В стремежа си да бъде начело в борбата с климатичните

В стремежа си да бъде начело в борбата с климатичните ...

......... разбрани, бе речта на президента Радев на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (COP24), която се проведе в полския град Катовице. В нея той заяви, че „Последващо преразглеждане или увеличение на амбициите за намаляване на парниковите емисии обаче не отговаря на нашите национални интереси”.


През първото десетдневие на декември агрометеорологичните условия се определяха от

През първото десетдневие на декември агрометеорологичните условия се определяха от ...

......... братене, а засетите след агрометеорологичните срокове - в поникване. Масова за района ще бъде фенофаза трети лист, при рапицата листообразуване -формиране на розетка. Очакваните температурни постъпления ще са близки до биологичния минимум и отново ще има условия за протичане на вегетация при житните. За справки и специализирани прогнози:http://plovdiv.meteo.bg 032/632-422 НИМХ-Пловдив


В стремежа си да бъде начело в борбата с климатичните

В стремежа си да бъде начело в борбата с климатичните ...

......... разбрани, бе речта на президента Радев на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (COP24), която се проведе в полския град Катовице. В нея той заяви, че „Последващо преразглеждане или увеличение на амбициите за намаляване на парниковите емисии обаче не отговаря на нашите национални интереси”.


Има кухи бройки в статистиката за пчелните семейства в страната.

Има кухи бройки в статистиката за пчелните семейства в страната. ...

......... в писмото за подкрепа. Биофермерите настояват още да се приеме Закон за браншовите организации в земеделието, да се изготвят дългосрочни стратегии за развитие на всички сектори в земеделието, включително и на пчеларството, както и да се предприемат мерки за спиране на нерегламентирания внос от трети страни на всякакви неразрешени продукти.


В края на всяка година малки фермери и големи земеделски

В края на всяка година малки фермери и големи земеделски ...

......... за земеделските производители.Щастливи сме, че все повече начинаещи и малки фермери се обръщат към нашите продукти и ние им помагаме да започнат развиването на сериозно земеделие по европейски стандарти, казаха от „Агрион Финанс“. Условията и възможностите да финансиране са разработени така, че да обхващат максимално потребностите и изискванията на агросектора.


Над 1700 овце от породата „Синтетична популация българска млечна“ се

Над 1700 овце от породата „Синтетична популация българска млечна“ се ...

......... ако няма европейски средства, подобно нещо няма как да се изгради в страната. Продажната цена на млякото засега е ниска, подобна е ситуацията и при пазара с агнета. „Само със собствени усилия няма да можем да се справим, затова сме благодарни, че успяваме да получим и субсидии“, споделя ветеринарният лекар.В края на всяка година малки фермери и големи земеделски

В края на всяка година малки фермери и големи земеделски ...

......... за земеделските производители.Щастливи сме, че все повече начинаещи и малки фермери се обръщат към нашите продукти и ние им помагаме да започнат развиването на сериозно земеделие по европейски стандарти, казаха от „Агрион Финанс“. Условията и възможностите да финансиране са разработени така, че да обхващат максимално потребностите и изискванията на агросектора.


По време на покупката елхата е жизнена и свежа. Така

По време на покупката елхата е жизнена и свежа. Така ...

......... изправено, като запълвате с пръст! 6. Тъпчете здраво, за да се получи спойка! Оформете пръста под формата на малък бент, за да се получи кладенче за поливане! 7. Полейте новозасаденото дърво много хубаво и покрийте почвата с малко дървени стърготини (мулчиране)! Поливате с вода, докато започне да остава на повърхността!


В навечерието на големия християнски празник Стефановден (27 декември) Българската

В навечерието на големия християнски празник Стефановден (27 декември) Българската ...

......... Свети Стефан, а около него надпис „Св.пмчк Стефан“. Автор на художествения проект е Пламен Чернев.От 10 до 12 декември включително всеки клиент - физическо или юридическо лице ще може да закупи от БНБ до 2 броя от възпоменателната монета „Св. Първомъченик Стефан“, след което тя ще се продава без ограничения.


