KBC Асет Мениджмънт Н.В., Белгия и ОББ Асет Мениджмънт, и

KBC Асет Мениджмънт Н.В., Белгия и ОББ Асет Мениджмънт, и ...

......... г. фонд мениджърът е част от "KBC Груп България", в която влизат ОББ, ДЗИ, "ОББ Интерлийз", "ОББ Факторинг", "ОББ Застрахователен брокер", "ОББ Метлайф ЖЗД". Акционери в управляващото дружество са "Обединена българска банка", притежаваща 90,86% от капитала, и KBC BANK, Белгия, която контролира 9,14% от акциите с право на глас.  


Печалбата на банковата система към 30 юни е 515 млн.

Печалбата на банковата система към 30 юни е 515 млн. ...

......... броя искания за 2,233 млрд. лв., от които са одобрени 85 343 броя за 1,910 млрд. лв. Спрямо 30 април  общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства е увеличен с 61 288 броя, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, нараства с 4,689 млрд. лв.


Финансовата група на Българо-американската кредитна банка приключва второто тримесечие на

Финансовата група на Българо-американската кредитна банка приключва второто тримесечие на ...

......... Групата на БАКБ отчита съотношение на общата капиталова адекватност 18,48% и на адекватност на капитала от първи ред 18, 48%, значително над минимално изискуемите 8% и 6%. БАКБ притежава три дъщерни дружества, които подлежат на консолидация. Тя е най-големият акционер в „СИЕСАЙЕФ“, в което притежава по 50% от регистрирания капитал.


Под натиска на коронакризата нетната печалба за шестмесечието на Първа

Под натиска на коронакризата нетната печалба за шестмесечието на Първа ...

......... за развитие с 18,35% и Valea Foundation със 7,87%, която е собственост на чешкия милиардер Карел Комарек.Investor.bg припомня, че от ПИБ посочиха тогава, че след увеличението на основния капитал със 195,424 хил. лева, коефициентът на обща капиталова адекватност ще достигне 22,52% в сравнение с 19,57% към 31 март 2020 г.


Не само държавните и общинските, но и частните болници ще

Не само държавните и общинските, но и частните болници ще ...

......... отложиха прегледи и хоспитализации. Заедно с промените в Закона за лечебните заведения бе ратифицирано и Споразумението, което би осигурило на България по-бърз достъп до бъдеща ваксина срещу COVID-19. Според това споразумение Европейската комисия ще може да сключва от името на държавите-членки предварителни споразумения за покупка от производители на ваксини, допълва БНР.


Единодушно със 137 гласа "за" депутатите приеха Закона за МВР

Единодушно със 137 гласа "за" депутатите приеха Закона за МВР ...

......... работи Христо Терзийски промяната се налага не от това, че в момента служителите изпълняват някакви необичайни полицейски действия, “а от работата ни от 13 март насам, свързана с коронавируса”. Заради това нараства тенденцията да се увеличава извънредният труд за някои категории служители. Мярката се подкрепя и от синдикатите, уточни той. Пенсионните фондове вече ще могат да инвестират в Колумбия и

Пенсионните фондове вече ще могат да инвестират в Колумбия и ...

......... Включват се и индексите S&P BMV IPC в Мексико и BIST 100 в Истанбул. Съгласно действащите разпоредби пенсионните фондове могат да правят инвестиции в страните от ЕС, както и в акции от определени индекси в Австралия, Индия, Индонезия, Бразилия, Малайзия, Нова Зеландия, Великобритания, Русия, САЩ, Сингапур, Швейцария, Канада и други.


Само за няколко минути и без особени дебати парламентът намали

Само за няколко минути и без особени дебати парламентът намали ...

......... коментира, че противоречие с европейска директива има по линия на алкохола. "В приложението на европейската директива, където пише кои ставки може да бъдат намалени, се посочва, че това може да става за храни и напитки с изключение на алкохолни и това е принцип", обяви тя. P { margin-bottom: 0.08in }


Брутният външен дълг (частен и държавен) намалява като част от

Брутният външен дълг (частен и държавен) намалява като част от ...

......... Понижението се дължи както на увеличението на брутните външни активи с 1,477 млрд. евро (4,1%), така и на намалението на брутния външен дълг с 96,5 млн. евро (0,3%). Нетният външен дълг намалява с 2,333 млрд. евро (166,4%) спрямо май 2019 г. (отрицателна стойност от 1,402 млрд. евро, 2,3% от БВП).


