„Градус“ АД свика общо събрание за гласуване на брутен дивидент

„Градус“ АД свика общо събрание за гласуване на брутен дивидент ...

......... началото на борсовата им търговия през август 2018 г. От март 2019 г. компанията е част от индекса SOFIX. Последната борсова цена е 1,75 лв. за ценна книга или с 5 ст. под цената на публичното предлагане.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Индексите на Българска фондова борса се понижиха в сряда, а

Индексите на Българска фондова борса се понижиха в сряда, а ...

......... оказа и най-печелившата компания в сряда, като акциите й поскъпнаха с 0,6%. „Холдинг Варна“ отчете ръст в цената на книжата си с 0,5%. Най-много от стойността на акциите си в рамките на сесията загуби „Монбат“ - 3,1%. Книжата на „Стара планина холд“ и „Адванс Терафонд“ АДСИЦ поевтиняха с по 0,8%.


Заради високия обществен интерес към сделката за придобиването на активите

Заради високия обществен интерес към сделката за придобиването на активите ...

......... на ЧЕЗ Груп в България. Холдингът обяви, че участва самостоятелно в процедурата и ще финансира сделката със собствени средства и с подкрепата на водещи западноевропейски банки. Акционерите на „Еврохолд България“ одобриха увеличение на капитала на компанията с близо 80 млн. лв. до 277 млн. лв. чрез емитирането на нови акции.


Нетната загуба на българската холдингова компания „Алтерко“ АД се стопява

Нетната загуба на българската холдингова компания „Алтерко“ АД се стопява ...

......... нагоре с 12,8% до 44,85 млн. лв. докато само продажбите на стоки се увеличават с 48% на годишна база до 10,9 млн. лв. за 2018 г. Именно продажбите на стоки включват устройствата MyKi и Shelly. За последните дванадесет месеца акциите на „Алтерко“ АД са поскъпнали с 10,48% до 2,320 лв. 


Комисията за финансов надзор е вписала емисия акции в регистъра

Комисията за финансов надзор е вписала емисия акции в регистъра ...

......... вписване на дружеството като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд. Писмо следва да бъде изпратени и до инвестиционния посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявлението на дружеството за частичен отказ от лиценз и добавяне на допълнителна услуга в лиценза на инвестиционния посредник.


Съветът на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД предлага брутен дивидент

Съветът на директорите на „Софарма Трейдинг“ АД предлага брутен дивидент ...

......... лв. за акция и 233,63 млн. лв. пазарна капитализация. С отчитане на изплатения дивидент от 0,3 лв. брутно на акция спадът намалява до около 7%.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в капитала на „Софарма Трейдинг“ АД и „Софарма“ АД.Индексите на Българска фондова борса се понижиха в първата сесия

Индексите на Българска фондова борса се понижиха в първата сесия ...

......... една сделка с една акция за 23,8 хил. лв. Акциите на „Доверие Обединен Холдинг“ АД и на „Трейс Груп Холдинг“ АД поскъпнаха с по 0,7%. Най-много от стойността на книжата си във вторник загуби „Еврохолд България“ АД – 2,6%. „Софарма“ АД регистрира спад в цената на книжата си с 2%. 


Един милион лева набран капитал е минималният праг, над който

Един милион лева набран капитал е минималният праг, над който ...

......... на "Биодит" на първия ваучер за 50 хил. лв. по схемата за финансова подкрепа за емитиране на ценни книжа на Българската фондова борса, което стана факт в понеделник. Според него схемата е успешна, а процедурата е максимално улеснена за компаниите.Повече по темата вижте във видеото. гледано: 105   Още видео0 гласа


Пътностроителната компания „Трейс Груп Холд“ АД е продала на несвързано

Пътностроителната компания „Трейс Груп Холд“ АД е продала на несвързано ...

......... водещия показател SOFIX през миналия месец. Акциите на пътностроителната компания поевтиняват с 39,57% за последните 12 месеца до 2,740 лв. за брой цена на отваряне при днешната борсова сесия. Днес акциите поевтиняват с 2,9% до 2,68 лева. През миналата година дружеството раздаде дивидент в размер на 0,0631579 лв. на акция. 