12-тото издание на Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО през

12-тото издание на Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО през ...

......... то спечели доверието на хилядите земеделски производители с добра организация, разнообразие на представените експонати и лоялни търговци. С всяко следващо издание на БАТА АГРО се регистрира ръст на изложители и посетители, като на 11-тото издание на изложението през 2018 г. бяха заети над 36 600 кв.м. площ от 200 изложители.


Аграрният сектор в област Пловдив е важен фактор за икономиката

Аграрният сектор в област Пловдив е важен фактор за икономиката ...

......... по текущи цени на производител възлиза на 8,031 млрд. лева, като отбелязва ръст от 6,2% спрямо предходната година. Тя се формира от стойността на продукцията от растениевъдството с дял от 68,3%, а тази от животновъдство е с дял 23,1%. Останалите проценти се допълват от услуги и продукцията от второстепенни дейности.Готов е проектът на Закон за преброяване на земеделските стопанства

Готов е проектът на Закон за преброяване на земеделските стопанства ...

......... прехрана и земеделие на ООН (FAO). То е най-голямото изчерпателно статистическо изследване в областта на земеделието. Статистическите данни, събрани от всички държави-членки на ЕС, ще дадат ясна картина за структурата на земеделските стопанства. Тя ще определи насоките за развитие на селскостопанската политика на Общността и в частност на българското земеделие.


През месец декември времето беше динамично, като след продължителното засушаване

През месец декември времето беше динамично, като след продължителното засушаване ...

......... и часове ще протичат слаби вегетационни процеси, но посевите няма да навлязат в същинската зима добре укрепнали. При рапицата ще има площи, които ще зимуват във фаза розетка, а при житните много малка част - в начало на братене. За справки и специализирани прогнози: http://plovdiv.meteo.bg 032/ 632 422 НИМХ Пловдив


Готов е проектът на Закон за преброяване на земеделските стопанства

Готов е проектът на Закон за преброяване на земеделските стопанства ...

......... прехрана и земеделие на ООН (FAO). То е най-голямото изчерпателно статистическо изследване в областта на земеделието. Статистическите данни, събрани от всички държави-членки на ЕС, ще дадат ясна картина за структурата на земеделските стопанства. Тя ще определи насоките за развитие на селскостопанската политика на Общността и в частност на българското земеделие.


Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати близо 1 млрд. лв. до

Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати близо 1 млрд. лв. до ...

......... електронно заявления за подпомагане и ще осигури непрекъснат достъп до тях. В разработената индивидуална за всеки кандидат среда ще бъде осигурена възможност за визуализация на електронни документи, уведомления и географски данни. В публичната част на системата ще са налични регистри и справки, нормативни документи, калкулатори, както и специализирана географска карта.


Времето през изминалия период напомни за приближаващата зима. На много

Времето през изминалия период напомни за приближаващата зима. На много ...

......... трети лист- начало на братене, като при най-късно засетите площи ще се наблюдава поникване, а при рапицата 4-6 лист, на места - начало на формиране на розетка. С понижаване на температурите към края на периода се очаква посевите да преминат в относителен покой. За справки и специализирани прогнози:http://plovdiv.meteo.bg 032/632-422, НИМХ-ПловдивТерминът „бели петна” се наложи за тези земеделските земи, които

Терминът „бели петна” се наложи за тези земеделските земи, които ...

......... документи: копие на лична карта, удостоверение за наследници, актуална банкова сметка, актуална скица. Документи могат да се подадат, респ. да се потърсят парите в срок от 10 години от съответната стопанска година, за която са определени. В ЗСПЗЗ не е упоменато какво се случва с непотърсените в този срок пари.


Терминът „бели петна” се наложи за тези земеделските земи, които

Терминът „бели петна” се наложи за тези земеделските земи, които ...

......... документи: копие на лична карта, удостоверение за наследници, актуална банкова сметка, актуална скица. Документи могат да се подадат, респ. да се потърсят парите в срок от 10 години от съответната стопанска година, за която са определени. В ЗСПЗЗ не е упоменато какво се случва с непотърсените в този срок пари.


