Българите са изтеглили кредити за над 20 милиарда лева. Това

Българите са изтеглили кредити за над 20 милиарда лева. Това ...

......... на заем за лични нужди. Прокредит Банк не финансира сделки, чието решение се базира единствено и само на обезпеченост, т.е. имаме изисквания както за строго целево използване на отпуснатите средства, така и за рентабилност на клиента. Защото най-добрият кредит не е отпуснатият, а отговорно отпуснатият”, коментираха още от кредитната институция.


Паричното предлагане в България расте с 11,1% на годишна база

Паричното предлагане в България расте с 11,1% на годишна база ...

......... 12,1% в сравнение с година по-рано (10,7% годишно повишение през март 2019 година). През април чуждестранните активи се увеличават с 11,1% (10,5% годишен ръст през март), като достигат 67,114 млрд. лева.Чуждестранните пасиви са 9,539 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 5,4%, като през март годишното увеличение беше 9,4%.


ДФ „Земеделие“ преведе близо 76 млн. лева (75 898 249

ДФ „Земеделие“ преведе близо 76 млн. лева (75 898 249 ...

......... от 195,73 лева/хектар. В МЗХ пресметнаха, че с това плащане оторизираните средства по СЕПП за тазгодишната кампания  достигнаха  713,5 млн. лева. От министерството на Десислава Танева посочиха, че още през декември миналата година земеделските стопани получиха основната част от плащанията за единица площ в размер на 634 млн. лева.  


Парите могат да бъдат разглеждани като стойност, когато говорим за

Парите могат да бъдат разглеждани като стойност, когато говорим за ...

......... при картовите плащания и при електронните кредитни преводи, в случаите, в които ползвателят на платежни услуги е изправен пред избор между алтернативни възможности за превалутиране. С оглед привеждане на националното законодателство в съответствие с регламента, в процес на разработване са и  промени в Закона за платежните услуги и платежните системи.


Българската народна банка ревизира нагоре прогнозата си за очаквана инфлация

Българската народна банка ревизира нагоре прогнозата си за очаквана инфлация ...

......... пътувания на българите намаляват със 7,3% през първите три месецаБорисов: Газовата връзка с Гърция е с ключова роля за целия регионНАЙ-ЧЕТЕНИ|НАЙ-КОМЕНТИРАНИТри партии влизат в Европейския парламент, ВМРО остава на ръба на бариерата12Преглед на печата за 22 майБорисов: Газовата връзка с Гърция е с ключова роля за целия регион

Над 1 млрд. лв. ще достигнат европейските инвестиции за модернизиране

Над 1 млрд. лв. ще достигнат европейските инвестиции за модернизиране ...

......... развитието на територията на регионален принцип. Тя е съобщила и че няма да се извършва ново териториално делене на страната и регионите за планиране ще останат 6, както и досега. "Няма да променяме обхвата на статистическото райониране, за да направим правилно планиране на инвестиции за следващия период", е заявила Николова.За една година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни

За една година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни ...

......... над 13%Трима кандидати за мениджър на фонда за растеж с капитал над 107 млн. леваРазликата в заплащането на жените и мъжете намалява, но равенството още е далечНАЙ-ЧЕТЕНИ|НАЙ-КОМЕНТИРАНИЗаплащането на мениджърите в IT сектора в България е над средното ниво в Европа1Първата стъпка към собствен бизнес е „Еразъм за млади предприемачи“3


Три оферти постъпиха във Фонд на фондовете за мениджър на

Три оферти постъпиха във Фонд на фондовете за мениджър на ...

......... фонд за регионално развитие. Подкрепата от „Фонд Мецанин/Растеж“ ще се осъществява под формата на дялови и квази-дялови инвестиции, съществена част от които ще бъде предоставена под формата на мецанин финансиране. На публичното заседание комисията на Фонда на фондовете обяви датите за преговорите, както и темите, по които ще се дискутира.


Преките чуждестранни инвестиции в българската индустрия достигат 217,2 млн. евро

Преките чуждестранни инвестиции в българската индустрия достигат 217,2 млн. евро ...

......... на преките инвестиции в чужбина за януари – март 2019 г. е положителен и възлиза на 82,8 млн. евро, при положителна стойност от 14,8 млн. евро за януари – март 2018 г. През март 2019 г. той възлиза на 43,3 млн. евро, при 11,6 млн. евро за март 2018 г.


