Европейската комисия е одобрила още 210 млн. лв. за ремонт

Европейската комисия е одобрила още 210 млн. лв. за ремонт ...

......... млн. лв. вече е приключило. В резултат 5 716 лица се обучават и работят в модернизираните 21 образователни институции. Изменението на програмата е предложено след извършен вътрешен анализ по изпълнението й от Управляващия орган в МРРБ и е одобрено от Комитета за наблюдение и от Министерския съвет, посочва още БТА.


Посланиците към Европейския съюз (ЕС) одобриха споразумение с Европейския парламент

Посланиците към Европейския съюз (ЕС) одобриха споразумение с Европейския парламент ...

......... 2016 г. като част от плана за действие на ЕС за кръговата икономика. Една от основните цели е да се насърчи широкомащабното производство на торове от вътрешни за ЕС органични или вторични суровини в съответствие с модела на кръгова икономика, като отпадъците се преобразуват в хранителни елементи за селскостопанските култури.


Министрите на страните от Европейския съюз (ЕС) трябва да допуснат

Министрите на страните от Европейския съюз (ЕС) трябва да допуснат ...

......... през юни 2011 г. и оттогава няколко пъти потвърди позицията си. Сега двете страни прилагат Шенгенските правила, като проверки се извършват на вътрешните граници на двете страни. Окончателното решение дали двете страни могат да станат част от Шенгенското пространство трябва да бъде взето чрез единодушно гласуване в Съвета на ЕС.


Българските автомобилни превозвачи подготвят протест в Брюксел заради новия Пакет

Българските автомобилни превозвачи подготвят протест в Брюксел заради новия Пакет ...

......... се пререгистрират във Франция и Германия. Според Ангел Траков протестът може да е с човешко присъствие или с автомобили. Росен Желязков обеща в началото на януари да бъде в Брюксел, за да лобира за българската позиция. Превозвачите заплашиха, че ако протестите не помогнат, ще поискат „референдум за излизане от Европа“. 


Европейският парламент обсъди снощи доклада на евродепутата Сергей Станишев за

Европейският парламент обсъди снощи доклада на евродепутата Сергей Станишев за ...

......... Според него, ако бъдем приети само по въздух и по вода без сухоземни граници, това ще бъде Пирова победа. Това означава, че ще има голям имиджов ефект за ГЕРБ, но това също ни води на мисълта, че ще има много пренебрежително малък икономически и социален ефект върху България, обясни Неков.


Сто и тринадесет български общини ще получат ваучери от Европейската

Сто и тринадесет български общини ще получат ваучери от Европейската ...

......... за предоставяне на ваучер с Комисията. Списъкът с всички печеливши български общини е публикуван на страницата на МТИТС. МТИТС ще продължава да оказва съдействие както на общините, които са спечелили в отминалия конкурс, така и на тези, които ще участват в следващите конкурси, предстоящи до 2020 г., допълниха от министерството.Седем общини вече кандидатстват с проекти срещу мръсния въздух -

Седем общини вече кандидатстват с проекти срещу мръсния въздух - ...

......... газ, електричество, пелети или свързване към топлофикационна или газоразпределителна мрежа. Като крайна алтернатива (когато всички други опции са неприложими или изчерпани) е допустима и подмяната на старите печки с модерни уреди на дърва или въглища, които отговарят на техническите параметри за екодизайн. Срокът за изпълнение на дейностите е 54 месеца.


Подпомагането за нормално потребление на вода от  социално слабите граждани

Подпомагането за нормално потребление на вода от  социално слабите граждани ...

......... ВиК“. По думите й обезлюдяването на регионите ще е едно от най-големите предизвикателства пред страната. Малина Крумова бе един от лекторите на организирана във Варна дискусия за кохезионната политика на ЕС след 2020 г. Тя е и участник в групата на високо равнище за опростяване на кохезионната политика на ЕС. 


Евродепутатът Андрей Новаков се надява новият Пакет за мобилност да

Евродепутатът Андрей Новаков се надява новият Пакет за мобилност да ...

