Размерът на вътрешните и външните инвестиции през 2018 г. се

Размерът на вътрешните и външните инвестиции през 2018 г. се ...

......... аргумент за това посочи нагласите на чуждестранния бизнес в страната. Според изследване Германо-българската търговска камара, близо 90% от германските компании в България биха инвестирали отново в страната ни. Подобни са нагласите и сред шведския бизнес – 94% от компаниите, които работят в България планират да разширят или запазят дейността си.


Приключи четвъртото издание на най-голямата обучителна програма за стартиращи компании

Приключи четвъртото издание на най-голямата обучителна програма за стартиращи компании ...

......... група на Българската банка за развитие в лицето на МФИ „Джобс“ и на новосъздаденото й дъщерно дружество - Фонд за капиталови инвестиции, сред чиито основни  задачи е помощта за  българските стартиращи предприятия и такива във фаза на растеж, за да реализират идеите си, да разширят бизнеса си и намерят пазари.


„Обединение Морнингсайд Хил“ ДЗЗД е изборът на Фонда на фондовете

„Обединение Морнингсайд Хил“ ДЗЗД е изборът на Фонда на фондовете ...

......... за преференциални кредити за МСП, насочени към банковия сектор”, обяви Светослава Георгиева. Те ще са за иновации, енергийна ефективност на предприятия – малки, средни и големи. Друг гаранционен инструмент ще е насочен към микрокомпании в ранен етап на развитие, които ще могат да разчитат на кредитиране до 100 хил. лева.


Министерският съвет одобри проекта на Закон за изменение и допълнение

Министерският съвет одобри проекта на Закон за изменение и допълнение ...

......... притежателите на инструменти на собствения капитал и подчинен дълг, и по-нисък ред спрямо притежателите на други инструменти на необезпечен първостепенен дълг. Досега текстовете от закона не отразяват спецификата на финансовите инструменти с различни нива на подчиненост, които се издават от институциите и предприятията в държавите с по-развити финансови системи.  


Милиони физически и юридически лица в ЕС и особено в

Милиони физически и юридически лица в ЕС и особено в ...

......... на директорите разкрива, че до края на 2019 г. планира да набере нови 10 млн. лв. при оценка на компанията от над 300 млн. лв., с които да навлезе на нови пазари, да наеме още повече професионалисти, както и да разработи нови технологии и продукти, превръщайки компанията в глобален финтех.


По-голяма финансова самостоятелност на кметствата и участие на кметовете в

По-голяма финансова самостоятелност на кметствата и участие на кметовете в ...

......... на кметовете при  изразходването на бюджета. Освен това ще се даде възможност кметовете чрез свои представители да участват в цялостния процес по подготовката на офертите, строително-ремонтните работи и приемателните комисии за обекти на територията на кметството. Контролът при финансови инспекции ще се осъществява от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Правителството отпусна допълнително 30 млн. лв. за общинските болници и

Правителството отпусна допълнително 30 млн. лв. за общинските болници и ...

......... дванадесетте Центрове за психично здраве и психиатрични отделения към държавни и общински болници на база проведен леглоден лечение. За лечебни заведения за спешна помощ са предвидени останалите 10 млн. лв. - за 41 болници, вкл 26 областни болници, разпределени на база брой преминали болни, нехоспитализирани в същото лечебно заведение.  


През последната година Fintech компаниите са поставени пред предизвикателството да

През последната година Fintech компаниите са поставени пред предизвикателството да ...

......... и 2300 компании. „През 2018 г. успяхме да спестим на българските си клиенти повече от 2 млн. лв. от такси и комисионни“,  споделя Мартин Богданов.  За 2019 г. компанията планира да предложи нови функционалности за своите клиенти, като български IBAN, бюджетни и комунални плащания, т.е. пълна функционалност на разплащателна сметка.


Влезлите в България преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през миналата година

Влезлите в България преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през миналата година ...

......... преките инвестиции в чужбина през миналата година е положителен и възлиза на 310,3 млн. евро. За сравнение, през 2017 г. той също имаше положителна стойност от 310,7 млн. евро. Само през декември 2018 г. вложенията са за 7,5 млн. евро при 11,3 млн. евро за последния месец на 2017 г.


