12 месеца до 3,45 лв. за акция и 465 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,05 лв. на акция.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Мечите настроения взеха превес на Българската фондова борса в сряда,

Мечите настроения взеха превес на Българската фондова борса в сряда, ...

......... Това направи дружеството и най-печелившото за деня с ръст в цената на акциите му от 8,3%. Книжата на „Монбат“ АД и „Екип-98 Холдинг“ АД-в ликвидация поскъпнаха с по 2,4%. Най-много от стойността на акциите си в сряда изгуби „Доверие Обединен Холдинг“ АД – 5,1%, следван от „Елана Агрокредит“ АД с 1,7%.


„Алтерко Пропъртис“ ЕООД е сключило предварителен договор за покупка на

„Алтерко Пропъртис“ ЕООД е сключило предварителен договор за покупка на ...

......... с 58% в последните 12 месеца до 3,9 лв. за акция и 58,5 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,18 лв. на акция.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът на статията притежава 1 акция в капитала на дружеството.


През 2016 г. стартира дейността на първата в България Многостранна

През 2016 г. стартира дейността на първата в България Многостранна ...

......... сумата по нея се удвояват.Колко са посредниците на MTF Sofia? Участници на MTF SOFIA могат да бъдат само юридически лица, които са банки или инвестиционни посредници, както и юридически лица от трета държава, получили лиценз или с признат лиценз от КФН. В момента 11 инвестиционни посредници са членове на пазара.


Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока във

Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока във ...

......... 1,8%. Книжата на БАКБ и „Софарма“ АД регистрираха ръст в цената на книжата си със съответно 1,5% и 0,3%. Най-много от стойността на акциите си във вторник загуби „Трейс Груп Холд“ АД – 3,4%. Книжата на „Доверие Обединен Холдинг“ АД поевтиняха с 0,8%, а на „Алтерко“ АД – с 0,5%.


„Албена“ АД реализира 1,4 млн. лв. печалба преди приходи от

„Албена“ АД реализира 1,4 млн. лв. печалба преди приходи от ...

......... АД да се надява на по силен туристически сезон през 2020 г., да няма нов рязък ръст при обезценените вземания, а вероятно и да продаде още някой актив.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът на статията притежава една акция в капитала на дружеството.


Бенчмаркът на сините чипове SOFIX отново се върна на червена

Бенчмаркът на сините чипове SOFIX отново се върна на червена ...

......... и най-печелившото е рамките на сесията, след като акциите му поскъпнаха с 2,7%. На второ място по ръст се нареди „Софарма имоти“ АДСИЦ – с 2,3%. Книжата на „Химимпорт“ АД поевтиняха с 1,9%, следвани от „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ и „Чайкафарма висококачествени лекарства“ АД, чиито акции поевтиняха с по 0,9%.


Годината не започва добре за търговията на „Българска фондова борса“

Годината не започва добре за търговията на „Българска фондова борса“ ...

......... членовете на индекса BGBX40 се отчетоха „Еврохолд България“ АД с 13,64% до 1,52 лв., „Неохим“ АД с 9,36% до 15,5 лв. и ПИБ АД с 8,99% до 3,24 лв.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в някои от изброените компании.