Основният индекс на БФБ SOFIX отчете трети пореден лек ръст,

Основният индекс на БФБ SOFIX отчете трети пореден лек ръст, ...

......... лв., "Трейс груп холд" АД с 1,52% до 2,6 лв., "Еврохолд България" АД с 1,3% до 1,52 лв. и "Холдинг Варна" АД с минус 1% до 39,6 лв.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът има акции в някои от изброените компании.  


„Билборд“ АД е сключило договор за инвестиционен банков кредит с

„Билборд“ АД е сключило договор за инвестиционен банков кредит с ...

......... на ръба на ликвидна криза, защото текущите активи към 30 септември 2018 г. са за 13,5 млн. лв.,, а текущите пасиви са за повече или 14,8 млн. лв.Акциите на Билборд АД поевтиняват с 28% в последните 12 месеца до 0,318 лв. за акция и 4,77 млн. лв. пазарна капитализация.  


Индексите на Българска фондова борса приключиха сесията в петък в

Индексите на Българска фондова борса приключиха сесията в петък в ...

......... ръст в цената на книжата си на седмична база. Това са „Албена“ АД, „Сирма Груп Холдинг“ АД и „М+С Хидравлик“ АД със съответно 5,71%, 3,77% и 0,65%. Най-много се обезцениха акциите на ТБ „Централна кооперативна банка“ АД – с 3,86%, следвана от ТБ „Първа инвестиционна банка“ АД – с 1,87%.


Два дни след публикуването на концепцията на финансовото министерство за

Два дни след публикуването на концепцията на финансовото министерство за ...

......... от Управителния съвет на Сребърния фонд. В заключение от БСК изразяват и учудването си, че тази концепция не е била обсъждана в рамките на Съвета за развитието на капиталовия пазар в България. От камарата настояват за цялостно преработване на мерките и съгласуването им в Съвета за развитие на капиталовия пазар.


Комисията за финансов надзор отказа да потвърди проспекта за допускане

Комисията за финансов надзор отказа да потвърди проспекта за допускане ...

......... да открива клон, по определени класове застраховки съгласно чл. 46, ал. 2 от КЗ. От КФН са взели решение да изпратят писмо до управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписването на дружеството в регистъра като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд.


Индексите на Българска фондова борса успяха в четвъртък да възстановят

Индексите на Българска фондова борса успяха в четвъртък да възстановят ...

......... дома Shelly. „Монбат“ АД регистрира повишение в цената на книжата си с 2%, а обикновените акции на „София Комерс – Заложни къщи“ АД поскъпнаха с 1,1%. Най-много от стойността на книжата си по време на днешната търговия загуби „Спиди“ АД – 1,3%. Акциите на „Трейс Груп Холд“ АД поевтиняха с 0,8%. Фармацевтичната компания „Софарма Трейдинг“ АД вече притежава 100% от сръбската

Фармацевтичната компания „Софарма Трейдинг“ АД вече притежава 100% от сръбската ...

......... и логистичния си потенциал. Развитието ще бъде използвано като фундамент за регионалната експанзия, тъй като „Софарма Трейдинг“ вижда Източна Европа и особено Балканите, като голяма възможност за растеж“, коментира Димитър Димитров, изпълнителен директор на групата „Софарма Трейдинг“. За последните дванадесет месеца акциите на "Софарма Трейдинг" поевтиняват с 12,03% до 6,950  


"Алтерко Роботикс" ЕООД се похвали с 280 000 броя продадени

"Алтерко Роботикс" ЕООД се похвали с 280 000 броя продадени ...

......... в Сингапур). Обект на продажба е европейският. Акциите на "Алтерко" АД поскъпват с 0,95% за последните 12 месеца до 2,12 лв. за акция и 31,8 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Водещият български борсов индекс SOFIX навлезе на меча територия, след

Водещият български борсов индекс SOFIX навлезе на меча територия, след ...

......... компания „Спиди“ поскъпнаха в сряда с 0,4%, а на „Сирма Груп Холдинг“ АД – с 0,2%. Най-губещата компания в рамките на сесията е „Градус“ АД, чиито акции поевтиняха с 2%. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „Булгартабак холдинг“ АД отчетоха спад в цената на книжата си съответно с 1% и 0,8%.


Предположението на Investor.bg, че УПФ ДСК Родина е разпродавало част

Предположението на Investor.bg, че УПФ ДСК Родина е разпродавало част ...