Текущата и капиталова сметка на България през март е положителна

Текущата и капиталова сметка на България през март е положителна ...

......... активи на БНБ растат с 231.5 млн. евро на годишна база, като увеличението през март миналата година беше 398,8 млн. евро. В БНБ пресментаха, че през първите три месеца на тази година те намаляват със 133,2 млн. евро при намаление с 1,035 млрд. евро за същия период на 2018 г.


През кратката делова седмица преди Деня на българската просвета и

През кратката делова седмица преди Деня на българската просвета и ...

......... (23 май) БНБ ще обяви паричната статистика за април. От НСИ ще научим какви са разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и индексите на оборота в услугите през първото  тримесечие на тази година.  В петък (24 май) ще честваме  Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.Когато една идея е вредна, но популистка, то с времето

Когато една идея е вредна, но популистка, то с времето ...

......... това на заплатите. Важно е да се знае, че медианата често е различна от средната аритметична стойност, в разглеждания случай значително по-ниска. Средната аритметична стойност няма как да се ползва за основа на минимална работна заплата (МРЗ), тъй като всяко увеличение на МРЗ я повишава значително, ограничавайки потенциалната най-ниска стойност.


От 17 юни до 27 юни се отваря първият прием

От 17 юни до 27 юни се отваря първият прием ...

......... „Преструктуриране и конверсия на лозя“, „Инвестиции“ и „Застраховане на продукцията“. От ДФЗ напомнят, че мерките „Популяризиране в трети държави“ и „Преструктуриране и конверсия на лозя“ вече се прилагат успешно и в рамките на старата програма. Общият бюджет на програмата за петгодишния ѝ период на действие е близо 262 млн. лв.


Българската народна банка (БНБ) определи по-ниски такси при онлайн проверка

Българската народна банка (БНБ) определи по-ниски такси при онлайн проверка ...

......... определят такси за електронни услуги, които са 50% по-ниски от тези, които могат да се получат на хартиен носител. От 5 юни 2019 г. предоставянето на справки от системите на Централния кредитен регистър и от Регистъра на банковите сметки и сейфове ще се извършва при прилагане на следните такси:  


От една година банковата статистика отбелязва забавяне на ръста на

От една година банковата статистика отбелязва забавяне на ръста на ...

......... емитираните дългови ценни книжа от дружествата, специализирани в отпускане на борзи заеми,  в края на март 2019 година е 41,5 млн. лева. Той се увеличава с 12,8% (4,7 млн. лв.) в сравнение с края на март 2018 г. и с 4,5% (1,8 млн. лв.) спрямо края на декември 2018 година.


Има промяна в навиците за плащане при просрочени вземания в

Има промяна в навиците за плащане при просрочени вземания в ...

......... клиенти, АСВ вярва, че може да помогне на много хора да подобрят финансовата си дисциплина, което ще допринесе за допълнителното утвърждаване на добрия профил на платците в България с всички произтичащи от това предимства, най-вече по-изгодни и облекчени условия за потребителско кредитиране”, коментира Зорница Банкина, директор “Бизнес развитие” на компанията.Денят на данъчна свобода през 2019 г. ще настъпи на

Денят на данъчна свобода през 2019 г. ще настъпи на ...

......... и т.н.), но именно работещите понасят в най-голяма степен тежестта на хазната. За работещите българи данъчната тежест е близо 50%, тоест за тях Денят на данъчна свобода идва чак в края на юни. Всеки може да изчисли своя Ден на личната данъчна свобода на специализираната страница "Моите данъци" – www.kolkodavam.bg.


Размерът на средния осигурителен доход в България се повиши през

Размерът на средния осигурителен доход в България се повиши през ...

......... лева.Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 април 2018 г. до 31 март 2019 г. е  912,69 лв. От НОИ напомнят, че определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец април 2019 г. съгласно Кодекса за социално осигуряване.


Бизнесът на лизинговите компании в България се развива добре, като

Бизнесът на лизинговите компании в България се развива добре, като ...

......... в края на март 2019 година. Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества в края на март e 25,7 млн. лв. Той намалява със 17,3% (5.4 млн. лв.) в сравнение с края на март 2018 г. и с 1,9% (0.5 млн. лв.) спрямо края на декември 2018 година. 


Кредитният портфейл на Българо-американската кредитна банка продължава тенденцията си на

Кредитният портфейл на Българо-американската кредитна банка продължава тенденцията си на ...

