Индексите на Българска фондова борса приключиха последната сесия за седмицата

Индексите на Българска фондова борса приключиха последната сесия за седмицата ...

......... Акциите на „Холдинг Варна“ поскъпнаха с 3,09%, а на „Градус“ АД – с 0,59%. Най-губещото дружество за седмицата се оказа „Еврохолд България“, след като акциите му поевтиняха с 5,53%. ТБ „Централна кооперативна банка“  и „Стара планина холд“ АД се разделиха съответно с 5,49% и 4,50% от стойността на книжата си. 


Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане ...

......... за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството. Ндазорът е изпратил писмо до „Феникс Капитал Холдинг“ АД, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации, издадени от дружеството. 


Представете си индекс от 15 компании, който се обновява през

Представете си индекс от 15 компании, който се обновява през ...

......... на неликвиден пазар като българския. Това обаче създава място за спекулантите да се опитват да предвидят коя компания ще влезе или излезе и да търгуват тези си очаквания.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в някои от изброените компании.  


Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в

Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в ...

......... поскъпнаха с 25%. „Холдинг Варна“ отчете ръст в цената на книжата си с 2,6%, а „Доверие Обединен Холдинг“ - с 1,3%. Най-много от стойността на книжата си в рамките на сесията изгуби „Сирма Груп Холдинг“ - 1,4%. Акции на „Химимпорт“ и „Софарма Трейдинг“ АД поевтиняха съответно с 1,1% и 0,7%.


„Адванс Терафонд“ АДСИЦ е купил през юли 620 дка земеделска

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ е купил през юли 620 дка земеделска ...

......... на акционерите на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, проведено на 5 юни 2019 г., бе гласуван брутен дивидент от 0,047 лв. на акция за 2018 г. Акциите на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ поевтиняват с 6,28% в последните 12 месеца до 1,94 лв. за акция. През периода е разпределен брутен дивидент от 0,106 лв. 


„Вианд“ ЕАД е достигнало дял от 97,6% в „Свинекомплекс Николово“

„Вианд“ ЕАД е достигнало дял от 97,6% в „Свинекомплекс Николово“ ...

......... а собственият капитал 2,96 млн. лв. Пасивите са за 2,65 млн. лв. След достигането на дял от 97,6% „Вианд“ ЕАД е задължено да отправи ново търгово предложение, ако не намали дела си в дружеството до 14 дни.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в

Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в ...

......... фармацевтичната компания „Софарма“, чиито акции поскъпват с 2,4%. „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД отчете ръст в цената на книжата си с 1%, а „Химимпорт“ АД – с 0,6%. Акциите на „Централна кооперативна банка“ поевтиняха с 2,1%. „София Комерс – Заложни къщи“ пък регистрираха спад в цената на книжата си с 1,9%.


Комисията за финансов надзор е изпратила писмо до „235 Холдингс“

Комисията за финансов надзор е изпратила писмо до „235 Холдингс“ ...

......... КФН са изразили намерение да спазват в надзорната си практика издадените от Европейския орган за ценни книжа и пазари Насоки относно бенчмарковете с малка значимост съгласно Регламента за бенчмарковете (ESMA70-145-1209). Насоките са публикувани на страницата на КФН в рубрика „Нормативна уредба“, „Насоки и препоръки на европейските надзорни органи“ - ESMA.


Оптимизмът преобладаваше на Българска фондова борса във вторник, а „Холдинг

Оптимизмът преобладаваше на Българска фондова борса във вторник, а „Холдинг ...

......... на земеделска продукция. Обикновените акции на „София Комерс – Заложни къщи“ поскъпнаха с 5,9%, а на „Актив Пропъртис“ АДСИЦ – с 1,5.„Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД и „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ отчетоха спад в цената на книжата си с по 1%. Акциите на „Стара планина холд“ поевтиняха с 0,9%.


