Министерството на финансите не одобри заявените поръчки за провелия се

Министерството на финансите не одобри заявените поръчки за провелия се ...

......... на 100 лв. номинал, на която съответства среднопретеглена годишна доходност 2,98%. „Министерството на финансите ще продължи балансираната си и гъвкава политика по управление на държавния дълг, който е един от най-ниските в Европейския съюз, имайки предвид както пазарното състоянието, така и необходимостта от дългово финансиране“, се казва още в прессъобщението.   


България запазва оценката си за страновия риск на ниво от

България запазва оценката си за страновия риск на ниво от ...

......... генериран основно от пътния транспорт и туризма в България. Излишъкът по текущата сметка, европейските фондове и преките чуждестранни инвестиции ще увеличат валутните резерви на страната, смятат още от Coface. Освен това те ще позволят постепенно изплащане на външния дълг, който според доклада възлиза на 70,7% от БВП през 2017 г.  


Бившият министър-председател на България (1997 - 2001 г.) Иван Костов

Бившият министър-председател на България (1997 - 2001 г.) Иван Костов ...

......... Илиев призна, че е притеснен от това, че „в сърцевината на българския дебат е вкарано негативното отношение към предприемачеството". „България става несигурна страна за инвестиции - отрова, която прониква в дълбочинната тъкан на българското общество. Такова общество не може да върви бързо напред", коментира Костов. Очаквайте видео с целия разговор!


През тази седмица ще излязат малко на брой актуални статистически

През тази седмица ще излязат малко на брой актуални статистически ...

......... меналата година. В четвъртък (25 януари) няма насрочени събития. В петък (26 януари) централната банка ще обяви каква е била лихвената статистика през декември 2017 г. В последния работен ден на тази седмица Националният статистически институт ще предостави първоначални данни за брутния вътрешен продукт на регионално ниво за миналата година.


Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) е приета с множество

Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) е приета с множество ...

......... обаче по-големият проблем не са тези, които манипулират системата, а този, който е разрешил внедряването й – директорът на Агенция „Митници”. От браншовата организация твърдят още, че срокът за прилагане на мерките срещу неоторизиран достъп в системата (изготвени по препоръките на Горанов) изтича чак в края на април тази година. 


В началото на месеца Европейската централна банка публикува изследване, показващо

В началото на месеца Европейската централна банка публикува изследване, показващо ...

......... фирмите смятат, че могат да я повишават, за да си позволят по-високи възнаграждения за служителите. Тук вероятно роля играят както ниските капиталови разходи на българските фирми (особено в годините след кризата), така и традиционно малкото инвестиции в технологии, слаборазпространената практика за учене през целия живот и т.н.


От януари до ноември в българската икономика са влезли чуждестранни

От януари до ноември в българската икономика са влезли чуждестранни ...

......... евро, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Те намаляват с 2,4% (21,5 млн. евро) в сравнение със същия период на 2016 г., когато бяха 905,2 млн. евро. Само през ноември преките инвестиции нарастват с 32,2 млн. евро, при намаление със 7,6 млн. евро година по-рано.

Текущата и капиталова сметка на платежния баланс на България през

Текущата и капиталова сметка на платежния баланс на България през ...

......... като за същия период на 2016 г. статистиката отчете излишък от 3,879 млрд. евро, показват още данните на Българската народна банка (БНБ). За ноември 2017 г. салдото по текущата сметка е отрицателно и възлиза на 155,2 млн. евро при излишък от 162,4 млн. евро за ноември 2016 г.

На извънреден съвет при председателя на парламента Цвета Караянчева е

На извънреден съвет при председателя на парламента Цвета Караянчева е ...

......... проекта за решение за вота на недоверие срещу кабинета "Борисов 3" заради провала в политиката по противодействие на корупцията (част от който е казусът с БАЦИС), внесен от БСП. Предложението бе прието със 182 гласа „за“, 1 „против“ и 2 „въздържал се“. Разискванията ще започнат от 13 часа, приеха депутатите. 


Към края на септември 2017 г. отчетеният капитал, който превишава

Към края на септември 2017 г. отчетеният капитал, който превишава ...