Още по тематаТърговският дефицит на България се свива с близо

Още по тематаТърговският дефицит на България се свива с близо ...

......... млрд. евро. В централната банка отчитат, че през декември резервните активи на БНБ се повишават с 842,6 млн. евро, докато през 2017 година увеличението е с 1,472 млрд. евро. През миналата година ръстът е с 1,361 млрд. евро, като през 2017 г. беше регистрирано намаление с 98,9 млн. евро.  


Малките икономически оператори, които ползват обикновен касов апарат, ще трябва

Малките икономически оператори, които ползват обикновен касов апарат, ще трябва ...

......... сътрудничество по отношение на банковия надзор, не би трябвало да има пречка българският лев да влезе в ERM II”. Финансовият министър отчете, че заплатите в Гърция са по-високи от българските, но посочи, че минималната заплата у нас е нараснала с 50% за последните няколко години, а средните доходи също растат.Трето тримесечие банковата статистика отбелязва забавяне на ръста на заемите

Трето тримесечие банковата статистика отбелязва забавяне на ръста на заемите ...

......... декември 2018 година. В края на декември 2018 година размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата, специализирани в отпускане на бързи заеми, е 39,7 млн. лева. Той се увеличава с 1,6% (0,6 млн. лева) в сравнение с година по-рано и нараства с 4,5% (1,7 млн. лева) на тримесечна база.


През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с ...

......... информира за финансовите резултати на инвестиционните фондове през декември 2018 г. В петък (22 февруари) националната статистика ще разкрие предварителните данни за наети лица и средна работна заплата за миналата година.  От НСИ ще научим какви са разходите за придобиване на дълготрайни материални активи през четвъртото тримесечие на 2018 г.


Бизнесът на лизинговите компании в България се развива добре, като

Бизнесът на лизинговите компании в България се развива добре, като ...

......... в края на декември 2017 г. до 66,5% в края на декември 2018 година. Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества в края на декември 2018 г. e 26,3 млн. лева и намалява с 18,7% (6 млн. лева) на годишна база и с 9,3% (2,7 млн. лв.)на тримесечна.


Нетната печалба на Българо-американската кредитна банка (БАКБ) за 2018 г.

Нетната печалба на Българо-американската кредитна банка (БАКБ) за 2018 г. ...

......... при включена печалба за 2018 г. съгласно неодитирани отчети) спрямо края на 2017 г. Това е сериозна предпоставка за запазване на тенденцията за растеж на БАКБ и разширяване на кредитния портфейл при запазване на показателите ѝ за стабилност и устойчивост и генериране на стойност за акционерите, коментират от кредитната институция.


В деня на Свети Валентин България се обясни още по-силно

В деня на Свети Валентин България се обясни още по-силно ...

......... за управление на активи може да се финансира не само със средства от Фонда за преструктуриране на банки, и съответно инвестиционни посредници, но частично и чрез преобразуване на приемливи задължения на институцията в режим на преструктуриране в обикновени акции на мостовата институция или по друг начин.Всичко по темата четете тук!Нетните активи на пенсионните фондове в края на 2018 г.

Нетните активи на пенсионните фондове в края на 2018 г. ...

......... към 31 декември 2018 г. е в размер на 60,43 млн. лв., при 62 млн. лв. година по-рано. Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 31 декември 2018 г. е 4 674 146 души, което е ръст от почти 2% на годишна база.      


Българската икономика е нараснала с 3,1% през четвъртото тримесечие на

Българската икономика е нараснала с 3,1% през четвъртото тримесечие на ...

......... добавена стойност се увеличава с 2,9%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 5,3%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 4% през четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо година по-рано по сезонно изгладени данни. Вносът на стоки и услуги се увеличава с 2,5%, а износът расте с 0,8%.


България увеличи търговския си дефицит през миналата година, след като

България увеличи търговския си дефицит през миналата година, след като ...

......... FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари – ноември 2018 г. е отрицателно и е на стойност 1,815 млрд. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) то е положително и е в размер на 505,8 млн. лева.


Банките и финансовите групи, които функционират на международно ниво, трябва

Банките и финансовите групи, които функционират на международно ниво, трябва ...