......... правили до момента по темата“, обясни той. Пакетът трябва да бъде приет по време на Румънското европредседателство, но страната по думите му е от явните противници на проекта. Затова Новаков се надява той да бъде „забавен или отложен за неопределено време в бъдещето“, особено предвид очакваните протести, включително в Букурещ.


Три години и половина след стартирането на работата по изпълнението

Три години и половина след стартирането на работата по изпълнението ...

......... заместник-министър каза още, че в рамките на настоящия програмен период действията на Управляващия орган са насочени основно към облекчаване на бизнеса в процеса на изпълнение на проекти с европейско финансиране, като това вече се усеща чрез намаляването на административната тежест във всеки един от етапите на проектния цикъл.      


Нова препоръка към България е приел на заседанието си на

Нова препоръка към България е приел на заседанието си на ...

......... на продукцията на вятърна енергия в районите на най-интензивно придвижване на птици, в частност по Черноморието; - да установи строг мораториум за бъдещи турбини и проекти за ветроенергийни паркове в черноморските райони на България, докато докладите по стратегическа екологична оценка и ОВОС споменати в т. 1 и 6, не се изпълнят.Малко над 3 млн. лв., необходими за завършването на пречиствателната

Малко над 3 млн. лв., необходими за завършването на пречиствателната ...

......... стойност на всички обекти там е около 40 млн. лв. Срокът, в който операторът трябва да кандидатства за финансиране по програмата, е 23 април 2019 г. Предвижда се от подобрената ВиК услуга в Сливен, след изпълнение на предвидените в регионалното прединвестиционно проучване обекти, да се възползват над 81 000 души.


Учените отдавна сравняват загубата на пчелните семейства с глобална катастрофа

Учените отдавна сравняват загубата на пчелните семейства с глобална катастрофа ...

......... на поне 60 евро на година. За целта е необходимо в ОСП да се предвидят по около 1 млрд. евро годишно. Това са около 7 на сто от годишния принос на пчелите /основно от опрашване/, който по данни на ЕП е в размер на около 14,2 млрд. евро на година.


Следващата година ще бъде решаваща за изпълнението на големите проекти,

Следващата година ще бъде решаваща за изпълнението на големите проекти, ...

......... „Струма”. Той посочи, че те са обект на засилен мониторинг, както от страна на ЕК, така и от страна на транспортното министерство. „Въпреки че строителните дейности не са стартирали все още, ако имаме подписани договори до няколко месеца, в голяма степен ще изпълним дейностите в допустимия срок”, обобщи Желязков.  


Инсталации за преработка на отпадъци ще бъдат изградени в Карлово,

Инсталации за преработка на отпадъци ще бъдат изградени в Карлово, ...

......... ще обслужва 12 500 жители. Проектът е на стойност 3, 3 млн. лв., като ОПОС осигурява над 2,4 млн. лв. Срокът за приключване на проекта е 24 месеца. С днешните подписвания договорите по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС стават 28,  на обща стойност на безвъзмездната помощ 222 млн. лв.


Износът от Европейския съюз (ЕС) за останалите държави в света

Износът от Европейския съюз (ЕС) за останалите държави в света ...

......... съюза. От 2000 г. насам броят на тези работни места се е увеличил повече от два пъти. Така например повече от 1 млн. работни места в Съединените щати са осигурени по линия на производството на стоки и услуги, които се включват в износа на ЕС чрез световните вериги на доставките.86% от модернизацията на жп отсечката Скутаре – Оризово е

86% от модернизацията на жп отсечката Скутаре – Оризово е ...

......... съобщи още, че шест жп гари по направлението София-Бургас ще бъдат модернизирани. Той обяви началото на проект за 11 млн. лв.  за реконструкция на гарата в Стара Загора. С проекта ще бъде модернизирана и гарата в Нова Загора. Ще бъдат напълно обновени още жп гарите Искър, Казичене, Подуяне и Карнобат.


През 2019 г. ще стартират нови осем схеми за 58

През 2019 г. ще стартират нови осем схеми за 58 ...