......... не сега...49Биткойнът потъна под 10 000 долара7Може ли биткойнът да достигне цена от 100 000 долара през 2018 г.?11Китай експериментира с тотален контрол над хората2България по пътя към еврозоната? Кога, ако не сега...49Търговският дефицит на България се увеличава десетократно на годишна база14Желанието за контрол над биткойна продължава да го обезценява11BGONAIR.BG


След изчистване на ефекта от продажбата на проблемни вземания, кредитирането

След изчистване на ефекта от продажбата на проблемни вземания, кредитирането ...

......... наблюдава внимателно пазара на имоти, тъй като по-високите цени на недвижимостите могат да навредят на икономическия растеж, категорични са експертите. Икономистите на банката напомнят, че когато увеличението на цените на недвижимостите достигне прекомерно високи мащаби, може да се стигне до рязък спад, който е достатъчен да изпрати икономиката в рецесия.Левовете в марки сменям аз, вино за да пия в

Левовете в марки сменям аз, вино за да пия в ...

......... цена под 800 лв./дка1Франция иска по-строги правила за криптовалутите2Защо либерална Калифорния е столицата на бедността в САЩ?2Не, икономиката не е "астрология за момчета"12Търговският дефицит на България се увеличава десетократно на годишна база12Мария Габриел: Фалшивите новини са заплаха за образа на медиите и демокрацията 9BGONAIR.BGЕС отново затяга условията за Brexit

КТ "Подкрепа" предлага при изплащане на добавка към пенсията осигурените

КТ "Подкрепа" предлага при изплащане на добавка към пенсията осигурените ...

......... портфейл). "Отново напомняме, че следва да отпаднат месечните такси, които се събират от пенсионно осигурителните дружества за всяка осигурителна вноска, тъй като срещу превода на тези вноски не стои предоставяне на никаква конкретна услуга от страна на пенсионните осигурителни дружества", пише в писмото, подписано от президента на синдиката Димитър Манолов.


През 2017 г. банките понижаваха лихвите по новите срочни депозити,

През 2017 г. банките понижаваха лихвите по новите срочни депозити, ...

......... и това стана по-осезаемо в края на миналата година, което показва, че вероятно банките изчерпаха потенциала за понижаване на лихвите. Това показва анализ на финансовия сайт Моите пари, нпарве в последния месец от изминалата година. Индекси на MoitePari.bg – актуални стойности към декември 2017 спрямо ноември 2017 г.

До 31 януари тази година самоосигуряващите се лица могат да

До 31 януари тази година самоосигуряващите се лица могат да ...

......... започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на НАП. При  прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година не може да се променя вече избрания и декларирания вид осигуряване, уточняват данъчните.


На 22 януари 2018 г. Българската народна банка (БНБ) ще

На 22 януари 2018 г. Българската народна банка (БНБ) ще ...

......... допълнителни количества от емисията на аукционен принцип. Ведомството си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество различно от предварително обявеното. Участниците в аукциона могат да предлагат цени и количества съкровищни облигации, които желаят да закупят в допустимите до 30 състезателни поръчки.  Средномесечното равнище на безработицата през 2017 г. е 7,2%, като

Средномесечното равнище на безработицата през 2017 г. е 7,2%, като ...

......... сервитьори, готвачи и т.н.), квалифицираните работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродните на тях. В бюрата по труда отчитат, че недостигат продавачите, операторите на стационарни машини и съоръжения, работниците в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорта, работниците по събиране на отпадъци и сродни на тях, преподавателите.


От 2018 г. данъчнозадължените лица ще могат да покриват своите

От 2018 г. данъчнозадължените лица ще могат да покриват своите ...

......... стотинките, за които хората не подозират, че дължат, ако са платили в последния ден от срока за покриване на данъците, могат да доведат до отпадане на облекчението. По тази причина хората трябва да проверят своите задължения, преди да подадат данъчни декларации, в които има искане за данъчно облекчение, съветват данъчните. 


През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с ...

......... декември 2017 г. За вторник, сряда  и четвъртък няма планирани събития, свързани със статистическата отчетност. В петък (19 януари) БНБ ще публикува данни за външната търговия за октомври. В последния работен ден на тази седмица централната банка ще информира и какви са били преките инвестиции и платежния баланс през ноември. 


Управителният съвет на централната банка се съгласи "БНП Париба Пърсънъл

Управителният съвет на централната банка се съгласи "БНП Париба Пърсънъл ...

......... на услугите, които предоставяме на нашите клиенти, поясняват от френската банка на своя сайт. Компанията предприема тази стъпка с цел осигуряване в бъдеще на по-големи възможности за развитие на бизнеса си в страната като една от целите е да предостави повече и по-атрактивни услуги на своите клиенти в България.  