Парламентарната Комисия бюджет и финанси прие да разшири кръга на

Парламентарната Комисия бюджет и финанси прие да разшири кръга на ...

......... те ще могат да влязат в сила от 1 август и да действат до края на 2021 г като временна мярка, заедно с намаленото ДДС за ресторантите, кетъринга, книгите и детските стоки. От БСП отново разкритикуваха начина, по който новите текстове са вкарват за обсъждане, но въпреки това ги подкрепиха. 


Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е загрижена относно предложените промени в Законa за

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е загрижена относно предложените промени в Законa за ...

......... КРИБ, Асоциацията на банките, ВКС може да доведе до сериозни сътресения на икономическата среда у нас. По-рано днес Искрен Веселинов от ВМРО и заместник-председател на ПГ на „Обединени патриоти“ обяви, че промените в закона ще  бъдат приети до края на септември. Тепърва предстои и приемането на закон за личния фалит.Над 55,6 млн. лева е общата стойност на вече одобрените

Над 55,6 млн. лева е общата стойност на вече одобрените ...

......... да декларират 20% спад в доходите през 2020 г., като за всички кандидати важи изискването да декларират заплатени осигуровки за период от 6 месеца назад. От Българската банка за развитие напомнят, че не разглежда исканията за кредит, а включват вече одобрените от търговските банки заеми в издадената портфейлна гаранция.  


През юни бизнесът е сключвал новите договори с банките при

През юни бизнесът е сключвал новите договори с банките при ...

......... процент по заемите, различни от овърдрафт, в левове се понижава с 0,41 пр.п. до 3,06%, а по тези в евро – с 0,54 пр.п. до 2,65%.                                   КРЕДИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (САЛДА)  


Лихвите по депозитите на новите договори, които фирмите и домакинствата

Лихвите по депозитите на новите договори, които фирмите и домакинствата ...

......... конвергенция през миналия месец е 0,68%. Спрямо юни 2019 г. той се увеличава с 0,36 пр.п., а спрямо май 2020 г. – с 0,48 пр.п.                                        ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ИЗБРАНИ ИНСТРУМЕНТИ  


За втора поредна година застрахователно акционерно дружество „Армеец“ връчи награда

За втора поредна година застрахователно акционерно дружество „Армеец“ връчи награда ...

......... и „Средновековна слава“. Те разказват по завладяващ и интересен начин за едни от най-запомнящите се български сражения и личности, които са повод за гордост на всеки българин. Анимираните видеа се използват и в училищата, като ЗАД „Армеец“ ги предоставя за ползване безвъзмездно за образователни цели. P { margin-bottom: 0.08in }


През тази седмица ще излязат поредните статистически данни, които ще

През тази седмица ще излязат поредните статистически данни, които ще ...

......... международния пазар в промишлеността през юни 2020 г. В петък (31 юли) БНБ ще разкрие щкакво е състоянието на банковата система за юни. В последния работен  ден на тази седмица и юли НСИ ще публикува годишните данни за 2019 г. за натоварени и разтоварени товари в речните и морските пристанища.През 2020 г. за пореден път се потвърждава изводът, че

През 2020 г. за пореден път се потвърждава изводът, че ...

......... ефект в по-големи подробности – на сайта http://dvenasto.bg/ ). Засега обаче тази реформа – особено в контекста на настъпилата икономическа криза – неколкократно се отлага, което обрича общините да повишават местните данъци все по-нагоре и по-нагоре в опит да осигуряват местни услуги и качествена среда за живот на своите жители.


Очаквано вълната от COVID-19 удари и приходите на българските болници.

Очаквано вълната от COVID-19 удари и приходите на българските болници. ...

......... болниците да са длъжни да притежават определен резерв от лекарства и консумативи, за да посрещат извънредни нужди, да имат запас от маски, лекарства и консумативи. Така няма да има тежки загуби, а може да стане през държавна политика. В същото време тези допълнителни разходи не биха притиснали болничните бюджети неочаквано.


Паричното предлагане през юни се увеличава на годишна база с

Паричното предлагане през юни се увеличава на годишна база с ...

