Индексите на Българска фондова борса започват новата седмица на червена

Индексите на Българска фондова борса започват новата седмица на червена ...

......... компания в понеделник е „Юрий Гагарин“ АД, чиито акции поскъпнаха с 9,7%. Книжата на ТБ БКБ АД повишиха стойността си с 3,8%. Акциите на „Елхим – Искра“ АД поевтиняха с 31,7%, а на „Зърнени Храни България“ АД – 12,6%. „Фазарлес“ АД отчете спад в цената на книжата си с 9,8%. 


През последните няколко месеца водещият български борсов индекс Sofix не

През последните няколко месеца водещият български борсов индекс Sofix не ...

......... По всичко личи, че скоро ще има още позитивни новини. Активността е налице и е присъща за компания от Софикс. Пожелавам им да направят успешно увеличение близо до макса. Нека следващите седмица и месец да са още по-добри“, коментира в съответната тема във форума на Investor.bg представянето на компанията mapadona. 


Българска фондова борса АД вече е с обновен сайт, който

Българска фондова борса АД вече е с обновен сайт, който ...

......... БФБ като публично дружество, а самият сайт е модерен с опция потребителите да си подреждат модулите и да премахват такива, за да си подредят страницата по свое осмотрение.Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на БФБ АД.


Индексите на Българска фондова борса приключиха последната сесия за седмицата

Индексите на Българска фондова борса приключиха последната сесия за седмицата ...

......... Груп Холдинг“ АД и „Алебена“ АД, чиито акции поскъпнаха съответно с 6,36% и 2,22%. Най-голяма загуба на седмична база в стойността на книжата си регистрира ТБ „Централна кооперативна банка“ АД – 3,53%. Акциите на „Трейс Груп Холд“ АД поевтиняха с 2,60%, а на „Стара планина холд“ АД – с 2,22%.


Българска фондова борса допусна до търговия на Основен пазар BSE,

Българска фондова борса допусна до търговия на Основен пазар BSE, ...

......... за строителство на офис сграда в София в София тех парк (на 4-ти километър, срещу зала Арена Армеец). Акциите на "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ поевтиняват с 13,51% в последните 12 месеца до 1,92 лв. за ценна книга. Разпределен е и брутен дивидент от 0,0341072 лв. на акция.  


За четвърта поредна година Асоциацията на директорите за връзки с

За четвърта поредна година Асоциацията на директорите за връзки с ...

......... Даниела Пеева, Председател на УС на АДВИБ. Investor.bg и Bloomberg TV Bulgaria са медийни партньори на събитието. Освен това медиите ще предоставят и награди на победителите в две от категориите, а именно да участват заедно предаване на Bloomberg TV Bulgaria, като дискутират актуални теми и тенденции, свързани с публичните компании.Производителят на пилешко месо „Градус“ АД ще получи допълнителен дивидент

Производителят на пилешко месо „Градус“ АД ще получи допълнителен дивидент ...

......... 2018 г. да бъде в размер на малко над 27 млн. лв. Акциите на „Градус“ бяха качени за търговия на БФБ в началото на август, като в момента цената им е под нивата от IPO-то или 1,64 лв. за брой. Цената по време на IPO-то бе 1,80 лева за акция.


Комисията за финансов надзор вписа последваща емисия акции, издадена от „Фонд

Комисията за финансов надзор вписа последваща емисия акции, издадена от „Фонд ...

......... (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти.   По време на вчерашното се заседание КФН е приела Стратегия за развитие на Комисията за финансов надзор 2019 – 2021 г., която е публикувана в рубрика „За комисията“ – „Стратегия на КФН“. 


Въпреки птимистичното настроение, което преобладаваше и в четвъртък на Българска

Въпреки птимистичното настроение, което преобладаваше и в четвъртък на Българска ...

......... компенсационни бонове повишиха цената си с 4,7%, докато книжата на „Свилоза“ АД завършиха търговията с 1,4% отгоре. В рамките на сесията най-много от стойността си загубиха акциите на „Ломско пиво“ АД – 8,2%. Книжата на „Трейс Груп Холд“ АД поевтиняха с 3,4%, а на „Химснаб България“ АД – с 0,9%. 