Ако собственикът на земеделска земя не желае да я обработва

Ако собственикът на земеделска земя не желае да я обработва ...

......... на имотите. Договорите за аренда, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, сключени в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните, се вписват в службата по вписванията и се регистрират в съответната общинска служба по земеделие. Към акта, подлежащ на вписване, се прилагат издадените скици на имотите.


Ако собственикът на земеделска земя не желае да я обработва

Ако собственикът на земеделска земя не желае да я обработва ...

......... местонахождението на имотите.Договорите за аренда, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване, сключени в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите на страните, се вписват в службата по вписванията и се регистрират в съответната общинска служба по земеделие. Към акта, подлежащ на вписване, се прилагат издадените скици на имотите.


Posadi.bg e борса за висококачествен овощен посадъчен материал - съвместен

Posadi.bg e борса за висококачествен овощен посадъчен материал - съвместен ...

......... в контейнери, като те могат да бъдат както стандартни, така и свободни от вируси. Контейнерното отглеждане има редица предимства – дръвчетата се отглеждат при оптимални условия, при изваждането им не се нарушава кореновата им система, както е при полското производство и е възможно създаването на овощни градини през цялата година.


Над 870 хил. дка земеделска земя са обявени за продажба

Над 870 хил. дка земеделска земя са обявени за продажба ...

......... „Агрион“, съобщиха от дружеството. Компанията започна и разработването на специална секция на сайта си, където всеки, който има казус със земята си, ще може да пусне запитване до висококвалифицирания екип от юристи, специализирали в поземлени отношения.От земеделското дружество се ангажират да разгледат казуса и да върнат отговор в най-кратки срокове.


Над 870 хил. дка земеделска земя са обявени за продажба

Над 870 хил. дка земеделска земя са обявени за продажба ...

......... съобщиха от дружеството. Компанията започна и разработването на специална секция на сайта си, където всеки, който има казус със земята си, ще може да пусне запитване до висококвалифицирания екип от юристи, специализирали в поземлени отношения. От земеделското дружество се ангажират да разгледат казуса и да върнат отговор в най-кратки срокове.


През изминалия период настъпи съществена промяна в агрометеорологичните условия. Паднаха

През изминалия период настъпи съществена промяна в агрометеорологичните условия. Паднаха ...

......... на гъстотата, която поради сухата почва при сеитба към момента е около 300 растения/кв.м. На този етап се отчита съществено закъснение в сеитбите на ечемик и пшеница и остава рискът посевите да навлязат в същинската зима във фаза листообразуване. За справки и специализирани прогнози: http://plovdiv.meteo.bg 032/ 632 422, НИМХ Пловдив


Учени от Аграрния университет и техни колеги от Китай ще

Учени от Аграрния университет и техни колеги от Китай ще ...

......... селскостопанска среда. Бяха обсъдени и възможностите за техническо обучение и посещение в Китай, за насърчаване на техническото прехвърляне – осъществяване на техническа трансформация и услуги, което води до сътрудничество между предприятията от двете страни, както и за култивиране на международно техническо сътрудничество – базово-академично сътрудничество, сътрудничество на предприятията и др.


Шведската компания Ikea освобождава около 7,5 хил. от служителите си

Шведската компания Ikea освобождава около 7,5 хил. от служителите си ...

......... "Ще поставим по-голям акцент върху подобряването на съществуващите ни магазини и ще се възползваме от възможността да подновим и преоткрием бизнеса си по начин, вдъхновен от нашата история и култура", посочва още Бродин. Наскоро Ikea отвори първия си магазин в Индия, като планира откриването на още 25 в азиатската страна.


Навреме засетите посеви с пшеница и ечемик вече са нападнати

Навреме засетите посеви с пшеница и ечемик вече са нападнати ...

......... очаква силно нападение от житни мухи. За пръскане на посевите могат да се използват някои от разрешените инсектициди: Биская 240 ОД - 20 мл/дка, Вазтак нов 100 ЕК - 30 мл/дка, Дурсбан 4 ЕК - 150 мл/дка, Моспилан 20 СП - 12,5 г/дка, Нуреле Д - 70 мл/дка и други.