......... сравнение с юни 2019 г. (7,8% годишно повишение през май 2020 година). През юни 2020 г. чуждестранните активи се увеличават с 5,3%, при 5,8% годишен ръст през май и достигат 71,193 млрд. лева.Чуждестранните пасиви са 9,098 млрд. лв. и на годишна база намаляват с 2,6% (6,2% годишно понижение през май).


Парламентът прие промени в Закона за задълженията и договорите на

Парламентът прие промени в Закона за задълженията и договорите на ...

......... несъстоятелност. Основен мотив беше, че средно за година българите забавят плащания за около 800 млн. лв. Става дума не само за дългове към банки, но и за дългове към фирми за бързи кредити, към лизингови компании, към колектори, към различни монополни дружества. Законопроектът на Манолова също не получи парламентарна подкрепа.


Парите от ЕС за България са без аналог. По оперативните

Парите от ЕС за България са без аналог. По оперативните ...

......... ЕС, да бъдат наказани финансово. Това са Унгария и Полша", поясни той. Василев отбеляза, че макар и по-бедна, България се движи по-добре. “Това не се каза на европейската среща, но ние може би сме единствената държава в Европа, която за полугодието на тази година има бюджетен излишък”, каза още той. 


От 30 юни 2021 г. Българската народна банка ще прилага

От 30 юни 2021 г. Българската народна банка ще прилага ...

......... които още не са реализирани или задействани.Когато обаче в договора вече е предвидено амортизационният метод или лихвените проценти, приложими в бъдещи периоди, да се променят по напълно определен предварително начин, институциите трябва да вземат предвид тези бъдещи промени и да ги определят още към датата на изчисляване на среднопретегления падеж.


Девет банки имат желание да отпускат антикризисни кредити на малки

Девет банки имат желание да отпускат антикризисни кредити на малки ...

......... комбиниране на гаранционен инструмент и лихвена субсидия за предприятията, които изпитват ликвидни затруднения, но въпреки това са готови да задържат персонала си. Инструментът „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“ е финансиран със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014 – 2020 г.


При общо намаление на  бюджета на ЕС за следващите седем

При общо намаление на  бюджета на ЕС за следващите седем ...

......... Борисов по тази тема. Обвързването на финансирането и върховенството на закона Борисов коментира с думите: "Това трябва да е прозрачен процес, зачитащ принципа на обективност, недискриминация и еднакво третиране на всички страни членки въз основа на подход, почиващ на доказателства".  Ето затова заслужавам да ми се иска оставката, иронизира Борисов.


Влизането на България в чакалнята на еврозоната и банковия съюз

Влизането на България в чакалнята на еврозоната и банковия съюз ...

......... последните данни на България за фискалната дисциплина при преминаването на икономиката към приемане на еврото и стабилният потенциал за растеж от приблизително 2,5% в средносрочен план ще помогне да се обърне увеличението на публичния дълг през 2020 г. и да се гарантира устойчива траектория на дълга след кризата“, заключава той.


През тази седмица ще излязат статистически данни с информация за

През тази седмица ще излязат статистически данни с информация за ...

......... народна банка ще публикува тримесечни финансови сметки по институционални сектори за март. Във вторник (21 юли) няма обявени събития. В сряда (22 юли) няма обявени събития. В четвъртък (23 юли) от централната банка ще научим каква е паричната статистика за миналия месец. В петък (24 юли) няма обявени събития.  


Парите в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ)

Парите в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) ...

......... фалшиви монети, като 89 броя от тях са циркулирали в паричното обращение. През второто тримесечие от фалшивите чуждестранни банкноти задържаните на територията на България са 3783 броя евро (от които 125 броя са циркулирали в паричното обращение), 142 броя щатски долари и 9 броя банкноти от други чуждестранни валути.  


Потокът на влезлите в България преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през

Потокът на влезлите в България преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през ...

......... предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за периода януари – май възлиза на 34,7 млн. евро, при 150,5 млн. евро за януари – май 2019 г. Само през май нетният поток възлиза на 6,5 млн. евро, при 34,4 млн. евро за същия месец на 2019 г.  


Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) гарантира средствата

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) гарантира средствата ...

......... за разпределение на суми съгласно одобрената от управителния съвет на ФГВБ първа частична сметка за разпределение, за периода май 2019 г. – май 2020 г. на кредиторите на банката в несъстоятелност са изплатени 531,766 млн. лв., което представлява 93,29% от одобрената за изплащане сума в размер на 570 млн. лв.