Нетната печалба на първото българско дружество, специализирано във финансов лизинг

Нетната печалба на първото българско дружество, специализирано във финансов лизинг ...

......... 704 3-то 2017 691 930 182 82 748 2-ро 2017 427 884 344 82 540 1-во 2017 624 861 73 79 788 Данните са в хил. лв.  Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в капитала на Елана Агрокредит АД.


Акционерите на Еврохолд България АД одобриха увеличение на капитала на

Акционерите на Еврохолд България АД одобриха увеличение на капитала на ...

......... смята да финансира сделката със собствени средства и с подкрепата на водещи западноевропейски банки.   "Намерението за придобиване на активите на ЧЕЗ Груп в България е част от дългосрочната стратегия на Еврохолд за навлизане в нови регулирани бизнес сегменти, предлагащи големи възможности за устойчив растеж"обясняват от най-големия публичен холдинг в България.Българската технологична компания BIODIT е първата фирма, одобрена по схемата

Българската технологична компания BIODIT е първата фирма, одобрена по схемата ...

......... Инвеститорите са частният Impetus Capital и фондът за рисков капитал NEVEQ II.  Още през 2016 г. BIODIT приключва Серия А финансиране от NEVEQ, a през 2017 г. става първата българска компания, която печели финансиране по направление Транспорт на Horizon 2020 за проекта PREVENT – предотвратяващ шофирането в нетрезво състояние.   


„Синергон холдинг" АД запазва търговата цена от 5,5 лв. на

„Синергон холдинг" АД запазва търговата цена от 5,5 лв. на ...

......... лв. през 2018 г., основно благодарение на приходите от лихви за 164 хил. лв. За последните 12 месеца има само 5 сделки с акциите на „Светлина“ АД за общо 42 285 акции и 211 647,6 лв.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.  


Съветът на директорите на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ предлага брутен дивидент

Съветът на директорите на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ предлага брутен дивидент ...

......... дейността и избор на одитор. За одитор за 2019 г. е предложен „Ърнст и Янг“ ООД. За последните 12 месеца акциите на Адванс Терафонд АДСИЦ поевтиняват с 16% до 1,87 лв., като е разпределен и брутен дивидент от 0,106 лв. с което общата доходност възлиза на около минус 11%.  


SOFIX се понижи с минималните 0,04% до 575,29 пункта. Така

SOFIX се понижи с минималните 0,04% до 575,29 пункта. Така ...

......... тримесечие на 2019 г., както и постепенно насрочване на редовни годишни общи събрания с основен акцент предложения за размер на дивидент. Посочените информации от дружествата може да доведат до раздвижване в цените и обемите по отделни позиции.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


„Актив Пропъртис“ АДСИЦ е продала шоурум за 510 000 евро

„Актив Пропъртис“ АДСИЦ е продала шоурум за 510 000 евро ...

......... да се види какъв резултат ще бъде отчетен и съответно какъв ще бъде дивидентът. Акциите на "Актив Пропъртис" АДСИЦ поевтиняват с 30,48% в последните 12 месеца до 6,85 лв. за акция и 15 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.Виктор Манев е съосновател и партньор в ИМПЕТУС Капитал –

Виктор Манев е съосновател и партньор в ИМПЕТУС Капитал – ...

......... за изпълнение и управленски схеми за възнаграждения; изграждаме съвременната дигитална комуникация на фирмата. Добавената стойност от нашата работа след инвестирането през целия живот на инвестицията е значително по-голяма от размера на инвестиция. Компаниите, в които инвестираме, изграждат съвременно корпоративно управление – такова, което поражда доверие и висока стойност за инвеститорите.


Повечето индекси на Българска фондова борса отчетоха понижения в сряда,

Повечето индекси на Българска фондова борса отчетоха понижения в сряда, ...