Управителният съвет на БНБ взе решение за издаване на предварително

Управителният съвет на БНБ взе решение за издаване на предварително ...

......... акции) е собственост на ЗАД „ОЗК – Застраховане“ АД и 8,635% (495 348 акции) са притежание на „Атоменергоремонт“ АД. Останалата част от акциите на „Общинска Банка“ АД се притежават от други 28 акционери (общини и юридически лица), като никой от тях не притежава повече от 6% от капитала на дружеството.


Управителният съвет на централната банка взе решение за разрешаване на

Управителният съвет на централната банка взе решение за разрешаване на ...

......... преобразуването банки. Investor.bg припомня, че на 6 декември, на извънредно общо събрание, акционерите на Обединена българска банка одобриха вливането на СИБАНК в ОББ. След като БНБ разреши вливането и то се впише в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ще съществува само едно юридическо лице – Обединена българска банка АД.


Мисля, че сме добър пример. Това казва управителят на Българска

Мисля, че сме добър пример. Това казва управителят на Българска ...

......... и лоши времена, дори по време на глобалната финансова криза“, отбелязва той. На въпрос дали Радев ще се впусне във втори 6-годишен мандат като управител на БНБ той отговаря: „Фокусирам се върху това, което трябва да се направи... Ще видим. Отидох в МВФ за една година и накрая останах 15“.


Актуализиран индикативен график за предстоящите плащания по схемите и мерките

Актуализиран индикативен график за предстоящите плащания по схемите и мерките ...

......... 30 април. Схемата за млади фермери е в първата седмица на юни. От Министерството напомнят, че графикът за директните плащания е указателен и има за цел да ориентира предварително земеделските стопани за предстоящите плащания на субсидии. В началото на март започва и приемът на заявления за подпомагане за Кампания 2018. 


Правителството отпусна 10 млн. лв. и нова сграда на Софийския

Правителството отпусна 10 млн. лв. и нова сграда на Софийския ...

......... университета. Висшето училище ще получи и бившата сграда на Професионалната гимназия по облекло на софийския бул. "Черни връх". Тя трябва да се използва за обучението на студентите от Медицинския факултет. Сградата се предоставя като компенсация за отнетата сграда на бул. "Ал. Стамболийски" в София в полза на съда и прокуратурата.  


Досегашната небанкова финансова институция за потребителско кредитиране в България БНП

Досегашната небанкова финансова институция за потребителско кредитиране в България БНП ...

......... 24 часа. „Юридическата транформация от небанкова към банкова институция цели да надгради палитрата от кредитни продукти, които ще са с ясни условия и непроменящи се вноски, каквито се прeдлагат от банката-майка, посочи Захариева и коментира, че българските потребители вече се възползват от спестовни и кредитни продукти и дигитални  електронни услуги.


През тази година влязоха в сила нови промени в данъчното

През тази година влязоха в сила нови промени в данъчното ...

......... право на собственост. До миналата година нямаше такава опция и често се стигаше до необосновани ревизии. Фирмите и самоосигуряващите се трябва да подадат справката за изплатените през годината в т.ч. и през 2017 г. доходи на физическите лица до края на февруари вместо до 30 април, както беше до сега.


Лихвите по срочните депозити в левове и евро са спаднали

Лихвите по срочните депозити в левове и евро са спаднали ...

......... 40 и 60% според изискванията на банките. Но ние казваме, че този размер не трябва да е повече от 40%.“ Тя даде пример, при който сумата на всички задължения на потребител, който взема 1000 лева нетна заплата, за лизинг, изплащане на телефон, потребителски кредит, не бива да надхвърля 400 лева.


Електронната платформа за кредитиране на ezbob е отличена с наградата

Електронната платформа за кредитиране на ezbob е отличена с наградата ...

......... плановете за развитие на ezbob. Компанията е от световна класа, като предоставя на банките върхова технология. Към момента притежава общо 90 милиона паунда от инвеститори като OakTree Capital и Bank Leumi (една от най-големите израелски банки), фонда Hagshama и Angel CoFund на британското правителство. Сред партньорите е и Alibaba.  


Брутните премии на общозастраховатлените компании се увеличават с 8,6% в

Брутните премии на общозастраховатлените компании се увеличават с 8,6% в ...

