На европейско и национално ниво са предприети инициативи за усъвършенстване

На европейско и национално ниво са предприети инициативи за усъвършенстване ...

......... да е направена в паричната единица на сметката на платеца, но и в очакваната сума, която трябва да бъде преведена на получателя в паричната единица, използвана от получателя. Тези изисквания следва да се прилагат от доставчиците на платежни услуги от 19 април 2020 г. , информира подуправителят на БНБ.  


Кредитирането и депозитите реализират солиден ръст на годишна база в

Кредитирането и депозитите реализират солиден ръст на годишна база в ...

......... 5,9% до 22,8 млрд. лева. „За седми пореден месец депозитите на фирмите бележат само едноцифрни годишни ръстове, което е сигнал за донякъде подобрена инвестиционна среда в реалната икономика, кореспондираща и с ръста на инвестициите в рамките на БВП, който въпреки че е относително слаб, е положителен за периода“, допълва Калчев.


Етапът на децентрализация в България е много нисък. Ако имаме

Етапът на децентрализация в България е много нисък. Ако имаме ...

......... разходна част от бюджета, но не и за диференциация". В някои отношения в българската икономика в последната година и половина надхвърляме очакванията - представяне на трудовия пазар, ръст на БВП, износ. Въпреки това оставаме зависими от широката европейска икономика, уточни Алексиев. Вижте повече във видеото!гледано: 46   Още видео0 гласа


Министерството на финансите преотвори емисия 20-годишни държавни ценни книжа (ДЦК),

Министерството на финансите преотвори емисия 20-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), ...

......... германски федерални облигации е в размер на 147 базисни точки. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 40%, следвани от застрахователните дружества с 26%, пенсионни и гаранционни фондове – 23%, инвестиционни посредници – 1%, и други инвеститори – 10%.  


През тази лятна седмица ще излязат стандартните актуални статистически данни,

През тази лятна седмица ще излязат стандартните актуални статистически данни, ...

......... след прегледа на активите и направените стрес тестове на шест системни банки от ЕЦБ. Проверката е е необходима стъпка по процедурата за влизане на страната в Банковия съюз. Като минимум прегледът трябва да обхване трите най-големи финансови институции в страната, след което те ще минат автоматично под надзора на ЕЦБ.


Нетният поток от преките инвестиции в България остава отрицателен в

Нетният поток от преките инвестиции в България остава отрицателен в ...

......... нетният поток на преките инвестиции в чужбина за пет месеца е положителен и е в размер на 164,4 млн. евро, при положителна стойност от 96 млн. евро за същия период на 2018 г. Само през май тази година той възлиза на 10,2 млн. евро, при 34 млн. евро преди година.Текущата и капиталова сметка на България през май е положителна

Текущата и капиталова сметка на България през май е положителна ...

......... се увеличиха със 157,3 млн. евро.Резервните активи на БНБ се понижават с 13,5 млн. евро, като преди година отчетоха увеличение от 260,4 млн. евро. От януари до май те намаляват с 339 млн. евро, като за сравнение със същия период на миналата година пак отчетоха понижение с 876.5 млн. евро.


Плащане за 2 млрд. лева еднократно и накуп е сериозно

Плащане за 2 млрд. лева еднократно и накуп е сериозно ...

......... още той. Горанов бе категоричен, че данните, които се съхраняват от НАП, са с цел анализ на икономическото състояние на отделните данъчно задължени лица и служат за контролните действия, които извършва НАП. "Няма как една приходна администрация да не разполага с тези данни и то в електронен вид", добави министърът. 


Депутатите от парламентарната Комисия по здравеопазванене приеха на първо гласуване

Депутатите от парламентарната Комисия по здравеопазванене приеха на първо гласуване ...

......... че от 2007 г. се правят подобни законодателни предложения, но са отхвърляни с аргумента, че не може да се оцени ефектът за крайния потребител. „Трябва да се мисли за възможности пациентите да имат достъп до качествени лекарства, но чрез промени в здравноосигурителния модел, а не през данъчни закони”, коментира Дариткова.


Агенция „Пътна инфраструктура“ е спряла продажбата на месечни електронни винетки

Агенция „Пътна инфраструктура“ е спряла продажбата на месечни електронни винетки ...

......... и едноседмични винетки. Превозвачите се чудят какво да правят по българските пътища, отбеляза той. Хаосът с тол системата в момента е пълен, както ви го предсказвахме, коментира Свиленски. Затова той поиска в парламента да бъде поканен регионалният министър да обясни какви мерки са предприети за преодоляване на проблема с електронните винетки.