......... България“ - с 26,15 хил. лв. Най-печелившата компания в сряда е „Арома“ АД, чиито акции поскъпнаха със 17,1%. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД отчете ръст в цената на книжата си с 5,5%. Акциите на „Хидравлични елементи и системи“ АД поевтиняха с 3%, а на „Сирма Груп Холдинг“ АД – с 1,4%. 


Комисията за финансов надзор издаде временна забрана за публикуване на

Комисията за финансов надзор издаде временна забрана за публикуване на ...

......... и документи във връзка с одобрение за промени в устава на дружеството. КФН е изпратила писмо до „Рекрекс Консултинг” ЕOOД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на дружеството да извършва дейност по застрахователно посредничество на територията на Република Румъния при условията на правото на установяване.


Севлиевският производител на кабели "ЕМКА" АД отчита непокътната печалба за

Севлиевският производител на кабели "ЕМКА" АД отчита непокътната печалба за ...

......... 2019 г. и остават „Индустриален капитал холдинг“ АД с 33,12%, „КЕМП“ АД с 37,37% и ЗУПФ Алианц България с 6,93%. Акциите на ЕМКА АД поевтиняват с 16,88% в последните 12 месеца до 2,56 лв. за акция и 55,55 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,073684 лв.


Липсваше особен стимул за движение на индексите на Българска фондова

Липсваше особен стимул за движение на индексите на Българска фондова ...

......... книжа за 58,5 хил. лв. Най-печелившата компания във вторник се оказа „Химимпорт“, чиито акции поскъпнаха с 2,8%. „Елана Агрокредит“ отчете ръст в цената на книжата си с 0,9%. Най-много от стойността на акциите си в рамките на сесията изгуби „Софарма“ АД – 2%. Книжата на „Градус“ АД поевтиняха с 0,3%.


Най-голямото дружество със специална инвестиционна цел в България „Адванс Терафонд“

Най-голямото дружество със специална инвестиционна цел в България „Адванс Терафонд“ ...

......... 90%, каквото е изискването по закон, а дори 99% от печабата, каквато е практиката му в последните години. Така дивидентът може да достигне 4,77 ст. на акция. Общата печалба за разпределяне през 2018 г. възлиза на 4,064 млн. лв., като 90% от нея се равнява на 3,66 млн. лв.  


Съветът на директорите на „Лавена“ АД ще предложи да бъде

Съветът на директорите на „Лавена“ АД ще предложи да бъде ...

......... дванадесет месеца акциите на „Лавена“ АД поевтиняват с 11,13% до 3,760 лв. През миналата година предприето извърши увеличение на капитала със собствени средства за сметка на натрупани резерви от минали години. За сравнение, преди миналогодишното увеличение на капитала на дружеството беше в размер на 319 981 лв., 25 пъти по-малко. 


Позитивното настроение преобладаваше на Българска фондова борса по време на

Позитивното настроение преобладаваше на Българска фондова борса по време на ...

......... стойност от 117, 67 хил. лв. В рамките на днешната търговия най-печелившата компания е „Доверие Обединен Холдинг“, чиито акции поскъпнаха с 2,3%. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ отчете ръст в цената на книжата си с 0,3%. Най-много загубиха акциите на „Сирма Груп Холдинг“ – 1,4%, затваряйки сесията на 0,70 лв. за брой.


Дъшерното дружество на „Трейс Груп Холд“ „Трейс Пътно строителство“ като

Дъшерното дружество на „Трейс Груп Холд“ „Трейс Пътно строителство“ като ...

......... разделен на 5 основни подобекта в рамките на к.к. Пампорово. „Трейс Груп Холд“ изпадна от водещия показател SOFIX през миналия месец. Акциите на пътностроителната компания поевтиняват с 41,42% за последните дванадесет месеца до 2,820 лв. за брой. През миналата година дружеството раздаде дивидент в размер на 0,0631579 лв. на акция.  


Цветан Алексиев е изпълнителен директор на "Сирма Груп Холдинг" АД,

Цветан Алексиев е изпълнителен директор на "Сирма Груп Холдинг" АД, ...