......... страната на активите в техните счетоводни баланси, както и множеството източници на такъв риск, отчитайки, че невъзможността на длъжника да изплати своя дълг може да се дължи на рискове, които засягат платежоспособността на длъжника, както и с икономическата ситуация в държавата, където е деноминиранавалутата, но и с валутния риск.    


През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с ...

......... какви са годишните данни на индексите и цените на производител в селското стопанство от октомври до декември. В последния ден на тази работна седмица Българската народна банка ще определи рамката за международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута за януари, както и информация за дейността на лизинговите дружества през декември.


Общият паричен ресурс, наличен в Държавния фонд за гарантиране устойчивост

Общият паричен ресурс, наличен в Държавния фонд за гарантиране устойчивост ...

......... най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Фонда ще продължи да бъде под формата на депозит в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея. Бизнесът от години настоява постъпленията в Сребърния фонд да „се подкрепят“ с допълнителни източници, но към момента няма движение в тази посока.  


През последните дни станахме свидетели на най-различни новини за финансови

През последните дни станахме свидетели на най-различни новини за финансови ...

......... децентрализация. Предстоящите местни избори в края на годината също са предпоставка както да се говори повече за местните бюджети, така и да се търсят решения, които да са в сила за новите общински власти.Виж повече в „Пътят към фискална децентрализация: Споделяне на данък общ доход с общините” (април 2018 г.).


В края на миналата година изтеглените заеми от банките възлизат

В края на миналата година изтеглените заеми от банките възлизат ...

......... третото тримесечие на миналата година броят на тези заеми нараства с 0,1%, а размерът им – с 1,9%. Най-голям е ръстът на броя на кредитите, които гражданите са вземали в диапазона от 100 хил. до 250 хил. лева, като на годишна база те растат с 20%, изчисляват в централната банка.


Спестяванията в банковата система в края на миналата година достигна

Спестяванията в банковата система в края на миналата година достигна ...

......... нараства с 0,9%, а размерът – с 3,4%. Към 31 декември броят на депозитите е 9,751 млн., като намалява на годишна база с 2,6% при 3% годишно понижение в края на септември 2018 година. За една година най-голям е спадът в боя на спестяванията до 1000 лева – с 5,3%.


От средата на декември до момента са закупени 1 195

От средата на декември до момента са закупени 1 195 ...

......... своевременно. Петя Аврамова уточни, че смущения и проблеми в системата е имало само в периода от 2 до 4 януари, но вече са възстановени всички погрешно надвзети средства. Тя бе категорична, че системата работи нормално. По думите й вече работят и тол автомобилите, които извършват проверки и събират компенсаторни такси.


Управителният съвет на Българската народна банка отказа издаването на лиценз

Управителният съвет на Българската народна банка отказа издаването на лиценз ...

......... на условието за издаване на лиценз по  по Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), съобщи пресцентърът на БНБ. Кандидатът за платежна институция не е представил всички сведения и документи, необходими за удостоверяване изпълнението на изискванията от ЗПУПС, и, представените документи съдържат непълна информация, уточняват от независимия банков регулатор.


Започва проверка на отпусканите субсидии за превоз на пътници по

Започва проверка на отпусканите субсидии за превоз на пътници по ...

......... се мисли в посока промяна на модела - за повече справедливост и отговорност, както и за конкретни мерки срещу сивия сектор в транспорта. Представителят на превозвачите Магдалена Милтенова е посочила, че от организацията са отворени към всички предложения на транспортното министерство за изсветляването на бранша и подобряването на транспортните услуги.


Универсалните пенсионни фондове успяват да предпазят парите от инфлация, но

Универсалните пенсионни фондове успяват да предпазят парите от инфлация, но ...

......... доста по-различна и положителна.” Милтенова заяви, че пенсионните фондове управляват дългосрочно парите на осигурените от втория стълб, които са със срочност 35-40 години. „Няма място за притеснение. Гарантирано е, че ще вземем поне толкова пари, колкото сме внесли“, каза още председателят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.


За първи път в историята си Сметната палата ще провери

За първи път в историята си Сметната палата ще провери ...

......... частици. Усилията трябва да бъдат насочени към ограничаване използването на въглища и дърва. Гражданите трябва да бъдат убедени, че качеството на въздуха е в техни ръце, каза Цветков, добавяйки, че една от препоръките е организирането на широки информационни кампании. Между 60 и 65% е изпълнението на препоръките на Сметната палата.