Затяга се контролът на входовете, изходите и измервателните уреди в

Затяга се контролът на входовете, изходите и измервателните уреди в ...

......... функционален анализ на дейностите, осъществявани от митническите органи, за контрол на данъчните складове. Резултатите показват необходимост от допълнителен контрол заради множество нарушения на акцизното законодателство и минимизиране на риска от нерегламентирано товарене/разтоварване на транспортни средства в данъчните складове и/или манипулации на измервателните уреди. Изчисления за разходите на бизнеса, обаче, няма.Националната агенция по приходите (НАП) и специализираните органи в МВР

Националната агенция по приходите (НАП) и специализираните органи в МВР ...

......... двете ведомства. Тогава бе съобщено, че чрез бъдещата съвместна работа ще се създаде и възможност за съпоставяне на финансово-отчетната информация, предоставяна в КФН, с информацията, налична в информационните масиви на НАП, включително по отношение на размера на декларираните задължения за данъци, което в крайна сметка ще направи дейността на двете ведомства по-ефективна.


Министерството на финансите ще предостави на 19 юли втората част

Министерството на финансите ще предостави на 19 юли втората част ...

......... получават субсидии и в момента, ще им бъдат удържани 30% от издръжката до края на 2019 г. и 50% за първата половина на 2020 г. Крайният срок да върнат парите за всички партии е 31 декември 2020 г., след което дълговете ще се събират по общия ред, припомнят от Министерството.


За втори пореден месец месечната инфлация забавя ускорението си, като

За втори пореден месец месечната инфлация забавя ускорението си, като ...

......... г. спрямо декември 2018 г.) е 101,6%. През миналия месец цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо май, както следва: хранителни продукти - намаление с 2,7%; нехранителни стоки - спад с 0,1%. При услугите цените остават на равнището от май.


На извънредно заседание Министерският съвет одобри актуализация на бюджета за

На извънредно заседание Министерският съвет одобри актуализация на бюджета за ...

......... допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. се предвижда увеличение на дефицита по държавния бюджет с 1,829 млрд. лв. до 2,228 млрд. лева, изчислява правителството. Заедно с актуализацията на бюджета правителството предлага на Народното събрание да ратифицира договорите за изтребителите, оборудването и обучението на пилотите.


Тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с развитието

Тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с развитието ...

......... централната банка ще информира какъв е платежният баланс през май 2019 г. От БНБ ще научим какви са преките инвестиции през май. В последния работен ден от тази седмица ще излязат данни от централната банка за външната търговия през април, както и тримесечните финансови сметки по институционални сектори за март.Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и групата ПроКредит предоставят допълнителни 800

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и групата ПроКредит предоставят допълнителни 800 ...

......... показва на нашите клиенти, че инвестициите, правени от иновативни МСП в Югоизточна и Източна Европа ще продължат да бъдат подкрепяни от ЕС както и, че приносът на ПроКредит банките за развитие в техните страни се оценява от ЕС“, пояснява д-р Клаус-Петер Цайтингер, председател на Надзорния съвет на ПроКредит Холдинг.  


Ако погледнем твърдите данни от първото тримесечие, българската икономика нарасна

Ако погледнем твърдите данни от първото тримесечие, българската икономика нарасна ...

......... - вероятно такова ще се случи през 2021 г., ако следваме логиката на цикличността", подчерта още той. Банкова система подкрепя кредитирането и оттам - икономическия ръст, посочи анализаторът. Неконтролирано свиване би могло да се обуслови от геополитическото напрежение, смята Емил Качев.Още от разговора вижте във видеото.гледано: 197   Още видео0 гласа


В понеделник, на извънредно заседание на Министерския съвет, планираме да

В понеделник, на извънредно заседание на Министерския съвет, планираме да ...

......... за спекулации за колаборация. Има теми, по които системните партии трябва да работят заедно в интерес на българското общество. Всяка партия, която играе напук, при дебат по общи интереси за обществото, показва несистемно поведение. Последователността в политиката, особено в системните партии, е добре за целия политически модел“, коментира Владислав Горанов.


От КНСБ настояват за въвеждане на необлагаем минимум и на

От КНСБ настояват за въвеждане на необлагаем минимум и на ...

......... персонал в Агенцията, като това ще бъде достатъчно за ръст с около 20% на възнагражденията. Оттам настояват и да се върне категоризирането на труда на служителите, които работят като екипажи на кораби и плавателни средства. Реализирането на тази промяна би струвала още 190 хил. лева допълнителни средства, пресмятат от съюза.


Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 12,5 млн. лева

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 12,5 млн. лева ...

......... задължения по вече подписани договори от конкурси за двустранно и международно сътрудничество, проведени в периода 2016-2018 г. на основата на подписани Споразумения с Китай, Франция, Русия и Индия. Парите се предоставят по бюджета на Министерството на образованието и науката в рамките на предвидените разходи от централния бюджет за 2019 г.


За близо 1,062 млн. лева са нанесените вреди от първите

За близо 1,062 млн. лева са нанесените вреди от първите ...

......... автобус. Извън класацията на първите десет по-големи нарушители остава Община Ковачевци, в която АДФИ установява вреди за 6 950 лева, които са възстановени. Проверката обхваща разходите при събирането и разходването на такса битови отпадъци, както и целевото разходване на средства за зимно поддържане и снегопочистване и извършените плащания по тях.


Средният осигурителен доход за страната през месец май е бил

Средният осигурителен доход за страната през месец май е бил ...

......... 2018 г. до 30 април 2019 г., когато сумата е в размер на 920,83 лв. От НОИ посочват, че определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юни 2019 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.


Търговията на дребно в България е нараснала с 0,4% на

Търговията на дребно в България е нараснала с 0,4% на ...

......... търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 21,1%. Спад е отчетен при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 5,8%.Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо съответния месец на предходната година (Календарно изгладени)  


Задължението за водене на книги за дневните финансови отчети, в

Задължението за водене на книги за дневните финансови отчети, в ...

......... от министъра на финансите или оправомощено от него лице. Този ред позволява да се осигури непрекъсваемост на работата на обектите в извънредни ситуации, като данни за реализираните обороти по време на аварийния режим следва да се предадат в НАП след възстановяване на нормалната работа на електронните системи с фискална памет.  


В България паричният режим може да бъде разглеждан като доста

В България паричният режим може да бъде разглеждан като доста ...

......... Швейцария, е основана на 17 май 1930 г. и е най-старата международна финансова институция в света. Акционери в нея са 60 централни банки, като БНБ е сред първите акционери в БМР от 1930 г. Самата БНБ е сред най-старите централни банки в света – 13-а по ред на основаването си.


През тази лятна седмица ще излязат малко нови актуални статистически

През тази лятна седмица ще излязат малко нови актуални статистически ...

......... В  петък (12 юли) НСИ ще даде даннни за вътрешнообщностната търговия със стоки - Интрастат, както предварителни данни за стокообмена на България през април 2019 г. В последния работен ден на тази седмица НСИ ще информира каква е търговията със стоки с трети страни - Екстрастат за май 2019 г.


От началото на година до края на април българите, работещи

От началото на година до края на април българите, работещи ...

......... погасяване на битови сметки, кредити, здравеопазване, образование и различни покупки, рядко за инвестиции в бизнес. От таблиците на БНБ се вижда още, че сумите, които сънародниците ни извън България изпращат тук, вече се възстановяват до предкризисните нива от 2007 и 2008 г. Това обаче не се случва с чуждестранните капиталовложения...


По предварителни данни, растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) на

По предварителни данни, растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) на ...

......... наблюдават промени в задлъжнялостта на банките и дълга по линия на преки чуждестранни инвестиции, коментират от МФ. В банковия сектор делът на дълга, деноминиран в американски долари, намалява с 1,8 пр.п. до 11%. Същевременно вътрефирмените задължения в долари нараснат с 0,9 пр.п. до 13,1% от дълга от преки чуждестранни инвестиции.


Парадоксално или не, но продължаващият ръст на бюджетния излишък може

Парадоксално или не, но продължаващият ръст на бюджетния излишък може ...

......... и ефикасността на публичните разходи, за да се подобри ефекта от тях. ––––––––––––––––––––––––––––––––[1] Касовото осчетоводяване признава приходите и разходите само когато има обмяна на пари, докато счетоводното отчитане на начислена основа отчита приходите, когато са спечелени, а разходите – при издаване на фактура, дори и да не е настъпило плащане.


Паричното предлагане в България расте с 9,1 на годишна база

Паричното предлагане в България расте с 9,1 на годишна база ...

......... май Земеделският министър: Очакваме реколтата от пшеница да е около 5,6 млн. тонаБългария загуби над 7 млн. евро от рибарската програмаНАЙ-ЧЕТЕНИ|НАЙ-КОМЕНТИРАНИБългарската енергетика отделя около 340 г/кВтч въглеродни емисии10Защо разходите на работодателите за труд се повишават?Теменужка Петкова: Няма спекулации с цената на електроенергията на БНЕБ