......... 4 Дружба АД гр. Разград 3 0 5 Метизи АД 4 0 6 КММ АД гр. Шумен 1 0 7 БАКБ АД 51 0 8 Захарни заводи АД 344 142 9 Софарма Трейдинг АД 213 144Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.  


Министерството на финансите възнамерява да събуди "спящите" акции от масовата

Министерството на финансите възнамерява да събуди "спящите" акции от масовата ...

......... експерти на Европейската банка за възстановяване и развитие в нарочно изследване на подобни проблеми в няколко балкански държави. На нейна база ще бъдат разработени предложения за законодателни промени, с които да бъдат решени въпросите относно личните сметки на физически лица, водени от „Централен депозитар“ АД (ЦДАД) в т.н. Регистър А.Комисията за финансов надзор вписа емисия акции в регистъра на

Комисията за финансов надзор вписа емисия акции в регистъра на ...

......... финансови услуги и пазари (Financial Services and Markets Authority – FSMA) е уведомен, че инвестиционният фонд IN.focus, управляван от KBC Asset Management NV, Белгия, може да извършва публично предлагане на територията на Република България на 2 класа ценни книжа на подфондове KBC ExpertEase Defensive Balanced и KBC ExpertEase Dynamic Balanced.


Индексите на Българска фондова борса приключиха търговията във вторник на

Индексите на Българска фондова борса приключиха търговията във вторник на ...

......... – Залошни къщи“ АД и тези на „Химимпорт“ АД повишиха цената си с по 0,6%. Най-много от стойността на книжата си в рамките на сесията загуби „Булгартабак – холдинг“ АД – 16,6%. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ отчете спад в цената на акциите си с 1%, а „Алтерко“ АД – с 0,9%.


През декемви 2018 г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е закупил 1280

През декемви 2018 г. „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е закупил 1280 ...

......... Очакваните приходи за стопанската 2018-2019 г. са 6 432 442 лв., от които авансово са събрани 41,5%. За стопанската 2017-2018 г. са събрани 81% от дължимите вземания, a за 2016-2017 г. - 99,6%. За изминалите дванадесет месеца акциите на "Адванс Терафонд" АДСИЦ поевтиняват с 11,36% до 1,950 лв. за брой.


Одиторът на „Алкомет“ АД за 2018 г. - „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“

Одиторът на „Алкомет“ АД за 2018 г. - „ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ...

......... на шуменския производител е 20% от европейския пазар. Акциите на "Алкомет" АД поевтиняват с 27,15% на годишна база до 11 лв. за акция и 197,5 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,257833 лв.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


През следващата година ще работим за създаването на клирингова услуга

През следващата година ще работим за създаването на клирингова услуга ...

......... къща", "Евро-Финанс" и "Карол", а при броя сделки водачите са "Карол", "Елана Трейдинг" и "БенчМарк Финанс", които бяха отличени за постиженията си. БФБ АД отчете 28% спад на оборота спрямо 2017 г. до 550,04 млн. лв. за 2018 г. Броят сделки намаля с 47% на годишна база до 54 341.Индексите на Българска фондова борса не намираха единна посока в

Индексите на Българска фондова борса не намираха единна посока в ...

......... поскъпнаха с 2%. Книжата на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ и на „Албена“ АД поскъпнаха съответно с 1% и 0,5%. Най-голямо понижение в цената на акциите си отчете „Агрия груп холдинг“ АД – с 5,4%. Книжата на „Алкомет“ АД и на „Зърнени Храни България“ АД поевтиняха съответно с 4,3% и 4,1%.  


За първи път България излиза на картата на деривативните инструменти.

За първи път България излиза на картата на деривативните инструменти. ...

......... бе придобита през 2018 г. от продавача НЕК ЕАД. Тази сделка стана причина за силно поскъпване на акциите на "Българска фондова борса" АД и за силен ръст в консолидираните ѝ приходи и печалба. Само за деветмесечието на 2018 г. консолидираната печалба на БФБ нарасна 25 пъти до 3,3 млн. лв.


„Софарма“ АД отчита 26% ръст на продажбите на годишна база

„Софарма“ АД отчита 26% ръст на продажбите на годишна база ...

......... в зала "Арена Армеец". "Служителите на „Софарма“ получиха акциите и част от тях вече започнаха да ги продават. Това събитие е сред поредицата от фактори, които доведоха до сериозното понижение на индекса SOFIX", отбеляза Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант на ЕЛАНА Трейдинг, в предаването "В развитие" по Bloomberg TV Bulgaria.