......... значителното нарастване на броя на клиентите и техните трансакции, БАКБ успява да запази ниско ниво на оперативните разходи, благодарение автоматизация и електронизация на процеси и обслужване. В края на март нетната печалба на банката след данъчно облагане възлиза на 3,368 млн. лева и отчита ръст от 5,88% на годишна база.


Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването ...

......... в страната с фокус върху педиатричната болнична помощ. По този начин ще се намалят средствата за лечение на рисковите новородени, а като цяло за обществото ще се получи по-ниска социална цена в бъдеще с оглед предотвратяване на усложнения, които могат да влошат качеството на живот на спасените рискови новородени.  


Годишното ниво на инфлация в България се покачва през април 

Годишното ниво на инфлация в България се покачва през април  ...

......... и дърва за отопление - с 1%, климатични инсталации - с 0,9%, кина и театри и  бойлери - с 0,6%, телевизори - с 0,5%,  козметични продукти - с 0,2%. През април 2019 г. цените на лекарските и стоматологичните услуги, както и на лекарствените продукти остават на равнището от предходния месец.


Коефициентът на безработица в България през първото тримесечие на тази

Коефициентът на безработица в България през първото тримесечие на тази ...

......... от 15 до 64 навършени години са над 1,260 милиона души, или 28,1% от населението в тази възрастова група. За повече от една трета от тях (36%) причината да не са на пазара на труда е участието в образование и обучение, а 23,7% са неактивни поради лични или семейни причини.


Още по тематаКолко лоши са лошите кредити?Депутатите прехвърлиха Фонда за

Още по тематаКолко лоши са лошите кредити?Депутатите прехвърлиха Фонда за ...

......... и към Европейския банков надзор, посочи банковият експерт. „Възможно е да е болезнено, защото говорим за различни системи, механизми и подход към нещата. Това е много дълъг път, а докато го изминавате, ще научите много. Литва спечели много от членството си в еврозоната, вие ще спечелите също", коментира Мантас Залаторюс.


Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция се

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция се ...

......... код, за да изпратите Вашия коментар! ИзпратиНапиши коментарНужен е javascript, за да пускате коментари и за да ги оценявате!Напиши коментар Още от България Икономиката на България ще расте с вътрешното търсене, а не с частното потреблениеС 11% се увеличиха за три месеца заемите за домакинствата, а с 8,9% – депозитите

Кредитирането в България запазва тенденцията от последните месеци и продължава

Кредитирането в България запазва тенденцията от последните месеци и продължава ...

......... спад на годишна база като бройки има при заемите на домакинствата като бройки и като обем  над 1 млн. лева. Той е съответно – 32,8% и 27,3%. Най-голямо е увеличението при кредитите над 100 хил. до 250 хил. лева, които растат с 20,8% като бройки, а с 20,9% като обем.


Фонд на фондовете откри състезателна процедура с договаряне за възлагане

Фонд на фондовете откри състезателна процедура с договаряне за възлагане ...

......... и други финансови институции. От своя страна избраните финансови мениджъри мобилизират допълнителен частен капитал и значително увеличават публичния ресурс, който чрез тях достига до крайните получатели. Всички средства, предвидени по оперативните програми за финансовите инструменти, са обединени в общ Фонд на фондовете, като ФМФИБ ЕАД е дружеството, коeто го управлява.


За поредна година средният период за разплащане на фирмите в

За поредна година средният период за разплащане на фирмите в ...

......... да получи и предварителна проверка на партньоритие по потенциална сделка и експертен съвет. Наличието на застраховка на кредитния риск може да улесни и получаването на финансиране и кредити от банкови институции. Тя е особено важна в случаите на работа с нови клиенти или контрагенти от чужбина“, коментират от Euler Hermes.


Комисията за финансов надзор (КФН) изпрати писмо писмо до „Супер

Комисията за финансов надзор (КФН) изпрати писмо писмо до „Супер ...

......... най-големите инвестиционни компании в България. Дружеството допълва инвестиционната дейност на групата с услуги, насочени към капиталовия пазар. КФН одобри Юрий Генов за член на надзорния съвет на Пенсионно осигурителна компания „ДСК - Родина“ АД. Сега той е и изпълнителен директор и ръководител на направление „ИТ и операции“ на Банка ДСК.


България намали търговския си дефицит в края на март, след

България намали търговския си дефицит в края на март, след ...

......... - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - февруари 2019 г. е положително и е на стойност 104,4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) то също е положително и е в размер на  491,4 млн. лева.


През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с ...

......... цените на производител в селското стопанство В четвъртък (16 май) БНБ ще публикува данни за дейността на дружествата, специализирани в кредитиране през март 2019 г. НСИ ще информира какви са били доходите, разходите и потреблението на домакинствата  през първото тримесечие на тази година. За петък (17 май) няма обявени събития.


Българският производител на етанол „Алмагест“ АД планира да започне първично

Българският производител на етанол „Алмагест“ АД планира да започне първично ...

......... акции от по 80 лв. за дял. Създадената през 2007 г. компания притежава завод за производство на етанол близо до София с годишен производствен капацитет от 30 млн. литра етанол и 24 млн. тона зърно за дестилиране – страничен продукт от процеса по дестилация, който служи за храна за животните.


Приходите от нощувки през март 2019 г. достигат 48,7 млн.

Приходите от нощувки през март 2019 г. достигат 48,7 млн. ...

......... нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2019 г., е 873,8 хил., или с 4,9 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 11,4 на сто) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

От утре започва изплащането на 570 млн. лв. на кредиторите

От утре започва изплащането на 570 млн. лв. на кредиторите ...

......... си срещу Българската народна банка и другите органи на България като акционер в Корпоративна търговска банка. Арбитражното дело, заведено на 22 октомври 2015 г. в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове срещу България, приключи в полза на страната ни, съобщи пресцентърът на централната банка. Държавният резервен фонд претендираше обезщетение в размер на 80 милиона евро. 


Правителството одобри отпускането на средства за сградата на новата болница

Правителството одобри отпускането на средства за сградата на новата болница ...

......... тази година. Става дума за 20 млн. лева за училищни автобуси, уточни Борисов и посочи, че е необходимо всички стари превозни средства, които могат да създадат риск за децата, да бъдат подменени. Министърът на образованието Красимир Вълчев съобщи, че с предоставените средства ще бъдат подменени над 100 училищни автобуса.  


Местните власти няма да искат ново отлагане след 2022 г.

Местните власти няма да искат ново отлагане след 2022 г. ...

......... въвеждане на принципа замърсителят плаща. Отговорността за установяване на живущите по настоящ адрес е отговорност на МВР и на общините, допълни той.  Той посочи още, че в Европа такса смет се изчислява по обем и честота на изпразване на контейнерите препоръча на общините да се ориентират към тази основа.  


На утрешното заседание на Министерския съвет ще бъдат гласувани 27

На утрешното заседание на Министерския съвет ще бъдат гласувани 27 ...

......... преди 40 години, на 7 април 1979 г., но окончателното й завършване и оборудване така и не е финализирано. Паралелно с това ще се изпълнява и държавният проект за нов спешен център на стойност 482 хил. лв., потвърди здравният министър Кирил Ананиев. Дейността му ще бъде обезпечена с 11 линейки.


За eдинадесета поредна година ще бъдат връчени най-престижните годишни награди

За eдинадесета поредна година ще бъдат връчени най-престижните годишни награди ...

......... развиващо се пенсионноосигурително дружество ü     Застрахователен брокер на годината - Общо застраховане ü     Застрахователен брокер на годината - Животозастраховане ü     Застрахователен брокер на годината - Най-динамично развиващо се дружество Медийни партньори на събитието са: Investor.bg, Bloomberg TV Bulgariа, Bulgaria ON AIR, Еconomic.bg, сп. “Икономика”, в. “Банкеръ”, в. “Стандарт”, Money.bg, Insmarket.bg.


Правителството продължава да отчита едни от най-високите бюджетни излишъци, което

Правителството продължава да отчита едни от най-високите бюджетни излишъци, което ...

......... максимални осигурителни доходи правителството изземва все повече доходи от населението и бизнеса. Заедно с това редица разходи традиционно се отлагат за втората половина на годината, докато разходите за заплати растат по-бързо от необходимото. Към това се прибавят и местните избори през есента, които неминуемо ще доведат до редица непредвидени разходи.


През първото тримесечие в Националния център за анализ на БНБ

През първото тримесечие в Националния център за анализ на БНБ ...