Навреме засетите посеви с пшеница и ечемик вече са нападнати

Навреме засетите посеви с пшеница и ечемик вече са нападнати ...

......... очаква силно нападение от житни мухи. За пръскане на посевите могат да се използват някои от разрешените инсектициди: Биская 240 ОД - 20 мл/дка, Вазтак нов 100 ЕК - 30 мл/дка, Дурсбан 4 ЕК - 150 мл/дка, Моспилан 20 СП - 12,5 г/дка, Нуреле Д - 70 мл/дка и други.


Навреме засетите посеви с пшеница и ечемик вече са нападнати

Навреме засетите посеви с пшеница и ечемик вече са нападнати ...

......... очаква силно нападение от житни мухи. За пръскане на посевите могат да се използват някои от разрешените инсектициди: Биская 240 ОД - 20 мл/дка, Вазтак нов 100 ЕК - 30 мл/дка, Дурсбан 4 ЕК - 150 мл/дка, Моспилан 20 СП - 12,5 г/дка, Нуреле Д - 70 мл/дка и други.


Един от лидерите на пазара на охранителни услуги в Пловдив

Един от лидерите на пазара на охранителни услуги в Пловдив ...

......... с интернет, изгоряло устройство и др. Това се вижда първо в мониторинговия център и веднага към мястото се насочва жива охрана.Алфа СОТ е една от най-мощните охранителни фирми в Пловдив и региона, която обслужва близо 7000 абонати. Сред клиентите на компанията са община Пловдив, Гребната база, зала "Колодрума", Младежкият център.


Камари от зеле са залели хасковския зеленчуков пазар. До преди

Камари от зеле са залели хасковския зеленчуков пазар. До преди ...

......... стотинки, а на борсата са по 10-20 стотинки, сега като гледам и зелето започва да става на безценица, коментира производител от димитровградското село Крепост. Колегите му го подкрепиха и уточниха, че много от търговците пишат табели на зелето си, че е сорт кьосе, а то е някакъв съвсем друг сорт.


Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 4 374 000

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 4 374 000 ...

......... на вътрешните работи за 2018 г. в размер до 8 000 000 лв. за финансиране извършени експертизи от вещи лица и преводачески услуги, свързани с работата по наказателни производства. Средствата по двете правителствени постановления се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за настоящата година.


Стотици тонове ябълки гният обрани, тъй като няма пазар. Преработвателите,

Стотици тонове ябълки гният обрани, тъй като няма пазар. Преработвателите, ...

......... което само за седмица е 8,4%. В интернет се въртят безброй обяви за продажба на ябълки, като цените им варират според сорта и качеството от 40 стотинки до 1,30 лв. за кг. Борсовите цени се движат от 0.70 лв. до 1.70 лв., а в търговската мрежа най-скъпите са 3 лв.


Продават овощната градина в Онтарио, Канада, където е роден култовият

Продават овощната градина в Онтарио, Канада, където е роден култовият ...

......... от година тя пустее. В момента ябълковите дървета Макинтош са необрани и неподрязани. Стотици килограми плод гният по земята. Част от тях не се виждат от буйно израсналата растителност. В градината се отглеждат още сливи и орехи. Който купи насаждението, ще трябва да вложи усилия и средства за възстановяването му.


През периода се прогнозира промяна в агрометеорологичните условия. Очаква се

През периода се прогнозира промяна в агрометеорологичните условия. Очаква се ...

......... на седмицата ще бъдат подходящи за прибиране на късните окопни култури - главестото зеле, кореноплодите и др. Очакваните валежи ще повлияят върху влажността най-вече в повърхностния почвен слой. Като цяло продуктивната влажност остава под необходимата за оптимално развитие на есенниците. За справка и специализирани прогнози: http://plovdiv.meteo.bg , тел. 032/632-422, НИМХ-Пловдив


През периода се прогнозира промяна в агрометеорологичните условия. Очаква се

През периода се прогнозира промяна в агрометеорологичните условия. Очаква се ...