Негативното настроение преобладаваше на Българска фондова борса и в петък,

Негативното настроение преобладаваше на Българска фондова борса и в петък, ...

......... „Монбат“ АД и „Елана Агрокредит“ АД със съответно 1,96% и 0,88%. Най-голям спад в цената на акциите си за изминалите пет сесии регистрира „Албена“ АД – 8,3%. На второ и трето място сред губещите компании за седмицата са „Химимпорт“ АД и „Трейс Груп Холд“ АД със съответно 6,74% и 5,67%. 


Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане ...

......... сайт покана за подаване на заявления за включване в списъците с регистрирани одитори, външни независими експерти за извършване на оценка на активи и на системата за управление и отговорни актюери за извършване на актюерска проверка по Наредба № 64 на КФН. Повече информация е на разположение на сайта на регулатора. 


Акционерите на „Петрол“ АД ще гласуват намаляване на капитала на

Акционерите на „Петрол“ АД ще гласуват намаляване на капитала на ...

......... направен опит решението за тази процедура да бъде прокарано още през 2016 г., но тогава акционерите на „Петрол“ отхвърлиха с мнозинство от три четвърти обратния сплит на акциите. За последно сделки с акции на „Петрол“ АД на БФБ е имало на 13 декември на цена от 0,985 лв. за брой. 


Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в

Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в ...

......... „Свилоза“ АД, чиито акции поскъпнаха с 2,8%. „Доверие Обединен Холдинг“ АД отчете ръст в цената на книжата си с 2,4%, а „Сирма Груп Холдинг“ АД – с 0,5%. В четвъртък най-много поевтиняха акциите на „ФеърПлей Пропъртис“ АД – със 7,8%. Книжата на „Българска фондова борса“ АД се обезниха с 5,5%. 


Изключително големи промени в състава на SOFIX може да се

Изключително големи промени в състава на SOFIX може да се ...

......... на Expat SOFIX ETF в последните месеци са константа. Ако в индекса влезе и "Софарма Трейдинг" АД, пазарната активност по покупко-продажби на Expat SOFIX ETF би била още по-голяма.Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в някои от изброените дружества.


Индексите на Българска фондова борса финишираха в сряда на червена

Индексите на Българска фондова борса финишираха в сряда на червена ...

......... „Свилоза“ АД – с 4,9%, като това се случва, след като вчера бяха публикувани резултатите от търговото предложение към акционерите. „Атоменергоремонт“ АД отчете ръст в цената на книжата си с 1,9%. Акциите на „Неохим“ АД поевтиняха с 6,3%, а дяловете на БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF – с 2,9%.


"ТК-Холд" АД превзема управлението на "Випом" АД, като вкарва двама

"ТК-Холд" АД превзема управлението на "Випом" АД, като вкарва двама ...

......... от 32,98%. Базираното във Видин дружество произвежда различни водни помпи. То отчита приходи за 1,77 млн. лв. за деветмесечието на 2018 г. при нетна загуба от 223 хил. лв. Последната сделка с акции на компанията е при цена от 7,9 лв. за акция, като пазарната капитализация е 2,363 млн. лв.


Комисията за финансов надзор вписа последваща емисия акции, издадени от

Комисията за финансов надзор вписа последваща емисия акции, издадени от ...

......... на 9 940 391 лева. От решенията разбираме още, че КФН е изпратила писмо до Гаранционния фонд с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрението на изменение и допълнение на бюджет за административната издръжка, за инвестиции в активи и други разходи на Гаранционния фонд за 2019 г.


Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока и

Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока и ...

......... отчетоха ръст в цените на книжата си съответно с 0,7% и 0,2%. В рамките на днешната сесия най-много от стойността на акциите си изгуби „Хидравлични елементи и системи“ АД – 3,8%. Книжата на ТБ „Централна кооперативна банка“ АД поевтиняха с 3%, а на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – с 2%.


В резултат на приключилото търгово предложение „А.Р.У.С. Холдинг“ АД вече

В резултат на приключилото търгово предложение „А.Р.У.С. Холдинг“ АД вече ...

......... срок на търговото предложение. Искането трябва да бъде в писмена форма и да съдържа данни за акционера и за притежаваните от него акции, а лицето по ал. 1 е длъжно да изкупи акциите в срок 30 дни от получаване на искането. Цената трябва да е най-малко равна на 5,50 лв.