......... представлява гъвкав финансов инструмент за подкрепа на политиките", коментира зам.-министърът. Освен развитието на пазара на труда, другото най-значимо по думите й постижение, е, че с нейна помощ се променят и реформират стари институции в нови и модерни услуги, които осигуряват пълноценен начин на живот на пребиваващите в тях хора.  


Изграждането на мини мандри ще може да се подпомага в

Изграждането на мини мандри ще може да се подпомага в ...

......... по реда на кандидатстване. Максималният размер на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 60 000 лева. Допустимите инвестиции ще бъдат за изграждане на обект за преработка (мини мандри) или закупуването на временен обект за търговия с млечни продукти.


Недостигът на средства и дисбалансите в стопанствата забавят биоземеделието в

Недостигът на средства и дисбалансите в стопанствата забавят биоземеделието в ...

......... лимит до 50 хектара. „България има разработен план за развитие на биоземеделието, в който се казва, че до 2020 г. 8% от площите трябва да бъдат биоплощи, и 3% от селскостопанската продукция да бъде био. Не сме достигнали и половината. Защото този план не е обезпечен с финансиране“, казва биопроизводителят.


През 2019 година индикативната работна програма на  Програмата за развитие

През 2019 година индикативната работна програма на  Програмата за развитие ...

......... населени места с лошо качество на водата и чести аварии. Нуждите от инвестиции в селата са огромни, отчете тя и припомни, че ресурсът на програмата е ограничен. До момента са договорени 60% от бюджета на програмата или над 1,6 млрд. евро. Към 1 ноември са разплатени над 680 млн. евро. 


12-тото издание на  Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО през

12-тото издание на  Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО през ...

......... спечели доверието на хилядите земеделски производители с добра организация, разнообразие на представените експонати и лоялни търговци. С всяко следващо издание на БАТА АГРО се регистрира ръст на изложители и посетители, като на 11-тото издание на изложението през 2018 г. бяха заети над 36 600 кв.м. площ от 200 изложители.  


Видинският бизнес е получил одобрение на 47 проекта по Оперативна

Видинският бизнес е получил одобрение на 47 проекта по Оперативна ...

......... банкова гаранция, кредит чрез финансово или имуществено обезпечение и др. Потенциалните бенефициенти по Програмата поискаха по нея да се отчита и регионалната специфика на видинския бизнес за бъдещите процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" и да се финансират и търговия, транспорт, ресторантьорство и хотелиерство и др., посочва още БТА.


Въвеждат се норми за съдържание на сяра, пепел и влага

Въвеждат се норми за съдържание на сяра, пепел и влага ...

......... мерки за справяне с превишенията на нормите за качество на атмосферния въздух, въвеждане на стандарти и определяне на контролен орган по спазването им, разработване на подзаконови нормативни актове и изграждане на система за контрол. Василева подчерта, че в бюджета за догодина има 40 млн. лв. повече за т.нар. енергийно бедни.


Оборотът на предприятията в обувната промишленост и производството на облекло

Оборотът на предприятията в обувната промишленост и производството на облекло ...

......... заплащането на труда, представянето на чужди пазари, недостига на кадри.IndustriAll е федерация на профсъюзи, представляващи както ръчно, така и не-ръчно работещи работници в секторите метал, химикали, енергетика, минно дело, текстил, облекло и обувки и свързаните с тях отрасли и дейности. Те включват 177 национални синдикални организации в 38 европейски страни.


Обезщетенията за закъснения на влаковете над 1 час се увеличават

Обезщетенията за закъснения на влаковете над 1 час се увеличават ...

......... Парламентът настоява правилата да се прилагат и за крайградски железопътни услуги. Позицията на ЕП за преразглеждането на правата на пътниците беше приета с 533 гласа „за“, 37 „против“ и 47 „въздържал се“. Преговорите за окончателния текст на законодателното предложение могат да започнат, след като Съветът на ЕС приеме своята позиция.


Готов е проектът на доклад на Европейския парламент (ЕП) за

Готов е проектът на доклад на Европейския парламент (ЕП) за ...

