Мечите настроения взеха превес на Българска фондова борса в четвъртък,

Мечите настроения взеха превес на Българска фондова борса в четвъртък, ...

......... След тях се наредиха тези на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ – с ръст от 0,3% в цената си. Най-много от стойността на книжата си в рамките на сесията изгуби „Актив Пропъртис“ АДСИЦ – 1,8%. Акциите на „Спиди“ АД поевтиняха с 1,2%, а на „Фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ – с 1%.


„Шамот“ АД, дъщерно дружество на „Синергон холдинг“ АД, е подписало

„Шамот“ АД, дъщерно дружество на „Синергон холдинг“ АД, е подписало ...

......... холдинг“ АД вече е с дял от 89,64%, а „Топливо“ АД остава с 10,36%. Акциите на „Синергон холдинг“ АД поевтиняват с 11% в последните 12 месеца до 0,935 лв. за акция и 17,2 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в

Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в ...

......... „София Комерс – Заложни къщи“ АД – 5,2%. Книжата на „КРЗ Одесос“ поскъпнаха с 1,2%. Най-губещата компания в рамките на сесията е „Корадо-България“, чиито акции поевтиняха с 3,8%. „Стара планина холд“ АД и ТБ „Централна кооперативна банка“ АД отчетоха спад в цената на книжата си съответно с 2,9% и 2,2%.


Комисията за финансов надзор попари надеждите на „Котлостроене“ АД за

Комисията за финансов надзор попари надеждите на „Котлостроене“ АД за ...

......... метър. Тя е още по-ниска при цена от 10 лв. на акция, колкото е предложената за увеличението. Основните акционери към 30 юни 2019 г. са „Фаворит холд“ АД с дял от 77,59% и „Аутобохемия“ АД с 9,57%.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Индексите на Българска фондова борса отчетоха ръстове във вторник, като

Индексите на Българска фондова борса отчетоха ръстове във вторник, като ...

......... Лимитед“ АД на стойност 708 хил. лв. Най-голям ръст в цената на акциите си регистрира фармацевтичната компания „Софарма“ АД – 1,2%. След нея се нарежда „Експат имоти“ АДСИЦ, чиито книжа поскъпват с 0,4%. Акциите на „Доверие Обединен Холдинг“ АД и ТБ „Първа инвестиционна банка“ поевтиняват съответно с 3,3% и 1,3%.


„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ организира уебинар на 18

„Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ организира уебинар на 18 ...

......... с 4,17% в последните 12 месеца до 2 лв. за акция и 69 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,0996096 лв., с което общата доходност достига около 9%.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в дружеството.Индексите на Българска фондова борса (БФБ) започват седмицата на червена

Индексите на Българска фондова борса (БФБ) започват седмицата на червена ...

......... наредиха „Актив Пропъртис“ АДСИЦ и „София Комерс – Заложни къщи“ АД (обикновени акции) със съответно 1% и 0,9%. Най-много от стойността на акциите в рамките на сесията загуби „Албена“ АД – 2,9%. Книжата на „Софарма“ АД поевтиняха с 1,2%, а на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ – с 1%.


Слаб ли е туристическият сезон? Вече има и отчети на

Слаб ли е туристическият сезон? Вече има и отчети на ...

......... дейността си през последната четвърт на годината и в края на 2018 г. остава с печалба от едва 195 хил. лв. Ако през тази година тя е с 511 хил. лв. по-малка, компанията ще излезе на загуба.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни кнжа.


Българската фондова борса завърши последната сесия от седмицата разнопосочно. Индексът

Българската фондова борса завърши последната сесия от седмицата разнопосочно. Индексът ...

......... в цената на акциите си на седмична база. Най-печелившата компания за седмицата е „Еврохолд България“ АД, чиито акции поскъпнаха с 5%, следвана от „Доверие Обединен Холдинг“ АД с ръст от 4,05% и „Холдинг Варна“ AД с 2,11%. Най-много от стойността на книжата си изгуби ТБ „Първа Инвестиционна Банка“ - 1,32%.


"Стара планина холд" АД изкупи 105 000 собствени акции, или

"Стара планина холд" АД изкупи 105 000 собствени акции, или ...

......... 5,05 лв. за акция в последната сделка вчера и 106 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0.242105 лв. на ценна книга. Основните активи на холдинга са участия в капитала на "М+С Хидравлик" АД, "Хидравлични елементи и системи" АД, "Елхим-Искра" АД и "Българска роза" АД гр. Карлово.


На Българска фондова борса (БФБ) преобладаваше позитивното настроение в четвъртък,

На Българска фондова борса (БФБ) преобладаваше позитивното настроение в четвъртък, ...

......... с 5,6%. „Чайкафарма висококачествени лекарства“ АД регистрира ръст в цената на книжата си с 1%, а „Софарма“ АД – с 0,9%. Най-много поевтиняха акциите на „Стара планина холд“ АД – с 2,9%. „М+С Хидравлик“ АД и „Спиди“ АД регистрираха спад в цената на книжата си съответно с 2,5% и 0,8%.Вчера бяха сключени сделки за блокиращ пакет от 4,62% в

Вчера бяха сключени сделки за блокиращ пакет от 4,62% в ...

......... на броя акции. За Investor.bg Огнян Николов каза, че не е продавач във вчерашните сделки. Нетната печалба на „Хидропневмотехника“ АД се повишава с 15% на годишна база до 226 хил. лв. за деветмесечието на 2019 г. Продажбите са нагоре със 7% на годишна база до 3,72 млн. лв.    


Индексите на Българска фондова борса (БФБ) регистрираха ръстове по време

Индексите на Българска фондова борса (БФБ) регистрираха ръстове по време ...

......... на „Кепитъл Консепт Лимиред“ АД мина оборот от 1 млн. лв. Най-голям ръст в днешната сесия беше отчетен по позицията на „Хидропневмотехника“ АД – 220%. Акциите на „Холдинг Варна“ поскъпнаха с 3,2%, а на „Корадо-България“ АД – с 3,1%. Книжата на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД поевтиняха с 1,8%.


„Адванс Терафонд“ АДСИЦ отчита 27% ръст на печалбата на годишна

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ отчита 27% ръст на печалбата на годишна ...

......... последните 12 месеца до 1,92 лв. за акция и 163 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е брутен дивидент от 4,7 ст. на акция, с което общата доходност е положителна.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Негативното настроение преобладаваше на Българска фондова борса във вторник, но

Негативното настроение преобладаваше на Българска фондова борса във вторник, но ...

......... 1,4%. След тях се наредиха тези на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ с ръст от 1%. Най-много от стойността на акциите си във вторник изгуби „Трейс Груп Холд“ АД – 3%. „Актив Пропъртис“ АДСИЦ и „Спиди“ АД регистрираха спад в цената на книжата си съответно с 1,9% и 0,8%.


„Софарма“ АД отчита 21% ръст на печалбата на годишна база

„Софарма“ АД отчита 21% ръст на печалбата на годишна база ...

......... Молдова, чрез „Доверие обединен холдинг“ АД, в което притежава 33%. Съществено участие за компанията е и дъщерното дружество „Софарма Трейдинг“ АД, което формира значителен дял в консолидираните продажби.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на „Софарма“ АД.Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в

Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в ...

......... с 6,9%. „Индустриален Холдинг България“ и „Химимпорт“ регистрираха ръст в цената на книжата си съответно с 2% и 1,2%. Най-много от стойността на акциите си изгуби „Алтерко“ АД – 4,6%. Книжата на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ поевтиняха с 2%, а на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – с 1%.


Оборотът на БФБ е 34,3 млн. лв. през октомври 2019

Оборотът на БФБ е 34,3 млн. лв. през октомври 2019 ...

......... книжата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД - 180, следвано от „Доверие обединен холдинг“ АД със 172, „Химимпорт“ АД със 162, „Трейс груп холд“ АД със 146, „ПИБ“ АД със 135 и други. През октомври 2019 г. SOFIX се понижи с 2,2% до 556,84 пункта, което е близо до тригодишно дъно.


Водещият индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX за втори

Водещият индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX за втори ...

......... сключиха с акциите на Трейс Груп Холд – 30, при дневен оборот от малко над 36 хил. лева и ръст на цената от малко над 3%. Днес компанията обяви неконсолидирания си отчет за деветмесечието, според който печалбата за периода се увеличава с 31% на годишна база до 13,2 млн. лева.


Акциите на „Трейс груп холд“ АД поскъпнаха с 8% до

Акциите на „Трейс груп холд“ АД поскъпнаха с 8% до ...

......... 32% на годишна база до 33,3 млн. лв. В последната година акциите на „Трейс груп холд“ АД поскъпват по-малко отколкото за последната седмица или с 1,85% до 3,3 лв. за акция и 79,9 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Бичите настроения се завърнаха на Българска фондова борса в четвъртък,

Бичите настроения се завърнаха на Българска фондова борса в четвъртък, ...

......... Лимитед“ АД мина половината от оборота. Най-печелившата компания в рамките на днешната сесия е „ЧЕЗ Електро България“ АД, чиито акции поскъпнаха с 19,2%. „Холдинг Света София“ АД отчете ръст в цената на книжата си с 9,6%. Акциите на „Алкомет“ АД поевтиняха с 0,6%, а на „Химимпорт“ АД – с 0,3%.


„Топливо“ АД увеличава загубата с 8% на годишна база до

„Топливо“ АД увеличава загубата с 8% на годишна база до ...

......... а „Топливо“ АД остава с 10,36%. Акциите на „Топливо“ АД поевтиняват с 20% в последните 12 месеца до 2,8 лв. за акция и 15 млн. лв. пазарна капитализация.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът има една акция в капитала на дружеството.  


Негативно настроение, но и по-голям оборот беляза търговията на Българска

Негативно настроение, но и по-голям оборот беляза търговията на Българска ...

......... акции на „София Комерс – Заложни къщи“ отчетоха ръст в цената си с 1,9%, а тези на „Еврохолд България“ - с 1,2%. Най-голям спад в сряда беше регистриран при „ЦКБ Риъл Истейт Фонд“ АДСИЦ – 5,5%. Акциите на „Инвестор.БГ“ АД поевтиняха с 1,2%, а на „Етропал“ АД – с 0,9%.


Шуменският производител на алуминиеви изделия „Алкомет“ АД отчита 31% спад

Шуменският производител на алуминиеви изделия „Алкомет“ АД отчита 31% спад ...

......... е домакинското алуминиево фолио. Акциите на „Алкомет“ АД поевтиняват с 36,51% в последните 12 месеца до 8 лв. за акция и 144 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,151197 лв. на ценна книга.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


През годините емитентите на капиталовия ни пазар изпитваха затруднения, с

През годините емитентите на капиталовия ни пазар изпитваха затруднения, с ...

......... ефективен пазар на капитали и финансови инструменти, е много важно да се консолидират усилията на всички заинтересовани институции – от една страна, регулаторът КФН и държавата, в лицето на Министерството на финансите, а от друга страна, участниците: БФБ, банки, небанкови инвестиционни посредници, управляващи дружества, пенсионни фондове”, убеден е доц. Моравенов.


SOFIX удари ново 3-годишно дъно, след като днес се понижи

SOFIX удари ново 3-годишно дъно, след като днес се понижи ...

......... лв. Нагоре поеха акциите на „ЦКБ“ АД - с 2,28% до 1,57 лв., на „ПИБ“ АД - с 1,99% до 3,08 лв., и на „Холдинг Варна“ АД - с 0,53% до 38 лв. за ценна книга.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.  


Акционерите на „Алтерко“ АД гласуваха брутен дивидент от 0,18 лв.

Акционерите на „Алтерко“ АД гласуваха брутен дивидент от 0,18 лв. ...

......... (когато са били 4 млн. лв.). Акциите на „Алтерко“ АД поскъпват с 60% в последните 12 месеца до 3,18 лв. за акция и 47,7 млн. лв. пазарна капитализация. Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


SOFIX отстъпи с 0,22% до 560,16 пункта в днешната търговска

SOFIX отстъпи с 0,22% до 560,16 пункта в днешната търговска ...

......... до 2,04 лв. и при „Монбат“ АД с 0,79% до 6,3 лв. До сряда (30 октомври) е срокът за публикуване на неконсолидираните отчети на публичните дружества за деветмесечието на 2019 г. и това може да раздвижи търговията.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


„Монбат“ АД отчита консолидирана печалба преди данъци от 14,4 млн.

„Монбат“ АД отчита консолидирана печалба преди данъци от 14,4 млн. ...

......... поевтиняват с 9,93% за последните 12 месеца до 6,35 лв. за акция и 248 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,10256 лв. на ценна книга.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Днешната сесия донесе повече от страстна търговия с акциите на

Днешната сесия донесе повече от страстна търговия с акциите на ...

......... 1,18% до 1,71 лв. Силни спадове отчетоха книжата на „Сирма груп холдинг“ АД с 5,67% до 0,665 лв., „Доверие обединен холдинг“ АД с 4,4% до 3,04 лв. и „Първа инвестиционна банка“ АД с 3,21% до 3,02 лв.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


„Актив Пропъртис“ АДСИЦ отчита 0,57 лв. печалба на акция за

„Актив Пропъртис“ АДСИЦ отчита 0,57 лв. печалба на акция за ...

......... 4,6 млн. лв. Също така инженерен корпус в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, оценен на 1,09 млн. лв. и общежитие „Добре дошли“ в гр. Плевен, ул. Сторгозия 187, оценено на 1,14 млн. лв. и други.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.  


Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в

Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в ...

......... с 3%. „Чайкафарма висококачествени лекарства“ АД регистрира ръст в цената на книжата си с 1%. Най-губещото дружество се оказа „Български фонд за дялово инвестиране“ АД след спад в цената на акциите му с 9,1%. Книжата на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД поевтиняха с 3,8%, а на „Корадо-България“ АД – с 3,1%.


Обезсилване на 227 685 обикнвени акции на „София Комерс –

Обезсилване на 227 685 обикнвени акции на „София Комерс – ...

......... лв. за акция и 12,72 млн. лв. капитализация. Освен това е разпределен и брутен дивидент от 0,35 лв. на акция, с което цената на акциите отчита още по-голям ръст.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Повечето индекси на Българска фондова борса записаха загуби в сряда,

Повечето индекси на Българска фондова борса записаха загуби в сряда, ...

......... „София Комерс – Заложни къщи“ АД и тези на „Чайкафарма висококачествени лекарства“ отчетоха ръст в цената си с по 1%. Най-голям спад беше регистриран при книжата на „Първа инвестиционна банка“ АД -  6,4%. Акциите на „Стара планина холд“ АД поевтиняха с 2,8%, а тези на „Химимпорт“ АД – с 1,8%.


Управителният съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД свиква общо събрание

Управителният съвет на „ЧЕЗ Електро България“ АД свиква общо събрание ...

......... или дъщерно дружество. Все пак 1/3 от акционерите в „ЧЕЗ Разпределение“ са външни лица, несвързани с чешката CEZ. Вторият въпрос е дали тези общи събрания говорят за намаляване шанса да бъде сключена сделка с „Еврохолд“ или просто илюстрират очаквано забавяне на сделката, което налага вземане на решения от текущ характер.


Мрачното настроение преобладаваше на Българска фондова борса във вторник, а

Мрачното настроение преобладаваше на Българска фондова борса във вторник, а ...

......... поскъпнаха с 5%. „М+С Хидравлик“ АД и „Стара планина холд“ отчетоха ръст в цената на книжата си съответно с 1,7% и 0,9%. Най-голям спад беше регистриран при акциите на „Сирма Груп Холдинг“ АД – 4,3%. Книжата на „Доверие Обединен Холдинг“ поевтиняха с 2,5%, а на „Етропал“ АД – с 0,9%.


Казанлъшкият производител на хидравлика „М+С Хидравлик“ обяви 25% ръст на

Казанлъшкият производител на хидравлика „М+С Хидравлик“ обяви 25% ръст на ...

......... основно за износ. Акциите на „М+С Хидравлик“ АД поевтиняват с 23% за последните 12 месеца до 6 лв. за акция и 237 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,3 лв. за ценна книга.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Сесията в понеделник на Българска фондова борса завърши с преобладаващо

Сесията в понеделник на Българска фондова борса завърши с преобладаващо ...

......... Най-печелившата компания в първата сесия за седмицата е „Стара планина холд“, чиито акции поскъпнаха с 1%. „Велграф Асет Мениджмънт“ АД отчете ръст в цената на книжата си с 0,5%. Най-много от стойността на акциите си за деня загуби „М+С Хидравлик“ АД – 1,6%. Книжата на „Софарма“ АД поевтиняха с 0,6%. 


"Елана Агрокредит“ АД е финансирало сделки за 2,39 млн. лв.

"Елана Агрокредит“ АД е финансирало сделки за 2,39 млн. лв. ...

......... лв. Акциите на дружеството поевтиняват с 1,74% за последните 12 месеца до 1,163 лв. за акция и 41,4 млн. лв. пазарна капитализация. С разпределения дивидент доходността е положителна.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в капитала на „Елана Агрокредит“ АД.


За никого от четящите Investor.bg не е тайна, че от

За никого от четящите Investor.bg не е тайна, че от ...

......... От нас зависи и има редица начини да раздвижим и надградим БФБ. Нужна е само смелост.Владислав Панев е финансист, съпредседател на Зелено движение и кандидат за общински съветник от листата на "Демократична България" на предстоящите избори. p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }


„Трейс груп холд“ АД е продала 63,25% от капитала на

„Трейс груп холд“ АД е продала 63,25% от капитала на ...

......... 2019 г. са 133 млн. лв. при спад с 10% на годишна база. Консолидираната печалба за групата обаче е нагоре с 294% до 6,4 млн. лв. Акциите на „Трейс груп холд“ АД поевтиняват със 7,93% в последните 12 месеца до 3,02 лв. за акция и 73,08 млн. лв. пазарна капитализация.


SOFIX отчете дневен ръст с 0,84% до 563,67 пункта, но

SOFIX отчете дневен ръст с 0,84% до 563,67 пункта, но ...

......... 3,35 лв. и на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ с 0,98% до 2,06 лв. Надолу бяха акциите на „ЦКБ“ АД с 1,3% до 1,52 лв. и на „Елана Агрокредит“ АДСИЦ с 0,88% до 1,13 лв.Материалът е с инфрмационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.  


Индексите на Българска фондова борса приключиха сесията в сряда на

Индексите на Българска фондова борса приключиха сесията в сряда на ...

......... АД за 880,7 хил. лв. Най-печелившата компания за деня е „Чайкафарма висококачествени лекарства“ с ръст в цената на книжата си с 1,5%. Най-много от стойността на акциите си загуби „Актив Пропъртис“ АДСИЦ -  4,9%. Книжата на „Синергон Холдинг“ АД и „Стара планина холс“ АД поевтиняват съответно с 2,6% и 1,9%.


„Адванс Терафонд“ АДСИЦ остава без продажби на земи и през

„Адванс Терафонд“ АДСИЦ остава без продажби на земи и през ...

......... На общо събрание през октомври 2019 г. акционерите на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ гласуваха фондът да може да участва в капитала на дружества, което е нов етап в развитието му.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава 1 акция в капитала на дружеството.


Търговията на Българска фондова борса в сряда премина под знака

Търговията на Българска фондова борса в сряда премина под знака ...

......... имоти България“ АДСИЦ, чиито акции поскъпнаха с 1%. „Трейс Груп Холд“ отчете ръст в цената на книжата си с 0,7%. Най-много от стойността на акциите си във вторник изгуби „Доверие Обединен Холдинг“ АД – 3,7%. Книжата на „Софарма Трейдинг“ АД и „КРЗ Одесос“ АД поевтиняха съответно с 2,4% и 1,5%.


Доц. д-р Маню Моравенов е член на Съвета на директорите

Доц. д-р Маню Моравенов е член на Съвета на директорите ...

......... пазара за растеж BEAM и в последствие за многостранната платформа. На MTF могат да се търгуват деривати, за които не е нужна клирингова къща или централен контрагент, тъй като тя не е регулиран пазар. В случай, че се появи подобен интерес и виждаме икономически потенциал в него, ще я задействаме.


Индексите на Българска фондова борса в понеделник не намират единна

Индексите на Българска фондова борса в понеделник не намират единна ...

......... Консепт Лимитед“ АД на стойност 584 хил. лв. Най-печелившата компания в понеделник е „Стара планина холд“ АД, чиито акции поскъпнаха с 0,09%. Книжата на „Синергон Холдинг“ пък загубиха най- много от стойността си – 4%. Акциите на „Централна кооперативна банка“ поевтиняха с 3,5%, а на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ с 0,8%.


Настъпва нов етап в развитието на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, защото

Настъпва нов етап в развитието на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ, защото ...

......... Терафонд“ АДСИЦ запазват цените си от около 1,935 лв. в последните 12 месеца, като самата цена намалява с 2,76%, но е разпределен брутен дивидент от 0,047 лв. на акция.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава 1 акция в капитала на дружеството.


Седмицата приключи с оборот на компаниите от SOFIX за само

Седмицата приключи с оборот на компаниите от SOFIX за само ...

......... лв. В четвъртък Комисията за финансов надзор издаде лиценз на Expat Bulgaria Short SOFIX. Очакваме до няколко седмици той да набере 100 000 лв. първоначален капитал и да се регистрира за търговия на БФБ през декември, заяви в интервю за Investor.bg Николай Василев, управляващ партньор в УД Експат Капитал.  


Николай Василев е бил член на две правителства на Република

Николай Василев е бил член на две правителства на Република ...

......... Много талантливи финансисти в България ще изпреварят в знанията си и опита си колегите си от други държави в региона, защото ще са търгували инструменти, каквито там няма • Ще се развие пазар на вземане и даване на акции назаем, какъвто досега почти няма, а това също е полезна стъка


Повечето индекси на Българска фондова борса записаха спадове в четвъртък,

Повечето индекси на Българска фондова борса записаха спадове в четвъртък, ...

......... оборот премина по позицията на „Софарма Трейдинг“ АД – 18,4 хил. лв. след сключени 9 сделки. Най-губещата компания в рамките на сесията се оказа „Сирма Груп Холдинг“ АД, чиито акции поевтиняха с 3,5%. „Софарма Трейдинг“ отчете спад в стойността на книжата си с 3,1%, а „Албена“ АД – с 1%. 


Трябва да се намери спойката между търсене и предлагане при

Трябва да се намери спойката между търсене и предлагане при ...

......... го правят“. Доц. Моравенов съобщи, че трябва да се намери адекватната формула за т.нар. "спящи акции". Мартин Димитров от ПФБК прогнозира, че приемането на България в еврозоната също може да е „силна новина за чуждестранните инвеститори“.*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка, или продажба на активи.


Директорските покупко-продажби на акции от „М+С Хидравлик“ АД продължават.  Вчера

Директорските покупко-продажби на акции от „М+С Хидравлик“ АД продължават.  Вчера ...

......... вземането на основните решение. Акциите на „М+С Хидравлик“ АД поевтиняват с 22% в последните 12 месеца до 6,15 лв. за акция и 243 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,3 лв. на акция.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Негативните настроение продължават да властват на Българска фондова борса и

Негативните настроение продължават да властват на Българска фондова борса и ...

......... UCITS ETF повишиха стойността си със 7,1%, а на  БТФ Expat Poland WIG 20 UCITS ETF – с 3,2%. В същото време сред най-губещите се наредиха други два борсово търгувани фонда -  БТФ Expat Czech PX UCITS ETF и  БТФ Expat Hungary Bux UCITS ETF със съответно 7,7% и 6,4%. 


Пловдивската компания „Томов Девелопмент“ ЕООД е придобила 93,99% от капитала

Пловдивската компания „Томов Девелопмент“ ЕООД е придобила 93,99% от капитала ...

......... за първото полугодие на 2019 г., спрямо минус 82 хил. лв. за същия период на 2018 г. Приходите за полугодието на 2019 г. са 880 хил. лв., спрямо 961 хил. лв. за същия период на миналата година.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Мрачните настроения преобладаваха на Българската фондова борса (БФБ), макар че,

Мрачните настроения преобладаваха на Българската фондова борса (БФБ), макар че, ...

......... 9%. Акциите на „Доверие Обединен Холдинг“ поскъпнаха с 1,8%, а на „Софарма“ АД – с 0,3%. Най-губещата компания в рамките на сесията се оказа „Елана Агрокредит“ АД, чиито книжа поевтиняха с 1,7%. „Стара планина холд“ АД и „Булленд инвестмънтс“ АДСИЦ регистрираха понижение в цената на книжата си с по 0,9%. 


Фармацевтичната компания „Софарма“ АД отчита 31% ръст на продажбите на

Фармацевтичната компания „Софарма“ АД отчита 31% ръст на продажбите на ...

......... поевтиняват със 17,53% до 3,34 лв. за акция и 450 млн. лв. пазарна капитализация. Изплатен е и брутен дивидент от 0,05 лв. на акция през есента на 2018 г.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.


Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в

Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в ...

......... и „Фонд за недвижими имоти“ АДСИЦ регистрираха ръст в цената на книжата си съответно с 3,1% и 0,5%. Най-много от стойността на акциите си в понеделник загуби „Юрий Гагарин“ АД – 8,3%. Акциите на „София Комерс - Заложни къщи“ поевтиняха с 2,9%, а на „М+С Хидравлик“ АД – с 1,6%. 


Фондовете на „Алианц България“ са продали част от акциите си

Фондовете на „Алианц България“ са продали част от акциите си ...

......... акция в края на септември 2019 г. Последва успокояване на търговията и последната сделка от 4 октомври 2019 г. е при цена от 5,35 лв. за ценна книга.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на „Стара планина холд“ АД.


SOFIX се понижи с 2,02% през седмицата, финиширайки на 563,02

SOFIX се понижи с 2,02% през седмицата, финиширайки на 563,02 ...

......... се наредиха „Доверие обединен холдинг“ АД с 87 сделки, „Софарма“ АД с 82, „Софарма Трейдинг“ АД с 53, „Химимпорт“ АД с 51 и „Стара планина холд“ АД с 42.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в някои от изброените дружества.


Адванс Източна Европа – една от взаимните схеми на Карол

Адванс Източна Европа – една от взаимните схеми на Карол ...

......... турският е с най-висока чувствителност към настроенията към развиващи се пазари, като повишаването на рисковата толерантност би довело до сериозно поскъпване на турските акции. Данните към края на третото тримесечие показват, че  българските управляващи дружества управляват 1,62 млрд.лв, като през септември активите на българските взаимни фондове се увеличават с 13,58 млн. лв.   


Оборотът на „Българска фондова борса“ АД се увеличава с 84%

Оборотът на „Българска фондова борса“ АД се увеличава с 84% ...

......... със 195, „Доверие обединен холдинг“ АД със 193, „Стара планина холд“ АД също със 193, „Софарма Трейдинг“ АД със 182 и други. Поради високия оборот и брой сделки при „Стара планина холд“ АД и „М+С Хидравлик“, е възможно те да се върнат в SOFIX още през март 2020 г.  


Индексите на Българска фондова борса не успяха да се отърват

Индексите на Българска фондова борса не успяха да се отърват ...

......... на обща стойност 416 хил. лв. Най-голям ръст регистрираха акциите на „Доверие Обединен Холдинг“ - 0,6%. Най-губещата компания в рамките на сесията е „Актив Пропъртис“ АДСИЦ, чиито книжа поевтиняха с 11,7%. „Агрия груп холдинг“ отчете спад в стойността на книжата си с 9,7%, а „Юрий Гагарин“ АД – със 7,9%.


Индексите на Българска фондова борса приключиха днешната сесия на червена

Индексите на Българска фондова борса приключиха днешната сесия на червена ...

......... поскъпнаха с 2,8%. „Индустриален холдинг България“ и „Софарма имоти“ АДСИЦ регистрираха ръст в цената на книжата си съответно с 2% и 0,8%. Най-голяма загуба в рамките на сесията записа „Алкомет“ АД – 3,7%. Акциите на „Централна кооперативна банка“ АД поевтиняха с 1,9%, а на „М+С Хидравлик“ АД – с 1,6%. 


Нов опит за издаване на акции в полза на мениджърите

Нов опит за издаване на акции в полза на мениджърите ...

......... продажби за първите шест месеца на тази година са 777 хил. лв., спрямо 912 хил. лв. година по-рано. Собственият капитал към 30 юни 2019 г. е 5,7 млн. лв. или по 24 лв. на ценна книга.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.  


Акциите на „Стара планина холд“ АД поскъпнаха с 11% за

Акциите на „Стара планина холд“ АД поскъпнаха с 11% за ...

......... последните 12 месеца до 111,3 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,242105 лв., с което спадът в цената на акциите реално е по-нисък.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на "Стара планина холд" АД.


Негативните настроения преобладаваха на Българска фондова борса във вторник, като

Негативните настроения преобладаваха на Българска фондова борса във вторник, като ...

......... АД и „Тексим Банк“ регистрираха ръст в цената на книжата си съответно с 0,9% и 0,7%. Най-много от стойността на акциите си в рамките на сесията загуби „Агрия груп холдинг“ АД – 2,5%. Книжата на „Спиди“ АД поевтиняха с 2%, а на ТБ „Централна кооперативна банка“ АД – с 1,3%. 


Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в

Индексите на Българска фондова борса не намериха единна посока в ...

......... на „Велина“ АД, доведоха и до ръст в цената им с 200%. Акциите на „Химснаб България“ АД поскъпнаха със 7%, а на „Софарма Трейдинг“ АД – с 3,2%. Сред губещите дружества в понеделник се наредиха „Холдинг Варна“ АД и „Стара планина холд“, чиито акции поевтиняха съответно с 4,6% и 2,7%. 


Expat SOFIX ETF натрупа три години борсова история след старта

Expat SOFIX ETF натрупа три години борсова история след старта ...

......... покрива над 50 пазара в цял свят чрез връзките си с Clearstream и SIX SIS и има директни връзки с централните депозитари на Австрия, Чехия, Естония, Литва, Латвия, Полша, Словакия, Словения, Румъния, а от скоро и България.Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.


Оптимизмът на Българска фондова борса се задържа и в петък,

Оптимизмът на Българска фондова борса се задържа и в петък, ...

......... други седем от сините чипове се радват на ръстове. Най-печелившата компания за седмицата е „Индустриален Холдинг България“, чиито акции поскъпнаха с 1,96%, следвана от „Холдинг Варна“ и „Химимпорт“ със съответно 1,55% и 1,19%. Най-много от стойността на книжата си изгубиха „Албена“ АД и „Сирма Груп Холдинг“ АД – по 1,39%.