......... часове в началото на седмицата ще бъдат подходящи за прибиране на късните окопни култури - главестото зеле, кореноплодите и др. Очакваните валежи ще повлияят върху влажността най-вече в повърхностния почвен слой. Като цяло продуктивната влажност остава под необходимата за оптимално развитие на есенниците. За справка и специализирани прогнози:http://plovdiv.meteo.bg 032/632-422, НИМХ-Пловдив


Учени от университета в Хелзинки създадоха ваксина, с помощта на

Учени от университета в Хелзинки създадоха ваксина, с помощта на ...

......... насекомите. Може да предадете сигнала от едно поколение на следващото, разказва един от изследователите - Далял Фрейтак. Тя изучава имунната система на насекомите от години.Изучавайки пеперуди, Фрейтек, забелязва, че ако родителското поколение е било беззащитно срещу заразяване с определена бактерия, съдържаща се в храната, то потомство вече показвало по-добър имунитет.


Не всички сортове ябълки може да се съхраняват дълго време.

Не всички сортове ябълки може да се съхраняват дълго време. ...

......... вратата на неостъклена тераса. Важно е до плодовете да не достига пряка слънчева светлина. На остъклена тераса може да съхранявате и щайги с ябълки, подготвени по начина, описан по-горе - със слама или хартия. Хартията е за предпочитане, защото, когато един плод започне да се разваля, няма да зарази останалите.


Историята с татула, уж открит в листа от спанак, е

Историята с татула, уж открит в листа от спанак, е ...

......... това време на годината татул няма, а и неговите листа били по-едри и перести от спанака. Освен това при ръчното сортиране и миене на листата нямало как да не се види различно от спанака листо. Самият Ивайло Малджански недоумява как може листа от татул да попаднат в пакетите със спанак.


Историята с татула, уж открит в листа от спанак, е

Историята с татула, уж открит в листа от спанак, е ...

......... това време на годината татул няма, а и неговите листа били по-едри и перести от спанака. Освен това при ръчното сортиране и миене на листата, нямало как да не се види различно от спанака листо. Самият Ивайло Малджански недоумява как може листа от татул да попаднат в пакетите със спанак.


Изтеглят от магазините спанак с татул, произведен в Пловдив Историята

Изтеглят от магазините спанак с татул, произведен в Пловдив Историята ...

......... това време на годината татул няма, а и неговите листа били по-едри и перести от спанака. Освен това при ръчното сортиране и миене на листата, нямало как да не се види различно от спанака листо. Самият Ивайло Малджански недоумява как може листа от татул да попаднат в пакетите със спанак.


През изминалия период агрометеорологичните условия се определяха от необичайно високи

През изминалия период агрометеорологичните условия се определяха от необичайно високи ...

......... масово оцветяване на листата и листопад. Условията ще са благоприятни за провеждане на обичайните за периода растителнозащитни дейности. След приключване на есенния листопад задължително се провеждат пръскания срещу къдравост по прасковата, струпясване при ябълка, ранно кафяво гниене, сачмянка при черешата и др. За справки и специализирани прогнози: http://plovdiv.meteo.bg, 032/632-422, НИМХ-Пловдив<$>


Малцина са земеделските производители в България, които са стигнали да

Малцина са земеделските производители в България, които са стигнали да ...

......... сме сигурни в бъдещето. Освен това нямаме яснота какво ще представлява бъдещият програмен период на Общата селскостопанска политика на ЕС след 2021 г. Специално нас ще засегне таванът на плащанията, тъй като такъв от 100 000 евро при нашата структура на производство и 50-60 постоянно заети хора не е удачно.


Земеделските стопани ще водят специален регистър, в който ще се

Земеделските стопани ще водят специален регистър, в който ще се ...

......... регистрационният номер на всяка единица земеделска техника и приблизителното количество на зареждане за всяка машина. Трябва да се посочи и основанието, на което стопанинът ползва техниката, вкл. вид и номер на документа за собственост, наем или други. Към документацията се добавя и удостоверение от пожарната служба, че машината е безопасна.