......... Ипотечен кредит „Сбъдната мечта“ от БАКБ е с нова, по-атрактивна лихваДоходите от заплати нарастват с 9,4%Евродепутатите се заеха с директните плащания за фермеритеНАЙ-ЧЕТЕНИ|НАЙ-КОМЕНТИРАНИБойко Борисов: Няма причина кабинетът да подава оставка11Монополът на „Лукойл“ при акцизните складове е пречка за по-евтините горива6БНБ одобри сделката между Банка ДСК и Societe Generale Експресбанк


293,4 млн. евро ще бъдат инвестирани по линия на Кохезионния

293,4 млн. евро ще бъдат инвестирани по линия на Кохезионния ...

......... влаковете ще достигат скорост между 130 и 160 км/ч по участъка с дължина 293 км. В същото време редица мерки ще доведат до повишаване на безопасността по линията благодарение на новите системи за сигнализация и телекомуникации и заменянето на съществуващите железопътни прелези с 29 надлеза, пешеходен надлез и подлез.  


Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община имат

Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община имат ...

......... при технически срещи през 2018 г. Представителите на ЕК обърнаха внимание днес, че за решаването на проблема с въздуха трябва да се търсят и други мерки и инвестиции извън програмата. Припомняме, че заради системното замърсяване на българските градове с фини прахови частици (ФПЧ) Еврокомисията започна наказателна процедура срещу България.   


Без последователна визия за свързаността в науката, технологиите и образованието

Без последователна визия за свързаността в науката, технологиите и образованието ...

......... проучвания за региона на Югоизточна Европа. Освен оказването на животоспасяващо лечение, проектът предвижда институтът да привлече учени от държавите-членки и от цял свят, които да извършват научни изследвания. Успешното изпълнение на поставените цели ще позволи в бъдеще в Института да се правят и изследвания в областта на приложната ядрена физика. 


Предложената реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.

Предложената реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. ...

......... че се предвиждат по-малко на брой и не дотам ефективни проверки и одити.Как ще се развива земеделието в Европа след 2020 година и какви промени да очакват фермерите в Общата селскостопанска политика (ОСП)? Какви са възможностите за дигитализация в сектора? Разберете на 9 ноември по време на събитието „Клуб Инвестор – Агробизнес.


Приемането, съхранението и раздаването на плодове и мляко в училище

Приемането, съхранението и раздаването на плодове и мляко в училище ...

......... че директори сигнализираха за неуредици около правилата за прилагането на двете схеми.Как ще се развива земеделието в Европа след 2020 година и какви промени да очакват фермерите в Общата селскостопанска политика (ОСП)? Какви са възможностите за дигитализация в сектора? Разберете на 9 ноември по време на събитието „Клуб Инвестор – Агробизнес.  


До 3,3 млн. евро могат да получат българските общини, които 

До 3,3 млн. евро могат да получат българските общини, които  ...

......... 19 248, като 230 са от България. Европейската комисия ще извърши своята селекция на база времето на подаване на формулярите за участие на принципа „първи кандидатствал – първи получил“, отчитайки географския баланс. От всяка страна членка ще бъдат финансирани минимум 15 общини. ЕК предвижда кратки срокове за оценяване на кандидатурите. 


Враца и Мездра ще изградят с еврофинансиране компостираща инсталация, съобщи

Враца и Мездра ще изградят с еврофинансиране компостираща инсталация, съобщи ...

......... получават 1,5 млн. лв. за проекти Инвестицията е над 5,8 млн. лв. със срок на изпълнение 19 месеца. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ осигурява безвъзмездно 4,4 млн. лв. С днешното подписване договорите по ос 2 „Отпадъци“ на програмата стават 26  на обща стойност на безвъзмездната помощ 216 млн. лв.


229 български общини са се регистрирали за участие в конкурса

229 български общини са се регистрирали за участие в конкурса ...

......... Общините ще могат да използват ваучерите за купуване и инсталиране на оборудване или подобряване на вече съществуваща мрежа за безжична интернет връзка в центрове на местния обществен живот. Местните власти трябва да гарантират, че имат възможност да поддържат мрежата и да плащат съответните такси в рамките на минимум 3 години.


