„Доверие-Инвест“ ЕАД, дъщерно на „Доверие-обединен холдинг“ АД, е придобило още

„Доверие-Инвест“ ЕАД, дъщерно на „Доверие-обединен холдинг“ АД, е придобило още ...

......... събрание на акционерите. Акциите на „Доверие-обединен холдинг“ АД поскъпват с 94% в последните 12 месеца до 3,06 лв. за акция и 57,3 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в „Доверие-обединен холдинг“ АД и „Софарма“ АД.  


Оборотът с компаниите от индекса SOFIX се понижи до 63

Оборотът с компаниите от индекса SOFIX се понижи до 63 ...

......... „Българска фондова борса“ АД с 1,96% до 5 лв., на „Софарма“ АД с 0,59% до 3,39 лв. и на „Албена“ АД с 0,47% до 42 лв. за ценна книга.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в някои от изброените компании.


През 2019 г. Централна кооперативна банка (ЦКБ) се изкачва с

През 2019 г. Централна кооперативна банка (ЦКБ) се изкачва с ...

......... региона отчита ръст от 5,5% на годишна база до 312 млрд. евро. Най-много нарастват активите в Сърбия, Молдова и Северна Македония. От своя страна кредитирането в България отбелязва ръст от 12 на сто, като в това отношение страната ни е поставена на трето място, изпреварена единствено от Румъния и Хърватия.


Негативното настроение преобладаваше на Българска фондова борса в понеделник, а

Негативното настроение преобладаваше на Българска фондова борса в понеделник, а ...

......... компания в понеделник беше „Софарма“ АД, след като акциите на фармацевтичното дружество поскъпнаха с 0,3%. Най-много от стойността на книжата си в първата сесия за седмицата изгуби „Сирма Груп Холдинг“ АД – 4,2%. Акциите на ТБ „Централна кооперативна банка“ поевтиняха с 3,5%, а на „Софарма имоти“ АДСИЦ – с 0,8%. 


Българска фондова борса (БФБ), като председателстваща Националната комисия по корпоративно

Българска фондова борса (БФБ), като председателстваща Националната комисия по корпоративно ...

......... доклад. Той ще включва единствено агрегирани данни и изводи, без посочване на конкретните интервюирани лица или техните отговори. Докладът ще бъде представен на кръгла маса по темата през есента. БФБ планира да провежда това проучване на всеки две години, за да проследи тенденциите в социално отговорното инвестиране в страната ни. 


Blubeard Investments Limited е увеличило дяловото си участие в „Еврохолд

Blubeard Investments Limited е увеличило дяловото си участие в „Еврохолд ...

......... „Еврохолд България“ АД поскъпват с 31,67% до 1,85 лв. за акция и 365,4 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,009 лв. на ценна книга.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.  Индексите на Българска фондова борса приключиха последна сесия за седмицата

Индексите на Българска фондова борса приключиха последна сесия за седмицата ...

......... акции поскъпнаха със 7,75%. Книжата на „Сирма Груп Холдинг“ и „Градус“ АД отчетоха ръст в цената си съответно с 4,41% и 3,12%. Най-много поевтиняха обаче акциите на ТБ „Първа инвестиционна банка“ - със 7,51%. Книжата на „Елана Агрокредит“ понижиха цената си с 4,92%, а на „М+С Хидравлик“ - с 1,33%.


Основното събитие от изминалата седмица беше организираният на 12 юни

Основното събитие от изминалата седмица беше организираният на 12 юни ...

......... на шестте български банки от страна на ЕЦБ, както и евентуалната индикация от страна на правителството и централната банка, че имаме покана за присъединяване към банковия съюз и валутния механизъм ERM II. При позитивен сценарий очаквам инвеститорите да обърнат фокуса си към банковите книжа, търгувани на пода на БФБ.  


Комисията за финансов надзор е потвърдила проспект за първично публично

Комисията за финансов надзор е потвърдила проспект за първично публично ...

......... дружеството да преустанови дейността си при условията на свобода на предоставяне на услуги по определени класове застраховки в Белгия, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Дания, Великобритания, Гърция, Португалия, Испания, Австрия, Финландия, Швеция, Кипър, Полша, Унгария, Чехия, Румъния. Комисията е одобрила „Наръчник за сроковете при уреждане на претенции, съгласно Кодекса за застраховането”.


Изминалият „Ден за акции“ на Българската фондова борса (БФБ) донесе

Изминалият „Ден за акции“ на Българската фондова борса (БФБ) донесе ...

......... високия интерес към фондовите борси. Към нас за съжаление най-често се обръщат хора, които търсят бързо забогатяване“, подчертава Такев. Според него капиталовите пазари в световен мащаб бележат някаква трансформация и това до известна степен обяснява застоя не само у нас, но и почти навсякъде по света.Очаквайте видео с целия разговор.


Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока и

Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока и ...

......... 39 емисии. 73% от оборота беше формиран от 5 сделки с книжата на „Софарма имоти“ АДСИЦ на обща стойност от 461,7 хил. лв. В рамките на сесията най-много поскъпнаха акциите на ТБ „Първа инвестиционна банка“ – с 2,4%. „Доверие Обединен Холдинг“ отчете ръст в цената на книжата си с 1,4%.През втората половина на 2019 г. рисковете пред глобалната икономика

През втората половина на 2019 г. рисковете пред глобалната икономика ...

......... на лихвите от Федералния резерв. Според тях при този сценарий технологичният сектор ще спечели най-много. Експертите коментират, че очакванията на инвеститори за няколко намаления на лихвите от страна на Фед няма да се изпълнят и че извънредни действия биха се предприели, ако видим спад от 25% на индекса S&P 500.


Пътностроителната компания „Трейс Груп Холд“ е подписала два нови договора

Пътностроителната компания „Трейс Груп Холд“ е подписала два нови договора ...

......... март, поевтиняват с 25,13% до цена на отваряне при вчерашната сесия от 2,80 лв. за брой. През миналата година дружеството разпредели дивидент от 0,06315 лв. на акция. През 2019 г. обаче не е планирано разпределянето на дивидент. Годишното общо събрание на „Трейс Груп Холд“ ще се проведе на 26 юни.


В Деня за акции“, който се проведе в сряда на

В Деня за акции“, който се проведе в сряда на ...

......... акции поскъпнаха с 10,2%. Книжата на „ЧЕЗ Разпределение България“ отчетоха ръст от 3,5%, докато тези на „Алтерко“ АД – с 3,4%. Най-много от стойността на акциите си в сряда изгуби „Доверие Обединен Холдинг“ - 2,8%. Книжата на „Първа инвестиционна банка“ поевтиняха с 2,4%, а тези на „Софарма“ - с 2%. 


Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане ...

......... публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството. До Холдинг „Нов век” АД, гр. София, е изпратено писмо с искане за допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаването на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар в Европейския съюз на емисия обезпечени облигации, издадени от дружеството.


Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока във

Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока във ...

......... хил. лв. Най-печелившата компания във вторник е „ЧЕЗ Разпределение България“ с ръст в цената на книжата си с 2,7%. Акциите на „Градус“ и на „Софарма имоти“ АДСИЦ поскъпнаха с по 0,8%. Най-много от стойността на книжата си в рамките на сесията изгуби „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ – 1%Алтерко АД реализира второ си по сила тримесечие по отношение

Алтерко АД реализира второ си по сила тримесечие по отношение ...

......... ръководството е да няма разпределяне на дивидент. Акциите на „Алтерко“ АД поскъпват с 27% през последните 12 месеца до 2,32 лв. за акция и 34,8 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Индексите на Българска фондова борса приключиха днешната сесия на зелена

Индексите на Българска фондова борса приключиха днешната сесия на зелена ...

......... ясно, че Съветът на директорите на дружеството е взел решение за ново увеличение на капитала. Най-печелившата компания в понеделник е „Топливо“ АД, чиито акции поскъпнаха с 16,7%. На второ и трето място по ръст за деня се наредиха „Градус“ АД и „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ с по 2%. 


Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) определи състава на индекса

Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) определи състава на индекса ...

......... постоянно действащ независим орган, създаден на 3 септември 2009 г. под егидата на Българска фондова борса (БФБ) и Комисия за финансов надзор (КФН), с подкрепата на Световната Банка и Международната финансова корпорация (IFC). От 2014 г. НККУ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.


Съветът на директорите на „Софарма имоти“ АДСИЦ е взел решение

Съветът на директорите на „Софарма имоти“ АДСИЦ е взел решение ...

......... емисионна стойност от 6,50 лева за акция. Годишното общо събрание на „Софарма имоти“ АДСИЦ е насрочено за утре (11 юни), като на него се очаква да бъде гласуван дивидент на акционерите от 0,268 лв. на акция. За последните дванадесет месеца акциите на дружеството са поевтинели с 1,53% до 6,450 лв. 


Основните борсови компании ще платят над 104 млн. лв. дивидент

Основните борсови компании ще платят над 104 млн. лв. дивидент ...

......... АД Доверие обединен холдинг АД Зърнени храни България АД Сирма груп холдинг АД Алтерко АД Холдинг Света София АД Северкооп Гъмза холдинг АД Синергон холдинг АД Актив Пропъртис АДСИЦМатериалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в част от изброените компании.


Мрачното настроение преобладаваше в последния ден от седмицата на Българска

Мрачното настроение преобладаваше в последния ден от седмицата на Българска ...

......... с 1,76%. „Индустриален Холдинг България“ и „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ отчетоха ръст в цената на книжата си с по 1%. Най-много от стойността на акциите си през седмицата загуби „Адванс Терафонд“ АДСИЦ – 2,07%. Книжата на „Софарма“ и на „Стара планина холд“ поевтиняха съответно с 2,02% и 1,72%.


През изминалия един месец станахме свидетели на големи флуктуации на

През изминалия един месец станахме свидетели на големи флуктуации на ...

......... От гледна точка на техническия анализ е видно, че след преминаването над 50 дневната и 100 дневна средна имаме нива на подкрепа около 575, които за изминалата една седмица очертават ясно ниво на подкрепа и е възможен тест на горе с таргет 200 дневната средна около 590 пункта.

Комисията за финанво надзор е потвърдила проспект за допускане до

Комисията за финанво надзор е потвърдила проспект за допускане до ...

......... привилегировани акции, които ще бъдат издадени от дружеството. Писмо е изпратено и до ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на застрахователя да извършва дейност на територията на Република Италия при условията на свобода на предоставяне на услуги.           


„Сигма Пропърти“ ЕООД е намалило дяловото си участие в „Парк“

„Сигма Пропърти“ ЕООД е намалило дяловото си участие в „Парк“ ...

......... София с текуща оценка от 5,8 млн. лв., УПИ в кв. Малинова долина в София с текуща оценка от 1,89 млн. лв. и УПИ в с. Юнец, общ. Долни Чифлик с балансова стойност 472 хил. лв.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.  


Индексите на Българска фондова борса отчетоха ръстове в четвъртък, като

Индексите на Българска фондова борса отчетоха ръстове в четвъртък, като ...

......... ТБ „Първа инвестиционна банка“, чиито акции поскъпнаха с 6,3%, следвана от „Адванс Терафонд“ – с 2,1%. Най-много от стойността на книжата си в четвъртък загуби „Сирма Груп Холдинг“ АД – 2,9%. Акциите на „Българска фондова борса“ и на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ поевтиняха съответно с 2% и 1%.


23 инвестиционни посредници и банки участват в петото, юбилейно издание

23 инвестиционни посредници и банки участват в петото, юбилейно издание ...

......... въведени и изпълнени на 12 юни поръчки на физическо лице с обем не повече от 2 000 лв. на единична изпълнена поръчка. Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ и Централен депозитар в „Деня за акции“ няма да таксуват своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия.


„Софарма“ АД отчита 22% ръст на продажбите през май на

„Софарма“ АД отчита 22% ръст на продажбите през май на ...

......... Денят се очертава като наситен със събития за акционерите на дружествата, като между двете събрания ще бъде традиционната неформална среща с акционерите.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава по една акция в капитала на „Софарма“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД.  


На Българска фондова борса в сряда преобладаваше негативното настроение, а

На Българска фондова борса в сряда преобладаваше негативното настроение, а ...

......... на „Спиди“ АД и „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ поскъпнаха с по 1%. „М+С Хидравлик“ отчете ръст в цената на книжата си с 0,7%. Най-губещата компания в рамките на сесията е ТБ „Първа инвестиционна банка“, чиито акции поевтиняха с 3,6%. Книжата на „Сирма Груп Холдинг“ се обезцениха с 2,8%.


Дружество „Индустриален холдинг България“ АД е купило 876 100 собствени

Дружество „Индустриален холдинг България“ АД е купило 876 100 собствени ...

......... кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене. Акциите на „Индустриален холдинг България" АД поевтиняват с 1% за последните 12 месеца до 0,98 лв. за акция и 105,3 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Комисията за финансов надзор е вписакла последваща емисия акции, издадена

Комисията за финансов надзор е вписакла последваща емисия акции, издадена ...

......... документи във връзка със заличаването на дружеството от регистъра на застрахователните агенти, воден от КФН. До Елена Николаева Филипова е изпратено писмо с искане за допълнителна информация и документи във връзка с признаването на придобитата ѝ професионална квалификация в държава членка на ЕС, с която може да представлява застрахователен брокер.


Три от индексите на Българска фондова борса успя да приключат

Три от индексите на Българска фондова борса успя да приключат ...

......... две сделки пък бяха изтъргувани акции на „Фючърс Кепитъл“ АД за 1 млн. лв. Най-печелившата компания във вторник е „Юрий Гагарин“ АД, чиито книжа поскъпнаха с 5,3%. „Ексклузив Пропърти“ АДСИЦ отчете ръст в цената на акциите си с 5%, а привилегированите книжа на „София Комерс-Заложни къщи“ АД поскъпнаха с 3%.


Дружеството „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ е подписало договор

Дружеството „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ е подписало договор ...

......... месеца до 1,95 лв. за акция и 67,6 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,0341072 лв. на акция.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът на статията притежава акции от капитала на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ.  


Негативното настроение преобладаваше на Българска фондова борса в понеделник, а

Негативното настроение преобладаваше на Българска фондова борса в понеделник, а ...

......... тримесечие на 2019 г.. „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ отчете ръст в цената на книжата си с 0,5%. Най-губещите дружества в понеделник се оказаха „Доверие Обединен Холдинг“ и „Българска фондова борса“, след като акциите ми поевтиняха с по 4,9%. Книжата на „Трейс Груп Холд“ изгубиха 1,4% от стойността си. 


Бенчмаркът на сините чипове на Българската фондова борса SOFIX се представи

Бенчмаркът на сините чипове на Българската фондова борса SOFIX се представи ...

......... на икономистите. Активността в икономиката обаче остава слаба в сравнение с миналата година като БВП отчита спад с 2,6% спрямо първото тримесечие на миналата година заради свиването на разходите на домакинствата, което традиционно е основният двигател на растежа. Изборите в Истанбул през този месец също са причина за напрежение.Таблица: Investor.bg


„Сирма груп холдинг“ АД отчита 217% ръст на консолидираната печалба

„Сирма груп холдинг“ АД отчита 217% ръст на консолидираната печалба ...

......... на „Сирма груп холдинг“ АД поевтиняват с 23% в последните 12 месеца до 0,695 лв. за акция и 41,3 млн. лв. пазарна капитализация. През 2015 г. компанията осъществи IPO при цена от 1,2 лв. за ценна книга.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Индексите на Българска фондова борса отчетоха повишения в последната сесия

Индексите на Българска фондова борса отчетоха повишения в последната сесия ...

......... Най-много поскъпнаха акциите на „Софарма“ - със 7,9%, следвана от „Холдинг Варна“ и „Доверие Обединен Холдинг“ със съответно 5,08% и 3,62%. Най-много от стойността на книжата си през седмицата загуби „Стара планина холд“ - 7,38%. Акциите на „Сирма груп холдинг“ поевтиняха с 2,80%, а на „М+С Хидравлик“ - с 2,56%. 


Консолидацията на „Софарма Трейдинг“ АД носи загуба от 3,5 млн.

Консолидацията на „Софарма Трейдинг“ АД носи загуба от 3,5 млн. ...

......... за акция, колкото беше и през предходните 3 години. Ще се гласува и овластяване за увеличение на капитала със 7,1 млн.  акции. Основен акционер с дял от 3/4 в капитала на "Софарма Трейдинг" АД е "Софарма" АД.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Комисията за финансов надзор (КФН) не издаде окончателна забрана на

Комисията за финансов надзор (КФН) не издаде окончателна забрана на ...

......... във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни необезпечени облигации, издадени от дружеството.   Писмо е изпратено до „СИИ ИМОТИ“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на промени в устава на дружеството. 


Възходящото движение на индексите на Българска фондова борса продължава и

Възходящото движение на индексите на Българска фондова борса продължава и ...

......... кооперативна банка“ отчетоха ръст в цената на книжата си със съответно 7,2% и 6,1%.„Трейс Груп Холд“ беше най-губещата компания в рамките на сесията, след като акциите й поевтиняха с 6,9%. „Агрия груп холдинг“ регистрира спад в цената на книжата си с 5,3%, а „Холдинг Света София“ АД – с 3,2%. 


Нетните приходи от продажби на фармацевтичната компания „Софарма“ скочиха със

Нетните приходи от продажби на фармацевтичната компания „Софарма“ скочиха със ...

......... да бъде гласувано и допълнително възнаграждение за изпълнителния директор в размер на 1% от печалбата за 2018 г., както и други 2% от печалбата за висшия мениджърски екип на дружеството. Акциите на „Софарма“ за последните дванадесет месеца поевтиняват с 15,20% до цена на отваряне на днешната сесия от 3,350 лв.


Нетната печалба на производителя на пилешко месо „Градус“ АД нарасна

Нетната печалба на производителя на пилешко месо „Градус“ АД нарасна ...

......... акция и 1,85 лв. за акция след началото на борсовата им търговия през август 2018 г. От март 2019 г. компанията е част от индекса SOFIX. При отварянето на днешната сесия на БФБ една акция на дружеството се разменяше за 1,790 лв. при цена от 1,80 лв. при публичното предлагане. 


Оборотът на регулирания пазар на Българска фондова борса през първото

Оборотът на регулирания пазар на Българска фондова борса през първото ...

......... ръст на оперативните разходи на дружеството майка, както и спад на „Финансови приходи“, обясняват от БФБ в доклада си за дейността. Нетните приходи от продажби на консолидирана база нарастват с 97% до 2,75 млн. лв. Разходите по икономическите елементи на БФБ са се увеличили с 40% до 1,23 млн. лв. 


„Синергон холдинг“ отчита 7,8 млн. лв. консолидирана печалба за групата

„Синергон холдинг“ отчита 7,8 млн. лв. консолидирана печалба за групата ...

......... Акциите на „Синергон холдинг“ АД поевтиняват с 19% в последните 12 месеца до 0,96 лв. за акция и 17,6 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава по 1 акция в капитала на „Синергон холдинг“ АД и „Топливо“ АД.


Три от индексите на Българска фондова борса отчетоха повишения в

Три от индексите на Българска фондова борса отчетоха повишения в ...

......... борса“ отчетоха най-голям ръст в цената си с 13,3%. Книжата на „Монбат“ поскъпнаха с 3,1%, а на „Софарма“ - с 1,2%. Най-губещата компания в сряда е „Елхим-Искра“, чиито акции поевтиняха с 2,2%. „Хидравлични елементи и системи“ АД и „Химимпорт“ АД регистрираха спад в цената на книжата си с по 2%. 


Приходите от продажби на „Алкомет“ АД остават стабилни, но печалбата

Приходите от продажби на „Алкомет“ АД остават стабилни, но печалбата ...

......... от 0,2578 лв. на акция. На свиканото на 14 юни 2019 г. Общо събрание на акционерите ще се гласува по предложение 20% от печалбата на дружеството, реализирана през миналата година (13,57 млн. лв.) – или 2,71 млн. лв., да бъде разпределена като дивидент, което прави по 0,15 лв. на акция. 


„Еврохолд България“ предлага по-голям дивидент с 38% до 0,0125 лв.

„Еврохолд България“ предлага по-голям дивидент с 38% до 0,0125 лв. ...

......... 5,6 млн. лв., а оперативната е нараснала наполовина до 13,5 млн. лв. Активите на компанията пък отчитат леко повишаване с 2%, като вече надхвърлят 1,42 млрд. лв. За последните дванадесет месеца акциите на „Еврохолд България“ поскъпват с 21,71% до цена на отваряне при вчерашната сесия от 1,770 лв. за брой.


Повечето от индексите на Българска фондова борса отчетоха понижения във

Повечето от индексите на Българска фондова борса отчетоха понижения във ...

......... хил. лв. Най-печелившата компания във вторник е „Албена“ АД, чиито акции поскъпнаха с 3,4%. „Химимпорт“ АД отчете ръст в цената на книжата си с 2,3%. Най-много от стойността на акциите си в рамките на сесията загуби „Стара планина холд“ АД – 1,6%. Книжата на „Софарма имоти“ АДСИЦ поевтиняха с 0,8%. 


Монбат АД отчита ръст на консолидираната печалба от 351% за

Монбат АД отчита ръст на консолидираната печалба от 351% за ...

......... 28,4% в последните 12 месеца до 6,3 лв. за акция и 246 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,1923 лв. за акция.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът на статията притежава една акция в капитала на дружеството.  


Индексите на Българска фондова борса започват седмицата на червена територия

Индексите на Българска фондова борса започват седмицата на червена територия ...

......... АД със съответно 22,6 хил. лв. и 14,7 хил. лв. Най-много в понеделник поскъпнаха акциите на „Корадо-България“ – 2,2%. Най-губещата компания в рамките на сесията е „ЧЕЗ Електро България“ АД, чиито акции поевтиняха с 5%. „Софарма имоти“ АДСИЦ загуби 0,8% от стойността на книжата си, а „Спиди“ АД – 0,04%.


Комисията за финансов надзор е вписала емисия акции, издадена от

Комисията за финансов надзор е вписала емисия акции, издадена от ...

......... към “AachenMünchener Versicherung AG”, в качеството му на приемащ застраховател. Изпратено е писмо до Пенсионноосигурителна компания „ДСК - Родина“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на биометричните таблици за определяне на размера на допълнителните пожизнени пенсии, отпускани от Универсален пенсионен фонд „ДСК – Родина“. 


Президентът на КНСБ Пламен Димитров е предложен за независим член

Президентът на КНСБ Пламен Димитров е предложен за независим член ...

......... за 2018 г., или около 275 хил. лв. Акциите на „Албена“ АД поевтиняват с 28% през последните 12 месеца до 41,8 лв. за акция и 178,6 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в капитала на дружеството.


Оборотът на Българска фондова борса в четвъртък се сви още

Оборотът на Българска фондова борса в четвъртък се сви още ...

......... оборот мина по позицията на „Българска фондова борса“ АД - малко над 11 хил. лв. в 11 сделки. Най-много поскъпнаха привилегированите акции на „София Комерс – Заложни къщи“ - с 1%.„Българска фондова борса“ регистрира най-голям спад в цената на книжата си – с 2,2%. Акциите на „Корадо-България“ поевтиняха с 0,7%. 


Търговията на Българска фондова борса буквално замръзна при оборот от

Търговията на Българска фондова борса буквално замръзна при оборот от ...

......... лв. и 18,2 хил. лв. Най-печелившата компания в сряда е „Стара планина холд“, чиито акции поскъпнаха с 3,4%. „Химимпорт“ АД отчете ръст в цената на книжата си с 2,3%. Привилегированите акции на „София Комерс-Заложни къщи“ АД повишиха стойността си с 1%. Книжата на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ поевтиняха с 1,3%.  


Нетната печалба на „Неохим“ АД се понижава с 23% до

Нетната печалба на „Неохим“ АД се понижава с 23% до ...

......... особености за дадена година, цената на житото, субсидиите, задлъжнялоста на кооперациите – основни потребители, са фактори, които не могат да се прогнозират, а оттам не може и да се даде прогноза в дългосрочен план. За последните дванадесет месеца акциите на „Неохим“ поевтиняват с 52,92% до 22,6 лв. за ценна книга. 


Консолидираните приходи от продажби за първите четири месеца на „Стара

Консолидираните приходи от продажби за първите четири месеца на „Стара ...

......... сравнение с година по-рано, като те възлизат на 1,37 млн. лв. към края на април. Прогнозите обаче сочат, че продажбите на „Българска роза“ за петте месеца ще се понижат с 2,62% до 1,67 млн. лв. Дружеството регистрира загуба от 160 хил. лв. с натрупване към края на април. 

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане ...

......... публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН. Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор е уведомена, че управляващото дружество Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, може да започне да предлага на територията на Република България един клас ценни книжа на подфонд JAPAN EQUITY на инвестиционното дружество AMUNDI FUNDS.


На Българска фондова борса преобладаваше негативното настроение във вторник, а

На Българска фондова борса преобладаваше негативното настроение във вторник, а ...

......... Именно „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АДСИЦ се оказа и най-печелившото дружество във вторник, след като акциите му поскъпнаха с 0,9%. Най-много от стойността на акциите си в рамките на сесията загуби „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ – 1,9%. „Индустриален Холдинг България“ АД отчете спад в цената на книжата си с 1%. 


Производителят на батерии и акумулатори „Монбат“ АД ще разпредели 4

Производителят на батерии и акумулатори „Монбат“ АД ще разпредели 4 ...

......... дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2018 г. за членовете на СД в общ размер на до 500 хил. лв., както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете на СД в рамките на гласувания дивидент. За последните дванадесет месеца акциите на „Монбат“ поевтиняват с 26,29% до 6.450 лв. за брой. 


Горнооряховския производител на сладкарски изделия „Захарни заводи“ АД ще предложи

Горнооряховския производител на сладкарски изделия „Захарни заводи“ АД ще предложи ...

......... реализирана през 2017 г. в размер на 940,8 хил. лв. беше отнесена във фонд „Резервен“. За последните дванадесет месеца акциите на „Захарни заводи“ поевтиняха с 43,98% до 2, 80 лв. за акция цена на отваряне на сесията на 15 май, когато за последно е имало сделки с книжата на дружествата. 


Индексите на Българска фондова борса не успяха да намерят единна

Индексите на Българска фондова борса не успяха да намерят единна ...

......... компания в първата сесия за седмицата се оказа „София Комерс – Заложни къщи“, чиито обикновени акции поскъпнаха с 2,6%. „Доверие Обединен Холдинг“ отчете ръст в цената на книжата си с 2,2%. Най-много поевтиняха акциите на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ – с 2,6%, следвани от книжата на „Химимпорт“ АД – с 1,4%. 


Българският търговец на лекарства „Софарма Трейдинг“ е подписал договор за

Българският търговец на лекарства „Софарма Трейдинг“ е подписал договор за ...

......... София.Още по тематаОвластяват „Софарма трейдинг“ за увеличение на капитала със 7 млн. акции Договорът е бил подписан още на 30 април, обявиха от болницата по-рано днес, цитирани от SeeNews. “Софарма Трейдинг“ e представила единствената оферта в процедурата за възлагане на поръчката. Компанията е подразделение на българския производител на лекарства „Софарма“.


Индексите на Българска фондова борса не успяха да намерят единна

Индексите на Българска фондова борса не успяха да намерят единна ...

......... две дружества излязоха на плюс за седмицата. Акциите на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ и на „Стара планина холд“ поскъпнаха съответно със 7,18% и 1,72%. От сините чипове пет регистрираха загуби на седмична база. Най-много от стойността на книжата си загуби „Сирма Груп Холдинг“ - 4,73%, следвана от „Химимпорт“ - с 2,54%. 


През последните седмици родният фондов пазар запазва негативния си тренд

През последните седмици родният фондов пазар запазва негативния си тренд ...

......... възможно да се стигне и до предсрочни парламентарни избори по-късно тази година. Това обаче надали ще доведе до масирани разпродажби на акциите на БФБ. Рисковите играчи отдавна не са фактор на местния пазар, а големите пакети от акции се държат от институционални инвеститори с дългосрочен хоризонт", обобщава Димитров пред Investor.bg.


Комисията за финансов надзор вписва емисия акции в регистъра на

Комисията за финансов надзор вписва емисия акции в регистъра на ...

......... искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за промени в устава на дружеството.   Изпратено е писмо и до „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ, гр. София, с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение за промени в устава на дружеството.


Индексите на Българска фондова борса отчетоха ръстове в четвъртък, но

Индексите на Българска фондова борса отчетоха ръстове в четвъртък, но ...

......... „М+С Хидравлик“ и „Градус“ АД отчетоха ръст в цената на книжата си съответно с 1,3% и 1,1%. Сред най-големите губещи в рамките на сесията се наредиха акциите на „Българска фондова борса“ - 7,8%. Книжата на „Агрия груп холдинг“ АД загубиха 2,8% от стойността си, а тези на „Корадо-България“ - 1,4%.


„Стара планина холд“ ще разпредели сред акционерите си дивидент в

„Стара планина холд“ ще разпредели сред акционерите си дивидент в ...

......... „Стара планина холд“ е овластен да избере инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване, както и да определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване. За последните дванадесет месеца акциите на „Стара планина холд“ поевтиняват с 23,18% до 5,850 лв. цена на отваряне при вчерашната сесия.


Варненският земеделски холдинг „Агрия груп холдинг“ АД предлага отново да

Варненският земеделски холдинг „Агрия груп холдинг“ АД предлага отново да ...

......... рапица, през съхранение на земеделска продукция до производство на брашно, фураш и олио. Също така търгува със земеделски продукти и купува земеделска земя в Североизточна България.Акциите на „Агрия груп холдинг“ АД поевтиняват с 21% в последните 12 месеца до 9 лв. за акция и 61 млн. лв. пазарна капитализация.  


Инвеститорите в родния капиталов пазар сякаш бяха свикнали всяко коригирано

Инвеститорите в родния капиталов пазар сякаш бяха свикнали всяко коригирано ...

......... от дружеството. Велина АД отчита приходи то 2,18 млн. лв. за 2018 г., след 2,12 млн. лв. за 2017 г. Нетната печалба за 2018 г. е 6 хил. лв. при 43 хил. лв. за 2017 г. „Велина“ АД оперира „Велина Спа Хотел“ в гр. Велинград, непосредствено до парк Клептуза.  


„Корадо-България“ проведе днес годишно Общо събрание на акционерите си, на

„Корадо-България“ проведе днес годишно Общо събрание на акционерите си, на ...

......... 2018 г., както и отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2018 година. Основните акционери в „Корадо-България" са „Корадо Чехия" с дял от 82,56%, други юридически лица с 15,41% и физически лица с 2,03%. За последните дванадесет месеца акциите на „Корадо-България" поевтиняват с 10,39% до 7,050 лв. на акция.