У В Е Д О М Л Е Н

                                             У В Е Д О М Л Е Н ...

„Албена Холдинг” АД изплаща дивидент за 2018.


                                             У В Е Д О М Л Е Н И Е

По силата на приетото на Общото събрание решение „Албена Холдинг” АД /старо наименование „Албена 2000“ АД/ уведомява своите акционери че започва изплащането на дивидент за 2018 година, считано от 20.08.2019 година.

Изплащането се извършва чрез клоновата мрежа на ТБ „Експресбанк” АД, в периода 20.08.2019 година – 20.08.2024 година.  Акционерите получават припадащия им се дивидент за 2018 година, намален с формираните за това публични задължения.

Във всички случай, изплащането на дивидент става след представяне на документ за самоличност.                                                                  Изпълнителен директор: Недялка Великова

Източник: standartnews.com