Ако бъде въведен таван за земеделските субсидии след 2020 година,

Ако бъде въведен таван за земеделските субсидии след 2020 година, ...

......... във форума  отчетоха, че таванът за директните плащания може да застраши конурентоспособността на кооперативите.Как ще се развива земеделието след 2020 година и какви промени да очакват фермерите в Общата селскостопанска политика (ОСП)? Какви са възможностите за дигитализация в сектора? Разберете на 9 ноември по време на събитието „Клуб Инвестор – Агробизнес.  


Седем държави от Европейския съюз (ЕС) се обединиха в обща

Седем държави от Европейския съюз (ЕС) се обединиха в обща ...

......... да ползва седмичната си почивка с компенсации на място по негов избор. Позицията на седемте държави изразява разочарование от представените компромисни текстове от австрийското председателство за каботажа и международния транспорт. Според позицията тези предложения  водят до фрагментиране на европейския вътрешен пазар. Подготвена е обща декларация, адресирана до австрийското председателство.  


Правилата за получаване на субсидии по мярка 11 „Биологично земеделие“

Правилата за получаване на субсидии по мярка 11 „Биологично земеделие“ ...

......... препоръка към него е с единна информационна система да се подобри контролът по цялата верига.Как ще се развива земеделието след 2020 година и какви промени да очакват фермерите в Общата селскостопанска политика (ОСП)? Какви са възможностите за дигитализация в сектора? Разберете на 9 ноември по време на събитието „Клуб Инвестор – Агробизнес.


гледано: 24   Още видео0 гласа Българските управляващи трябва усърдно

гледано: 24   Още видео0 гласа Българските управляващи трябва усърдно ...

......... разгледа на 13 ноември докладите за напредъка на България и Румъния „Откакто ГЕРБ пое управлението на страната, виждаме как държавата затъва. Има едно отдръпване от реформите", твърди още той. Евродепутатът бе категоричен, че десните политически партии са осъзнали своята грешка на миналите избори и този път ще бъде много по-различно.


С приемането на новия закон за Селскостопанската академия (ССА), започналата

С приемането на новия закон за Селскостопанската академия (ССА), започналата ...

......... отличията на институтите за създадените нови сортове цветя, памук, твърда пшеница, фасул и пипер.Как ще се развива земеделието след 2020 година и какви промени да очакват фермерите в Общата селскостопанска политика (ОСП)? Какви са възможностите за дигитализация в сектора? Разберете на 9 ноември по време на събитието „Клуб Инвестор – Агробизнес".


Капиталът на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД

Капиталът на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД ...

......... извършва дейности по координация и предоставяне на информация на заинтересованите страни с цел по-бързото и успешно реализиране на инвестиционни проекти. Акцент на тази допълнителна дейност са възможностите за комбиниране на финансовите инструменти от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и финансирането по Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ, планът „Юнкер“).


Отпускат се нови 59 млн. евро за проекти по програмата

Отпускат се нови 59 млн. евро за проекти по програмата ...

......... гора. Молдова и четири области от Украйна (Закарпатска, Ивано-Франковска, Одеска и Черновицка област) също могат да участват с финансиране от страна на Европейския инструмент за съседство. Общият размер на средствата възлиза на 263 млн. евро, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, Инструмента за предприсъединителна помощ и национално съфинансиране.  


Инсталацията на София за изгаряне на RDF* горивото от завода

Инсталацията на София за изгаряне на RDF* горивото от завода ...

......... Йоана Христова. Общината разчита на програма “Околна среда” и за подмяна на отоплителните си инсталации на домакинствата, като очаква покана по програмата. Припомняме, че битовото отопление, наред с транспорта, замърсява въздуха с ФПЧ, за което срещу България започна наказателна процедура от страна на ЕК.*RDF - модифицирано гориво от битови отпадъци


Започва изпълнението на проекта за реформа на спешната помощ с

Започва изпълнението на проекта за реформа на спешната помощ с ...

......... офисоборудването за спешните центрове, на стойност 2,8 млн. лв. И тя скоро ще бъде обявена. По последната дейност, свързана със строително-монтажните работи на 237 точки, на които ще бъдат разположени органите на спешната медицинска помощ, министърът съобщи, че след като бъде готов съответният инвестиционен проект, ще бъде обявена обществената поръчка.