През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с ...

......... г. В последния работен ден на тази седмица националната статистика ще представи наблюдението на потребителското поведение през януари 2019 г. Ще излязат данни за продажбите в промишлеността, строителството и търговията през декември 2018 г. НСИ ще обяви предварителни данни за четвъртото тримесечие на статистиката за състоянието на жилищните сгради.  


В края на септември парите в обращение достигнаха 16,644 млрд.

В края на септември парите в обращение достигнаха 16,644 млрд. ...

......... броя, което е с 2,3 млн. броя (4,01%) по-малко в сравнение с отделените в периода декември 2016 г. – декември 2017 г.. За една година отделените като негодни разменни монети са 1,214 млн. броя, които са със 134 хил. броя (12,40%) повече в сравнение с отделените през предходния едногодишен период (декември 2016 г. – декември 2017 г.).


На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото ...

......... в размер на 2,543 млрд. лева, уточняват от МФ. Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.01.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 149,0 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС, се посочва в съобщението.


Печалбата на банковата система в края на миналата година достигна

Печалбата на банковата система в края на миналата година достигна ...

......... показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на балансовия капитал (ROE) са съответно 1,59% и 12,11%.Ликвидният буфер и нетните изходящи ликвидни потоци в края на декември 2018 г. са съответно 29,6 млрд. лева и 10,1 млрд. лв. Съотношението на двете величини – отношението на ликвидно покритие, е 294,1%.


Столичният общински съвет прие бюждета на София за 2019 г.

Столичният общински съвет прие бюждета на София за 2019 г. ...

......... в този бюджет. Защото в Бюджет 2019 г. липсва цялостна и последователна стратегия, придружена със съответните политики, които едно програмно бюджетиране може да даде за решаване на проблемите на град София“, заяви председателят на БСП – София Калоян Паргов по време на заседанието на Столичния общински съвет, цитиран от „Фокус“.


Столичният общински съвет ще гласува днес бюджета на София за

Столичният общински съвет ще гласува днес бюджета на София за ...

......... днес проектобюджетите си за тази година. Финасовата рамка на Плевен е в размер на 103 млн. лв., което е с над 15 млн. лв. от 2018 г. Предложената инвестиционна програма е за близо 8,4 млн. лв., съобщава БНР. В Сливен проектобюджетът за тази година е в размер на 108 млн. лв. 


Днес изтича срокът, в който фермерите трябва да докажат, че

Днес изтича срокът, в който фермерите трябва да докажат, че ...

......... оказа, че е достъчно да засееш тикви, дори без да се грижиш за тях и без да прибираш реколтата от полето, като само получаването на субсидия гарантираше печалбата. След скандала тиквите вече не се подпомагат. Според БНР има сигнали от фермери, че подобна схема се прилага и при други култури.


Депутатите приеха окончателно на второ четене промените в Закона за

Депутатите приеха окончателно на второ четене промените в Закона за ...

......... собствено или ползвано на законно основание, може да се извършва и от бюджетни организации по смисъла на Закона за публичните финанси, БНБ и дружествата, в която тя взима участие. Казано иначе, Централната банка ще може да продължи да охранява сградите и касовите си центрове чрез собственото си звено за сигурност.


Банковият съюз не е гаранция за банковия сектор, и днес

Банковият съюз не е гаранция за банковия сектор, и днес ...

......... в еврозоната (около 4%, като към момента в България са около 7%). Големия плюс за банките е това, че лошите кредити намаляват и те трябва да отделят по-малко резерви за тях, обясни още той. Андронов е категоричен, че банкерите у нас напълно подкрепят стремежа на държавата за влизане в еврозоната.


Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ взе решение за отпускането

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ взе решение за отпускането ...

......... Тутраканци ще получат индивидуална държавна помощ „де минимис“ за унищожените 88 бр. домашни прасета заради заболяването Африканска чума по свинете, реши още управителният съвет. Помощта за всеки стопанин е изчислена индивидуално според пазарната цена към август 2018 г. и теглото на хуманно евтаназираните животни според протоколите на Българската агенция по безопасност на храните. 