......... в общия брой на разменните монети в обращение в края на първото тримесечие на 2019 г. имат монетите от една стотинка, като към 31 март в обращение са 725,2 млн. броя монети с този номинал. С най-малък дял (2,12 на сто) е броят на монетите с номинал 2 лв.  /БТА/


Голяма част от бюджетния излишък се дължи основно на спестени

Голяма част от бюджетния излишък се дължи основно на спестени ...

......... пъти по-големи от темповете на изменения на всички останали данъци. Ако има увеличено потребление, това трябва да се отрази и върху останалите данъци". Акцизите трябва да се увеличават приблизително със същите темпове, но това не се случва, коментира той. Целия разговор вижте във видео материала в сайта на Bloomberg TV Bulgaria!


От 1 юни ще се повишат цените на клиничните пътеки

От 1 юни ще се повишат цените на клиничните пътеки ...

......... заявяваме, че трябва да се върви по законовия път, през НЗОК, за повишаване на цените на клиничните пътеки", добави д-р Маджаров. Освен това БЛС настоява не с допълнителни средства, а ако има икономия на пари, те да бъдат използвани, за да се плати пропорционално и надлимитна дейност за отминали години.


Теодора Петкова е новият председател на Управителния съвет и главен

Теодора Петкова е новият председател на Управителния съвет и главен ...

......... от UniCredit, която обслужва 26 милиона клиенти в Западна, Централна и Източна Европа. Групата е активна на 14 основни пазара в Европа: Италия, Германия, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Румъния, Словакия и Турция. Чрез международната си мрежа тя обслужва клиенти в още 18 страни по целия свят.


Обновена е електронната услуга на НОИ за изчисляване на прогнозен

Обновена е електронната услуга на НОИ за изчисляване на прогнозен ...

......... по-точен ще е прогнозният размерът на пенсията. НОИ пази всички изчисления, които са направени от бъдещите пенсионери чрез електронния калкулатор, независимо колко на брой са. Ако не се въведат данните за трите най-добри години преди 1997 година, по подразбиране калкулаторът работи по новата методика и изчислява прогнозен размер по нея.


В България все още има достатъчно високо потребление и икономическият

В България все още има достатъчно високо потребление и икономическият ...

......... Наредба Н-18 и новите изисквания за касовите апарати, Дацов посочи, че стъпката дава резултат и вади на повърхността обороти, които са били скрити. Според него обаче е възможно едновременно да сме свидетели на намаляване на икономическата активност, тъй като са се свили приходите от корпоративен данък и данъка върху печалбата.


Успешно приключи данъчна кампания 2019 г. Над половин милион данъчни

Успешно приключи данъчна кампания 2019 г. Над половин милион данъчни ...

......... ще бъде значително по-лесно за хората, които имат ПИК или електронен подпис. Тогава всички доходи от трудов договор, както и хонорарите и възнагражденията по граждански договори, ще бъдат предварително попълнени от НАП в данъчните декларации на гражданите и те ще имат възможност да ги прегледат, коригират и допълнят при нужда.


През март 2019 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00

През март 2019 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00 ...

......... на сто. През март 2019 г. спрямо същия месец на 2018 г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се повишава с 1.17 пр.п. до 19.47 на сто, а по тези в евро спада с 0.27 пр.п. до 17.52 на сто. /БТА/


Фонд на фондовете (ФнФ) избра фонд мениджър за управлението на

Фонд на фондовете (ФнФ) избра фонд мениджър за управлението на ...

......... АД. Това е втория финансов инструмент по ОПРЧР, който Фонд на фондовете пуска на пазара. В резултат на подписаните договори по първата процедура, публичните средства в размер на 3,4 млн. лв. са достъпни за стартиращи и социални предприятия от декември 2017 г. Към момента вече са финансирани 82 проекта.   


Българската народна банка (БНБ) прие изменения в няколко наредби, свързани

Българската народна банка (БНБ) прие изменения в няколко наредби, свързани ...

......... и сложността на извършваните от тях дейности, както и на евентуалните рискове. Критериите за оценка трябва да отчитат индивидуалния рисков профил и бизнес модел на банката. В рамката за вътрешен контрол трябва да има три нива на защита – оперативен контрол, управление на риска и нормативно съответствие, и вътрешен одит.


Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 1,3 млн. лв.

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 1,3 млн. лв. ...

......... и етнокултурни признаци. Преброяването ще осигури информация за броя и основните характеристики на сградния и жилищния фонд в страната, както и за жилищните условия на населението. Припомняме, че се очаква преброяването да струва общо около 38 млн. лв. и да се проведе от 22 януари до 15 февруари 2021 г.  