От години един от основните проблеми на Варна са свлачищните

От години един от основните проблеми на Варна са свлачищните ...

......... са подходящи за риболов, особено през зимата, когато морето е бурно. Вълноломът е собственост на транспортното министерство и се очаква началото на ремонта да е през януари. Идеята е по подобие на буната в Констанца да се отвоюва част от морето, за да бъде защитен плажът, заяви Стоян Пасев.  


Европейската комисия (ЕК) ще разгледа на 13 ноември докладите за

Европейската комисия (ЕК) ще разгледа на 13 ноември докладите за ...

......... на мандата му наблюдението да отпадне, говорителят отговори уклончиво. Това са последните доклади за комисията "Юнкер", доколкото мандатът на комисията изтича на 31 октомври догодина, каза той. Не мога да кажа дали календарът за догодина ще постави докладите преди или след тази дата, ще видим, животът ще покаже, добави говорителят.


Няма да има финансиране от Европейската комисия (ЕК) за Дунавската

Няма да има финансиране от Европейската комисия (ЕК) за Дунавската ...

......... 9 и 10. Строителството на трети мост над Дунав при Русе и други подобни проекти са важни за целия регион. Непрекъснато се увеличава трафикът по коридор 9, каза Аврамова. От туристите, посетили България тази година, над 2,8 млн. са от Дунавския регион или 40%, отчете министърът на туризма Николина Ангелкова.


Стопаните на млечна ферма край Добрич искат роботи да доят

Стопаните на млечна ферма край Добрич искат роботи да доят ...

......... момента фермата кандидатства с проект за роботно доене с два робота и чака одобрение. Един робот може да замени четирима доячи, обяснява Радослава. „Без кадри няма развитие“, казва тя. Ако проектът й бъде одобрен, планира да не освобождава доячите, а да ги насочи към работата в мандрата или на полето.


В 20 населени места започва наблюдение на 26 регистрирани свлачища,

В 20 населени места започва наблюдение на 26 регистрирани свлачища, ...

......... свлачищни процеси за над 4000 жители в общините Стражица, Тетевен, Котел, Златарица, Брегово, Лом, Плевен, Кърджали, Оряхово, Габрово, Лясковец, Долни Чифлик, Варна, Несебър, Гулянци и Бобов дол. Нено Димов подписа и договор за укрепване на свлачище в селище Качулка, община Сливен, който се финансира с 400 хил. лв. от ОПОС.


Видинска област участва в проект за устойчива мобилност по поречието

Видинска област участва в проект за устойчива мобилност по поречието ...

......... Перли, които да предложат възможност за пътуване в Дунавския регион чрез устойчив транспорт, с цел по-малко използване на личен автомобил. Дестинациите, наречени Перли, трябва да осигуряват богата, разнообразна и географски оформена туристическа оферта за привличане и задържане на туристи. Те трябва да са достъпни  чрез автомобилен, железопътен и речен транспорт.


Природните паркове „Витоша“, „Рилски манастир“ и „Врачански Балкан“ получават 1,5

Природните паркове „Витоша“, „Рилски манастир“ и „Врачански Балкан“ получават 1,5 ...

......... инсталация за общините Чипровци и Георги Дамяново, който ще се финансира с 2,5 млн. лв. по програмата. Общият размер на инвестицията е над 3,4 млн. лв. С днешното подписване договорите по направлението „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. стават 24 на брой,  с обща стойност на безвъзмездната помощ 209,2 млн. лв.


В Перник утре ще бъдат открити реконструиран мост над река Струма,

В Перник утре ще бъдат открити реконструиран мост над река Струма, ...

......... с кула с вита стълба. В западната зона на обекта са обособени трасета за планинско колоездене. Обособено е място за разполагане на палатки с оформено огнище. Навсякъде е осигурен достъп за хора с двигателни проблеми, също и за родители с детски колички. Стойността на обекта е 1,3 млн. лв.  


Девет държави срещу Германия – това противопоставяне се очерта вчера

Девет държави срещу Германия – това противопоставяне се очерта вчера ...

......... на гражданите на Европейския съюз и на околната среда“, заяви Димов. Той обясни, че именно затова, съвместно с Полша и Словакия, България иска да привлече вниманието към сериозността на проблема и към необходимостта да бъдат обсъдени и предприети мерки, в т.ч. и законодателни, за справяне с проблема на европейско ниво.


В новата европейска Обща селскостопанска политика (ОСП) да има директно

В новата европейска Обща селскостопанска политика (ОСП) да има директно ...

......... на държавите членки, информират от офиса му.  Той постави и въпроса за перспективите на чувствителни сектори като овцевъдството и козевъдството в ЕС предвид споразуменията за свободна търговия с трети страни и премахването на квоти. „Смятам, че тук трябва да има много ясна и обоснована политика за подпомагане“, подчерта Момчил Неков.


Европейската комисия (ЕК) одобри реконструкцията на релсовия път на трамвай

Европейската комисия (ЕК) одобри реконструкцията на релсовия път на трамвай ...

......... е безвъзмездната помощ от програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Той е голям според Регламент 1303/2013 и затова бе изпратен за одобрение на ЕК. Проектът трябва да насърчи ползването на електротранспорта и да допринесе за решаване на проблеми като задръстванията, пътнотранспортните произшествия, високите концентрации на замърсяващи емисии и шума.  


Финансов ресурс от близо 353 млн. лева по Оперативна програма

Финансов ресурс от близо 353 млн. лева по Оперативна програма ...

......... спортна и културна инфраструктура, но само такива, които генериран приходи и могат да гарантират възвращаемост на проекта. Друг тип проекти, които могат да се финансират по програмата, са свързани с културно-историческото наследство. Част от средствата могат да бъдат насочени и към мерки за енергийна ефективност на двуфамилни жилищни сгради.  


Европейската комисия (ЕК) няма никаква търпимост към корупцията и злоупотребата

Европейската комисия (ЕК) няма никаква търпимост към корупцията и злоупотребата ...

......... вече поискахме данни по тези обвинения от съответните власти, добави говорителят. Той поясни, че ЕК е длъжна да препраща на европейската служба за борба с измамите всякакви данни, които прецени, че следва да бъдат подложени на задълбочена проверка. Говорителят отбеляза, че за неприключили проверки подробности не може да бъдат съобщавани. 


В периода 2014 – 2020 година са приоритетни проектите за

В периода 2014 – 2020 година са приоритетни проектите за ...

......... още нямат такива. Не само България не успява да се изпълни това сериозно задължение. Причината е в големите капиталови разходи", уточни той. Иванов допълни, че в сегашния програмен период доста широко застъпени са проектите за намаляване загубите на вода, като е известно, че средно сега се губят около 60%.  


Румънците предпочитат да работят дистанционно или да са ангажирани в

Румънците предпочитат да работят дистанционно или да са ангажирани в ...

......... и тестове за оценка. Проектът е финансиран по програма Interreg V-A Romania – Bulgaria. В изследванията са участвали 860 българи и румънци (заети и безработни), с различна степен на квалификация и с професионален опит в сферата на търговията и услугите, туризма, услугите по охрана и сигурност, шивашката и преработващата промишленост.


България има малък, но бързо развиващ се биологичен сектор. Площта,

България има малък, но бързо развиващ се биологичен сектор. Площта, ...

......... др. Въпреки процъфтяващия брой биоферми и стопанства в България е налице относително ниска степен на оцеляване на биологичните ферми. Всеки пети производител напуска всяка година пазара. Това показва известна липса на познания и разбиране както за технологията, така и за икономическите характеристики на биологичното производство, поясняват холандците в оценката си.


Всички печки на въглища и дърва, които не отговарят на

Всички печки на въглища и дърва, които не отговарят на ...

......... настоява за регламент на европейско ниво страните от Източна Европа да не станат депо за стари автомобили и гражданите да не страдат от това, че им се прехвърлят коли, които не са достатъчно качествени. Производителите могат да направят за българския и полския потребител това, което правят за германския, коментира той.