Брутният външен дълг на България (частен и държавен) в края

Брутният външен дълг на България (частен и държавен) в края ...

......... страна е на трето място след Естония и Люксембург по най-нисък външен дълг, който е намалял от 29% на около 23%. Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова също очаква през следващите години дългът да продължи да пада, като през тази година ще бъде 23% от БВП, а догодина  – 21,3%.


През тази година ще се приемат няколко законодателни изменения, които

През тази година ще се приемат няколко законодателни изменения, които ...

......... пари, с който ще се предотвратява използването на финансовата система за финансиране на тероризъм. "Тези законодателни промени са в изпълнение и на Плана за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на България за присъединяване към Валутния механизъм (ERM II) и към Банковия съюз", пише в публикацията на Маринела Петрова.


Българският финансов министър Владислав Горанов гледа на бъдещия престой на

Българският финансов министър Владислав Горанов гледа на бъдещия престой на ...

......... предстоящите евроизбори, като и двата са негативни – или ще има драстични промени и ЕС във вида, в който го познаваме няма да съществува вече, или нищо няма да се промени. Той обаче е категоричен, че въпреки Brexit доверието към ЕС никога не е било по-високо.  Всичко по темата четете тук!


В края на годината фирмите сключваха нови договори за кредити

В края на годината фирмите сключваха нови договори за кредити ...

......... ГПР по кредитите за потребление в левове се повишава с 0,61 пр.п., а по тези в евро спада с 0,30 пр.п. При жилищните кредити в левове на месечна база той намалява с 0,01 пр.п., а по тези в евро – с 0,29 пр.п. КРЕДИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (НОВ БИЗНЕС)  


Инвестициите в България не само не са се сринали, а

Инвестициите в България не само не са се сринали, а ...

......... се вижда това от отделните заинтересовани стани, добави той . Ако гледате днес отчета на президента - думата "изтребители" фигурира много повече от думата "политика" и думата "доход", посочи финансовият министър. По-рано през деня той заяви, че най-ранната дата за прием на еврото от България е началото на 2022 г. 


Лихвите по депозитите набизнеса падат на годишна база без изключение

Лихвите по депозитите набизнеса падат на годишна база без изключение ...

......... по тези в евро – с 0,14 пр.п. до 0,25%. Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове спрямо декември 2017 г. се понижава с 0,0026 пр.п. до 0,06%, а по тези в евро – с 0,0024 пр.п. до 0,08%.  ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (САЛДА)  


За банковата система в България тази година ще премине под

За банковата система в България тази година ще премине под ...

......... тримесечие  на 2018 г. (при 16,9% в края на 2014 г.), въпреки че нивото им все още остава над средното за Европейския съюз.  Същевременно, характерна за банковата система в България е по-високата степен на покритие с обезценка на брутните необслужвани кредити в сравнение със средното ниво за страните от ЕС.


През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с ...

......... подсектори "Централно държавно управление" и "Социално-осигурителни фондове" за декември 2018 г.  Ще стане ясна каква е удовлетвореността на потребителите от предоставените статистически информационни продукти и услуги за миналата година.  Централната банка ще публикува актуална информация за състоянието на банковата система през декември. За петък (1 февруари) няма обявени събития.  


2019 година ще премине под знака на прегледа на активите

2019 година ще премине под знака на прегледа на активите ...

......... 2018 г. Народното събрание прие законови промени, предложени от БНБ, които предоставят допълнителен макропруденциален инструментариум от мерки по отношение на банковото кредитиране. “Тук влизат нови правомощия за БНБ да изискваме налагане на ограничения за съотношението между кредит и обезпечение или между кредит и доход на кредитополучателя", дава пример Димитър Радев.


През изминалата година предявените претенции по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“

През изминалата година предявените претенции по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ ...

......... на автомобилистите“ и 0,20 лв. за всяко място на пътниците в средствата за обществен транспорт,  за което е сключена задължителна застраховка „Злополука” на пътниците за съответната година. Общо вноската към Гаранционния фонд на всяко едно застраховано МПС по ГО става 12 лв. , които се разпределят във въпросните два фонда.


От 1 февруари 2019 г., „Евромъни Трансфер“ ООД прекратява дейността

От 1 февруари 2019 г., „Евромъни Трансфер“ ООД прекратява дейността ...