......... застраховката „Заболяване“, носят общо около 39 млн. лв. или с над 10% повече приходи спрямо 2016 г. Лидери по пазарен дял са ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и ЗК „Лев Инс“ АД с по 12,3% и съответно – 12,2%, следвани на малко отстояние от ЗАД „Армеец“ с 11%.  

През миналата година Столичната община е събрала 639,2 млн. лева

През миналата година Столичната община е събрала 639,2 млн. лева ...

......... земя – в общината са влезли близо 10 млн. лева – с 1,8 млн. по-малко от предходната година. Общо неданъчните приходи (административни такси, лихви, глоби, наеми, продажби и т.н.) за 2017 г. са над 333,3 млн. лева, което е с 9 млн. лева повече от събраните средства през 2016 г.


Инспектори от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП)

Инспектори от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) ...

......... на касова бележка обектите на нарушителите могат да бъдат запечатани за срок до един месец независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции. Ако собственикът или упълномощеното лице на обекта откажат съдействие при запечатването, служителите на приходната агенция уведомяват прокуратурата, която предприема съответните действия по закон, уточняват от НАП.


Правителството одобри проект на споразумение между Министерския съвет и Българската

Правителството одобри проект на споразумение между Министерския съвет и Българската ...

......... млн. лева. Парите, обещани от министър-председателя, са осигурени от бюджета на Фонда за научни изследвания. Учените от БАН поискаха също така месечната стипендия за докторантите в Академията да бъде увеличена от 400 лв. на 765 лв. Планът за догодина обаче е стипендията им да бъде увеличена само до 500 лева.


През тази година трябва да работим малко над 132 дни,

През тази година трябва да работим малко над 132 дни, ...

......... (включително деца, пенсионери и т.н.), но именно работещите понасят в най-голяма степен тежестта на хазната. За работещите българи данъчната тежест е близо 50% и за тях Денят на данъчна свобода идва чак в края на юни. Всеки сам може да изчисли своите данъци на специализираната страница "Моите данъци" – www.kolkodavam.bg. 


България има интерес да влезе бързо в еврозоната. В оптимален

България има интерес да влезе бързо в еврозоната. В оптимален ...

......... в Германия - 1,75%“, посочи Парамов. Според него през последните години 73 фирми за бързи кредити са направили невероятни печалби на гърба на българина, докато в банковата система циркулират много свободни пари. “С влизането в еврозоната ще изравним възможностите за вътрешно кредитиране, което ще даде тласък на икономиката”, смята Парамов.


Дори при промяна на собствеността запечатаните от Националната агенция за

Дори при промяна на собствеността запечатаните от Националната агенция за ...

......... към момента на запечатване на обекта или обектите, които ще се стопанисват от трето лице, то да знае, че обектът ще бъде запечатан. Обявяването в сайта на НАП води до презумпцията, че всяко трето лице знае за предстоящото запечатване. Със същата цел се поставя трайно закрепено съобщение на търговския обект.


Поне 40% от данъчните декларации от граждани тази година се

Поне 40% от данъчните декларации от граждани тази година се ...

......... на обработената информация. От тази година НАП ще дава и справка за хонорари. Тази информация ще се подава от фирмите до средата на март. Това ще даде възможност за онлайн достъп на всяко физическо лице да види какъв доход е получило, като ще улесни гражданите при подаване на данъчната декларация.


Традиционно празничният 1 януари е и ден за маркиране на

Традиционно празничният 1 януари е и ден за маркиране на ...

......... Увеличава се и минималният осигурителен доход на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 лв. на 350 лв. И нещо, което безспорно е добра новина - обезщетението за майките, които отглеждат малко дете през втората година, също ще е по-високо, макар и с 40 лева и вече е 380 лева. 


Въпреки че откакто поеха властта, от ГЕРБ обещаха да не

Въпреки че откакто поеха властта, от ГЕРБ обещаха да не ...

......... с поздрави към световни лидери и организации15Росен Плевнелиев: Аз бих наложил вето върху антикорупционния закон7След нов спад биткойнът се възстанови до цена от 15 хил. долара5BGONAIR.BGИновациите, които 2017 г. създаде Росен Плевнелиев: 2017 г. беше скучна и обикновена, нашенска годинаВиж всички новини $(function() { var if_height; //var src = `http://inve


2017 г. е почти история. Вижте кои са най-значимите събития

2017 г. е почти история. Вижте кои са най-значимите събития ...