„Еврохолд България“ е внесъл документи в Комисията за защита на конкуренцията

„Еврохолд България“ е внесъл документи в Комисията за защита на конкуренцията ...

......... коментира Кирил Бошов, председател на УС на „Еврохолд“.  За последните дванадесет месеца акциите на „Еврохолд България“ поскъпват с 21,95% до цена от 2 лв. за брой. На проведеното Общо събрание на акционерите в края на юни беше взето решение за разпределяне на дивидент за една акция бруто от 0,0125 лв. 


„Доверие – обединен холдинг“ АД все още не е влязло в

„Доверие – обединен холдинг“ АД все още не е влязло в ...

......... и дивиденти от нея. Най-големият акционер в холдинга е „Софарма“ АД с дял от малко под 1/3.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава 1 акция в капитала на "Доверие обединен холдинг" АД.Българска фондова борса започва седмицата с оборот от близо 4

Българска фондова борса започва седмицата с оборот от близо 4 ...

......... акции поскъпнаха с 1,5%. „Холдинг Център“ АД отчете ръст в цената на книжата си с 0,7%.„Неохим“ АД загуби най-много от стойността на книжата си – 9,5% на фона на информацията, че дружеството започва инвестиции, но заплашва с масови съкращения на персонала. Акциите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД поевтиняха с 4,3%.


Торовият завод „Неохим“ АД започва инвестиции за 7 млн. лв.,

Торовият завод „Неохим“ АД започва инвестиции за 7 млн. лв., ...

......... когато компанията генерира загуби. Съответно инвеститорите реагираха на лошите отчети в последните 18 месеца и цената на акциите падна с 45,79% за последните 12 месеца до 23,2 лв. за ценна книга и 61,6 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Индексите на Българска фондова борса отчетоха макар и минимални понижения

Индексите на Българска фондова борса отчетоха макар и минимални понижения ...

......... 1,2%, следвани от „Холдинг Варна“ АД и „Стара планина холд“ със съответно 1,04% и 0,91%. Най-губещата компания за седмицата от сините чипове е „Централна кооперативна банка“, чиито акции поевтиняха с 2,09%. „Еврохолд България“ АД отчете понижение в цената на книжата си с 1,49%, а „Градус“ АД – с 0,87%.  


Ръководството на „Корадо България“ обяви, че една от целите му

Ръководството на „Корадо България“ обяви, че една от целите му ...

......... 2019 г. Акциите на „Корадо България“ АД поевтиняват с 4,9% за последните 12 месеца до 6,8 лв. за акция и 89,55 млн. лв. пазарна капитализация.  Дружеството произвежда радиоатори в гр. Стражица и е мажоритарна собственост на чешката Корадо.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа!


Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за допускане до търговия

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за допускане до търговия ...

......... допускане до изпит, не е включен в списъка към определена дата не означава, че лицето не е допуснато до изпит, тъй като заявленията и документите се разглеждат според реда на подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес за допускането му до изпит.Комисията за финансов надзор не наложи окончателна забрана на търговото

Комисията за финансов надзор не наложи окончателна забрана на търговото ...

......... от 0,48%, както и малките индивидуални акционери в „Светлина“ АД с притежание на общо около 4,5%. Много важно е информацията да стигне до тях, защото когато търговото предложение започне ще имат само 28 дни да го приемат.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Бичите настроения на Българска фондова борса взеха превес в четвъртък

Бичите настроения на Българска фондова борса взеха превес в четвъртък ...

......... 107,86 хил. лв. При оборот от 7 хил. лв. обикновените акции на „София Комерс – Заложни къщи“ поскъпнаха с 2,5%. По-рано днес стана ясно, че доц. д-р Маню Моравенов е предложен за нов изпълнителен директор на БФБ. Промяната предстои да бъде гласувана на извънредно Общо събрание, насрочено за 17 септември. 


Съветът на директорите на Българска фондова борса (БФБ) предложи доц.