......... да водим разговори с потенциални инвеститори. Най-заинтересовани са чужди фондове, които обаче не виждат потенциал в БФБ и предлагат делистване. Не е вземано никакво конкретно решение. Когато има информация, която сме длъжни да оповестим, ще го направим.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Спад в стойността на индексите и слаб оборот – така

Спад в стойността на индексите и слаб оборот – така ...

......... по ръст в цената на книжата си са „Елана Агрокредит“ и „Градус“ със съответно 0,86% и 0,57%. Най-губещото дружесто е „Холдинг Варна“, като изминалите пет сесии са донесли спад в цената на акциите му с 3,38%. Книжата на „Софарма“ поевтиняват с 2,86%, а на „Доверие Обединен Холдинг“ - с 2,22%. 


Доверие и репутация се градят бавно, но се рушат мигновено.

Доверие и репутация се градят бавно, но се рушат мигновено. ...

......... което би ги задържало дългосрочно, е защита на правата на миноритарите, ясна стратегия, последователност в действията и прозрачност в отношенията. При наличие на тези фактори ще видим повече хора, готови да инвестират на БФБ, което ще спомогне и за подобряването на ликвидността.       *На база публикуваните към момента покани за общи събрания.


Комисията за финансов надзор е издала одобрение за промени в

Комисията за финансов надзор е издала одобрение за промени в ...

......... да се изпрати до ПОК „Доверие“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със съгласуването на „КПМГ Одит“ ООД и „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове.


Акциите на „Сирма груп холдинг“ АД поевтиняха с 18% след

Акциите на „Сирма груп холдинг“ АД поевтиняха с 18% след ...

......... развитие на продукти. Спадът в цената на акциите след провала на увеличението показва колко важно е правилното планиране на стъпките и колко последствия може да има една-единствена стъпка накриво.Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


„Инфра комерс“ ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД

„Инфра комерс“ ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД ...

......... в цената на акциите на "Монбат" АД. Това изостри чувствителността на акционерите към сделките със свързани лица.Акциите на Трейс груп холд АД поетиняват с 39% в последните 12 месеца до 2,8 лв. за акция и 68 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 6,3 ст. на акция.


Индексите на БФБ приключиха в червената зона в четвъртък. Бенчмаркът

Индексите на БФБ приключиха в червената зона в четвъртък. Бенчмаркът ...

......... четвъртък е Агрия груп холдинг АД гр. Варна, чиито акции поскъпнаха с 3%. Северкооп Гъмза Холдинг АД и ТБ Първа Инвестиционна Банка отчетоха ръст в цената на книжата си съответно с 1,7% и 1,1%. Акциите на Монбат АД поевтиняха с 5,9%, а на Сирма Груп Холдинг АД с 3,4%.  


Съветът на директорите на „Софарма“ АД предлага да не се

Съветът на директорите на „Софарма“ АД предлага да не се ...

......... със 17,18% в последните 12 месеца до 3,52 лв. за акция и 474,5 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределени са и брутни дивиденти за общо 0,16 лв. на акция.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на фармацевтичната компания.


Съветът на директорите на Елана Агрокредит АД предлага 5,815346004 ст.

Съветът на директорите на Елана Агрокредит АД предлага 5,815346004 ст. ...

......... или увеличение със 7 млн. лв. Новата 2019 г. стартира слабо за новоотпуснатите кредити, като има спад със 70% на финансираните сделки за януари и февруари. Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в капитала на Елана Агрокредит АД.  


Индексите на Българска фондова борса записа силни ръстове в сряда,

Индексите на Българска фондова борса записа силни ръстове в сряда, ...

......... „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД (Уелкъм Холдингс АД) – с 1,3%. В рамките на сесията най-много поевтиняха книжата на „Сирма Груп Холдинг“ АД – с 2%. На второ и трето място по спад в цената на акциите си се наредиха „Монбат“ АД и „Адванс Терафонд“ АДСИЦ със съответно 1,5% и 1,1%.


Комисията за финансов надзор е изпратила писмо до „Опортюнити България Инвестмънт“

Комисията за финансов надзор е изпратила писмо до „Опортюнити България Инвестмънт“ ...