Бъдещето на небанковия финансов сектор в България и по-специфично, визията

Бъдещето на небанковия финансов сектор в България и по-специфично, визията ...

......... но пак той подклажда огъня“, твърди председателят на КФН. - За лидерите остава изводът, че най-добрата реакция по време на критичен период е подготовката за него в спокойни времена.“ В контекста на тези разсъждения той уверява, че екипът на Комисията за финансов надзор е подготвен, за да реагира на предизвикателствата.


Всички клиенти на УниКредит Булбанк с дебитни и кредитни карти VISA

Всички клиенти на УниКредит Булбанк с дебитни и кредитни карти VISA ...

......... или в удобен филиал; -     Да абонират картата си за получаване на динамична парола в използвания от тях електронен канал, чрез наличието на бутон „3D Динамична парола“ под картата. Детайлна информация както и видеа за активиране на услугата и плащане с динамична парола са достъпни на сайта на банката.


Българската народна банка (БНБ) удължава срока, в който клиентите на

Българската народна банка (БНБ) удължава срока, в който клиентите на ...

......... с инструкциите на Европейския банков орган (ЕБО). ЕБО публикува насоките си за облекчаването на плащанията по кредитите в условията на коронакризата дни по-късно, на 2 април. Те предвиждат банките да предлагат облекчения на широк кръг клиенти при едни и същи условия, но по експозиции, които не са просрочени преди кризата.


Универсалните пенсионни фондове възстановяват доходността през 2019 г. след отчетения

Универсалните пенсионни фондове възстановяват доходността през 2019 г. след отчетения ...

......... доброволните пенсионни фондове са в правителствени дългови книжа, които в момента са с изключително ниска доходност, някои и с отрицателна. Почти 28% от инвестициите са в акции, права и варанти. Останалите са разпределени между корпоративни и общински облигации, акции и дялове в колективни инвестиционни схеми, влогове в банки, инвестиционни имоти.


България ще се присъедини към Единния механизъм за преструктуриране, съобщават

България ще се присъедини към Единния механизъм за преструктуриране, съобщават ...

......... да финансира целия процес. БНБ ще има представител в Пленарната сесия и Разширената изпълнителна сесия на ЕСП, като ще е с еднакви права и задължения като всички останали членове и ще има право на глас, благодарение на факта, че е национален орган за преструктуриране на държава членка на Банковия съюз.


Дефицитът във външната търговия на България през първите пет месеца

Дефицитът във външната търговия на България през първите пет месеца ...

......... Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - април 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (24,7%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“  (54,1%).


През тази седмица ще излязат поредните статистически данни, които ще

През тази седмица ще излязат поредните статистически данни, които ще ...

......... юни. НСИ ще информира какви са индексите на потребителските цени за юни. В четвъртък (16 юли) статистиката ще даде данни за престъпления, обвиняеми и осъдени лица през миналата година. В петък (17 юли) БНБ ще информира каква е външната търговия през април, преките инвестиции и платежния баланс през май.  


Годишният преглед на използването на еврофондовете от областите и общините

Годишният преглед на използването на еврофондовете от областите и общините ...

......... [2] Длъжни сме да отбележим че този ръст, както и в повечето от областите се дължи и отчасти на свиването на населението. [3] Проектите за пътища, изпълнявани в областите са добавени за пълнота към съответната им сума на европейските проекти, въпреки че де факто изпълнителят е Агенция „Пътна инфраструктура“  


Въпреки всички свои недостатъци притегателната сила на еврозоната се оказва

Въпреки всички свои недостатъци притегателната сила на еврозоната се оказва ...

......... За България и Хърватия обаче това е за предпочитане пред алтернативата. „Тази криза ни показа, че тези, което са в еврозоната и „чакалнята“, ще имат достъп до милиарди евро за възстановяване“, заяви българският премиер Бойко Борисов. „Тези, които не са, ще поемат дълг и то с голяма лихва“, посочи той.


България бе приета за член на валутно-курсовия механизъм ERM II

България бе приета за член на валутно-курсовия механизъм ERM II ...

......... След това срокът бе изместен до края на юли. Същевременно Хърватия, която стартира процедурата година по-късно от България, изпълни ангажиментите си, а проверката на ЕЦБ не откри капиталов недостиг в нито една от изследваните пет банки. Така реално двете държави бяха пакетирани с очакване решението да се вземе през юли.