Земеделските стопани ще водят специален регистър, в който ще се

Земеделските стопани ще водят специален регистър, в който ще се ...

......... и регистрационният номер на всяка единица земеделска техника и приблизителното количество на зареждане за всяка машина.Трябва да се посочи и основанието, на което стопанинът ползва техниката, вкл. вид и номер на документа за собственост, наем или други. Към документацията се добавя и удостоверение от пожарната служба, че машината е безопасна.


Министерският съвет прие промени в Правилника за прилагане на Закона

Министерският съвет прие промени в Правилника за прилагане на Закона ...

......... при включването на земи в границите на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания), както и при провеждането на търгове за отдаване под наем или аренда на свободните земи от държавния поземлен фонд. По-лесно ще се осъществява и отдаването на заетите с трайни насаждения земеделски земи от държавния поземлен фонд.


Плодовете и зеленчуците, произведени в България, които се предлагат във

Плодовете и зеленчуците, произведени в България, които се предлагат във ...

......... на постоянни договори, а другите се наемат сезонно. Фермерът, който е агроном по професия, поддържа зеленчукопроизводство на ниво. Оборудван е с модерна техника за обработка на земята и прибиране на продукцията. Най-големите му инвестиции, направени през последните 4-5 години, са в две бази за съхранение, сортиране и пакетаж на зеленчуците.


Земеделските биопроизводители гонят плащания, а не биопроизводство. Изискванията по мярка

Земеделските биопроизводители гонят плащания, а не биопроизводство. Изискванията по мярка ...

......... за подпомагане по мярката, като е осигурена възможност за подаване на заявления от биологични производители за сертифицираните им площи, животни и пчелни семейства. Общият бюджет на мярка 11 „Биологично земеделие“ е в размер на около 151, 6 млн. евро или 5 на сто от общия бюджет на ПРСР 2014-2020 г.


В началото на месец ноември се извършва сеитбата на домати

В началото на месец ноември се извършва сеитбата на домати ...

......... които проветрителната инсталация е в пълна изправност, формалинът се внася в норма 60 л за 3000 куб. м въздушно пространство. За всеки литър формалин се прибавя по 100 г калиев перманганат. Задължително се работи със специално облекло и противогаз. Оранжерията веднага се затваря за 1-2 денонощия, след което се проветрява.


Мушкатото не е претенциозно към светлината, особено през зимата в

Мушкатото не е претенциозно към светлината, особено през зимата в ...

......... на всяка цена да ги опазят препоръчваме сигурният вариант - съхранение на старите растения, но и залагане на резници за всеки случай. Младите растения се вкореняват за около 3-4 седмици и започват да цъфтят много преди майчините. Както и да подходите, не забравяйте - цветята обичат хората. Източник "Български фермер"


Мушкатото не е претенциозно към светлината, особено през зимата в

Мушкатото не е претенциозно към светлината, особено през зимата в ...

......... на всяка цена да ги опазят препоръчваме сигурният вариант - съхранение на старите растения, но и залагане на резници за всеки случай. Младите растения се вкореняват за около 3-4 седмици и започват да цъфтят много преди майчините. Както и да подходите, не забравяйте - цветята обичат хората. Източник "Български фермер"


Мушкатото не е претенциозно към светлината, особено през зимата в

Мушкатото не е претенциозно към светлината, особено през зимата в ...

......... на всяка цена да ги опазят препоръчваме сигурният вариант - съхранение на старите растения, но и залагане на резници за всеки случай. Младите растения се вкореняват за около 3-4 седмици и започват да цъфтят много преди майчините. Както и да подходите, не забравяйте - цветята обичат хората. Източник "Български фермер"


След хляба и доматите цената на българския чесън /глави/ стигна

След хляба и доматите цената на българския чесън /глави/ стигна ...

......... От друга страна, картофите поевтиняват с 1,7%, а оранжерийните домати - с 2%. При почти всички наблюдавани плодове и зеленчуци се отчита поскъпване в сравнение със същия период на 2017 г., достигащо до 48,1% при оранжерийните домати. Изключение правят ябълките, чиято средна цена на тържищата е с 18,5% под миналогодишната.