„Адванс Терафонд“ АДСИЦ е закупил 940 дка земеделска земя през

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ е закупил 940 дка земеделска земя през ...

......... в края на юни беше гласувано разпределянето на брутен дивидент на една акция от 0,106 лв. Размерът на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) е 0,1007 лв. За последната една година акциите на дружеството със специална инвестиционна цел поевтиняват с 12,18% до 1,94 лв. за брой.


Печалбата на Първа инвестиционна банка се увеличава леко до 62,2

Печалбата на Първа инвестиционна банка се увеличава леко до 62,2 ...

......... сътрудничество с Bain&Co тригодишен план за намаление на дела на необслужваните кредити и към настоящия момент заложените в него цели се изпълняват в предвидените срокове. Банката прилага и корпоративни практики в корпоративното управление и управлението на риска, които са наложени вследствие на дългогодишното й сътрудничество с Международната финансова корпорация (IFC)."София Комерс - Заложни къщи" АД стартира обратно изкупуване на

"София Комерс - Заложни къщи" АД стартира обратно изкупуване на ...

......... месеца. Компанията все пак бележи капиталова загуба от 1,96% до 3,5 лв. и брутен дивидент от 0,3 лв., с което дори се отчита положителна обща доходност от 6%.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.  


Индексите на Българска фондова борса отчетоха слаби ръстове в сряда,

Индексите на Българска фондова борса отчетоха слаби ръстове в сряда, ...

......... лв. Най-печелившата компания в сряда е „Сирма Груп Холдинг“ АД, чиито акции поскъпнаха с 2,2%. Книжата на „Софарма“ АД отчетоха ръст в цената си с 0,3%. Облигациите на „Сила Холдинг“ АД и на „Азалия I” EAD поевтиняха съответно с 4,8% и 4,3%. Поименните компенсационни бонове понижиха стойността си с 4,3%.


Комисията за финансов надзор е изпратила писмо до „Мотобул“ ЕАД

Комисията за финансов надзор е изпратила писмо до „Мотобул“ ЕАД ...

......... книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор. Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок, до 13 декември 2018 г. включително.


"Спарки Елтос" АД гр. Ловеч продължава да трупа загуби и

"Спарки Елтос" АД гр. Ловеч продължава да трупа загуби и ...

......... над 40 пъти повече  средства върху ловешкото дружество спрямо текущата му пазарна оценка. Акциите на "Спарки Елтос" АД поевтиняват със 71% в последните 12 месеца до 0,12 лв. за акция и 2 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.  


Негативното настроение продължава да владее Българска фондова борса. Както и

Негативното настроение продължава да владее Българска фондова борса. Както и ...

......... от 61% на нетната печалба през третото тримесечие на консолидирана база. Книжата на „Еврохолд България“ АД повишиха цената си с 0,3%. Най-много от стойността на акциите си във вторник загуби „Юрий Гагарин“ АД – 6,3%. Компенсаторните записи поевтиняха с 3,7%, а книжата на „Софарма Трейдинг“ АД се обезцениха с 2,9%. "Първа инвестиционна банка" АД кани миноритарните си акционери на регулярна

"Първа инвестиционна банка" АД кани миноритарните си акционери на регулярна ...

......... 5,44 млн. лв. Акциите на "Първа инвестиционна банка" АД поевтиняват с 34,9% в последните 12 месеца до 3,6 лв. за акция и 396 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът на статията притежава една акция в капитала на дружеството.


Най-голямата българска публична технологична компания „Сирма Груп Холдинг“ АД се похвали със

Най-голямата българска публична технологична компания „Сирма Груп Холдинг“ АД се похвали със ...

......... за маркетинг и продажби, навлизане на нови пазари (включително  чрез придобивания на компании) и достигане на приходи от 100 млн. евро през 2022 г., както и за осъществяване IPO на голяма световна борса. Акциите на "Сирма Груп Холдинг" АД поевтиняват с 14,37% на годишна база до 0,888 лв. за брой. 