Българската народна банка прие решение, че ще спазва гласуваните от

Българската народна банка прие решение, че ще спазва гласуваните от ...

......... са изправени кредитополучателите. Въпреки че мерките са предназначени да осигурят подкрепа за гражданите и бизнеса на ЕС по време на кризата, регулаторните органи и надзорните органи все още носят отговорност за осигуряване на налична информация за наблюдение и разбиране на всички рискове, свързани с дейността на банките, уточняват от ЕБО.


Растежът на реалния БВП на България за тази година ще

Растежът на реалния БВП на България за тази година ще ...

......... приложени в икономиката бяха по-меки в сравнение с тези разгърнати в по-голямата част от Западна Европа, отчита икономическият екип на УниКредит Булбанк в последния тримесечен анализ за икономиката на ЦИЕ. Според анализаторите това е добра новина, тъй като щетите, които ограничителните мерки нанесоха на икономиката, вероятно ще се окажат по-малки.


Представители на еврозоната са готови да пуснат Хърватия и България

Представители на еврозоната са готови да пуснат Хърватия и България ...

......... една година, което прави 2023 г. най-ранната година за членство в еврозоната. Припомняме, че преди дни приключи успешно увеличението на капитала на ПИБ - едно от ключовите условия България да бъде допусната в „чакалнята“ за еврозоната и надеждата е това да се случи този месец. P { margin-bottom: 0.08in }


Продажбите на дребно в България регистрират рекорден спад през май,

Продажбите на дребно в България регистрират рекорден спад през май, ...

......... битова техника, мебели и други стоки за бита - с 12,7%. Понижение на оборота е регистрирано при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности - с 5,9%.Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо предходния месец (Сезонно изгладени)


Доходността по партидите в частните пенсионни фондове се възстанови през

Доходността по партидите в частните пенсионни фондове се възстанови през ...

......... пенсионен стълб.  Даниела Петкова потвърди, че много от хората се заблуждават, че имат партида в НОИ и парите им могат да се онаследяват. НОИ не е капиталов фонд, а принципът на преразпределение при него е солидарен и за пенсиите отиват 63% от вноските на работещите, а другите се осигуряват от държавата.


Фондът на фондовете насочва още 56,3 млн. лева към малките

Фондът на фондовете насочва още 56,3 млн. лева към малките ...

......... от икономиката - малките и средни предприятия и стартиращите компании, отпада задължението на финансовите посредници да привличат независими частни инвеститори. Фондът припомня, че преди дни стартира и гаранционен продукт в подкрепа на малките и средни предприятия с общ бюджет 158 млн. лева. Средствата също са от програмата „Иновации и конкурентоспособност“.


"Директивата за платежни услуги 2" (PSD2) ще освободи сектора на

"Директивата за платежни услуги 2" (PSD2) ще освободи сектора на ...

......... не създава реална конкуренция по отношение на това цената на крайното плащане да бъде намалена, но създава конкуренция относно бързината на услугата. Цветомир Досков е убеден, че конкуренцията в сектора ще се усилва, а пазарът ще става вес по-динамичен.Още от разговора вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.    


Над 47 млн. лв. са одобрените от търговските банки безлихвени кредити за

Над 47 млн. лв. са одобрените от търговските банки безлихвени кредити за ...

......... са до началото следващата седмица всички банки да са извършили нужните юридически и технически промени. Българската банка за развитие не разглежда исканията за кредит, а включва вече одобрените от търговските банки заеми в издадената портфейлна гаранция. Срокът за кандидатстване по програмата за безлихвено кредитиране е до края на 2020 година.


Икономическото възстановяване на верижна база ще започне през третото тримесечие

Икономическото възстановяване на верижна база ще започне през третото тримесечие ...

......... април - юни, което ще се отрази в понижение на реалния БВП спрямо януари – март. При условие, че няма да има втора вълна от COVID-19 и ново затягане на мерките, най-вероятно икономическото възстановяване на верижна база ще започне през третото тримесечие на годината, надяват се експертите на банковия регулатор.


През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с ...

......... вторник (7 юли) няма обявени събития . В сряда (8 юли) няма обявени събития. В четвъртък (9 юли) от НСИ ще разберем какви са продажбите в промишлеността, строителството и търговията през май 2020 г. В петък (10 юли)  НСИ ще информира за местата за настаняване през май 2020 г.  


Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фондът на фондовете)

Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фондът на фондовете) ...