......... през 2018 и 2019 г. В края на октомври брутният кредитен портфейл на банковата система достигна 56,2 млрд. лева. При домакинствата ръстът на заемите догодина трябва да е 3,4%, а през 2019 г. – 5,1%. Към 31 октомври 2017 г. депозитите в банковата система са 81,6 млрд. лева.

През ноември всички нови договори, които банките сключиха с бизнеса

През ноември всички нови договори, които банките сключиха с бизнеса ...

......... до 1 млн. евро, договорени в евро – с 0,40 пр.п. При заемите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент на месечна база се увеличава с 0,39 пр.п., а по тези, договорени в евро – с 0,52 пр.п.  КРЕДИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НОВ БИЗНЕС)

Печалбата на банковата система в България към 30 ноември е

Печалбата на банковата система в България към 30 ноември е ...

......... края на ноември приходи от лихви са 2,8 млрд. лева, а разходите за лихви – 340 млн. лв. В края на ноември собственият капитал в баланса на банковата система възлиза на 12,5 млрд. лева, като през миналия месец се увеличи със 103 млн. лв. (0,8%) основно поради нарастването на печалбата.


Финансовото министерство очаква излишък в размер на 798,6 млн. лв.

Финансовото министерство очаква излишък в размер на 798,6 млн. лв. ...

......... 2016 г. бяха в размер на почти 27,619 млрд. лева. Размерът на фискалния резерв към 30 ноември е 11,9 млрд. лв., в т.ч. 11,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.


Лихвените нива по депозитите на бизнеса и домакинствата в България

Лихвените нива по депозитите на бизнеса и домакинствата в България ...

......... в евро. С 0,06 процентни пункта се вдига лихвеното ниво на депозитите на бизнеса с договорен матуритет в левове през ноември в сравнение с месец по-рано. Към 30 ноември средната лихва е 0,24%. Преди година левовите спестявания се олихвяваха с 0,28%.Депозити на нефинансовите предприятия и домакинствата (нов бизнес)

Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери за 2017 г.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери за 2017 г. ...

......... разходи в размер на над 1,7 млрд. лева от бюджета на предходните си две заседания за годината. Допълнителните разходи от 1 млрд. лева влизат в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.    


Към юни 2017 г. 74% от валутните резерви на Българската

Към юни 2017 г. 74% от валутните резерви на Българската ...

......... на България намаляват с 9,5% през октомври Преобладаваща част от активите са инвестирани в ДЦК и в държавногарантиран дълг на държавите от така нареченото „ядро“ на еврозоната, както и в краткосрочни депозити при първокласни чуждестранни банки, пише в отчета на БНБ за първата половина на тази година.

Паричното предлагане в България расте със 7% на годишна база

Паричното предлагане в България расте със 7% на годишна база ...

......... лева (85,8% от БВП). Най-бързоликвидният компонент на „широките пари“ – паричният агрегат М1, известен като „тесни пари“, който включва парите извън банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинствата, през миналия месец се увеличава с 15% на годишна база (след 16,2% годишен ръст през октомври).

Процедурата за ремонт на военните самолети МиГ-29 ще продължи без

Процедурата за ремонт на военните самолети МиГ-29 ще продължи без ...

......... още, че очаква на днешното заседание на Министерския съвет точката за втори лифт на Банско да бъде внесена от министъра на околната среда Нено Димов. „Проблемът с Банско трябва да бъде решен в полза на хората и в ползата на икономиката“, каза министърът в защита на строителството на втори лифт.


Изграждането на автомагистралите „Хемус“ и „Струма“ ще бъдат приоритет на

Изграждането на автомагистралите „Хемус“ и „Струма“ ще бъдат приоритет на ...

......... банка за развитие. Чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. МРРБ инвестира и 624 млн. лв. в образователна и спортна инфраструктура в 416 училища, детски градини и висши учебни заведения. Всеки един от тези проекти ще донесе приходи, ще създаде работни места, ще генерира развитие и икономически растеж.  


За 10 месеца сънародниците ни зад граница са пратили близо

За 10 месеца сънародниците ни зад граница са пратили близо ...

......... млн. евро, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Те намаляват с над 6,2% в сравнение със същия период на миналата година, когато бяха 912,8 млн. евро, пресметна Investor.bg По предварителни данни преките инвестиции през октомври нарастват с 96,6 млн. евро, при намаление със 112,7 млн. евро година по-рано 


Не би било пресилено да се каже, че 2017 година

Не би било пресилено да се каже, че 2017 година ...