Промяна на броя и обхвата на районите от ниво 2

Промяна на броя и обхвата на районите от ниво 2 ...

......... инфраструктура. Също седемгодишен е и срокът на плановете за развитие на общините. Плановете и документите, свързани с действията на съответните органи по тяхното изработване, одобряване, приемане, изпълнение, наблюдение и оценка, ще бъдат съхранявани в единна информационна платформа. За целите на регионалната политика се предвижда въвеждане на географска информационна система.  


Общини ще теглят безлихвени заеми при спечелени проекти по Програмата

Общини ще теглят безлихвени заеми при спечелени проекти по Програмата ...

......... правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2018 г. в общ размер до 20 750 000 лв. Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР и Програмата за морско дело и рибарство.


В момента Европейският съюз (ЕС) се опитва да приеме по-строги

В момента Европейският съюз (ЕС) се опитва да приеме по-строги ...

......... околната среда и водите (МОСВ) се казва, че на 9 октомври в Люксембург съвет на екоминистрите ще обсъди въпроса. Според министъра на околната среда Нено Димов трябва да се вземат мерки в целия ЕС, така че да не се допусне в България пазарът да бъде залят от стари дизелови автомобили.


Предвидени са близо 25 млн. евро за реализиране на проекти

Предвидени са близо 25 млн. евро за реализиране на проекти ...

......... 10 държави - България, Гърция, Румъния, Турция, Армения, Азербайджан , Грузия, Молдова, Русия и Украйна, посочва още БТА. В рамките на първата покана за набиране на проекти предложения по програмата са били одобрени 23 проекта, 19 от които с участието на 20 български партньори с общ бюджет 7,6 млн. лв.


Търгове за нови 52 км отавтомагистрала „Хемус“ ще обяви до

Търгове за нови 52 км отавтомагистрала „Хемус“ ще обяви до ...

......... посока проходите Шипка и Прохода на Републиката. Глосов отчита, че съществуващият първокласен път между Видин и Ботевград отдавна не може да поеме трафика за Дунав мост 2, затова целта е работата по направлението да завърши  до декември 2021 г., а най-тежките участъци да са готови до края на 2020 година. 


Бюджетната комисия в ЕП одобри почти 1,3 милиона евро за

Бюджетната комисия в ЕП одобри почти 1,3 милиона евро за ...

......... на потребителите, както и за цялостното ефективно функциониране на единния европейски пазар. До момента предложението на българските представители срещна подкрепата на Европейската организация на потребителите, Европейския информационен съвет за храните и други браншови организации, както и одобрението на редица евродепутати от различни политически групи и Европейската комисия, посочва още БТА.


Прилагането на обвързани плащания с още по-широк обхват и по-голям

Прилагането на обвързани плащания с още по-широк обхват и по-голям ...

......... ефективност и иновациите в селското стопанство, както и за стимулирането на процеса на обновяване на поколенията, коментира  Порожанов. Той обърна внимание на темата за запазване на преходната национална помощ и след 2020 г. Прекратяването й би могло да доведе до фалити при част от земеделските стопани в България, смята министърът. 


Броят на българите, според които на развиващите се държави трябва

Броят на българите, според които на развиващите се държави трябва ...

......... трябва да бъде задача за ЕС 70 на сто от участниците в допитването са отговорили утвърдително. Гражданите на Латвия и на Естония са най-сдържани по този въпрос, като естонците и чехите не са съгласни и че политиката за развитие е добър начин за преодоляване на бедността в развиващите се страни.


Европейската комисия (ЕК) подготвя сериозни законодателни промени, свързани с либерализирането

Европейската комисия (ЕК) подготвя сериозни законодателни промени, свързани с либерализирането ...

......... да участва в местна процедура, например за линията София-Бургас или за закупуване на автобуси. „От тази гледна точка имаме свобода на пазара, тази либерализация прилича на свободия“, заяви тя. Тя за пореден път се обяви против идеята за законови промени, които задължават превозвачите да монтират колани и видеонаблюдение в автобусите.