......... още близо 27 млн. лв. от финансовия инструмент „Финансиране за малкия бизнес“. До 18 часа на 17 юли всички финансови институции с валиден банков лиценз и разрешение за предоставяне на заеми могат да се включат в процедурата за избор на партньори за реализацията на антикризисния инструмент на Фонда на фондовете.


През последните две седмици интересът към към програмата за портфейлни гаранции в

През последните две седмици интересът към към програмата за портфейлни гаранции в ...

......... не разглежда исканията за кредит, а включва одобрените от търговските банки заеми в общата портфейлна гаранция за 1,6 млрд. лв. Програмата е отворена за кандидатстване до 23 декември 2020 г. Очаква се още пет банки да подпишат споразумения, като с тях общият брой на партньорите на ББР ще стане десет.


Fibank (Първа инвестиционна банка) успешно увеличи капитала си. Днес инвеститорите

Fibank (Първа инвестиционна банка) успешно увеличи капитала си. Днес инвеститорите ...

......... млн. евро капиталов буфер от необходимите 262,9 млн. евро. Успешното увеличение на капитала на "ПИБ" е условие за присъединяването на България към ERM II или „чакалнята“ за еврозоната. България се надява да получи зелена светлина за т.нар. чакалня на еврозоната още през юли тази година. P { margin-bottom: 0.08in }


Въпреки сериозните опасения заради коронакризата и извънредното положение, което бе

Въпреки сериозните опасения заради коронакризата и извънредното положение, което бе ...

......... косвения налог са 2,940 млрд. лв. (25,1%, но от планирани 11,730 млрд. лв.). При акцизите също има увеличение. През март 2020 г. те са били 1,320 млрд. лв., през април са вече 1,740 млрд. лв., а през май – 2,097 млрд. лв. или 38% от планираните 5,450 млрд. лв.  


Иновативната услуга следва добрите световни практики в отговор на очакванията

Иновативната услуга следва добрите световни практики в отговор на очакванията ...

......... Модерните зони са част от вече стартиралия процес на трансформация на широката клонова мрежа на финансовата институция, която в края на 2019 г. успешно откри и първите си дигитални клонове от ново поколение. Повече информация за новите дигитални зони за самообслужване и предлаганите в тях услуги можете да откриете на www.postbank.bg.


Промени в бюджетната процедура за догодина прие кабинетът на днешното

Промени в бюджетната процедура за догодина прие кабинетът на днешното ...

......... за държавния бюджет на Република България за 2021 г., съответно и в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. и привежда бюджетния процес в съответствие с мерките и действията, произтичащи от обявеното на 13 март 2020 г. извънредно положение. Казано иначе, възможно е да има леко забавяне в процедурата. 


Продължава тревожната тенденция от предходните отчетни периоди към непрекъснато нарастване

Продължава тревожната тенденция от предходните отчетни периоди към непрекъснато нарастване ...

......... 50,4 млн. лв. В резултат на отчетените към 31 декември разходи и трансфери - всичко в общ размер на 4 433 563 500 лв., спрямо отчетените приходи и трансфери - всичко в общ размер на 4 396 527 500 лева се формира отрицателно бюджетно салдо за годината в размер на 37 млн. лв.


451 финансови инспекции и проверки са приключени през 2019 г.

451 финансови инспекции и проверки са приключени през 2019 г. ...

......... компетентността на други държавни органи и са им препратени по компетентност. В 288 от случаите, т.е. повече от половината, са подадени от държавни органи, физически и юридически лица. Това е показател за общественото доверие, с което се ползва агенцията при изпълнение на нейната мисия - защита на публичните финансови интереси.


Дългът на подсектор „Централно управление", в който влизат всички държавни

Дългът на подсектор „Централно управление", в който влизат всички държавни ...

......... лв. Държавногарантираният дълг през май 2020 г. възлиза на 1,692 млрд. лв., вътрешните гаранции са 63,7 млн. лв., а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 1,4%. В края на май 2020 г. делът на гарантирания дълг в лева възлиза на 56,3%, в евро – 20,5%, а на този в други валути 23,2%. 


Печалбата на банковата система в края на май е 476

Печалбата на банковата система в края на май е 476 ...

......... домакинствата (със 142 млн. лв., 0,2%), на бизнеса (с 245 млн. лв., 0,9%) и на сектор държавно управление (с 25 млн. лв., 0,8%). Във валутната структура на общо депозити в края на май позициите в левове са 57,7%, тези в евро – 34,4%, а в други валути – 7,9%.  