Паричното предлагане в България расте с 10,4% на годишна база

Паричното предлагане в България расте с 10,4% на годишна база ...

......... март 2018 г. (9,9% годишно повишение през февруари 2019 година). През март чуждестранните активи се увеличават с 10,5% (9,6% годишен ръст през февруари 2019 г.), като достигат 67,244 млрд. лева.Чуждестранните пасиви са 9,777 млрд. лв. и на годишна база се увеличават с 9,4% (7,9% годишно повишение през февруари 2019 година). 


Дългът на България за 2018 г. е в размер на

Дългът на България за 2018 г. е в размер на ...

......... за съотношение на брутния дълг.  Докато през 2017 година съотношението беше 25,6%, през миналата година по предварителни данни – 22,6%, за тази година се очаква то да е 21,3%, а догодина – 19,5%. Преди време правителството заяви, че до края на мандата ще свали външната задлъжнялост на 20% от БВП.


Държавният резервен фонд на Султаната Оман се отказа от исковете

Държавният резервен фонд на Султаната Оман се отказа от исковете ...

......... срещу 185 млн. лв. Сделката предизвика интерес, защото купувачът плати по-висока от пазарната цена за пакета от 1,8 млн. акции. По време на сделката мажоритарният собственик на КТБ Цветан Василев заяви, че с фонда имат дългосрочна стратегия за партньорство, която освен банката включвала и други отрасли, които са негов приоритет.  


През кратката седмица преди Великден ще излязат малко нови актуални

През кратката седмица преди Великден ще излязат малко нови актуални ...

......... В сряда (24 април) БНБ ще обяви какви са тримесечните финансови сметки по институционални сектори за декември 2018 г. В четвъртък (25 април), последния работен ден на тази седмица, централната банка ще публикува лихвената статистика за миналия месец, а НСИ – данни за образованието в България през 2018/2019 учебна година.


Парламентът прие на второ четене промени в Кодекса за социално

Парламентът прие на второ четене промени в Кодекса за социално ...

......... бъдещите пенсионери при избора по старата или по новата методика да се пенсионират, за да получат по-благоприятен размер на пенсията. За целта е необходимо бъдещите пенсионери да направят отметка за избор в заявлението, а НОИ ще има задължението, при предоставени всички документи, да изчисли кой размер на пенсията е по-добър.


Разпределението по кредитори на делата при частни съдебни изпълнители (ЧСИ)

Разпределението по кредитори на делата при частни съдебни изпълнители (ЧСИ) ...

......... т.нар. “доброволноили извънсъдебно събиране“, провеждано от частни съдебни изпълнители. „В 11 държави членки на ЕС, сред които и Франция, Белгия, Холандия, Испания, Гърция, Румъния и Сърбия, кредиторите използват тази възможност, като резултатите на ЧСИ са впечатляващи и по-високи от тези на традиционните компании“, съобщи председателят на Камарата на ЧСИ.  


Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнесе за

Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнесе за ...

......... 2,6 лева за акция и 39 млн. лева пазарна капитализация.Поскъпването за последните 12 месеца е с 22,64%. На 6 март 2019 г. бе достигната и рекордна борсова цена от 2,66 лв. за акция. Дружеството осъществи първично публично предлагане в края на 2016 г. при цена от 1,45 лв. на акция.


Размерът на средния осигурителен доход в България се повиши през

Размерът на средния осигурителен доход в България се повиши през ...

......... Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 март 2018 г. до 28 февруари 2019 г. е 904,73 лева. От НОИ напомнят, че определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец март 2019 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване.


Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) на България през февруари са 21,9

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) на България през февруари са 21,9 ...

......... предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина през февруари възлиза на 10,6 млн. евро, при отрицателна стойност от 1 млн. евро преди година. За януари – февруари той е на плюс с 30,8 млн. евро, при положителна стойност от 3,3 млн. евро за същия период на миналата година.


Всички индустрии са повлияни от процеса на навлизане на изкуствения

Всички индустрии са повлияни от процеса на навлизане на изкуствения ...

......... изкуствен интелект е младо формирование и платформа, обединяваща големия индустриален бизнес и малки компании и физически лица, твърди Георги Робев. "Основната му цел е да събере и агрегира младите и да им даде платформа за тестване на различни приложения и бизнес модели за изкуствен интелект с практическа полза", пояснява той.