......... на платежна институция и дружество за електронни пари, условията и реда за вписване в регистъра на доставчик на услуги по предоставяне на информация за сметка, условията и реда за лицензиране и осъществяване на дейност като оператор на платежна система с окончателност на сетълмента, както и извършването на сетълмент в БНБ.


Паричното предлагане в България расте с 8,8% на годишна база

Паричното предлагане в България расте с 8,8% на годишна база ...

......... годишно повишение през ноември 2018 година). През декември чуждестранните активи се увеличават с 8,3% (8,6% годишен ръст през ноември 2018 г.) и в края на миналия месец са 65,835 млрд. лева.Чуждестранните пасиви са 9,768 млрд. лева и на годишна база нарастват със 7,8% (13,3% годишно повишение през ноември 2018 година).


Банковите лихви са най-обсъжданата тема в България през последните години.

Банковите лихви са най-обсъжданата тема в България през последните години. ...

......... Piraeus, а Банка ДСК получи разрешение от всички регулаторни органи за покупката на SG Експресбанк. След като приключи сделката за консолидация между Банка ДСК и SG Експресбанк, новата банка може да стане пазарен лидер и да размести конфигурацията на банковата система, а от новите продукти и услуги да спечелят потребителите.


С промени в Закона за банковата несъстоятелност от Министерството на

С промени в Закона за банковата несъстоятелност от Министерството на ...

......... приемането на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност българското законодателство ще бъде приведено в съответствие с европейското право, ще се гарантира правната сигурност и ще бъдат осигурени необходимите законови положения за изграждане на капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на банките“, уточняват от МФ.  


Текущата и капиталова сметка на България през ноември е положителна

Текущата и капиталова сметка на България през ноември е положителна ...

......... по-рано беше 1,491 млрд. евро.Резервните пари на БНБ се повишават с 34 млн. евро през ноември миналата година, като година по-рано отчетоха намаление с 3,2 млн. евро. От януари до ноември те нарастват с 519 млн. евро, докато за същия период на 2017 г. имаше намаление от 1,571 млрд. евро.


Направените в България преки чуждестранни инвестиции за периода януари –

Направените в България преки чуждестранни инвестиции за периода януари – ...

......... белгийци (67,9 млн. евро).Преките инвестиции в чужбина за единайсет месеца са на плюс с 279,7 млн. евро, при положителна стойност от 299,4 млн. евро за същия период на 2017 г. Само през ноември те възлизат на 11,8 млн. евро, при 7,7 млн. евро за ноември 2017 г., изчисляват в БНБ.


Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала производство по

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувала производство по ...

......... по сделката. Съобщението е публикувано на 15 януари в Публичния електронен регистър на антимонополния регулатор. За да приключи успешно сделката по придобиването на "Банка Пиреос България", одобрение трябва да бъде получено и от БНБ. Очакванията са разрешенията от регулаторните и надзорните органи да излязат през първото тримесечие на тази година.


Чрез обединението на Банка ДСК и Societe Generale Експресбанк ще

Чрез обединението на Банка ДСК и Societe Generale Експресбанк ще ...

......... държави от региона и планира да купи още 3-4 банки тази година, допълни Шандор Чани, като посочи три държави, в които още тази година групата ще придобие банки в  Албания, Сърбия и Словения. – Банка ОТП  разполага с 8 млрд. евро резерви и ще ги използваме за ликвидност и капитал."


Унгарската банка OTP Bank Plc. приключи във вторник сделката за

Унгарската банка OTP Bank Plc. приключи във вторник сделката за ...

......... размер, или нямат потенциал за синергии в рамките на групата. Според различни източници на Ройтерс стойността на сделката вероятно ще съответства на продажбата на българския бизнес на National Bank of Greece (ОББ) на белгийската KBC Group миналата година, която бе на стойност 1,1 пъти от общия капитал на ОББ.  


През празничния месец декември 50% от заявленията за покупка на изплащане са

През празничния месец декември 50% от заявленията за покупка на изплащане са ...

......... с електронното подписване в онлайн търговията ще се спестят над 3,5 тона хартия на година. За покупката на повече от 330 хиляди стоки през миналата година българските потребители са подали над 55 хиляди онлайн заявления, като са чакали около пет дни, докато подпишат договора на хартия, отчитат в БНП Париба Лични Финанси.