Одобрените безлихвени кредити за подпомагане на физически лица по гаранционната

Одобрените безлихвени кредити за подпомагане на физически лица по гаранционната ...

......... края на 2020 г. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки. Българската банка за развитие не разглежда исканията за кредит, а включва вече одобрените от търговските банки заеми в издадената портфейлна гаранция. 


Днес изтича срокът, в който търговските банки трябва да решат

Днес изтича срокът, в който търговските банки трябва да решат ...

......... "Предвид очакваното забавяне на икономическата активност и свързаното с това нарастване на необслужваните кредити, което би оказало натиск върху доходността и капиталовата позиция на кредитните институции, запазването на антицикличния капиталов буфер на ниво от 0,5% през третото тримесечие на 2020 г. допринася за устойчивостта на банковата система", посочват от БНБ.


България дава банкови гаранции, с които получаваме достъп до значително

България дава банкови гаранции, с които получаваме достъп до значително ...

......... те да бъдат конкурентоспособни, а парите ще дойдат в България по тези проекти при положение, че се представим с конкурентоспособни проекти“, добави социалистът Румен Гечев. Той подчерта, че ще се оказва натиск и контрол на управляващите, защото от това зависи от работа на съответните министерства да бъде свършена както трявба. 


През тази седмица  ще излязат поредните статистически данни, които ще

През тази седмица  ще излязат поредните статистически данни, които ще ...

......... са фискалните данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" през май 2020 г. В сряда (1 юли) няма обявени събития. В четвъртък (2 юли) от НСИ ще научим колко са разрешенията за пребиваване на чужденци в България през  2019 г. За петък (3 юли) няма обявени събития.  


Около 110 хил. заявени кредити за отсрочване се очакват до

Около 110 хил. заявени кредити за отсрочване се очакват до ...

......... уточни председателят на АББ. Той коментира още, че към днешна дата около 40% от спестяванията на българите са в евро, но е категоричен, че няма нужда хората допълнително да превалутират сметките си в единната валута заради бъдещото ни влизане във валутно-курсовия механизъм ERM II, а след това и в еврозоната.


Брутният външен дълг (частен и държавен) намалява като част от

Брутният външен дълг (частен и държавен) намалява като част от ...

......... евро. Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 1,445 млрд. евро, 4%) в сравнение с увеличението на брутния външен дълг (със 101,6 млн. евро, 0,3%).Нетният външен дълг намалява с 2,129 млрд. евро (154,8%) спрямо април 2019 г. (отрицателна стойност от 1,375 млрд. евро, 2,3% от БВП).


За много хазартни оператори Държавната комисия по хазарта е приемала

За много хазартни оператори Държавната комисия по хазарта е приемала ...

......... да разбера защо вашата активност нарасна експоненциално в момента, в който един човек, свързан с хазартния бизнес през годините, започна дистанционно да разкрива някакви факти и обстоятелства, да дава гласност", ядоса се Горанов на опозицията, визирайки хазартния бос с 18 обвинения Васил Божков, който все още се укрива в Дубай.  


Без особени дебати депутатите одобриха на първо и второ четене

Без особени дебати депутатите одобриха на първо и второ четене ...

......... cпpямo дeлa нa Бългapия в ĸaпитaлa нa EИБ, който е около 0,21%. Според изчисленията на МФ гаранцията на страната ни по тази линия възлиза на малко над 51 млн. евро. Измененията в Закона за държавния бюджет за 2020 г. влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник. Лихвите по депозитите на новите договори, които фирмите и домакинствата

Лихвите по депозитите на новите договори, които фирмите и домакинствата ...

......... през май е 0,20%. В сравнение с година по-рано той намалява с 0,28 пр.п., а спрямо април 2020 г. запазва нивото си.                                             ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ИЗБРАНИ ИНСТРУМЕНТИ  


10 години давност за събиране на вземания от физически лица,

10 години давност за събиране на вземания от физически лица, ...

......... необслужените им заеми се увеличава или е значителен, или е със застойна динамика, – а финансовите им активи намаляват, натрупват се бавно, а дългът на домакинствата увеличава своя дял в доходите им. Красен Станчев обяви още през 2019 г., че нито едно от тези условия в България не е налице.