Индексите на Българска фондова борса отново преминаха на червена територия,

Индексите на Българска фондова борса отново преминаха на червена територия, ...

......... „Индустриален Холдинг България“ АД отчете ръст в цената на книжата си с 5,6%, а „Бианор Холдинг“ АД – с 5,3%. Най-много от стойността на акциите си загуби „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ – 1%. Книжата на „Хидравлични елементи и системи“ АД и на „Химимпорт“ АД поевтиняха с по 0,8%.


Индексите на Българска фондова борса завършиха седмицата с повишения с

Индексите на Българска фондова борса завършиха седмицата с повишения с ...

......... печелившата класация попадат „Монбат“ АД, „Холдинг Варна“ АД и „Сирма Груп Холдинг“ АД с ръст в цената на книжата си със съответно 4,26%, 4,05% и 2,33%. Най-много от стойността на акциите си от сините чипове изгуби „Албена“ АД – 6,25%. Книжата на ТБ „Трейс Груп Холд“ АД поевтиняха с 5,52%, а на „Химимпорт“ АД– с 1,24%.


Комисията за финансов надзор издаде временна забрана за публикуване на търгово

Комисията за финансов надзор издаде временна забрана за публикуване на търгово ...

......... начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди. Предстои публикуването на наредбата в „Държавен вестник“. 


Продължаваме традицията на интервюта с активни участници в Коментари на

Продължаваме традицията на интервюта с активни участници в Коментари на ...

......... няма лошо и да се спекулира понякога, когато човек се чувства сигурен в себе си, има усещането за определено събитие, което може да му помогне да спечели пари. Пожелавам успех на всички настоящи и бъдещи инвеститори на БФБ и на световните борси.Интервюто не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Повечето индекси на Българска фондова борса се повишиха в четвъртък

Повечето индекси на Българска фондова борса се повишиха в четвъртък ...

......... хил. лв. и 14,5 хил. лв.Компенсаторните записи поскъпнаха с 8,1% по време на сесията в четвъртък. „Еврохолд България“ АД отчете ръст в цената на книжата си с 2,2%, а „Сирма Груп Холдинг“ АД – с 0,7%.Поименните компенсационни бонове пък поевтиняха с 0,7%. Пазарната капитализация на БФБ е 7,5 млрд. лв. 


Росен Даскалов е собственик на Sin Cars, като около компанията

Росен Даскалов е собственик на Sin Cars, като около компанията ...

......... което планираме за Америка, е да направим производствена линия, която да бъде клон на тукашното дружество и да сглобяваме там наши автомобили, но компонентите и частите ще бъдат доставяни основно от България.- Кога можем да очакваме проспект за първично публично предлагане от SIN Cars? - В началото на следващата година.


Търговията на Българска фондова борса в сряда премина също под

Търговията на Българска фондова борса в сряда премина също под ...

......... е „Чайкафарма висококачествени лекарства“ АД, чиито акции поскъпнаха с 1,8%, следвана от „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ с ръст в цената на акциите от 1,1%. Поименните компенсационни бонове повишиха цената си с 0,6%. Книжата на „Сирма Груп Холдинг“ АД и „Химимпорт“ АД поевтиняха съответно с 0,5% и 0,3%.  


Загубата на "Топливо" АД нараства с 26% на годишна база

Загубата на "Топливо" АД нараства с 26% на годишна база ...

......... от собствените акции или 8 308 броя. Акциите на "Топливо" АД поевтиняват с 15,7% за последните 12 месеца до 3,5 лв. за акция и 19 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.  Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Индексите на Българска фондова борса приключиха сесията във вторник, оцветени

Индексите на Българска фондова борса приключиха сесията във вторник, оцветени ...

......... сесията са и „Градус“ АД и „Спиди“ АД, чиито книжа поскъпнаха съответно с 1,5% и 0,5%. Най-губещата компания в днешната търговия е „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, след като акциите й поевтиняха с 2,2%. Книжата на „Делта кредит“ АДСИЦ понижиха цената си с 1,1%, а на „Софарма“ АД – с 0,5%.


Комисията за финансов надзор е уведомила Люксембургската Комисия за надзор

Комисията за финансов надзор е уведомила Люксембургската Комисия за надзор ...

......... и допълнение на Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване. Предстои обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.  


"Софарма" АД отчита спад от 16% на продажбите на продукция

"Софарма" АД отчита спад от 16% на продажбите на продукция ...

......... капитализация. Разпределени са и два брутни дивидента от общо 0,16 лв., като вторият в размер на 0,05 лв. е на база печалбата за полугодието на 2018 г.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на "Софарма" АД.  


Три от четирите индекса на Българска фондова борса започват новата

Три от четирите индекса на Българска фондова борса започват новата ...

......... 1,4%. Книжата на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ повишиха цената си с 0,5%, а поименните компенсационни бонове – с 0,4%. Най-много от стойността на акциите си в понеделник загуби ТБ „Централна кооперативна банка“ - 3,2%. Книжата на ТБ „Първа инвестиционна банка“ АД и на „Градус“ АД поевтиняха съответно с 2,2% и 1,8%.


Българска фондова борса е избрала платформата на Deutsche Boerse Xetra

Българска фондова борса е избрала платформата на Deutsche Boerse Xetra ...

......... В допълнение, търговията на пазарите Eurex Bonds и Eurex Repo, както и търговията на Европейската енергийна борса в Лайпциг, са изцяло базирани на технологии на Deutsche Boerse. Шанхайската фондова борса, която е най-голямата в Китай, също възнамерява да използва технологията на Xetra като основен елемент за бъдещата си търговска система.


Оборотът на "Българска фондова борса" АД намалява с 26,6% на

Оборотът на "Българска фондова борса" АД намалява с 26,6% на ...

......... лидери са "Софарма" АД с 673, "Химимпорт" АД с 496, ЦКБ с 378, "Адванс Терафонд" АДСИЦ с 282 и "Сирма груп холдинг" АД със 180.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на "Българска фондова борса" АД.  


Негативното настроение преобладаваше на Българска фондова борса в последната сесия

Негативното настроение преобладаваше на Българска фондова борса в последната сесия ...

......... Холдинг“ АД и „Албена“ АД с ръст в цената на книжата си със съответно 4,69%, 2,38% и 2,13%. Най-много от стойността на акциите си от сините чипове изгуби„Холдинг Варна“ АД – 6,49%. Книжата на ТБ „Централна кооперативна банка“ АД поевтиняха с 3,99%, а на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ – с 2,02%. 


"Алкомет" АД гр. Шумен отчита спад от 7% на количеството

"Алкомет" АД гр. Шумен отчита спад от 7% на количеството ...

......... Българският принос е разходите за труд и електроенергия. Акциите на "Алкомет" АД поевтиняват със 17,91% на годишна база до 12,2 лв. за акция и 219 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,257833 лв.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Водещият бенчмарк на Българска фондова борса SOFIX натрупа още по-голяма

Водещият бенчмарк на Българска фондова борса SOFIX натрупа още по-голяма ...

......... 5,06%, 1,27% и 0,98%. Украинският капиталов пазар през цялата 2018 г. се нарежда сред най-растящите – за изминалите десет месеца на годината успява да напредне с близо 80%. Борсата в Македония расте с 40,4%. От началото на годината най-много губи водещият бенчмарк в Турция – близо 22%. Таблица: Изчисления на investor.bg


Индексите на Българска фондова борса завършиха сесия в четвъртък на

Индексите на Българска фондова борса завършиха сесия в четвъртък на ...

......... резултат на активността по три позиции. Най-печелившата компания за деня е „Фазарлес“ АД, чиито акции поскъпнаха с 6,3%. Поименните компенсационни бонове повишиха цената си с 2,4%, а книжата на„Корадо-България“ прибавиха към стойността си 1,4%.БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF и „Софарма“ АД регистрираха спад по позициите си с по 0,8%.


"Албена" АД реализира 23-процентен ръст на оперативната печалба, достигнала 19,2

"Албена" АД реализира 23-процентен ръст на оперативната печалба, достигнала 19,2 ...

......... "Албена" АД с изкупени 0,95% и други. Акциите на "Албена" АД поевтиняват с 22,63% в последните 12 месеца до 47,2 лв. за акция и 202 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,7 лв.Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Индексите на Българска фондова борса не успяха да намерят единна

Индексите на Българска фондова борса не успяха да намерят единна ...

......... „Сирма Груп Холдинг“ АД и „Трейс Груп Холд“ АД отчитат ръст в цената на книжата си съответно с 1,9% и 1,3%. Най-много от стойността си в сряда губят акциите на „Монбат“ АД – с 2,1%. Книжата на „Химимпорт“ АД поевтиняват с 1%, а на „М+С Хидравлик“ АД – с 0,6%. 


Общото събрание на акционерите „Корадо-България“ АД одобри в сряда разпределянето

Общото събрание на акционерите „Корадо-България“ АД одобри в сряда разпределянето ...

......... 8 млн. лв. и се очаква да бъде реализирана в рамките на година и половина. На мястото на освободените площи в досегашната производствена сграда ще бъде разположен нов бояджийски цех. Водят се преговори с големи международни партньори за съвместна дейност и разширяване на производството в „Корадо-България“, съобщават още от компанията. 


Нетната печалба на „Спиди“ АД расте със 75% до 9,8

Нетната печалба на „Спиди“ АД расте със 75% до 9,8 ...

......... намаление има и в разходите за обезщетения за пратки, които се понижават с почти 44% (58% за цялата група).  За последните 12 месеца акциите на "Спиди" АД са поскъпнали с 3,84% до 43,20 лв., кати дружеството разпредели брутен дивидент от печалбата си за миналата година от 1,20 лв. на акция. 


Димитровградското предприятие "Неохим" АД отчете 20 млн. лв. загуба за

Димитровградското предприятие "Неохим" АД отчете 20 млн. лв. загуба за ...

......... фермерите ще заложат. Акциите на Неохим АД поевтиняват с 30% за последните 12 месеца до 38,6 лв. за ценна книга и 102,5 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,2 лв. на акция.Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.  


Комисията за финансов надзор е изпратила искане до председателя на

Комисията за финансов надзор е изпратила искане до председателя на ...

......... за утвърждаване на „Делойт Одит“ ООД и на „Бейкър Тили Клиту и партньори“ ООД за одиторски дружества, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет на застрахователното дружество и на годишните справки, доклади и приложения по чл. 126, ал. 1, т. 2 от КЗ за 2018 г.


Нетните приходи от продажби на „Сирма Груп Холдинг“ АД нарастват

Нетните приходи от продажби на „Сирма Груп Холдинг“ АД нарастват ...

......... "Сирма Груп Холдинг" си постави за цел да генерира приходи в размер на 120 млн. евро през 2022 г., като прогнозира портфейлите „Търговия“ и „Здравеопазване“ да нарастват с близо 100% годишно. Акциите на "Сирма Груп Холдинг" АД поевтиняват с 20,75% за последните 12 месеца до 0,84 лв. за акция.   


След позитивното начало на седмицата индексите на Българска фондова борса

След позитивното начало на седмицата индексите на Българска фондова борса ...

......... е „Индустриален Холдинг България“ АД – с 1% повишение в цената на акциите му. Най-губещото дружество за деня е ТБ „Централна кооперативна банка“, чиито акции поевтиняха с 3,4%. „Холдинг Нов Век“ АД регистрира понижение в цената на книжата си с 3,2%, а ТБ „Първа инвестиционна банка“ АД – с 3%.


Приходите от дейността на Българска фондова борса се свиват с

Приходите от дейността на Българска фондова борса се свиват с ...

......... стойността на всички индекси на БФБ, с изключение на BGREIT. Най-голямо в процентно отношение бе понижението от 2,38% (-2,97 пункта) в стойността на BGBX40, с 1,56% (-9.87 пункта) намаля стойността на SOFIX, а BGTR30 спадна с 0,96% (-5,05 пункта). През тримесечието единствено BGREIT се повиши с 1,36% или 1,58 пункта.


Нетната печалба на производителя на радиатори „Корадо-България“ нараства с 31%

Нетната печалба на производителя на радиатори „Корадо-България“ нараства с 31% ...

......... българското законодателство, а „Корадо-България“ реши да се възползва от тази възможност чрез промени в устава на дружеството, които бяха гласувани на общото ѝ събрание в края на май. Акциите на „Корадо-България“ поевтиняват с 4,03% за последната една година до 7,18 лв. за акция и пазарна капитализация от 90,86 млн. лева.


Комисията за финансов надзор (КФН) е изпратила писмо Габриела Козарева,

Комисията за финансов надзор (КФН) е изпратила писмо Габриела Козарева, ...

......... ТР. Надеждите са, че сега увеличението на капитала на ФНИБ АДСИЦ вече ще бъде вписано.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в капитала на ФНИБ АДСИЦ. Също е участвал в увеличението на капитала на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ.


Индексите на Българска фондова борса започват седмицата с повишения, отпитвайки

Индексите на Българска фондова борса започват седмицата с повишения, отпитвайки ...

......... стойността си с 1,7%, а на „Химимпорт“ АД -  с 1,5%. Най-много в понеделник поевтиняха акциите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – с 3,5%. „Корадо-България“ АД отчете спад в цената на книжата си с 2,9%, а „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ – с 2,2%. Пазарната капитализация на БФБ е 7,6 млрд. лв. 


Българска фондова борса ще публикува информация и за сделки извън

Българска фондова борса ще публикува информация и за сделки извън ...

......... за тях. Възнамеряваме да предложим ефективно от гледна точка на разходите решение, което да допринесе за прозрачността на пазара на финансови инструменти като цяло", каза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ. На практика БФБ ще предоставя услугата от средата на ноември, когато ще стартира и новият интернет сайт на институцията. 


Базираният в Севлиево български производител на кабели "ЕМКА" АД отчита

Базираният в Севлиево български производител на кабели "ЕМКА" АД отчита ...

......... увеличението на капитала, но запазване на броя притежавани акции) и КЕМП АД с 37,37%, отново със запазване в броя акции. На трето място е ЗУПФ Алианц България с дял от 6,93% и запазване на броя акции.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.  


Индексите на Българска фондова борса изпратиха последната сесия за седмицата

Индексите на Българска фондова борса изпратиха последната сесия за седмицата ...

......... АД със съответно 1,92%, 1,25% и 0,5%. Най-много от стойността на книжата си на седмична база от сините чипове е изтрил „Стара планина холд“ АД – 4,48%. Акциите на „Монбат“ поевтиняват с 4,08% за изминалите пет дни, като в петък дружеството представи консолидираните си резултати за деветмесечието на 2018 г.


Дружествата от икономическата група на „Монбат“ АД са реализирали консолидирани

Дружествата от икономическата група на „Монбат“ АД са реализирали консолидирани ...

......... на скрап батерии в Монбат Рисайклинг Сърбия. Oчакваната субсидия е била първоначално начислена в годишния консолидиран финансов отчет за 2017 г. на Монбат, но впоследствие сторнирана с оглед на коригиращи събития след датата на отчета - подробно описани в Годишния консолидиран одитиран финансов отчет на "Монбат" АД към 31.12.2017 г.


"Феърплей Пропъртис" АДСИЦ отчита 772 хил. лв. печалба за разпределение

"Феърплей Пропъртис" АДСИЦ отчита 772 хил. лв. печалба за разпределение ...

......... 34,65% за последните 12 месеца до 0,464 лв. за акция и 15,38 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,0034 лв. или 0,34 ст. на акция.Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Комисията за финансов надзор публикува на своя сайт списък с

Комисията за финансов надзор публикува на своя сайт списък с ...

......... България. Същевременно е установено, че дружествата, собственици и/или управляващи цитираните интернет страници не притежават лиценз за предоставяне на услуги по инвестиционно посредничество, издаден от КФН, нито за същите са получавани в КФН нотификации от друг национален компетентен орган на държава член за предоставяне на услуги на база единния европейски паспорт. 


След поемането на глътка въздух по време на вчерашната търговия

След поемането на глътка въздух по време на вчерашната търговия ...

......... компенсационни бонове повишиха цената си с 3,2%, а книжата на „Стара планина холд“ АД регистрираха ръст от 1,6%. Най-губещото дружество за деня е „Дружба“ АД, чиито акции поевтиняха с 48%. „Агрия груп холдинг“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД отчетоха спад в цената на книжата си съответно с 5,8% и 4,3%.


"Софарма" АД организира посещение в Регионален дистрибуционен център на "Софарма

"Софарма" АД организира посещение в Регионален дистрибуционен център на "Софарма ...

......... 6,29% до 6,7 лв. и 220,5 млн. лв. Спадът е по-малък, защото е разпределен и брутен дивидент от 0,3 лв. на ценна книга.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава по една акция в капитала на "Софарма" АД и "Софарма Трейдинг" АД


Индексите на Българска фондова борса успяха да възстановят част от

Индексите на Българска фондова борса успяха да възстановят част от ...

......... в цената на книжата си с 9,9%, а „Холдинг Света София“ АД – с 6,8%. Най-много от стойността си изгубиха поименните компенсационни бонове – 2,9%. Привилегированите акции на „София Комерс - Заложни къщи“ АД поевтиняха с 0,9%, а книжата на ТБ „Централна кооперативна банка“ понижиха цената си с 0,6%.  


Цената на дяловете от Expat SOFIX ETF се върна там,

Цената на дяловете от Expat SOFIX ETF се върна там, ...

......... на фонда се търгуват в Лондон, а от 11 януари 2018 г. - във Франкфурт. Няма значим ефект от тези листвания, дори напротив, дяловете към 8 януари 2018 г. са били 25,4 млн. броя, а към 23 октомври 2018 г. са 25,18 млн. бр. - със 120 хил. дяла по-малко.


Комисията за финансов надзор (КФН) е вписала емисия акции, издаденa

Комисията за финансов надзор (КФН) е вписала емисия акции, издаденa ...

......... № 648/2012 (Регламент (ЕС) 600/2014) относно недялови финансови инструменти. Писмо е изпратено и до „Северкооп Гъмза Холдинг“ АД, гр. София, с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.  


Индексите на Българска фондова борса регистрираха сериозни положения във вторник,

Индексите на Българска фондова борса регистрираха сериозни положения във вторник, ...

......... на акциитес 3,3%. Акциите на „Елана Агрокредит“ АД поскъпнаха с 0,9%, а поименните компенсационни бонове – с 0,5%. Най-много от стойността на книжата си загуби „Фазарлес“ АД – 18,6%. „Зърнени храни България“ АД и „Доверие Обединен Холдинг“ АД отчетоха спад в цената на акциите си съответно със 7,4% и 5,8%. 


Консолидираните продажби на „Стара планина холд“ АД за деветмесечието на 2018

Консолидираните продажби на „Стара планина холд“ АД за деветмесечието на 2018 ...

......... към края на септември. Прогнозата е, че до октомври те ще се увеличат до 5 млн. лв., но годишният спад ще се запази на приблизително същите нива. Печалбата на дружеството през септември е в размер на 103 хил. лв., а за изминалите девет месеца – 533 хил. лв.

"Слънчев бряг" продължава да разчита на разпродажбата на дълготрайни материални

"Слънчев бряг" продължава да разчита на разпродажбата на дълготрайни материални ...

......... да бъде закрито, защото не генерира никакви печалби. Сименов посочи, че община Несебър би била по-добър стопанин на курорта "Слънчев бряг" и трябва да отговаря за инфраструктурата там.Акциите на Слънчев бряг АД поевтиняват с 14% за последните 12 месеца до 4,98 лв. за акция и 9,75 млн. лв. пазарна капитализация.


„Хидроизомат“ АД ще бъде делистната от търговия на Българска фондова

„Хидроизомат“ АД ще бъде делистната от търговия на Българска фондова ...

......... и резервоари; цялостно изграждане на жилищни, офис/търговски и промишлени сгради и др. Предложителят в търговото предложение заявява желание да стабилизира финансовите резултати на „Хидроизомат“ АД и да бъдат преодолени натрупаните загуби не само с помощта на увеличение на приходите от сключени нови договори, но и чрез оптимизация на разходната структура.


Индексите на Българска фондова борса започват седмицата на червена територия,

Индексите на Българска фондова борса започват седмицата на червена територия, ...

......... BET UCITS ETF поскъпнаха с 4,6%. Поименните компенсационни бонове пък повишиха стойността си с 2,7%. Най-губещото дружество в днешната търговия е „Софарма Трейдинг“ АД, чиито акции поевтиняха с 2,9%. „Сирма Груп Холдинг“ АД и „Агрия Груп Холдинг“ АД регистрираха спад в цената на книжата си съответно с 2,6% и 1,9%.


Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в

Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в ...

......... успяват да запишат ръст в цената на акциите на седмична база. Това са ТБ „Първа инвестиционна банка“ АД – с 2,74%, и „Адванс Терафонд“ АДСИЦ – с 1,51%. Най-много от стойността на акциите си за седмицата от сините чипове губят „Монбат“ АД – 2%, и „Софарма“ АД -  с 1,52%. 


Българската компания за финансови услуги Intercapital Group, която работи под

Българската компания за финансови услуги Intercapital Group, която работи под ...

......... на компанията намалява до малко над 20 000 лева през 2017 г. от 1,3 милиона лева година по-рано, поради увеличение на разходите. Компанията е добавила 300 „терминални устройства“ към мрежата си в цялата страна през миналата година в рамките на проект за 1,1 млн. лв., финансиран от фондовете на ЕС.


Основният индекс на Българска фондова борса SOFIX продължава да се понижава

Основният индекс на Българска фондова борса SOFIX продължава да се понижава ...

......... началото на месеца доведе до очаквано възстановяване на цените на двете акции. Цените на акциите на "Софарма" АД и "Софарма Трейдинг" АД пък отбелязаха лек спад от началото на месеца, което се дължи основно на спирането на търговията от страна на инсайдерите в края на септември, коментира още Натали Илчева.


Комисията за финансов надзор вписа емисията облигации, издадени от „Български

Комисията за финансов надзор вписа емисията облигации, издадени от „Български ...

......... на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството. Писмо е изпратено и до Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Хигия“ АД, гр. Пазарджик, с искане за предоставяне на допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на емисия акции, която ще бъде издадена от дружеството.


Търговията на Българска фондова борса почти достигна точка на замръзване,

Търговията на Българска фондова борса почти достигна точка на замръзване, ...

......... поскъпнаха с 4,2%. „Индустриален Холдинг България“ АД отчете ръст в цената на книжата си с 3,1%, а „Сирма Груп Холдинг“ АД – с 0,7%. Най-много от стойността на акциите си загуби „Експат Бета“ АДСИЦ – 21,1%. Книжата на „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД поевтиняха съответно с 1,3% и 0,7%.


Производителят на козметични продукти „Лавена“ АД сключи договор за строителство

Производителят на козметични продукти „Лавена“ АД сключи договор за строителство ...

......... на дружеството беше пропорционално на участието им в основния капитал при съотношение 1:25 (издаване и разпределение на всеки акционер по 25 нови акция срещу всяка  една стара акция). За последната една година акциите на компанията поскъпват с 4,75% до 75,10 лева за акция и пазарна капитализация от 32,44 млн. лева.