Държавен фонд Земеделие отпуска допълнително над 35,5 млн. лв. за

Държавен фонд Земеделие отпуска допълнително над 35,5 млн. лв. за ...

......... млекомати, се увеличават за втори път - от 100 000 лева на 150 000 лева.До момента по схемата са поети финансови ангажименти за 96 767 лева по 9 проекта, от които са изплатени три на обща стойност от 27 650 лева. Мярката ще се прилага до 31 декември 2020 г.


Оризът, който се внася в България от Китай, не е

Оризът, който се внася в България от Китай, не е ...

......... и гледа 1000 декара с ориз, да не плаща за вода. Иначе в момента нямало голямо търсене на оризова арпа. Изкупната цена била по договаряне - от 30 стотинки до лев за кг. Имало обаче вероятност да падне заради срива на лирата в Турция, където основно се изнася българският ориз.


Продължителното есенно засушаване задържа вегетацията на засетите в срок посеви

Продължителното есенно засушаване задържа вегетацията на засетите в срок посеви ...

......... листни петна. Мерките за борба включват навременна сеитба, поддържане на висок агрофон, редовно унищожаване на кръстоцветните плевели, своевременно третиране. Последното има защитен ефект и срещу гъсениците на Ряпната пеперуда, срещани до късна есен. Разрешени ПРЗ: Цитрин Макс 5 мл/дка, Маврик 2Ф 20 мл/дка, Пиринекс сюприйм 3В 60 мл/дка и др.


Пастирите на паша вече ще трябва да водят дневник при

Пастирите на паша вече ще трябва да водят дневник при ...

......... дали това изискване се спазва, за да не се манипулират данните и да се злоупотребява с евросредствата, отпускани на животновъдите? Практикуващите ветеринари не са контролен орган, а Агенцията по безопасност на храните във Враца разполага само с 33 лекари, които отговарят за хиляди стопанства, коментират от местната структура на агенцията.


Близо 18 000 земеделци, получили субсидии през миналата година са

Близо 18 000 земеделци, получили субсидии през миналата година са ...

......... за корекции, земеделците получиха и специална брошура, която подробно обяснява данъчните и осигурителните им ангажименти към бюджета НАП обменя данни с много институции и в резултат от това разполага с информация за доходи, които подлежат на облагане. В момента приходната агенция изпълнява програма за подобряване данъчната дисциплина в земеделския бранш.


Министерският съвет одобри проект за изменение и допълнение на Закона

Министерският съвет одобри проект за изменение и допълнение на Закона ...

......... закона отпадат разпоредбите, уреждащи производствените квоти и одобрението на рафинериите и на производителите на изоглюкоза. Промяната в сектор „Захар“ е свързана и с приемането на Регламент на Комисията, който урежда задължение за предоставянето на данни от държавите-членки до ЕК относно цени, производство и информация за пазара на захар и изоглюкоза.


Новите изисквания за маркиране на даряваните храни създават множество трудности

Новите изисквания за маркиране на даряваните храни създават множество трудности ...

......... създава по-големи разходи и загуба на време, дори повече от спестеното ДДС.Тя уточни, че Българската хранителна банка и нейните партньори са внесли предложения в Народното събрания за преразглеждане на Закона за храните в тази му част и се надават скоро да бъдат въведени облекчения, които да стимулират даренията на храни.


Учен от Индия има амбиция да върне старата слава на

Учен от Индия има амбиция да върне старата слава на ...

......... български чушки и домати. За мен е важно лично да се убедя какво харесват хората. Затова смятам да посетя няколко ресторанта, в които сервират мексиканска кухня, и да обменя мнения с клиентите и персонала. Тяхното мнение е изключително важно, което ще е от полза за бъдещата ми работа, каза ученият.


През първото десетдневие на октомври агрометеорологичните условия се определяха от

През първото десетдневие на октомври агрометеорологичните условия се определяха от ...