Към края на септември 2018 г. общите активи на банковата

Към края на септември 2018 г. общите активи на банковата ...

......... система бе 72,5% в края на септември (при 73% към края на юни). Намалението на съотношението се дължеше на по-високия темп на растеж на депозитите (без тези от кредитни институции) спрямо този на кредитния портфейл (без кредитите и авансите за секторите „централни банки“ и „кредитни институции“), отчитат в БНБ.  


гледано: 55   Още видео0 гласа В последно време прогнозите

гледано: 55   Още видео0 гласа В последно време прогнозите ...

......... между случващото се в Италия и българската икономика", коментира доц. Йоцов. Юлиан Войнов е категоричен, че това, което е заложено в бюджета на България за 2019 г., няма да може да се изпълни. "Най вероятно ще стигнем до 3% икономически ръст, а може да паднем и под 3%", прогнозира той.


През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с ...

......... обявени събития, свързани с националната статистика. В петък (18 януари) централната банка ще публикува данни за потока към нашата страна на преките инвестиции, както и данни за платежния баланс през ноември. В последния работен ден на тази седмица БНБ ще публикува информация за външната търговия през октомври 2018 г.  


В община Плевен са събрани 1 750 000 лева повече

В община Плевен са събрани 1 750 000 лева повече ...

......... документа по искане на задължени лица. Определените данъчни задължения се заплащат на две равни вноски и през тази година - до 30 юни и до 31 октомври. При издължаване на пълния размер на данъчното задължение до 30 април собственикът получава 5 на сто отстъпка от дължимата сума, посочват от общината.


1500 касови апарати вече работят според новите изисквания, съобщават от

1500 касови апарати вече работят според новите изисквания, съобщават от ...

......... да я регистрират автоматично в лотарията с касови бележки на НАП. Срокът да сменят софтуера за управление на продажбите си в търговските обекти и касовите си апарат за регистрираните по ДДС търговци изтича на 31 март 2019, а за фирмите без ДДС регистрация до края на юни 2019 г.  


България отново увеличи търговския си дефицит през ноември, става ясно

България отново увеличи търговския си дефицит през ноември, става ясно ...

......... - 2018 година (Спрямо същия месец на предходната година) Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) за десет месеца е на минус с 1,653 млрд. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) то е на плюс с 449,2 млн. лева.  


Бюджетът на София за 2019 г. е за над 1,6

Бюджетът на София за 2019 г. е за над 1,6 ...

......... саниране на болница „Шейново“. Работи се по нов общински аквапарк в парка „Възраждане“. Инвестицията е за над 10 млн. лв. 181 машини са почиствали столицата тази нощ, а 160 души са получили подслон в центровете за настаняване. За хора в беда сигнали се подават на тел. 112, допълни Барбалов.   


Обещаващи резултати показват повечето финансови отчети на държавните компании от

Обещаващи резултати показват повечето финансови отчети на държавните компании от ...

......... млн. лв., като за същия период на 2017 г. са били 2,3 млн. лв. Печалбата обаче е в размер на 70 хил. лв. при 48 хил. лв. година по-рано. Компанията обяснява подобрението на финансовите си резултати с продажбата на суровини и материали с висока принадена стойност и разсрочването на разходи.


Фонд на фондовете (ФнФ) започна пазарни консултации с потенциални финансови

Фонд на фондовете (ФнФ) започна пазарни консултации с потенциални финансови ...

......... като заинтересованите лица биха могли да изразят желанието си за участие в процеса на следния телефонен номер: +3592 801 40 50 или електронна поща: [email protected], до 18:00 ч. на 6 февруари. След приключването им резултатите от тях ще бъдат систематизирани в доклад и оповестени на страницата на Фонда на фондовете.


Няма да има хаос с въвеждането на новите изисквания за

Няма да има хаос с въвеждането на новите изисквания за ...

......... Бизнесът твърди още, че промените в наредбата са в разрез със законодателството в областта на закрилата на интелектуалната собственост и защитата на личните данни и създават нова административна и финансова тежест върху светлия бизнес, докато сивата икономика ще продължи да работи по същия начин, по който е работила и досега.