......... и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества. Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 14-дневен срок, до 23 април 2019 г. вкл.  


В основата на почти цялата търговия на Българска фондова борса

В основата на почти цялата търговия на Българска фондова борса ...

......... лв. Най-много във вторник поскъпнаха акциите на „235 Холдингс“ - с 5% до 21 лв. за брой. Най-губещата компания в рамките на сесията се оказа „Сирма Груп Холдинг“ АД, чиито акции поевтиняха с 2%.„Химимпорт“ АД и „Градус“ АД отчетоха понижение в цената на книжата си съответно с 1,1% и 0,6%. 


Малко над 428 хил. лв. да бъдат отделени за разпределение

Малко над 428 хил. лв. да бъдат отделени за разпределение ...

......... на всеки от членовете на Съвета на директорите по 0,5% от нетните приходи от продажби, изплащане ежемесечно. За последните дванадесет месеца акциите на „Българска роза“ поевтиняват с 2%, като за последно сделки с книжата на дружеството е имало на 1 април тази година на цена от 1,960 лв. за брой.


След като рано сутринта на 5 април русенският сайт utroruse.com

След като рано сутринта на 5 април русенският сайт utroruse.com ...

......... на "Левента" ЕООД за 2017 г. дружеството отчита загуба от 410 хил. лв. при приходи от 332 хил. лв. и разходи за 742 хил. лв., от които извънредни в размер на 361 хил. лв. За 2016 г. е отчетена печалба от 3 хил. лв. при приходи от 451 хил. лв.


Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в

Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в ...

......... и трето място по ръст в цената на книжата си се наредиха „Българска фондова борса“ АД и „Лавена“ АД със съответно 2,8% и 2,2%. Най-много от стойността на акциите си в рамките на сесията изгуби „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ – 38%. Книжата на „Сирма Груп Холдинг“ поевтиняха с 1,9%.  


Българска стопанска камара сключи споразумение за сътрудничество с „ИП Авал

Българска стопанска камара сключи споразумение за сътрудничество с „ИП Авал ...

......... ограничението е след допускането пазарната им капитализация да не надвишава 200 млн. евро за последните три календарни години. На този пазар не могат да се търгуват компании, които вече са листвани на Основния пазар на БФБ, но не съществува ограничение за компании, листвани на борси в страните членки на ЕС.


Комисията за финансов надзор е издала временна забрана за публикуване

Комисията за финансов надзор е издала временна забрана за публикуване ...

......... информация и документи във връзка с придобиването на квалифицирано участие от дружеството в ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД.              Писмо е изпратено и до „7 Брокерс“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заявление за вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.


Мрачното настроение преобладаваше на Българска фондова борса в последната сесия

Мрачното настроение преобладаваше на Българска фондова борса в последната сесия ...

......... и трето място по ръст се наредиха „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ и „М+С Хидравлик“ АД със съответно 2,09% и 1,97%. Най-голям спад беше отчетен при книжата на „Сирма Груп Холдинг“ - 3,99%. Акциите на „Еврохолд България“ поевтиняха с 3,65%, а на ТБ „Първа инвестиционна банка“ - с 3,30%. 


Продажбите на „Софарма“ АД регистрират ръст от 16% през март

Продажбите на „Софарма“ АД регистрират ръст от 16% през март ...

......... 6%. За последните дванадесет месеца акциите на „Софарма“ АД поевтиняват със 17,22% до цена на отваряне в петъчната сесия от 3,610 лв. за брой. Спадът реално е по-малък, защото са разпределени и два брутни дивидента в размер на общо 0,16 лв., включително 0,05 лв. под формата на първия полугодишен дивидент. 


За да намерим най-резонното обяснение на негативното представяне на основния

За да намерим най-резонното обяснение на негативното представяне на основния ...

......... добра мотивация за инвеститорите на фона на нулеви лихви по депозитите. Традиционно през годините сме наблюдавали реинвестиране на поне половината от изплащаните дивиденти, но това очаквам да се случи след летните отпуски, а до тогава търговията ще се ръководи основно от текущите резултати на дружествата и търсенето на ликвидност.   