......... и за механизация на дейностите си  - там, където това е възможно. Що се отнася до правителството, фокус върху образованието на всичките му нива, както и още по-облекчен внос на кадри отвъд висококвалифицираните специалисти и сезонните работници са задължителната подкрепа, без която потенциалът на икономиката няма как да се повиши.


Брутният външен дълг на България (частен и държавен) продължава да

Брутният външен дълг на България (частен и държавен) продължава да ...

......... понижението се дължи от една страна на намалението на брутния външен дълг (с 1,524 млрд. евро, 4,5%), така и на нарастването на брутните външни активи (с 1,493 млрд. евро, 4,6%). Нетният външен дълг намалява с 3,143 млрд. евро спрямо година по-рано. През октомври 2016 г. той беше 1,652 млрд. евро.


Продажбите на всички видове винетки за тази година са с

Продажбите на всички видове винетки за тази година са с ...

......... следваща година той посочи започване на реално строителство на магистрала "Хемус", стартиране на процедурите за строителство на автомагистрала " Русе - Велико Търново", магистрала "Струма" в частта Кресна. “Има 6000 километра пътища в много тежко състояние, особено по третокласната пътна мрежа”, отчете Атанасов и посочи поддържането им също като приоритет.


Екологичните идеи на 13 стартъп предприемачи ще продължат участието си

Екологичните идеи на 13 стартъп предприемачи ще продължат участието си ...

......... БАКБ. Предназначена е за предприемачи с бизнес идея, насочена към положително въздействие върху хората и общностите - със социален или екологичен ефект. Тя предоставя възможност на предприемачи в начален етап на развитие да получат подкрепа за  своята идея, да изработят  жизнен бизнес модел и да създадат своя първи бизнес план.


Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прецени, че няма проблем

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прецени, че няма проблем ...

......... АД и занапред купувачът ще може да взема самостоятелно всички стратегически решения, определящи пазарното поведение на финансовата институция. За да стане факт приватизацията, тя трябва да бъде одобрена и от Столичния общински съвет, както и от БНБ. Заседагнието на общинарите е днес, но тази точка не е застъпена в дневния ред. 


Извънредното Общо събрание на Българската академия на науките (БАН) гласува

Извънредното Общо събрание на Българската академия на науките (БАН) гласува ...

......... като субсидия и от Съвета на настоятелите на БАН, а ние искахме 38 млн. лева допълнително за 2018 г.” Председателят на Общото събрание на БАН пресметна, че тези 38 млн. лева ще са достатъчни, за да се изравнят заплатите на учените от академията със съответните категории в някои висши училища.


БСП внесе иск в Конституционния съд относно процедурата по приемане

БСП внесе иск в Конституционния съд относно процедурата по приемане ...

......... 88 от Конституцията, където е описано как се приема един закон. Това става на две гласувания и нашето основание е, че има противоконституционна съобразност на процедурата по приемане на бюджета, каза Бойчев.Според БСП управляващите са обезсмислили дебата и процедурата по приемане на бюджета.Още новини за бюджет 2018 четете тук.   


Близо половината от българите (47%) смятат, че 2017 г. е

Близо половината от българите (47%) смятат, че 2017 г. е ...

......... в България. Общо 2% ще бъдат в чужбина – при близки или на почивка. Малко над половината (53%) от всички български граждани ще отделят до 150 лева за посрещането на предстоящите коледни и новогодишни празници. Здравето е най-често посочваното пожелание от българите за предстоящата година, следвано от парите и късмета.  


Министерският съвет разпредели допълнителни разходи в размер на над 1,052

Министерският съвет разпредели допълнителни разходи в размер на над 1,052 ...

......... поети от Министерството на икономиката през 2017 г. Промяната е свързана с необходимостта от поемане на ангажименти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Закона за насърчаване на инвестициите за частично възстановяване на извършени разходи за осигурителни и здравни вноски за създадените нови работни места по сертифицирани инвестиционни проекти.  


През 2017 г. средната цена на най-търсените стоки, купувани на

През 2017 г. средната цена на най-търсените стоки, купувани на ...

......... за потребителско кредитиране установяват, че такава тенденция се наблюдава и при обзавеждането за спалня и диваните. Ръст на средните цени е отчетен и в категорията "Перални машини“. Едно от обясненията за този тренд е, че хората търсят по-висок клас устройства. Другото е, че се наблюдава ръст на цените на стоките.