"Стара планина холд" АД може да си изкупи обратно акциите,

"Стара планина холд" АД може да си изкупи обратно акциите, ...

......... и най-големите предприятия от групата“, съобщиха от холдинга. Съветът на директорите на предвижда консолидираните приходи от продажби през 2019 година да достигнат върховите продажби от настоящата година. През 2018 година се планира спад на финансовия резултат с около 1,5%, което се дължи на изпреварващия ръст на разходите за труд.  


Индексите на БФБ не намериха единна посока в понеделник, като

Индексите на БФБ не намериха единна посока в понеделник, като ...

......... и трето място по оборот се наредиха „Софарма“ АД и „Елана Агрокредит“ АД със съответно 84,9 хил. лв. и 27,6 хил. лв. Акциите на „Индустриален Холдинг България“ АД и дяловете на БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF поскъпват с по 1%. Книжата на „Софарма“ АД загубиха 1,8% от стойността си.


Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане ...

......... потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството. От Комисията за финансов надзор  възнамеряват да спазват Насоките относно определени аспекти на изискванията на MIFID за годност (ESMA35-43-1163), приети от Европейския орган за ценни книжа и пазари, се посочва още в решенията на регулатора.


38% от правата на "Сирма груп холдинг" АД, предложени на

38% от правата на "Сирма груп холдинг" АД, предложени на ...

......... 19 786 839 акции "Сирма груп холдинг" АД е единствената софтуерна компания, листната на Българска фондова борса АД. Посредник по увеличението на капитала е ПФБК ООД. Акциите на "Сирма груп холдинг: АД поевтиняват с 16,35% в последните 12 месеца до 0,916 лв. за акция и 54,4 млн. лв. пазарна капитализация.


Индексите на Българска фондова борса приключиха сесията в петък с

Индексите на Българска фондова борса приключиха сесията в петък с ...

......... дружествата от SOFIX само „Сирма Груп Холдинг“ АД успя да отчете поскъпване на книжата си на седмична база – с 1,33% Най-голям спад в цената на акциите си за изминалите три сесии регистрира ТБ „Централна кооперативна банка“ АД –  7,80%. Книжата на „Холдинг Варна“ АД поевтиняха с 5,21%, а на „Софарма“ АД – с 4,55%.


БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF последва движенията на SOFIX

БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF последва движенията на SOFIX ...

......... за приблизително 1,6 години по 1% годишно. Останалите 1,2% се дължат на други фактори, сред които брокерски комисиони при покупко-продажба на акции, спред между офертите "купува" и "продава", разходи по ребалансирането на индекса при промяна в състава му, както и  еднократни разходи по листването на борсите във Франкфурт и Лондон.


Компанията за куриерски услуги „Спиди“ АД придоби 100% от дяловете

Компанията за куриерски услуги „Спиди“ АД придоби 100% от дяловете ...

......... на „Рапидо експрес и лоджистик“ ООД, което беше завършено на 11 октомври 2018 г. Офисната мрежа на дружеството пък вече обхваща 450 точки за обслужване. За последните дванадесет месеца акциите на „Спиди“ са поскъпнали с 4,85%, като последната цена, на която са сключвани сделки е за 45,4 лв. за брой.


Водещият бенчмарк на Българска фондова борса SOFIX се оказа третият

Водещият бенчмарк на Българска фондова борса SOFIX се оказа третият ...

......... на природния газ за три години, считано от 2019 г.  Румънският банков сектор е контролиран предимно от западноевропейски кредитори, като Erste Group Bank, Societe Generale и UniCredit. От своя страна газовата индустрия на страната е поделена между австрийската OMV Petrom и местната Romgaz, в която мажоритарен дял държи държавата.Таблица: Investor.bg


Днес е последният ден, в който собствениците на акции на

Днес е последният ден, в който собствениците на акции на ...

......... на срока за приемането му и публикуване на резултатите ще поиска отписване на "Свилоза" АД от регистъра на публичните дружества, воден от КФН. Така акциите може да спрат да се търгуват на пода на БФБ АД. Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Основният индекс SOFIX на Българска фондова борса започна годината със

Основният индекс SOFIX на Българска фондова борса започна годината със ...

......... е срокът за приемане на търговото предложение към акционерите на "Свилоза" АД при цена от 5,5 лв. за акция. С най-голям брой сделки днес бяха "Софарма" АД с 20, "Випом" АД с 8, "Централна кооперативна банка" АД, "Първа инвестиционна банка" АД и "Сирма груп холдинг" АД с по 6.  


Випом АД е придобило 49,14% от собствените си книжа в

Випом АД е придобило 49,14% от собствените си книжа в ...

......... Т АД гр. Тервел. През 2016 г. то изкупи 49,8% от собствените акции, с продавач Еврохолд България АД. Веднага, още през 2016 г., в рамките на няколко месеца от купуването на собствените акции, те бяха обезсилени и капиталът на Пластхим – Т АД бе намален до 3 405 310 лв.


Десет месеца след анонсирането на сделката, с която българската телекомуникационна

Десет месеца след анонсирането на сделката, с която българската телекомуникационна ...

......... и САЩ. Investor.bg първи писа за първичното публично предлагане през март 2016 г. Пазарната капитализация на "Алтерко" възлиза на 31,5 млн. лева, а за последната година акциите са поскъпнали минимално с 0,05 на сто до 2,1 лева за акция. Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. 


SOFIX изпрати 2018-та със спад от 12,25% до 594,46 пункта.

SOFIX изпрати 2018-та със спад от 12,25% до 594,46 пункта. ...

......... лв. и ЦКБ АД с 8,65 млн. лв. Лидерите по брой сделки за последните 12 месеца бяха Химимпорт АД със 7 046, Софарма АД с 4 368, Адванс Терафонд АДСИЦ с 2 898 броя, Централна кооперативна банка АД с 2 671 транзакции и Сирма груп холдинг АД с 2 467.


"Елана Агрокредит" АД се похвали с ръст на финансираните сделки

"Елана Агрокредит" АД се похвали с ръст на финансираните сделки ...

......... увеличението на капитала при емисионна цена от 1,1 лв. Пазарната капитализация се увеличава до 42 млн. лв. защото издадените от дружеството акции са почти два пъти повече.  Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции от капитала на "Елана Агрокредит АД".


Акциите на Парк АДСИЦ се изстреляха със 105% за ден

Акциите на Парк АДСИЦ се изстреляха със 105% за ден ...

......... АД с 1,43% до 2,84 лв. за акция. С най-силен спад бяха акциите на Холдинг Варна АД със 7,69% до 38,4 лв., Химимпорт АД с 1,52% до 1,95 лв. и Софарма АД с минус 0,85% до 3,52 лв. Общият оборот на борсата възлезе на 12,9 млн. лв. в 112 сделки.


Българска фондова борса получи одобрение от КФН за създаването на

Българска фондова борса получи одобрение от КФН за създаването на ...

......... макар и с различен успех.  Причината защо в България това се случва толкова късно е съществуващият доскоро максимален праг на капитала, който може да бъде набран без проспект, фиксиран на 100 хил. евро. Очевидно е, че подобен нисък праг изцяло обезсмисляше създаването на такава платформа“, казва в интервюто Иван Такев.


Българският производител на оловно-кисели батерии и литиево-йонни клетки Монбат придобива

Българският производител на оловно-кисели батерии и литиево-йонни клетки Монбат придобива ...

......... потенциал на технологията, като проучва допълнително производството на батерии и провежда допълнителни разработки в изследователския си и инженерен развоен център в Мичиган с цел разширяване на технологичното си портфолио. От началото на годината акциите на Монбат, които се търгуват на SOFIX, са загубили над 21 на сто от стойността си.


2018-та е първата тежка година за SOFIX след кризата с

2018-та е първата тежка година за SOFIX след кризата с ...

......... на "Трейс груп холд" АД със спад от 39% до 2,8 лв., "Първа инвестиционна банка" АД с 37% до 3,42 лв. и "Монбат“ АД с 25,57% до 8 лв.Материалът е с обзорен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа! Авторът притежава акции в някои от изброените дружества.


2017 г. е почти история. Вижте кои са най-значимите събития

2017 г. е почти история. Вижте кои са най-значимите събития ...

......... БФБ?1SOFIX остана в отбора на губещите индекси от ЦИЕ през ноември1Стартира подписката за увеличението на капитала на "Сирма Груп Холдинг"1„Адванс Терафонд“ е купил 940 дка земеделска земя през октомври на цена от 1010 лв/дка1 Спонсорирано съдържаниеКоментари (0) Напиши коментарНужен е javascript, за да пускате коментари и за да ги оценявате!