Индексите на Българска фондова борса приключиха на червена територия в

Индексите на Българска фондова борса приключиха на червена територия в ...

......... за деня се наредиха „Химимпорт" АД и „Сирма Груп Холдинг" АД със съответно 453,6 хил. лв. и 33,5 хил. лв. Най-печелившата компания в рамките на сесията е „Холдинг Варна" AД, чиито акции поскъпнаха с 1,1%. Най-много от стойността на книжата си в сряда загуби „Алкомет" АД – 10,3%. Акциите на „Химимпорт" АД поевтиняха с 1,7%.


„Софарма“ АД вече се раздели с контрола над 22,47% от

„Софарма“ АД вече се раздели с контрола над 22,47% от ...

......... които могат да бъдат дистрибутирани през каналите на Софарма АД и Софарма Трейдинг АД. Също така произвежда туби, бидони, кутии за сирене, пътни конуси, пощенски кутии, pvc маркучи, опаковки, кофпомпи, касети, сандъци за цветя, лейки и други.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Водещият бенчмарк на Българска фондова борса SOFIX се оказа в

Водещият бенчмарк на Българска фондова борса SOFIX се оказа в ...

......... от стойността си. През миналия месец спрямо февруари най-добре се е представил пазарът в Босна и Херцеговина, като бенчмаркът BIRS е прибавил 9,62% към стойността. След него се нарежда румънският индекс BET, който нараства с 5,47%. На борсата в Казахстан показателят KASE се е разписал с повишение от 4,05%. Таблица: investor.bg


Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане ...

......... ценни книжа Euroclear France SA може да започне да извършва дейност при свобода на предоставяне на услуги на територията на Република България. Писмо е изпратено и до „ЗК Юроамерикан“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка прехвърляне на ключовата функция за съответствие на дружеството на външен изпълнител.


Разнопосочно беше движението на индексите на Българска фондова борса в

Разнопосочно беше движението на индексите на Българска фондова борса в ...

......... АД отчете ръст в цената на книжата си с 1,4%, а „Индустриален Холдинг България“ АД – с 1%. Най-много от стойността на книжата си в рамките на сесията загуби „Централна кооперативна банка“ АД – 4,9%. Акциите на „Сирма Груп Холдинг“ и „Агрия груп холдинг“ поевтиняха съответно с 3,8% и 1%. 


Нетната печалба на производителя на батерии и акумулатори „Монбат“ нараства

Нетната печалба на производителя на батерии и акумулатори „Монбат“ нараства ...

......... батерии и повишаване на броя на продуктовите и технологичните решения в областта на енергийното управление. За последните дванадесет месеца акциите на „Монбат“ поевтиняват с 20,35% до около 7 лв. за брой след края на търговията на БФБ във вторник. През миналата година дружеството разпредели дивидент от 0,1923 лв. на акция. 


Съветът на директорите на „Кораборемонтен завод Одесос" АД предлага дивидентът

Съветът на директорите на „Кораборемонтен завод Одесос" АД предлага дивидентът ...

......... лв. за акция и 45,6 млн. лв. пазарна капитализация. Основните акционери са КРЗ – Инвест АД с дял от 49,8%, ППФ Съгласие с 5,28%, УПФ Съгласие с 6,98%, УПФ ЦКБ-Сила с 6,97% и ДПФ ЦКБ-Сила с 6,43%.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Четиридесет и четири румънски компании, вече обявиха размера на дивидента

Четиридесет и четири румънски компании, вече обявиха размера на дивидента ...

......... Broker de Asigurari TBK 1,2800 3.6.2019 20.6.2019 12,35 10,36 Transilvania Construct» COTR 1,9000 7.1.2019 16.1.2019 80 2,38 Turbomecanica TBM 0,0400 3.9.2019 25.9.2019 0,2895 13,82 Turism Felix TUFE 0,0093 4.9.2019 26.9.2019 0,29 3,21 Turism, Hoteluri, Rest M.Neagra EFO 0,0085 22.8.2019 30.8.2019 0,08% 9,46 Vrancart VNC 0,0095 7.10.2019 22.10.2019 0,1635 5,81  


Съветът на директорите на ЕМКА АД предлага брутен дивидент от

Съветът на директорите на ЕМКА АД предлага брутен дивидент от ...