Съветът на директорите на Българска фондова борса (БФБ) предложи доц. ...

......... Доц. д-р Моравенов притежава докторска степен по „Финанси, кредит и застраховка“ от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и магистърска по „Икономика и информатика“ от Университета по национално и световно стопанство. Има множество специализации, автор е на две монографии, десетки студии, статии и доклади в престижни български и чуждестранни научни издания.


„Елана Агрокредит“ е финансирала покупки на земя за 2,9 млн.

„Елана Агрокредит“ е финансирала покупки на земя за 2,9 млн. ...

......... месеца до 1,16 лв. за акция и 42,5 млн. лв. пазарна капитализация. С разпределения дивидент доходността е по-висока.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в капитала на „Елана Агрокредит“ АД, „Адванс Терафонд“ АДСИЦ и „Фона за недвижими имоти България“ АДСИЦ.


Оборотът на Българска фондова борса и в сряда в по-голямата

Оборотът на Българска фондова борса и в сряда в по-голямата ...

......... пункта. По-широкият показател BGBX40 приключи на минус с 0,19% до 114,35 пункта. Секторният BGREIT се понижи с 0,20% до 126,65 пункта. Равнопретегленият BGTR30 беше единственият, който се придвижи в зелената зона с 0,29% до 507,22 пункта. При оборот от 67 хил. лв. по позицията на „Химимпорт“ АД акциите на дружеството поевтиняха с 0,6%.


Бенчмаркът на сините чипове на Българската фондова борса SOFIX се озова

Бенчмаркът на сините чипове на Българската фондова борса SOFIX се озова ...

......... 2,2% на 2,1%, като от комисията посочиха, че мерките, които наскоро предприе предишното правителство, „се очаква да дадат краткосрочен тласък на икономиката". Именно гръцкият капиталов пазар регистрира най-голям ръст от началото на годината – с 46,74%. За изминалите седем месеца украинският бенчмарк PFTS е отписал 3,32% от стойността си. Таблица: investor.bg


Николай Маринов е придобил 9,93%, или 80 000 акции, от

Николай Маринов е придобил 9,93%, или 80 000 акции, от ...

......... хил. лв. при загуба от 45 хил. лв. за първото полугодие на 2019 г. Активите на фонда са разпределени в депозити в размер на 244 хил. лв. и във финансови инструменти в размер на 158 хил. лв.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия ...

......... в Европейския съюз на емисия обезпечени облигации, издадени от Холдинг „Нов век” АД, гр. София.   Изпратено е писмо до „Бългериан Еъруейз Груп” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации, издадени от дружеството. 


Индексите на Българска фондова борса отчетоха спадове във вторник, като

Индексите на Българска фондова борса отчетоха спадове във вторник, като ...

......... Холдинг“ АД – с 23,8 хил. лв. след сключени 16 сделки. Най-печелившата компания в понеделник е „Индустриален Холдинг България“ АД, чиито акции поскъпнаха с 2%.„Доверие Обединен Холдинг“ АД и „Химимпорт“ АД загубиха по 0,6% от стойността на книжата си. „Албена“ АД отчете спад в цената на акциите си с 0,5%. 


Българска фондова борса допусна до търговия на Основен пазар, Сегмент

Българска фондова борса допусна до търговия на Основен пазар, Сегмент ...

......... временно свободните парични средства на дружеството да бъдат влагани в депозити и/или инструменти на паричния пазар - краткосрочни държавни ценни книжа с падеж до 12 месеца, дългови ценни книжа със срок до падежа до 12 месеца, и/или договорни фондове на паричния пазар с цел получаване на доходност и от тях. 


С цел защита на правата и интересите на инвеститорите в

С цел защита на правата и интересите на инвеститорите в ...

......... млн. лева набран капитал ще е минималният праг, над който първичното публично предлагане (IPO) на производителя на биометрични системи за сигурност ще се счита за успешно. Също през април "Биодит" взе първия ваучер за 50 хил. лв., с който компания ще може да покрие разходите си по излизане на борсата. 


„Топливо“ АД аха аха да излезе на печалба, като отчете

„Топливо“ АД аха аха да излезе на печалба, като отчете ...

......... от собствените си акции, или 8 308 броя.Акциите на „Топливо“ АД поевтиняват с 19% в последните 12 месеца до 3,10 лв. за акция и 16,8 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Рамката на капиталовия пазар у нас би могла да бъде

Рамката на капиталовия пазар у нас би могла да бъде ...

......... и конкурентоспособност". "Иновацията е приета. Експериментите там се правят с помощта на функционален ядрено-магнитен резонанс, който показва активацията на мозъка при определени психологически парадигми, за да се изследва дадена реакция на човека при задача от областта на икономиката", обясни още финансистът.Целия разговор вижте във видеото:гледано: 65   Още видео0 гласа


SOFIX отчете плах ръст от 0,23% в днешната търговска сесия

SOFIX отчете плах ръст от 0,23% в днешната търговска сесия ...

......... 4,7 лв. и „Сирма груп холдинг“ АД с 2,17% до 0,705 лв. С над 1% повишение бяха още „Корадо-България“ АД с 1,49% до 6,8 лв. и „Първа инвестиционна банка“ АД с 1,26% до 3,22 лв. Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.  


Ако следваме правилото, че основните приходи определят предмета на дейност,

Ако следваме правилото, че основните приходи определят предмета на дейност, ...

......... АД с 3,14 млн. лв., „Химимпорт“ АД с 3,06 млн. лв. и „Еврохолд България“ АД с 3 млн. лв.Акциите на „Българска фондова борса“ АД поевтиняват със 17% в последните 12 месеца до 5 лв. за акция и 32,9 млн. лв. пазарна капитализация. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Седмицата с публикуване на шестмесечните резултати на публичните дружества завърши

Седмицата с публикуване на шестмесечните резултати на публичните дружества завърши ...

......... проспекта за IPO на „Биодит“ АД, пловдивското „Юрий Гагарин“ АД е освободило една четвърт от персонала си за половин година, а „Алтерко“ АД получи близо 10 млн. лв. за продажбата на телекомуникационния си бизнес в Европа.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.  


Близо два месеца след крайния срок за публикуване на окончателно

Близо два месеца след крайния срок за публикуване на окончателно ...

......... млн. лева набран капитал ще е минималният праг, над който първичното публично предлагане (IPO) на производителя на биометрични системи за сигурност ще се счита за успешно. Също през април "Биодит" взе първият ваучер за 50 хил. лв., с който компания ще може да покрие разходите си по излизане на борсата. 


„Спиди АД“отчита оперативна печалба за първите 6 месеца на 2019

„Спиди АД“отчита оперативна печалба за първите 6 месеца на 2019 ...

......... експрес енд лоджистикс“ ЕООД, което обяснява част от ръста. От компанията посочват като изключително добре развиващи се сегменти индивидуалните клиенти и регионалната услуга Speedy Balkans. Комбинацията от нови услуги и активна маркетингова кампания за популяризирането им води до скок в дела на приходите от индивидуални клиенти, коментират още от дружеството.


Българският фарма концерн „Софарма“ АД може да се похвали с

Българският фарма концерн „Софарма“ АД може да се похвали с ...

......... последните 12 месеца до 3,28 лв. за акция и 442 млн. лв. пазарна капитализация. Изплатен е и брутен дивидент от 0,05 лв. на акция през есента на 2018 г.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава 1 акция в капитала на дружеството.


Сделки с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за 385 хил. лв.

Сделки с „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за 385 хил. лв. ...

......... с 12, „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ с 8, „Софарма“ АД, Индустриален капитал холдинг“ АД и „Първа инвестиционна банка“ АД с по 7 и други с по-малко.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в някои от изброените компании.  


Пловдивският производител на опаковки и етикети за цигарената, хранителната и

Пловдивският производител на опаковки и етикети за цигарената, хранителната и ...

......... понижава с 61,54% за последните 12 месеца до 10 лв. за акция и 10 млн. лв. пазарна капитализация. През 2007 г. цената на акциите достигна 118 лв. за брой, а през 2014 г. беше 67 лв.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.  


Индексите на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) не реагираха и

Индексите на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) не реагираха и ...

......... 2,8 лв. С най-голям спад се открои лидерът по оборот „Елхим-Искра“ АД с отстъпление от 3,74% до 0,9 лв., „Спиди“ АД с 2,45% до 47,8 лв. и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с минус 1,74% до 226 лв.Материалът има информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа  


"Алтерко“ АД е получило 60% от дължимите и договорени 15,4

"Алтерко“ АД е получило 60% от дължимите и договорени 15,4 ...

......... (офиса на компанията на бул. Черни връх в София) са оценени на 3 млн. лв. Компанията има и задължения към банки и небанкови финансови институции за 2,83 млн. лв.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция от капитала на дружеството.


И излезлите днес редица отчети на ликвидни дружества не изненадаха

И излезлите днес редица отчети на ликвидни дружества не изненадаха ...

......... наредиха „Сирма груп холдинг“ АД с отстъпление от 4,23% до 0,68 лв., за ценна книга, „Холдинг Варна“ АД с отстъпление от 2,54% до 38,4 лв. и „Агрия груп холдинг“ АД с минус 2,17% до 9 лв.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.  


Производителят на стоманени радиатори КОРАДО-България, част от чешката група КОРАДО

Производителят на стоманени радиатори КОРАДО-България, част от чешката група КОРАДО ...

......... на служителите (ESOP - Employee share ownership project). КОРАДО-България ще изкупи обратно част от акциите си и ще ги разпредели сред своите служители като  бонус към стандартната им заплата. Основните акционери в „Корадо-България" са „Корадо Чехия" с дял от 82,56%, други юридически лица с 15,41% и физически лица с 2,03%.


Индексите днес се отчетоха с минимални изменения, като SOFIX се

Индексите днес се отчетоха с минимални изменения, като SOFIX се ...

......... лв., „Градус“ АД с минус 1,74% до 1,69 лв., „Индустриален капитал холдинг“ с отстъпление от 0,88% до 2,24 лв. и „Елана Агрокредит“ АД с минус 0,86% до 1,15 лв.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в някои от изброените компании.


Започнал като младши инженер, Иван Житиянов е част от Телелинк

Започнал като младши инженер, Иван Житиянов е част от Телелинк ...

......... как ще построят концепцията и архитектурата на своите мрежи, така че да могат да интегрират лесно различни производителите на оборудване. Смятам, че ако съумеят да го направят добре няма да имат негативи от използването на различни от големите доставчици, ако разбира се това се наложи. гледано: 51   Още видео0 гласа


Производителят на батерии "Монбат" АД ще придобие италианската инженерингова компания

Производителят на батерии "Монбат" АД ще придобие италианската инженерингова компания ...

......... и изпълнителен директор на STC.   За последните дванадесет месеца акциите на "Монбат" поевтиняват с 18,9% до 6,650 лв. за брой. Акционерите на „Монбат“ АД гласуваха за брутен дивидент от 0,1025 лв. на акция на общото събрание на 28 юни 2019 г. Дивидентът ще бъде изплатен на 29 юли 2019 г.


Индексите на Българска фондова борса се повишиха в петък, но

Индексите на Българска фондова борса се повишиха в петък, но ...

......... „Централна кооперативна банка АД – със 7,46%, следвани от „Холдинг Варна“ и „Еврохолд България“ АД със съответно 3,14% и 3,03%. Най-губещата компания за седмицата от сините чипове е „Стара планина холд“ АД, чиито акции поевтиняха с 3,48%. „Доверие Обединен Холдинг“ регистрира спад в цената на книжата си с 3,01%, а „М+С Хидравлик“ АД – с 2,65%.


Импетус Капитал ООД регистрира ИмВенчър II КДА като първи алтернативен

Импетус Капитал ООД регистрира ИмВенчър II КДА като първи алтернативен ...

......... коментира Николай Мартинов, основател и партньор в Импетус. Учредяването на ИмВенчър II КДА бе на 14 юни 2019 година с вписване в търговския регистър на 9 юли 2019 година, като безналичните акции на дружеството са регистрирани в Централен депозитар АД. Набраният учредителен капитал на дружеството е 2 528 000 лева.


Станахме свидетели на слаба търговия на БФБ през изминалата седмица,

Станахме свидетели на слаба търговия на БФБ през изминалата седмица, ...

......... по-големи сделки с "Адванс Терафонд", но обемите не бяха значителни и бяха предизвикани най-вече от спад в цената в началото на седмицата. Подозирам, че ще има известно раздвижване през следващата седмица, но не трябва да забравяме, че сме в разгара на летния сезон и активността на борсата ще остане занижена.


Комисията за финансов надзор вписа „Грийн Таун Проджектс” АД като

Комисията за финансов надзор вписа „Грийн Таун Проджектс” АД като ...

......... на квалифицирано участие от „Тремо Мениджмънт” ООД в управляващо дружество „Тренд Асет Мениджмънт” АД. Писмо е изпратено и до управляващо дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на Даниел Пенов Дончев за член на Съвета на директорите на дружеството.


„Монбат“ АД реализира 124% ръст на брутната консолидирана печалба на

„Монбат“ АД реализира 124% ръст на брутната консолидирана печалба на ...

......... бъде изплатен на 29 юли 2019 г. Акциите на „Монбат“ АД поевтиняват с 20,25% в последните 12 месеца до 6,5 лв. за акция и 253,5 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава 1 акция в капитала на дружеството.


Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в

Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в ...

......... поскъпнаха с 3,7%.„Елхим-Искра“ АД отчете ръст в цената на книжата с 2,3%, а „Алтерко“ АД – с 2,2%. Най-много от стойността на акциите в четвъртък изгуби „Сирма Груп Холдинг“ АД – 2,7%. Книжата на „Доверие Обединен Холдинг“ АД и ТБ „Първа инвестиционна банка“ АД поевтиняха съответно с 1,8% и 1,3%.


Броят акционери на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ се увеличи с

Броят акционери на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ се увеличи с ...

......... е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в капитала на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ. Материалът е продължение на статията, че ниската ликвидност на пода на БФБ не е чак толкова страшна и добри примери може да има и при нея.   


Комисията за финансов надзор (КФН) провери „Исторически парк“ АД след

Комисията за финансов надзор (КФН) провери „Исторически парк“ АД след ...

......... различни развлекателни мероприятия.Инициаторите на проекта „Исторически парк“ са Ивелин Михайлов и доц. Николай Нинов. Реализацията на най-големия исторически парк в Европа в землището на село Неофит Рилски трябва да стане с 50 млн. евро, писа Investor.bg. Паркът ще се изгражда поетапно и трябва окончателно да бъде завършен през 2022 година.


Бичите настроения преобладаваха на Българска фондова борса в сряда, като

Бичите настроения преобладаваха на Българска фондова борса в сряда, като ...

......... сряда влезе и „Софарма“ АД, след като акциите на фармацевтичната компания повишиха стойността си с 1,5%. Книжата на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД поевтиняха най-много – с 4,3%. „Стара планина холд“ и „Холдинг Варна“ АД отчетоха спад в цената на акциите си съответно с 0,9% и 0,5%. 


Българска фондова борса допусна до търговия емисията права на „Софарма

Българска фондова борса допусна до търговия емисията права на „Софарма ...

......... за разпределяне на дивидент на обща стойност от 5,61 млн. лв. Размерът на дивидента за една акция бруто е 0,268 лв., а за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0,2546. За последните дванадесет месеца акциите на „Софарма имоти“ АДСИЦ поевтиняват с 0,77% до 6,45 лв. за брой.


Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане ...

......... институт” и Доброволен пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт”, приети от Съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД. КФН е изпратила писмо до „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.


„Елана Агрокредит“ АД отчита спад с 22% на финансираните сделки

„Елана Агрокредит“ АД отчита спад с 22% на финансираните сделки ...

......... г. Акциите на дружеството поскъпват с 4,46% в последните 12 месеца до 1,17 лв. за акция и 42,9 млн. лв. пазарна капитализация. С разпределения дивидент доходността е по-висока.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в капитала на „Елана Агрокредит“ АД.


Негативното настроение преобладаваше във вторник на Българска фондова борса, като

Негативното настроение преобладаваше във вторник на Българска фондова борса, като ...

......... инвестиционна банка“ АД със съответно 20,19 хил. лв. и 15,8 хил. лв. Най-печелившите компании в рамките на сесията са „Българска фондова борса“ и „Елана Агрокредит“ АД, чиито акции поскъпнаха с по 0,9%. Книжата на „Сирма Груп Холдинг“ АД загубиха 3,3% от стойността си, а на „Монбат“ АД поевтиняха с 1,5%. 


Основните дружества на „Стара планина холд“ АД представиха разнопосочни тенденции

Основните дружества на „Стара планина холд“ АД представиха разнопосочни тенденции ...

......... на холдинга поевтиняват с 20% в последните 12 месеца до 5,65 лв. за акция, а на „М+С Хидравлик“ АД са надолу с 1,33% до 7,4 лв.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на "Стара планина холд" АД.


„Сирма Груп Холдинг“ в във фокуса на инвеститорите на Българска

„Сирма Груп Холдинг“ в във фокуса на инвеститорите на Българска ...

......... 4,2%. На второ място по ръст в цената на книжата си се нареди „Градус“ АД. Най-губещото дружество в рамките на сесията е ТБ „Първа инвестиционна банка“ АД, чиито книжа поевтиняха с 3,2%.„М+С Хидравлик“ АД и „Стара планина холд“ отчетоха спад в цената на книжата си съответно с 2% и 1,7%.


Димитър Луканов е отправил ново търгово предложение към акционерите на

Димитър Луканов е отправил ново търгово предложение към акционерите на ...

......... от услуги (наеми). За същия период на 2018 г. приходите са били 124 хил. лв., а резултатът - загуба от 5 хил. лв. Собственият капитал към 31 март 2019 г. е 2,99 млн. лв. при основен капитал от 3,098 млн. лв. Търговото предложение оценява компанията на 1,03 млн. лв.  


Убедителен финал на зелена територия в петък отбелязаха индексите на

Убедителен финал на зелена територия в петък отбелязаха индексите на ...

......... седмична база, а други девет – спад. Най-много поскъпнаха акциите на „Сирма Груп Холдинг“ АД – с 12,5%, следвани от „Доверие Обединен Холдинг“ и „Химимпорт“ АД със съответно 7,10% и 1,44%. Най-губещата компания за седмицата от сините чипове е „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, чиито акции поевтиняха с 5,61%. 


Изминалата борсова седмица не бе съпроводена от прекалено силни борсови

Изминалата борсова седмица не бе съпроводена от прекалено силни борсови ...

......... 2 473 дка, при едва 637 дка за миналата година. Друго дългоочаквано оповестяване за пазара, което предизвика позитивна реакция бе предложението за годишен дивидент на „Химимпорт“. Публичният холдинг ще подложи на гласуване на дивидент в размер на 0,063 лв. за една акция, което формира текуща доходност от 3.6% за акционерите. 


„Софарма Трейдинг“ АД възнамерява да увеличи капитала си от 32

„Софарма Трейдинг“ АД възнамерява да увеличи капитала си от 32 ...

......... на капитала до достигане на максимален размер от 40 млн. лв. за срок до 5 годни. Акционерите гласуваха и за разпределянето на брутен дивидент от 0,3 лв. за акция, колкото беше и през предходните 3 години.  За последните дванадесет месеца акциите на „Софарма Трейдинг“ поевтиняват с 8,11% до 6,8 лв. 


Енергийният консултативен съвет към „Еврохолд България“ АД по сделката за

Енергийният консултативен съвет към „Еврохолд България“ АД по сделката за ...

......... на Националната електрическа компания ЕАД (НЕК). Работил е още в "Елекроразпределение Столично" и "ЧЕЗ Разпределение България". Бил е и член на управителния съвет на ЧЕЗ България ЕАД. Консултативният енергиен съвет на „Еврохолд“ се очаква да достигне 5 души като останалите две имена в него ще станат ясни на по-късен етап. 


Публичният холдинг „Химимпорт“ АД предлага гласуване на дивидент в размер

Публичният холдинг „Химимпорт“ АД предлага гласуване на дивидент в размер ...

......... 1% спрямо предходната година. Общите приходи от дейността към 31 декември 2018 г. възлизат на 11,7 млрд. лв., което е с 9% повече в сравнение с 2017 г. За последните дванадесет месеца акциите на „Химимпорт“ АД са поевтинели с 19,72% до цена на отваряне при петъчната сесия от 1,710 лв.


„Сирма груп холдинг“ АД изненада българската инвестиционна общност с новината,

„Сирма груп холдинг“ АД изненада българската инвестиционна общност с новината, ...

......... БФБ и предлагат делистване“. Така в уравнението освен чужди инвеститори и делистване се включи и обратно изкупуване.  „Сирма груп холдинг“ АД отчете 217% ръст на консолидираната печалба до 1,85 млн. лв. за първото тримесечие на 2019 г.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Три от индексите на Българска фондова борса в четвъртък отчетоха

Три от индексите на Българска фондова борса в четвъртък отчетоха ...

......... сесията на БФБ за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството. Едно от предложенията, по които ще трябва да гласуват акционерите, е за обратно изкупуване на акции. Допълнителна информация по темата очаквайте по късно на сайта на Investor.bg. Книжата на „Софарма имоти“ АДСИЦ поевтинява в четвъртък с 0,8%. 


На фона на всеобщия негативен тренд на Българска фондова борса

На фона на всеобщия негативен тренд на Българска фондова борса ...

......... регистрира ръст в цената на обикновените си акции с 1,9%, а „Хидравлични елементи и системи“ АД – с 0,8%. Най-много от стойността на книжата си в сряда загуби „Зърнени храни България“ АД – 4,6%. Книжата на „Доверие Обединен Холдинг“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ поевтиняха съответно с 1,8% и 0,8%.


Акционерите на молдовската банка Moldindconbank S.A. са решили да не

Акционерите на молдовската банка Moldindconbank S.A. са решили да не ...

......... общо събрание на акционерите. Акциите на „Доверие-обединен холдинг“ АД поскъпват с 90,64% в последните 12 месеца до 3,26 лв. за акция и 61 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в „Доверие-обединен холдинг“ АД и „Софарма“ АД.


Комисията за финансов надзор е издала временна забрана за публикуване

Комисията за финансов надзор е издала временна забрана за публикуване ...

......... КФН е определила за съществена трета държава САЩ във връзка с прилагане на ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави съгласно чл. 117 от Наредба № 50. Нивото на антицикличния буфер за трето тримесечие на 2019 г. към експозиции в тази държава е 0%.