С лоши новини за модернизацията на армията започна заседанието на

С лоши новини за модернизацията на армията започна заседанието на ...

......... че в резултат на това решение на Народното събрание сумата от 820 млн. лв. реално се намалява със 164 млн. лв. Именно това решение беше и основната причина няколко чуждестранни компании, заявили интерес към проекта, да се оттеглят и да не участват в процедурата“, информира министерството. Четете още в Dnes.bg


По сметките на земеделските производители до края на седмицата трябва

По сметките на земеделските производители до края на седмицата трябва ...

......... бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) на Евросъюза след 2020 година Порожанов посочи, че България ще иска сближаване в нивата на субсидиите (в различните страни членки). Като отчете, че след Brexit приходите в бюджета на ЕС ще намалеят, той каза, че земеделският сектор трябва да даде своите аргументи за запазване на финансирането.


Текущата и капиталова сметка на платежния баланс през октомври е

Текущата и капиталова сметка на платежния баланс през октомври е ...

......... преди година имаше излишък от 13,7 млн. евро, показват данни на Българската народна банка (БНБ).  За първите десет месеца на тази година текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 3,058 млрд. евро при излишък от 3,682 млрд. евро за периода от януари до октомври 2016 г.

От януари до октомври в българската икономика са влезли чуждестранни

От януари до октомври в българската икономика са влезли чуждестранни ...

......... дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 149,6 млн. евро за първите десет месеца на тази година. Той е по-нисък с 439,5 млн. евро от дяловия капитал за десетте месеца на 2016 г., който е в размер на 589,1 млн. евро.

На извънредно общо събрание на акционерите Първа инвестиционна банка избра

На извънредно общо събрание на акционерите Първа инвестиционна банка избра ...

......... правни услуги, с представителства в 84 държави, като броят на служителите ѝ надхвърля 19 хиляди. Събранието се проведе в присъствието на Неделчо Неделчев, главен изпълнителен директор (CEO) на банката, Светозар Попов, главен директор Риск (CRO), Севдалина Василева, главен директор Банкиране на дребно (CRBO) и Живко Тодоров, главен финансов директор (CFO).


"Като част от ОББ KBC Group – най-голямата финансова група

"Като част от ОББ KBC Group – най-голямата финансова група ...

......... са наследени от предишния банков собственик, но вече са останали нищожна част в порядъка на няколко процента. „През септември провизирахме лошите експозиции и в банката, и в лизинга, след като видяхме проблеми още при дю дилиджънса преди покупката на ОББ, поясни банкерът и информира, че те са изцяло за имоти.


Излишъкът на България по текущата сметка се увеличава до 146,1

Излишъкът на България по текущата сметка се увеличава до 146,1 ...

......... вносът на стоки през октомври е отчел ръст от 16,4 на сто до 2,632 млрд. евро спрямо октомври 2016 г. (2,261 млрд. евро). За януари – октомври вносът възлиза на 22,797 млрд. евро (45,4% от БВП), като се увеличава с 3,118 млрд. евро (15,8%) спрямо същия период на 2016 г. 


През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с

През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с ...

......... за производството на опаковани стоки и опаковки, както и количеството с подземни запаси през 2016 г. В петък (22 декември) БНБ ще обяви какъв е бил брутният външен дълг през октомври. НСИ ще даде предварителни данни  за индексите на цени на износа и вноса през третото тримесечие на 2017 г.


Не се очакват резки движения на лихвите през 2018 г.

Не се очакват резки движения на лихвите през 2018 г. ...

......... няма да замени парите“, смята той. Въпреки големия шум, обемът на трансакциите с биткойн не е голям, но рискът за индивидуалните инвеститори е огромен и той е изцяло за тяхна сметка, каза още Радев. На този етап централните банки изразиха позицията си и няма да регулират този пазар, заключи той.


Ако имате неплатени глоби, данъци, осигуровки или такси, наложени от

Ако имате неплатени глоби, данъци, осигуровки или такси, наложени от ...

......... до 3 години. В крайна сметка от НАП все още „тълкуват“ възможностите в закона и не са разписани ясни указания как да се процедира при изброените случаи. Източници от приходната агенция, пожелали анонимност, коментираха, че засега се решава конкретно за всеки случай, а указания ще има най-рано през февруари.