......... защитава и двата големи акционера. Акциите на ЕМКА АД поевтиняват с 14,94% в последните 12 месеца до 2,62 лв. за акция и 56,85 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 7,3684 ст. на акция.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока във

Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока във ...

......... отчетоха ръст в цената на книжата си съответно с 1,6% и 0,8%. Най-много поевтиняха в рамките на сесията обикновените акции на „София Комерс – Заложни къщи“ - с 5,2%. „Трей Груп Холд“ АД регистрира спад в цената на книжата си с 4,9%, а „Българска фондова борса“ АД – с 2,7%. 


Разходите на „Сирма Груп Холдинг“ АД растат с по-бърз темп

Разходите на „Сирма Груп Холдинг“ АД растат с по-бърз темп ...

......... публична компания на БФБ от 2015 г. През май 2018 г. тя оповести 5-годишна стратегия за развитие с фокус в разработка на технологии в областта на изкуствения интелект. За последните дванадесет месеца акциите на „Сирма Груп Холдинг“ поевтиняват с 21,29% до 0,795 лв. за брой по време на днешната сесия. 


Във връзка с постъпили питания от читатели Investor.bg публикува важна

Във връзка с постъпили питания от читатели Investor.bg публикува важна ...

......... г. е до 30 април 2019 г. В рамките на този срок могат да бъдат правени корекции, както е разрешена и една корекция в срок до 30 септември 2019 г. Приложение 13 имаше и в декларацията за 2017 г. и 2018 г. е втората в която може да се попълва.


Одитът увеличи дивидента на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ 

Одитът увеличи дивидента на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ  ...

......... на ценна книга. Дивидентът за 2017 г. беше по-нисък, защото имаше загуба заради продажбата на парцели в столичния квартал Младост 4 на цени под тези на придобиването им.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в капитала на ФНИБ АДСИЦ.  


Индексите на Българска фондова борса започват новата седмица изцяло на

Индексите на Българска фондова борса започват новата седмица изцяло на ...

......... на „Албена“ АД – с 1,4%. Най-губещото дружество в рамките на сесията е „Сирма Груп Холдинг“ АД, чиито акции поевтиняха с 1,5%. „Еврохолд България“ регистрира спад в цената на книжата си с 1% на фона на новината, че холдингът е отправил оферта за придобиването на активите на ЧЕЗ в България.


Акционерите на Феърплей Пропрътис АДСИЦ остават без дивидент за 2018

Акционерите на Феърплей Пропрътис АДСИЦ остават без дивидент за 2018 ...

......... поевтиняват с 25,35% в последните 12 месеца до 0,53 лв. за акция и 17,6 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и 0,0034 лв. брутен дивидент на акция.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът на статията притежава 1 акция в капитала на дружеството.


„Неохим“ АД отчете нетната загуба в размер от 19,15 млн.

„Неохим“ АД отчете нетната загуба в размер от 19,15 млн. ...

......... общите постъпления от продажби на амониев нитрат през 2019 г. ще бъдат в размер на 232 млн. лв. Акциите на димитровградското предприятие поевтиняват с 46,09% за последните дванадесет месеца до 23,8 лв. за брой при отваряне на петъчната сесия. През миналата година „Неохим“ разпредели дивидент по 0,2 лв. за брой.


Три от индексите на Българската фондова борса успяха да нараснат

Три от индексите на Българската фондова борса успяха да нараснат ...

......... АДСИЦ за 2018 г. дружеството ще предложи минимум 4,3 ст. дивидент на акция. На седмична база най-голям спад имаше при книжата на „Доверие Обединен Холдинг“ АД – с 5,56%. ТБ „Централна кооперативна банка“ АД отчете спад в цената на акциите си с 4,09%, а „Софарма“ АД – с 2,78%.   