......... есенниците на много места в района на Южна България. През седмицата ще продължи узряването и прибирането на гроздето, ябълките и дюлите. С понижаването на температурите се наблюдава масов цъфтеж на есенни минзухари както и оцветяване на листата на кайсия, череша, липа и др. За справки и специализирани прогнозиhttp://plovdiv.meteo.bg 032/632-422, НИМХ-Пловдив


Учен от Индия има амбиция да върне старата слава на

Учен от Индия има амбиция да върне старата слава на ...

......... български чушки и домати. За мен е важно лично да се убедя какво харесват хората. Затова смятам да посетя няколко ресторанта, в които сервират мексиканска кухня, и да обменя мнения с клиентите и персонала. Тяхното мнение е изключително важно, което ще е от полза за бъдещата ми работа, каза ученият.


Решението влиза в сила на 30 октомври тази година Европейската

Решението влиза в сила на 30 октомври тази година Европейската ...

......... за тях. Брюксел препоръчва на държавите членки да отнемат разрешителните на препаратите за растителна защита, които съдържат активното вещество тирам, не по-късно от 30 януари 2019 г. През юли тази година Апелативният комитет гласува да не се подновява разрешителното на фунгицида, а на 9 октомври Европейската комисия прие съответното решение.


Европейската комисия окончателно забрани употребата на фунгицида тирам -тетраметилтиурамдисулфид, на

Европейската комисия окончателно забрани употребата на фунгицида тирам -тетраметилтиурамдисулфид, на ...

......... опасност за тях.Брюксел препоръчва на държавите членки да отнемат разрешителните на препаратите за растителна защита, които съдържат активното вещество тирам, не по-късно от 30 януари 2019 г. През юли тази година Апелативният комитет гласува да не се подновява разрешителното на фунгицида, а на 9 октомври Европейската комисия прие съответното решение.


Дългогодишният певец и музикант Борис Христев от оркестър „Родопи“ се

Дългогодишният певец и музикант Борис Христев от оркестър „Родопи“ се ...

......... хвали, че има технология, с която запазва свежо грозде от сорта „Блек“ за 3-4 месеца напред. Нарежда внимателно салкъмите на стелажи в тъмно помещение, като между тях поставя картофи. До март чепките стават сухи, а гроздето - сладко и хрупкаво. Най-важното правило е, че не трябва да има развалени зърна.


Център за върхови постижения в областта на растителната системна биология

Център за върхови постижения в областта на растителната системна биология ...

......... право да обучава докторанти. На този етап ЦРСББ е разположен в самостоятелна сграда на територията на ИЗК Марица. Той ще функционира там до изграждането на свой дом, където ще разгърне пълния си капацитет. Със съдействието на Община Пловдив новият център ще бъде построен върху 25 декара в индустриална зона „Тракия“.


ВизиткаКостадин Костадинов е председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/

ВизиткаКостадин Костадинов е председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/ ...

......... да има или няма таван за плащанията за следващия програмен период? - Ние като асоциация имаме решение на управителния съвет да няма тавани. Това свое становище сме обявили пред Министерство на земеделието, което ще отстояваме. В тази връзка предстоят още разговори на държавно ниво, както и на европейско в Брюксел.


Най-подходящото време за засаждане на луковици­те от лале е през

Най-подходящото време за засаждане на луковици­те от лале е през ...

......... при сурова зима няма да се получи измръзване, след засаждане покрийте лехата с 1 см слой от торф или прегорял оборски тор. При засаждане на голе­ми площи за бизнес е добре да се съоб­разите с наличните ма­шини, които ще използвате при окопаване, пръскане с хербициди, препарати сре­щу болести и вредители.


През изминалия период настъпи промяна в агрометеорологичните условия в страната.

През изминалия период настъпи промяна в агрометеорологичните условия в страната. ...

......... подготовка на площите за сеитба на зимни житни култури. Температурните условия ще бъдат много добри, но честите валежи ще възпрепятстват работата на открито. Ще продължи узряването на гроздето и есенните плодове. След спирането на валежите ще трябва да се приберат и орехите. За справки и специализирани прогнози: http://plovdiv.meteo.bg 032/632-422, НИМХ-Пловдив