Текущата и капиталова сметка на България през февруари е положителна

Текущата и капиталова сметка на България през февруари е положителна ...

......... – февруари 2018 г.Резервните активи на БНБ през февруари се повишават с 350,4 млн. евро, докато преди година намаляха със 75,6 млн. евро. За първите два месеца на тази година те са по-малко с 364,8 млн. евро, като за същия период на 2018 г. намалението беше с 1,434 млрд. евро.


Основен приоритет на банковия надзор е участието в процеса по

Основен приоритет на банковия надзор е участието в процеса по ...

......... на капиталови буфери във възходящата фаза на икономическия цикъл. Целта е запазване на стабилността на банковата система, включително и чрез предотвратяване или намаляване на системните рискове, резултат от дейността на банките, както и на идентифицирането и ограничаването на появата на макроикономически фактори, застрашаващи стабилността на банковата система” заявява подуправителят на БНБ.


Разходите по визитата на папа Франциск в България от 5

Разходите по визитата на папа Франциск в България от 5 ...

......... са в размер на 866 хил. лв. От тях по бюджета на Министерския съвет се отпускат 759 хил. лв. За Министерството на вътрешните работи са предвидени 77 хил. лв., а за  Националната служба за охрана - 30 хил. лв. Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет.  


Нова финансова криза в България не се очаква през следващите

Нова финансова криза в България не се очаква през следващите ...

......... инфлация или до някакви други геополитически размествания. „Само през миналата година от инфлация между 3% и 4%, дребните инвеститори за загубили 3% от парите си“, изчислява той и препоръчва вложенията да са в биткойн, но предупреди, че не е гарантирана сигурността във всяка инвестиция, като препоръчва алтернативните инвестиции като най-подходящи. 


Всяка втора данъчна декларация за доходите на физическите лица е

Всяка втора данъчна декларация за доходите на физическите лица е ...

......... грешки значително намалява. „Отчитаме много силен интерес към издаване на персонален идентификационен код в офисите ни в последните дни. Изглежда 2019 г. ще е първата, в която електронно подадените декларации ще са повече от хартиените. Електронното деклариране пести време и усилия“, каза директорът на „Обслужване“ в НАП Боряна Георгиева.    


През 2018 г. средностатистическият доход на лице от българското домакинство

През 2018 г. средностатистическият доход на лице от българското домакинство ...

......... – 34,8%. За 37% от домакинствата интернетът не е необходимост в дома им. Статистиката на НСИ показва, че климатици притежават 39,5% от домакинствата, а 27,1% не могат да си закупят такава техника поради липса на финансови средства. Делът на тези, които преценяват, че не им е необходим климатик, е 33,4%.


През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с ...

......... В сряда (17 април) централната банка ще информира за състоянието на платежния баланс и преките инвестиции през февруари и външната търговияпрез януари. В четвъртък (18 април) няма обявени събития. В петък (19 април) от НСИ ще научим какви са противообщественте прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните през миналата година.


Българските емигранти са превели на своите близки в България 2,4

Българските емигранти са превели на своите близки в България 2,4 ...

......... инвестиции е силно подвеждащо, тъй като тези два потока имат много различно значение за приемащата  ги икономика – емигрантските пари в общия случай подкрепят текущото потребление и имат еднократен ефект върху брутния вътрешен продукт, а инвестициите създават база за растеж и в следващите години през бъдещи инвестиции, износ и потребление. 


Да се откажем  от трансфери на пенсионни вноски от социалната

Да се откажем  от трансфери на пенсионни вноски от социалната ...

......... с Гърция България ще получава газ и от Израел 15 партии, 8 коалиции и 10 инициативни комитета са в надпреварата за ЕПНАЙ-ЧЕТЕНИ|НАЙ-КОМЕНТИРАНИНАП: Законови промени могат да спрат прехвърлянето на имоти на ниски цени4С. Панчев: Не трябва да влизаме в еврозоната, преди да видим какво ще се случи с нея7България и


И през изминалата 2018 г. България продължава да е на

И през изминалата 2018 г. България продължава да е на ...

......... не са били част от еврозоната през 2018 г., най-голямо увеличение на почасовите разходи за труд е отчетено в Румъния (+ 13,3%) и Унгария (+ 9,8%). Най-ниско е било то в Дания (+ 1,9%), Швеция (+ 2,3%) и Обединеното кралство (+ 3,3%). За България нарастването е от 6,9 на сто.