Печалбата на „Софарма Трейдинг“ за януари и февруари преди данъци нараства

Печалбата на „Софарма Трейдинг“ за януари и февруари преди данъци нараства ...

......... последните години "Софарма Трейдинг" АД осъществява експанзия чрез веригата аптеки SOpharmacy в България и дистрибутора на едро в Сърбия Lekovit. През последните дванадесет месеца акциите на „Софарма Трейдинг“, търгувани на Българска фондова борса, поевтиняват с 11,25% до 7,10 лв. През миналата година дружеството раздаде дивидент от 0,3 лв. на акция. 


Нетната печалба на производителя на етерични масла и козметични продукти

Нетната печалба на производителя на етерични масла и козметични продукти ...

......... от 8 319 506 лв. Решението за увеличението на капитала беше взето на 28 юни по време на общо събрание на акционерите. Самото увеличение беше направено със собствени средства за сметка на натрупани резерви от минали години. От началото на годината акциите на „Лавена“ поевтиняват с 1,08% до 3,680 лв. 


След раздвижването на борсата покрай преструктурирането на SOFX сме свидетели на нов

След раздвижването на борсата покрай преструктурирането на SOFX сме свидетели на нов ...

......... годишни дивиденти от страна на публичните компании и евентуално повишение на корпоративните печалби при банките и експортните компании. Според мен пазарните участници ще раздвижат котировките на водещите акции на БФБ, след като имаме резултатите от стрес тестовете на банките и бъдем поканени да се присъединим към „чакалнята на еврото“ .


Нетната печалба на шуменското дружество „Алкомет“ АД се е понижила

Нетната печалба на шуменското дружество „Алкомет“ АД се е понижила ...

......... на алуминия на Лондонската метална борса мениджмънтът на дружеството очаква през 2019 г. продажби за около 440 млн. лв. и нива на EBITDA от около 9%. За последните дванадесет месеца акциите на „Алкомет“ са поевтинели с 22,3% до около 11 лв. През миналата година дружеството разпредели дивидент от 0,257833 лв.


По време на търговската сесия в четвъртък на Българска фондова

По време на търговската сесия в четвъртък на Българска фондова ...

......... на „Златен лев Холдинг“ АД – за 30,8 хил. лв. Най-печеливша в четвъртък се оказа „ЧЕЗ Разпределение България“, чиито акции поскъпнаха с 2,8%. ТБ „Централна кооперативна банка“ и „Химимпорт“ АД регистрираха ръст в цената на книжата си съответно с 1,6% и 0,3%. Акциите на „Доверие Обединен Холдинг“ поевтиняха с 2,7%. 


Целите пред българския производител на радиатори "Корадо България" АД през

Целите пред българския производител на радиатори "Корадо България" АД през ...

......... някои от най-известните нови сгради в Русия и Скандинавия, както и работи с пражки университет за осигуряване на средносрочна и дългосрочна устойчивост с академични решения към продуктите им. Основните акционери в "Корадо България" са "Корадо Чехия" с дял от 82,56%, други юридически лица с 15,41% и физически лица с 2,03%.


Три от индексите на Българска фондова борса се оцветиха в

Три от индексите на Българска фондова борса се оцветиха в ...

......... поскъпнаха с 16,1%. „Сирма Груп Холдинг“ АД отчете ръст в цената на книжата си с 1,3%. В рамките на сесията най-много от стойността си загубиха обикновените акции на „София Комерс – Заложни къщи“ АД – 1,1%. Книжата на „Софарма Трейдинг“ поевтиняха с 0,7%, а на „Химимпорт“ АД – с 0,3%.


Комисията за финансов надзор е одобрила Виолина Маринова Спасова за

Комисията за финансов надзор е одобрила Виолина Маринова Спасова за ...

......... публичното предлагане на територията на Република България на 8 класа ценни книжа на подфонд EURO ALPHA BOND. КФН е взела решение за изпращане на писмо до „Борг Финанс” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд.